Helena Schiller Stressforskningsdagen 2015

Sömn, dagtidsfunktion
& hälsa
Helena Schiller, doktorand
Stockholms Universitet
Stressforskningsinstitutet
Vad menar vi när vi pratar
om sömnproblem?
Då har man något av följande:
•
För kort sömn (minst två timmar kortare än behovet)
•
Svårt att somna (minst 45 minuter för att somna)
•
Flera uppvaknanden under natten med svårigheter att
somna om
•
Alldeles för tidigt uppvaknande utan att kunna somna om
…fler än tre gånger per vecka, minst tre veckor i sträck
…problem under dagtid; insomni
Andel i procent som anger att
de har besvär med sömnen
Män, totalt 22%
Kvinnor, totalt 33%
40
40
30
45-64 år
30
25-44 år
20
20
25-44 år
10
16-24 år
0
80/81 88/89 96/97 00/01 04/05 10/11
10
45-64 år
16-24 år
0
80/81 88/89 96/97 00/01 04/05 10/11
Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden ULF/SILC
Idag lider 10-11% av Sveriges befolkning av insomni
Vad beror
sömnproblemen på?
•
Sjukdom/smärta
•
Mediciner
•
Snarkande sängpartner/andra störande ljud
•
Småbarn som pockar på uppmärksamhet
•
Egna kraftiga snarkningar/apné
•
Restless Legs Syndrome
•
För ljust i rummet
•
Sovit för mycket natten innan/tagit en tupplur
•
För mycket kaffe, alkohol och/eller nikotin
•
Stress/oroliga tankar
Men varför är problemen större idag?
Varför sover vi sämre idag?
•
24h-samhället - alltid
uppkopplad, alltid tillgänglig
•
Valfrihet & självförverkligande
- långvarig hög belastning med
för lite tid till återhämtning
•
Gränslöst arbete - mycket eget
ansvar, inga tydliga gränser
mellan arbete och vila
Sömnen är ofta det första
man drar ner på om tiden
inte räcker till
Andel i procent som angett att
de har sömnbesvär
Folkhälsomyndigheten 2014
40
33%
30
21%
20
10
0
16-24
25-34
35-44
45-54
Kvinnor
55-64
65-74
Män
75-84
85+
Totalt
Varför sover kvinnor
sämre än män?
•
Balansen mellan arbetet och hemmet - kvinnor har ofta
mer ansvar i hemmet och känner mer oro över detta
•
Hormonella förändringar i livet - menstruation,
barnafödande och klimakteriet
•
Har i större utsträckning än män en snarkande
sängpartner
•
Lider oftare av Restless Legs Syndrome
Forskning visar att kvinnor faktiskt sover något längre än vad
männen gör men de har också större sömnbehov än männen
Varför behöver vi
sova?
Återhämtning/vila
•
Kroppen och hjärnan behöver
vila och få återhämtning
•
Hjärnan behöver bearbeta
intryck och lagra minnen
Kroppens uppbyggande
system är aktiva när vi sover:
•
•
Immunförsvaret
Uppbyggande hormon
Vad är ”normal”
sömn?
Normal sömnlängd
•
•
6-9 timmar anses vara normal
sovtid
7-8 timmar i snitt anses normalt
•
•
Kvinnor behöver oftast mer
sömn än män
Äldre behöver mindre sömn
än yngre
Vad händer om vi
inte sover?
•
Vi blir sömniga och/eller trötta
•
Humöret sviktar (nedstämdhet, irritation, känslighet
för stress)
•
De kognitiva förmågorna och arbetsprestationen
försämras
Försämrad livskvalitet, olyckor…
Vid mycket långvariga problem påverkas även hälsan
•
Fysisk hälsa (hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes, fetma)
•
Mental hälsa (depression, utmattning)
Andel i procent som anger att de har
besvär av ängslan, ångest eller oro
Folkhälsomyndigheten 2014
30
25
22%
20
15%
15
10
5
0
16-24
25-34
35-44
45-54
Kvinnor
55-64
65-74
Män
75-84
85+
Totalt
Andel med störd sömn som anser
att deras arbetsprestation försämras
Sifo 2008 på uppdrag av Svenska Sömnläkarföreningen
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Alla
Män
Kvinnor
Varför sover vi sämre idag?
•
24h-samhället - alltid
uppkopplad, alltid tillgänglig
•
Valfrihet & självförverkligande
- långvarig hög belastning med
för lite tid till återhämtning
•
Gränslöst arbete - mycket eget
ansvar, inga tydliga gränser
mellan arbete och vila
Stress och oroliga tankar
leder till att vi har svårt att
sova…
Andel som får otillräcklig eller
störd sömn p g a stress/oro
Sifo 2008 på uppdrag av Svenska Sömnläkarföreningen
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Alla
Män
Kvinnor
Den onda cirkeln
Svårt att sova
Stress / Oro
Nedstämdhet
Ännu mer stress
Nedsatt
dagtidsfunktion
Stress över den
nedsatta
dagtidsfunktionen
Stress över den dåliga sömnen
Vad har arbetsmiljön
för betydelse för
sömnstörningar?
Andel som har svårt att koppla
tankarna från jobbet på fritiden
Arbetsmiljöverket 2014
3
11
/1
1
09
/1
9
/0
7
05
03
/0
5
30-49 år
/0
3
/9
97
/1
11
/1
09
/0
07
/0
05
/0
03
/0
01
/0
99
/9
/0
0
/0
0
9
10
3
10
1
20
9
20
7
30
5
30
3
40
1
40
9
50
1
60
50
97
16-29 år
50-64 år
99
60
30-49 år
01
16-29 år
50-64 år
Män, totalt 43%
07
Kvinnor, totalt 47%
Andel som har svårt att sova
p g a tankarna på jobbet
Arbetsmiljöverket 2014
3
11
/1
1
09
/1
9
/0
7
05
03
/0
5
30-49 år
/0
3
/9
97
/1
11
/1
09
/0
07
/0
05
/0
03
/0
01
/0
99
/9
/0
0
/0
0
9
5
3
5
1
10
9
10
7
15
5
15
3
20
1
20
9
25
1
30
25
97
16-29 år
50-64 år
99
30
30-49 år
01
16-29 år
50-64 år
Män, totalt 18%
07
Kvinnor, totalt 25%
Vad finns det för
behandlingar?
Behandling med Kognitiv Beteendeterapi hjälper ofta
bättre på längre sikt och är mer kostnadseffektiva i
jämförelse med sömnläkemedel.
Rekommendationen är att behandling med
sömnläkemedel ska vara kortvarig.
Användandet av sömnläkemedel i Sverige är stort
- Kvinnor: 104 patienter / 1000 invånare
- Män: 60 patienter / 1000 invånare
Källa: Apoteket, 2013
Många går obehandlade…
Sifo 2008 på uppdrag av Svenska Sömnläkarföreningen
Andel i procent som inte sökt läkare för sina sömnproblem
100
75
79
85
74
50
25
0
Alla
Män
Kvinnor
Var kan man söka hjälp?
•
Vårdcentralen
•
Företagshälsovården
•
Privata aktörer
•
Självhjälp - böcker eller via internet
Några tips om du har
problem med sömnen
•
Håll regelbundna tider
•
Varva ner innan läggdags
•
Se till att sovrummet är svalt och mörkt
•
Ligg i sängen endast de timmar du ska sova
•
Undvik kaffe och alkohol
•
Rör på dig på dagen och var ute i solljuset (helst på
förmiddagen)
Tack för mig!
[email protected]
0708 85 86 00