Att våra fönster tillverkas i Lysekils kommun är något vi är stolta över”

Välkommen till
där man gör
BRA affärer!
Vi har lägsta
en större och
spännande affär!
matpriserna Öppet: Mån-Fre 9-20
huslän
i Lysekils kommun och Bo
:s undersökning
enligt PRO
Städning
Er nya elinstallatör
Lör-Sön 9-19
Flyttstäd
Fönsterputs
Kontakta oss för
kostnadsfri offert
Tel: 0523-45 92 90
Fastighetsskötsel
Trädgårdsunderhåll
0523 - 611 501
www.cjelservice.se
www.rentochsnyggt.nu
2013
Årg 109
Torsdag 16 maj
Nr 74
Lösnummer: 15:-
Munkedals kommun har
åtgärdat brister i skolan
”Alla elever ska få godkända betyg”
Munkedals kommun har åtgärdat de
brister som Skolinspektionen påtalade
i höstas. Tillsynen avslutas därmed, skriver Skolinspektionen i ett beslut.
I januari skickade Munkedals kommun in
svar med handlingsplan gällande de påtalade bristerna.
Skolinspektionen gjorde sedan ett uppföljningsbesök i april där de intervjuade tre
rektorer, sektorchefen och kommunstyrelsens ordförande.
– Munkedals kommuns åtgärder innebär
bland annat att den specialpedagogiska verksamheten utökas med två specialpedagoger
till den centrala elevhälsan för att alla elever
ska få godkända betyg när de går ur grundskolan, säger Ann-Catrin Göthlin, sektorchef
Barn och utbildning i Munkedals kommun.
Se sidan 6
Norge öppnade
dörren för Bovalls
Dörrbyggeri
Marknaden för
bostadsrätter är
stabil i storstäder
Se sidan 6
Se sidan 12
Storvinst till
Hunnebostrand
TOOOLS on Tour
lockade 100-tals
hantverkare
Svenska ostron
exporteras till
Frankrike
Se sidan 6
Se sidan 8
Se sidan 14
E!
D
N
A
D
U
J
B
R
E
S
N
O
T
PINGSTAF ter, så kan du köpa vår
Köp två st TRISS-lot kelse för endast 12:ba
ord. pris 30:goda häst- & fotbolls
för minst
ri
o
it
d
n
o
K
s
re
o
h
T
Köp bröd på er på Dagens Dubbel på
50:- och vi bjud ns V75
lördage
tafton
gäller endast Pings
Dessa erbjudanden N RÄDDAD!!
NU ÄR HELGE
Landsvägsgatan 17, LYSEKIL
Färsk Makrill
0523-61 10 47
Välkomna!
Tel. 0523-100 04
Foto: Gabriel Berndtsson
”Att våra fönster tillverkas i Lysekils
kommun är något vi är stolta över”
H-Fönstret i Gåseberg fick besök av NäringslivsCentrum
– Att bjuda kunder från övriga Sverige eller från utlandet till Lysekil
är ett nöje och det är med stolhet vi använder lokala restauranger
och entreprenörer för vår representation.
Det fastslog Mats Andersson, vd för H-Fönstret i Gåseberg, då han
tillsammans med marknadschefen Daniel Kjellsson tog emot en de-
legation med ledande lokalpolitiker och företagare från NäringslivsCentrum, som med regelbundna mellanrum är ute på företagsbesök
i Lysekils kommun. Tillsammans presenterade de företaget och visade runt i fabrikslokalerna.
Se sidan 7
2YDQOLJWEUD
Handla hos oss!
Q
H
G
Q
D
G
X
M
E
HU RFKL
Köp en Triss-lott
med
chans till
miljoner!
S§L
39:-
/kg
Kokta kräftor 149:-/kg
ÖPPETTIDER: Tis–Tors 9.00–18.00
Fred 9.00–19.00 • Lörd 9.00–15.00
Öppettider:
Vardag: 09.00-19.00
Lördag: 09-17.00
Söndag: 09-15.00
Mats Andersson, vd för H-Fönstret i Gåseberg tog tillsammans med marknadschefen Daniel Kjellson emot en delegation med ledande lokalpolitiker och företagare från NäringslivsCentrum, som med regelbundna mellanrum är ute på företagsbesök i Lysekils kommun. Tillsammans presenterade de företaget och visade runt i fabrikslokalerna.
Pingstspecial
prydnadsapel 298:amerikansk blåbär 175:hängmörad lokalproducerad
entrecôte 450:- / kg
garden girl. c.s.
knickers 359:-
Nöjd kund Garanti! Gilla oss på
Pengarna tillbaka om FACEBOOK!
Du inte är nöjd!
Sök på Bengts Fisk i Lysekil
varmtna
m
ä
v lko
;697(5,Ç:, <++,=(33(
;,3Ç05-6'3(5+,90,;:,
3f:/,3(796.9(44,;7g-(*,)662
1\D+\XQGDLLG6HOHFW
1\D+\XQGDLLG&'5L
KN%HQVLQ
KN'LHVHO
NU
2UGSULVNU%DVXWUXVWDGPHGEOD
$&OMXGV\VWHP&GUDGLR
%U¦QVOHI¸UEUXNQLQJYLGEODQGDG
N¸UQLQJONP&2J
%U¦QVOHI¸UEUXNQLQJYLGEON¸UQLQJ
ONP&2J
833*5$'(5$0('35(0,803$.(7
833*5$'(5$0('35(0,803$.(7
NU
NU
$&&IDUWK§OODUHSDUNHULQJVVHQVRUEDNPP
)¸UPHWDOOLFODFNWLOONRPPHUNU
9$5'$*$5
/g5'$*‡6g1'$*
NU
2UGSULVNU%86,1(663$.(7PHGEOD
$FFIDUWK§OODUHI¦UGGDWRURFKDOXI¦OJDU
SDUNHULQJVVHQVRUEDNPP
8SSJUDGHUDGPRWRUKN'LHVHOEDFNNDPHUD
DXWRPDWLVNWDYEO¦QGDQGHEDFNVSHJHOUHJQVHQVRUPP
.RPELXWI¸UDQGHNU0HWDOOLFODFNNU
•§UV1\ELOVJDUDQWLPHGIULN¸UVWU¦FND•§UV9¦JDVVLVWDQV• §UV6HUYLFHDVVLVWDQV•§UV/DFNJDUDQWL•§UV9DJQVNDGHJDUDQWL•§UV5RVWVN\GGVJDUDQWL
%LODUQDS§ELOGHUQDNDQYDUDH[WUDXWUXVWDGH3ULVHUQDNDQHMNRPELQHUDVPHGDQGUDUDEDWWHUHOOHUDYWDO.
Färsk
fisk
Kungsgatan 53, Lysekil
tisdag–lördag
Bruno Banani
deospray
t!
Kolla in prise
49:30%
på utvalda
Ord. 159:-
-produkter
LYSEKIL
Färsk Makrill
49:-
/kg
%,/)˜56†/-1,1*
9DUGDJ/¸UGDJ
9(5.67$'
0§QGDJ7RUVGDJ)UHGDJ
/XQFKVW¦QJWPHOODQRFK
Lördagen den 18 maj
stänger vi klockan 12.00.
-ZTFt-ZTFLJM5FM
www.alfhanssonbil.se
Bygg ett kostnadseffektivt
Högprestanda hus
passivhus
Övriga dagar öppet som vanligt.
Välkomna!
n
e
k
ti
bu -127 00
VI FINNS INNE PÅ
COOP EXTRA I LYSEKIL
Tel. 0523
Kungsgatan 39 LYSEKIL
L
www.scanhome.se
0523-145 10
Kungsgatan 21 Lysekil