Färgkorrigera skannade bilder

1
Adobe Photoshop Elements
Färgkorrigera skannade bilder
Ofta blir det ofta konstiga färger i skannade bilder. Men
med hjälp av Adobe® Photoshop® Elements är det enkelt
att göra färgkorrigeringar. Du kanske behöver åtgärda
enkla fel i skannade bilder, t.ex. förskjutningar eller
taggiga kanter, eller behöver ändra storlek på en skannad
bild för ett projekt. Följ med så lär du dig snabbt hur du
åtgärdar de här problemen.
2. Korrigera färgskiftningar
Om du vill ta bort färgstick som uppstod när du
skannade bilden väljer du Förbättra > Färg >
Färgskiftning. Pipettverktyget väljs automatiskt. Klicka
på ett område i bilden som du vill ska vara grått, vitt eller
svart. Om du inte är nöjd med resultatet klickar du på
Återställ och försöker sedan igen. När du är nöjd med
resultatet klickar du på OK.
I vår bild klickade vi på kvinnans svarta hår. Nu när vi har
åtgärdat färgskiftningarna är det dags att finjustera
färgbalansen.
1. Räta upp och beskära bilden
Öppna den skannade bilden i Photoshop Elements. Om
du behöver räta upp eller beskära bilden väljer du Bild >
Rotera > Räta upp och beskär bilden. Arbetet utförs i ett
enda steg i Photoshop Elements. Om du behöver beskära
bilden använder du beskärningsverktyget till att markera
det område du vill behålla.
Vi använde verktyget Räta upp och beskär bilden till att
åtgärda vår bild. Nu ska vi försöka förbättra färgerna i
bilden.
ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 2
Färgkorrigera skannade bilder
3. Justera färger i bilden
5. Göra bilden skarpare
Om du vill använda de fördefinierade färgjusteringarna
till att finjustera färgerna i bilden väljer du Förbättra >
Variationer. Om du vill ändra färgerna i ett område i
bilden väljer du Skuggor, Mellantoner eller Högdagrar.
Om du vill förhandsvisa resultatet i Aktuellt val klickar
du på en version. Klicka på OK när färgerna ser bra ut.
Det sista steget i att förbättra det allmänna utseendet på
bilden är att göra den skarpare. Välj Filter > Skärpa >
Oskarp mask. Sedan drar du i skjutreglaget Mängd tills
bilden är så skarp som du vill att den ska vara. Genom att
titta på områden med mycket detaljer, som hår, ögon och
buskar, ser du effekten bättre. Se till så att du inte göra
mjuka områden, som hud och himmel, korniga.
Vår bild har en liten dragning mot rött så vi åtgärdade
färgerna genom att klicka på miniatyrbilden Mera grönt.
När vi gjorde bilden skarpare tittade vi på området runt
kvinnans ögon.
6. Spara filen
4. Korrigera toner
Om du vill ändra tonerna i bilden väljer du Förbättra >
Intensitet/kontrast > Nivåer och drar sedan i
skjutreglagen under histogrammet. Om du vill justera
skuggorna (mörka toner) drar du det svarta skjutreglaget
åt höger så att det placeras under startpunkten för
pixlarna. Om du vill arbeta med högdagrarna (ljusa
toner) drar du det vita skjutreglaget åt vänster så att det
placeras under slutpunkten för pixlarna. Om det behövs
drar du det grå skjutreglaget åt vänster eller höger.
Välj Arkiv > Spara som, ändra namn på filen och spara
den med Photoshop-format. Om du vill utföra fler
färgkorrigeringar går du till steg 3 och använder Variationer och Nivåer till att få en perfekt bild.
Genom att använda Photoshop Elements slipper du dina
gamla färgproblem!
Nu när vi har åtgärdat färg- och tonproblemen är det
dags att göra bilden skarpare.
Adobe, Adobe-logotypen och Photoshop Elements är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA
och/eller i andra länder.
©2000 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles.