MUSIC FOR A WHILE Körkonsert med Petri Sångare

MUSIC FOR A WHILE Körkonsert med Petri Sångare Uppenbarelsekyrkan, Hägersten 29 augusti kl. 16.00 Hedvig Eleonora kyrka 30 augusti kl. 17.00 Program Johan-­‐Magnus Sjöberg -­‐ Night comes Francis Poulenc -­‐ ur Quatre motets pour un temps de pénitence -­‐ Timor et tremor -­‐ Vinea mea electa Bruno Regnier -­‐ Toooo ur Nues John August Pamintuan -­‐ De profundis Orgelimprovisation Heinrich Schütz -­‐ Ich bin ein rechter Weinstock Thomas Tomkins -­‐ When David heard Henry Purcell/arr. Gunnar Eriksson -­‐ Music for a while Orgelimprovisation Benny Andersson -­‐ Vilar glad. I din famn Morten Lauridsen -­‐ Dirait-­‐on ur Chansons des Roses Nils Lindberg -­‐ Encouragements to a lover ur sviten O Mistress mine Nils Lindberg -­‐ Not, Celia, that I juster am ur sviten O Mistress mine Nils Lindberg -­‐ Shall I compare thee to a summer’s day ur sviten O Mistress mine Kammarkören PETRI SÅNGARE Carl Adam Landström, orgel Dirigent: Alexander Einarsson Johan-­‐Magnus Sjöberg -­‐ NIGHT COMES Night comes and all shades are heavy across the land... but I do not sleep... as the mind wanders, and wanders, and moves and mingles with the night. Natten faller och alla skuggor vilar tungt över markerna... men jag sover inte... för mitt sinne vandrar, och vandrar, och dansar och blandar sig med natten. J. G. Brown/övers. Johan Rosqvist Francis Poulenc – ur QUATRE MOTETS POUR UN TEMPS DE PÉNITENCE TIMOR ET TREMOR (1939) Timor et tremor venerunt super me et caligo cecidit super me miserere mei Domine miserere, quoniam in te confidit anima mea. Exaudi Deus deprecationem meam quia refugium meum es tu et adjutor fortis Domine invocavi te non confundar VINEA MEA ELECTA (1939) Vinea mea electa, ego te plantavi: quomodo conversa es in amaritudinem, ut me crucifigures et Barrabam dimitteres. Sepivi te, et lapides elegi ex te, et aedificavi turrim. Bruno Regnier – TOOOO ur NUES John Pamintuan/Lorca – DE PROFUNDIS Los cien enamorados duermen para siempre bajo la tiera seca. Andalucía tiene largos caminos rojos. Córdoba, olivos verdes donde poner cien cruces, que los recuerden. Los cien enamorados duermen para siempre. Fruktan och bävan har kommit över mig och mörker har fallit över mig förbarma dig över mig, Herre förbarma dig, ty på dig förlitade sig min själ . Hör, o Gud, min bön ty min tillflykt är du och min starke hjälpare Herre, jag har åkallat dig jag skall icke Mitt utvalda vin, jag har planterat dig: hur har du vänt dig till bitterhet, så att du har korsfäst mig och befriat Barrabas. Jag har inhägnat dig, och rensat bort stenar ur dig och byggt ett torn. De hundra förälskade sover för alltid under den torra jorden. Andalusien har långa röda vägar. Cordoba gröna olivlundar där man ställer hundra kors, som påminner oss. De hundra förälskade sover för alltid. Heinrich Schütz – ICH BIN EIN RECHTER WEINSTOCK Ich bin ein rechter Weinstock mein Vater ein Weingärtner. Einen jeglichen Reben an mir der nicht Frucht bringet wird er wegnehmen wird er reinigen daß er mehr Frucht bringe. Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben; bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie der Reben kann keine Frucht bringen er bleibe denn am Weinstock also auch ihr nicht ihr bleibet denn in mir. Thomas Tomkins -­‐ WHEN DAVID HEARD When David heard that Absalom was slain, up into his chamber over the gate and wept, and thus he said; My son, my son, O Absalom my son, would God I had died for thee! Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kann bära frukt av sig själv Om den inte sitter kvar på vinstocken, kan ni inte heller göra det om ni inte är kvar i mig. Joh. 15:1-­‐5 När David hörde att Absalom var slaktadhe went gick han upp i kammaren ovanför porten och han grät och ropade: Min son, min son! Absalom, min son! Om jag ändå hade fått dö i stället för dig! 2 Sam. 18:33 Henry Purcell/arr. Gunnar Eriksson – MUSIC FOR A WHILE Music for a while Shall all your cares beguile: Wond'ring how your pains were eas'd And disdaining to be pleas'd Till Alecto free the dead From their eternal bands. Till the snakes drop from her head, And the whip from out her hands. Benny Andersson -­‐ VILAR GLAD. I DIN FAMN Musiken för en kort sekund Skall mildra din orosstund, Förundrad över dina plågors dämpning I avund över din stilla njutning; Tills Alekto befriat de döda, De sin eviga fångenskap övervunnit Tills hennes ormlockar ej längre syns flöda Och piskan från hennes hand försvunnit.
John Dryden/Nathaniel Lee Sjön ligger tätt mot stranden Himlen oändligt blå Jag står med dig i handen Mörkret faller. Och du lyser så Vinden vill famna skogen Havet ger vågen ro Vännen vill vara trogen Där du vandrar vill min längtan bo Det är kärleken som bär min förtröstan genom livet Så jag söker dig, jag ropar överallt ditt namn tills jag är i din famn; vilar glad i din famn Vilar glad. I din famn Jag vilar glad. I din famn Nära dig vill jag vara Lugn vid din varma själ Jag är en barnsång bara Den är enkel och menar så väl Det är kärleken som bär min förtröstan genom livet Så jag söker dig, jag ropar överallt ditt namn tills jag är i din famn; Vilar glad. I din famn Jag vilar glad. I din famn Kristina Lugn Morten Lauridsen – DIRAIT-­‐ON Abandon entouré d'abandon, tendresse touchant aux tendresses… C'est ton intérieur qui sans cesse se caresse, dirait-­‐on; se caresse en soi-­‐même, par son propre reflet éclairé. Ainsi tu inventes le thème du Narcisse exaucé. Hänförelse omfamnar hänförelse, ömsinthet nuddar ömsinthet. Det är ditt innersta som ständigt smeker sig själv -­‐ verkar det som. Smeker sig -­‐ i sig själv, genom sin egen skimrande spegelbild. Så framkallar du myten om en bönhörd Narcissus. R. M. Rilke/övers. Anne Ruponen Nils Lindberg -­‐ ENCOURAGEMENTS TO A LOVER Why so pale and wan, fond lover? Prythee, why so pale? Will, if looking well can’t move her Looking ill prevail? Prythee, why so pale? Why so dull and mute, young sinner? Prythee, why so mute? Will, when speaking well can’t win her, saying nothing do’t? Prythee why so mute? Quit, quit for shame! This will not move, This cannot take her: if of herself she will not love, nothing can make her: the Devil take her! Varför så blek och vek, bäste älskare? Jag ber dig, varför så blek? För att, om hon nu inte berörs av den som verkar frisk, Så skulle du kanske gynnas av att verka sjuklig? Jag ber dig, varför så blek? Varför så dyster och stum, unge syndare? Jag ber dig, varför så stum? För att, om vackert tal nu inte övertyga henne, Så skulle tystnad vinna gunst? Jag ber dig, varför så stum? Sluta, sluta för skam! Det kan inte hjälpa, Det kan inte fungera; Om av sig själv hon inte kan älska, Då kan ingenting förmå henne: Må djävulen ta henne! C.R. Lovelace/övers. Johan Rosqvist Nils Lindberg -­‐ NOT, CELIA, THAT I JUSTER AM Not, Celia, that I juster am or better than the rest; For I would change each hour, like them, were not my heart at rest. But I am tied to very thee by every thought I have; Thy face I only care to see, thy heart I only crave All that in woman is adored in thy dear self I find for the whole sex can but afford, the handsome and the kind. Why then should I seek further store, and still make love anew? When change itself can give no more, ’tis easy to be true. Tro INTE, Celia, att jag är trofastare Eller för den delen bättre än de andra; För varje timme skulle jag, liksom de, ändra mig, Om inte mitt hjärta vore stillat. Men till Dig, just Dig, är jag bunden I varenda tanke jag bär; Jag önskar bara en glimt av Ditt ansikte, Begär bara en väg till ditt hjärta. Allt som i kvinnan finns att vörda Finner jag i sköna Dig; För hela Ditt kön har bara till övers För de vackra och de goda. Så varför ska jag då hamstra mer Av min kärlek, och samtidigt skapa än mer? Förändring i sig ger mig icke mer, Det är lätt att trofast vara. C. Sedley/övers. Johan Rosqvist Nils Lindberg -­‐ SHALL I COMPARE THEE TO A SUMMER’S DAY Shall I compare thee to a summer’s Day? Skall jag dig likna vid en sommardag? Thou art more lovely and more temperate: Du är mer älsklig, mera vän och blid; Rough winds do shake the darling buds of May, majs ljuva knoppar rörs av vindens tag And summer’s lease hath all too short a date: och alltför kort är sommarns nådatid. Sometimes too hot the eye of heaven shines, Ibland är himlens öga alltför hett, And often is his gold complexion dimm’d och ofta är dess gyllne anlet´ gömt; And every fair from fair sometime declines, allting skall vissna ner som skönt var klätt, By chance of nature’s changing course untrimm’d enligt naturens lag och ödet dömt. But thy eternal summer shall not fade Din sommar skall dock aldrig blomma ut Nor lose posession of that fair thou owe’st, och aldrig bleknar skönheten du har, Nor shall Death brag thou wanders’t in his shade, om Döden än dig fångade till slut When in eternal lines to time thou grow’st; finns du i mina sånger evigt kvar. So long as men can breathe or eyes can see, Så länge mänskor andas på vår jord So long lives this and this gives life to thee. skall du få leva här i diktens ord. W. Shakespeare/övers. Lena R Nilsson PETRI SÅNGARE är en blandad kammarkör med hemvist i Malmö S:t Petri kyrka. Körens framträdanden kännetecknas av en rund och lyrisk körklang med en stark musikalisk och textlig närvaro. Kören skapades av den konstnärlige ledaren och dirigenten Alexander Einarsson 2010 och dess aktivitet är hög med ca 25 konserter om året. Man framträder regelbundet vid konserter i Malmö S:t Petri kyrka, men konserterar även flitigt i framförallt södra Sverige och utomlands. Kören medverkar också i mindre ensembler i högmässan ett par gånger i månaden. Körens ambitionsnivå är hög och präglas av ett intensivt samspel mellan dirigent och kör. Körens repertoar är bred och består av musik från olika stilar och epoker inklusive storskaliga verk för kör och orkester. Musik av Brahms, Bruckner och Poulenc är återkommande på repertoaren. Tyngdpunkten ligger dock på verk för kör a cappella med visst fokus på nutida musik. På körens verkförteckning står redan flera uruppföranden. Bland annat gjorde kören ett rosat framförande av Rolf Martinsson/Göran Greiders nyskrivna LUKASPASSIONEN under våren 2012. I recensioner kunde man läsa ”Körsatserna lyfte Petri Sångare fram med skimrande soprantoner och samstämd dynamik, så smältande svenskt körklangsaktiga som man kan önska” Kören uppmärksammades i december 2010 i samband med invigningen av Malmö Citytunnel då kören med orkester och solister iscensatte JS Bachs Juloratorium i Malmö Centralstation. Flera framträdande i svensk och dansk radio och TV har det redan blivit. Bland annat medverkade kören i invigningsnumret med "We write the story" av Björn Ulvaeus och Benny Andersson/Avicii i Eurovision Song Contest från Malmö arena i maj 2013 med direktsändning för 125 miljoner tittare. I höst sänd en helaftonskonsert med kören i P2 live. 2014 vann kören dubbla förstapris i de internationella körtävlingarna i Krakow och i Grand Prixtävlingarna i Tours, Frankrike 2014 kom kören på andra plats samt tilldelades pris för bästa uruppförande av Johan-­‐Magnus Sjöbergs Night comes. . ALEXANDER EINARSSON är utbildad organist vid Musikhögskolan i Malmö och har solistexamen i kördirigering från det Kongelige Danske Musikkonservatorium med studier för bla professor Dan-­‐Olof Stenlund. Alexander har också tillägnat sig studier i Paris för bl.a. Laurence Equilbey och Denis Rouger vid Universitetet Sorbonne samt vid masterclasses och kurser för dirigenter som Stefan Parkman, Stephen Cleobury och Helmut Rilling. Alexander är sedan februari 2010 anställd som organist och dirigent i Malmö S:t Petri kyrka och är där ledare för ungdomskören SPUK och kammarkören PETRI SÅNGARE. I augusti 2015 tillträder Alexander tjänsten som kormästare på Göteborgs Symfoniorkester. Som dirigent har Alexander bland annat arbetat med Uppsala Akademiska kör, Lunds Vokalensemble, Ars Nova Copenhagen, Gächinger Kantorei Stuttgart och Malmö Kammarkör. Våren 2008 bildade han stråkorkestern Malmö KammarOrkester; en professionell orkester med 12 musiker. Alexander har dirigerat Malmö Symfoniorkester, Malmö barockorkester och återkommande arbetat med Malmö sinfonietta samt varit förbundsdirigent för Kyrkosångsförbundet i Lunds stift och erhöll 2007 förbundet kyrkomusik i Lunds stifts stipendium för banbrytande och inspirerande arbete. Alexander är stipendiat från Eric Ericson International Choral Center och Kungliga Musikaliska Akademien och har medverkat i den internationella tävlingen för kördirigenter i Budapest 2011 och S:t Petersburg 2013. Vid Grand Prixtävlingarna i körsång i Tours, Frankrike 2015 tilldelades Alexander pris för sina dirigentinsatser till minne av Arthur Oldham. Organisten CARL ADAM LANDSTRÖM föddes i Gränna 1983. Redan som tioåring spelade han orgel efter att ha inspirerats av dåvarande organisten i Gränna kyrka, Marianne Jansson, som under uppväxten fungerade som hans musikaliska mentor. Som sjuttonåring kom han in på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. I solistiskt orgelspel undervisades Carl Adam av professor Ralph Gustafsson och i improvisation Tomas Willstedt samt professor Stefan Therstam. Efter grundläggande studier vid musikhögskolan har Carl Adam studerat vidare i bland annat England och Frankrike. Han har deltagit i masterclasses för David Sanger, Loic Maillé och Pierre Pincemaille. Carl Adam studerar för tillfället för organisten i Madeleinekyrkan i Paris, François-­‐Henri Houbart. 2009-­‐2011 studerade han vid Kungliga musikhögskolans diplompklass. Han har två gånger tilldelats Kungliga Musikaliska Akademins stipendium. Carl Adam har medverkat på ett flertal cd, radio och tv-­‐inspelningar samt vid särskilda tillställningar som exempelvis Nobelfesten. Vid sidan av sin verksamhet som frilanssolist har han arbetat som organist i Katarina kyrka i Stockholm. Sedan juni 2011 är Carl Adam organist i S:t Petri kyrka i Malmö samt undervisar i orgelimprovisation vid musikhögskolan i Malmö.