Något som alla känner till men få har fullständig inblick i

Håll dig uppdaterad
och ta korrekta beslut
PuL
Något som alla känner till men få har fullständig inblick i
Visst handlar det om lagring av personuppgifter, men det är så mycket mer. Personuppgiftslagen är
under förändring och kommer att spela en allt större roll i svenska organisationer och kommuners
vardag. 2015 klubbas en ny lag igenom i EU. Kraven ökar. Att missköta sig kommer bli kostsamt, för att
inte nämna all den negativa publicitet som ofta följer i spåren av felaktigt hanterade personuppgifter.
Produkten Draftit PuL förenklar vardagen för över 500 kommunala och privata PuL-ombud. Med verktyget
är du förberedd och får stöd i ditt arbete genom några av landets främsta experter. Verktyget är anpassat
så att även du som har begränsat med tid ska kunna få en tydlig överblick, hålla dig uppdaterad och
kunna fatta korrekta beslut enligt Personuppgiftslagen. Vi finns här för att hjälpa dig ligga steget före.
Varmt välkommen till gemenskapen. Draftit PuL förenklar vardagen
för över 500 kommunala och privata PuL-ombud.
PuL
Att arbeta med PuL
Vårt mål är att det ska vara så enkelt som möjligt att arbeta med PuL. Du får ett smart ramverk att arbeta efter
så att du behöver lägga så lite tid som möjligt på att förstå arbetsprocessen.
Lagkommentarer
Du får tillgång till en specifik avdelning med kommentarer på personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen och Datainspektionens författningssamling. Kommentarerna har hänvisningar till författningar
med nära anknytning.
Temasidor
Här får du en tydlig insikt i hur PuL fungerar inom olika områden. Bli en expert på dina ansvarsområden. Du
kan fortbilda dig inom PuL-frågor för arbetslivet, kunder, marknadsföring, myndigheter, skolor, boendefrågor,
internationella frågor och kameraövervakning.
Nyhetsrapportering
Omvärlden är i ständig förändring. Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna inom
personuppgiftslagen. På så sätt är du alltid uppdaterad och kan fatta beslut på aktuella grunder. Du får tillgång
till nyheterna inifrån verktyget, men även i form av nyhetsnotiser direkt till din inkorg.
Kvalitetssäkrade dokument & mallar
Slipp att söka runt och försöka hitta exempel på dokument. I verktyget finner du färdiga kvalitetssäkrade
policymallar, biträdesavtal, checklistor, riktlinjer och andra nödvändiga dokument som hjälper dig att sköta det
praktiska arbetet.
Frågeservice med experter
Fråga en juridisk expert när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Juristerna som bevakar omvärlden och
skriver texterna i vårt verktyg står även redo att svara på dina frågor. Undvik dyra advokatarvoden – använd
frågeservicen. Den ingår i verktyget.
Andra PuL-ombuds frågor och svar
Svaren på vanligt förekommande och extra intressanta frågor som ställs till oss publiceras i frågebanken.
Givetvis anonymiseras alla frågor och svar innan de publiceras. Frågebanken är en uppskattad del i verktyget
som många av dina branschkollegor använder som stöd i sitt dagliga arbete.
Praxis
Du får tillgång till en mängd praxis från svenska domstolar, Datainspektionen och EU.
Mobilanpassat
Webblösning
Kundrådgivare
Våra produkter är designade med
Du har alltid tillgång till dina produkter,
Du får en dedikerad kontaktperson som
tillgänglighet i fokus. Använd dem på
oavsett var du är. Allt du behöver är en
du kan kontakta när du vill. De hör även
datorn, mobilen eller surfplattan, på
internetuppkoppling. Draftits produkter
av sig med jämna mellanrum för att
kontoret, ute på fältet eller på tåget.
är webbaserade och uppdateras löpande.
informera dig om nyheter i produkten.
Ligg steget före
040 25 88 80
[email protected]
www.draftit.se