for utskrift - Meditation.sverige.net

Föreningen
Bjäre Kultur- & Meditationscenter
VÄLKOMMEN TILL GREVIE KYRKBY - KYRKBYVÄGEN 7
MEDITATION VID FULLMÅNETID - SOLHÖGTIDER UNDER 2015
(Vi träffas ibland före exakt datum. Det beror på att vi vill mötas i den ingående eller nära den exakta tidpunkten för fullmånen.)
RING FÖR ANMÄLAN SENAST EN TIMME INNAN MÖTET
”Kom med din kraft - rör vid vår vilja
styr våra tankar - lär oss förlåta
älska och hjälpa varandra”
Karin Nordström
Vi möts i
Stenbockens tecken: Söndagen den 4/1 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 5/1, kl 04.54 GMT = 05.53 sv tid)
”Försjunken (förlorad) står jag i överjordiskt ljus ändå vänder jag detta ljus ryggen”
”Jag är försjunken i överjordiskt ljus och detta ljus vänder jag ryggen” EA sid 486
Och Ordet löd: ”Låt ambition härska och porten stå öppen”
Vattumannens tecken: Tisdagen den 3/2 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 3/2, kl 23.10 GMT = 00.09 den 4/2 sv tid)
”Livets vatten är jag - utgjutet åt törstande människor”
”Jag är livets vatten – utgjutet åt törstande människor” EA sid 486
Och Ordet löd: ”Låt begär härska i formen”
Fiskarnas tecken: Torsdagen den 5/3 kl 18.30**
(exakt fullmånetid är den 5/3, kl 18.07 GMT = 19.05 sv tid)
”Jag lämnar fadershuset och på tillbakavägen frälser jag”
Och Ordet löd: ”Gå ut i materien”
Vädurens tecken* : Långfredagen den 3/4 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 4/4, kl 12.07 GMT = 14.06 sv tid)
”Jag träder fram och från tankens plan härskar jag”
Och Ordet löd: ”Låt åter form sökas”
Oxens tecken WESAK: Söndagen den 3/5 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 4/5, kl 03.43 GMT = 05.42 sv tid)
”Jag ser - och när ögat öppnas är allt ljus”
Och Ordet löd: ”Låt kampen vara oförfärad”
Tvillingarnas tecken: Tisdagen den 2/6 kl 19.00**
(exakt fullmånetid är den 2/6, kl 16.20 GMT = 18.19 sv tid)
”Jag igenkänner mitt andra själv och i dess avtagande växer och glöder jag”
Och Ordet löd: ”Låt obeständigheten utföra sitt arbete”
*Vädurens tecken, som påbörjar det astrologiska året, samt de två följande tecknen, Oxen och Tvillingarna
lägger grunden för det kommande året och anses vara de tre viktigaste fullmånarna under året. (Se Den
Stora Invokationen).
** Observera tiden dessa datum
Även Vår- och höstdagjämning samt Sommar- och Vintersolstånd firar vi i meditation och med ceremonier.
För mer information ring eller skriv till oss.
Kyrkbyvägen 7, S-269 92 BÅSTAD telefon +46 (0)431- 36 24 04 e-post: [email protected] Bg 651-6595
Föreningen
Bjäre Kultur- & Meditationscenter
VÄLKOMMEN TILL GREVIE KYRKBY - KYRKBYVÄGEN 7
MEDITATION VID FULLMÅNETID - SOLHÖGTIDER UNDER 2015
(Vi träffas ibland före exakt datum. Det beror på att vi vill mötas i den ingående eller nära den exakta tidpunkten för fullmånen.)
RING FÖR ANMÄLAN SENAST EN TIMME INNAN MÖTET
Kärlek är skapelsens rot, Guds väsen: oändliga världar ligga som barn vid hans barm:
han skapte dem endast för den skull. Endast att älska och älskas igen han blåste
sin ande in i det slumrande stoft, och upprätt stod det och lade handen på hjärtat
och kände det varmt av den himmelska lågan
Vi möts i
Esaias Tegner
Kräftans tecken: Onsdagen den 1/7 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 2/7, kl 02.21 GMT = 04.20 sv tid)
”Jag bygger ett upplyst hus och tager min boning däri”
Och Ordet löd: ”Låt isoleringen vara rättesnöret och likväl existerar massorna”
Lejonets tecken: Torsdagen den 30/7 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 31/7, kl 10.44 GMT = 12.43 sv tid)
”Jag är Det och Det är jag”
Och Ordet löd: ”Låt andra former existera. Jag härskar”
Jungfruns tecken: Lördagen den 29/8 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 29/8, kl 18.36 GMT = 20.35 sv tid)
”Jag är Modern och Barnet. Jag, Gud - Jag, Materia är”
Och Ordet löd: ”Låt materien härska”
Vågens tecken: Söndagen den 27/9 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 28/9, kl 02.52 GMT = 04.51 sv tid)
”Jag väljer vägen som leder mellan de två stora kraftlinjerna”
Och Ordet löd: ”Låt valet göras”
Skorpionens tecken: Måndagen den 26/10 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 27/10, kl 12.06 GMT = 13.05 sv tid)
”Krigare är jag och framträder segrande ur striden”
”Jag är krigare, och ur striden går jag segrande” EA sid 486
Och Ordet löd: ”Låt maya blomstra och villfarelse härska”
Skyttens tecken: Onsdagen den 25/11 kl 19.00
(exakt fullmånetid är den 25/11, kl 22.45 GMT = 23.44 sv tid)
”Jag ser målet, jag når målet och därefter ser jag ett annat”
Och Ordet löd: ”Låt föda sökas”
Stenbockens tecken*: Fredagen den 25/12 JULDAGEN***
(exakt fullmånetid är den 28/12, kl 10.22 GMT = 11.22 sv tid)
”Försjunken (förlorad) står jag i överjordiskt ljus ändå vänder jag detta ljus ryggen”
”Jag är försjunken i överjordiskt ljus och detta ljus vänder jag ryggen” EA sid 486
Och Ordet löd: ”Låt ambition härska och porten stå öppen”
De flesta år firar vi 13 fullmånehögtider under kalenderåret, såsom vi gör i år då vi både börjar och avslutar
året med högtider i Stenbockens tecken. *** Denna dag firar vi i stillhet hela dagen.
Årets avslutande Fredsmeditation kl 13.00 på Nyårsafton infaller som alltid i Stenbockens tecken.
Besök hemsidan www.meditation.sverige.net där du bl.a. finner grupper runtom i Sverige som träffas för meditation vid
solhögtiderna. Saknar du information eller vill tipsa om fler grupper - ring eller skriv gärna till oss!
Kyrkbyvägen 7, S-269 92 BÅSTAD telefon +46 (0)431- 36 24 04 e-post: [email protected] Bg 651-6595