Safariresan som blev något helt annat!

Nr 1 - 2015
-Safariresan som blev
något helt annat!
- Kampanjer i Rwanda
och Tanzania
-Upprättelsecenter byggs
för krigets offer i Kongo
- Kritisk läge i Ukraina
Trosgnistans Mission
Din
trygghet
Hemsida
www.trosgnistan.se
E-mail
[email protected]
Telefon
0278 - 130 10
Fax
0278 - 248 88
Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs
Besöks / Leveransadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs
Öppettider:
Månd - onsd 9:00 - 16:00
Torsd 9:30 - 16:00
(Lunchstängt 12:00-13:00)
Fred 9:00 - 13:00
Post / Bankgiro
PG 90 02 71 - 8
PG 90 07 37 - 8 (OCR)
BG 900 - 7378
TG Media
PG 22 77 50 - 7
Trosgnisten Misjon
Postboks 15 Kronstad
N - 5819 Bergen
Tidningen Trons Gnista
Organ för
Trosgnistans Mission
Betelförsamlingen, Runemo
Ansvarig Utgivare
Curt Johansson
Redaktör
Göran Duveskog
Medarbetare
Börje Norlén
Henrik Herza
Siv Sandsgård
Veronika Bodén
David Duveskog
Tidningen utges med 4 nr/år
Prenumerationsavgift: 100 kr.
V
G
i lever i en tid då
människor upplever att
vår värld har blivit en allt
otryggare plats. Ända sedan
terrorattackerna den 11
september 2001, då bl.a.
skyskraporna på Manhattan
i New York torpederades av
två flygplan och närmare
3000 miste livet, har vi sett
en eskalering av terrorverksamhet i olika länder.
Dödsskjutningarna i
Paris, som skedde i
början av detta år, har
ytterligare förstärkt
fruktan för nya terrorattacker. Flyktingströmmarna
från
sönderslagna och
otrygga länder bara ökar.
ud gav emellertid ett
löfte, om att kvinnans
säd en dag skulle krossa
ormens huvud. (Se 1 Mos.
3:15). Jesaja talar om en
kommande Fridsfurste (Jes.
9:6). Psalmisten nämner i Ps.
91:1 om en plats för oss under
den Högstes beskydd och
under den Allsmäktiges
skugga. Det otroliga är att
också i vår otrygga tid har
"Herren är ditt skydd,
den högste
är din tillflykt."
Gud berett en plats, där vi kan
finna trygghet, frid och
beskydd trots terror och våld.
Men den platsen kan du
endast finna genom Jesus
Kristus. Han är kvinnans
säd, han är fridsfursten och
han är ditt beskydd nu och
för evigt. Han är uppfyllelsen
av Guds löfte till oss.
G
ud skapade oss för att vi
skulle leva i en trygg
värld. I Edens lustgård fanns
det inga terrorister, men då
ormen i sin list förledde
människan till syndafallet, så
öppnades dörren för mörker,
våld och terror. Snart skulle
Kain dräpa sin egen bror Abel.
Lite längre fram i Bibeln läser
vi – Men jorden blev mer och
mer fördärvad inför Gud och
full av våld. 1 Mos. 6:11.
Genom hela historien har vi
sedan bevittnat krig, terror
och våldshandlingar.
B
ibeln säger – Hos ingen
annan finnes frälsningen. Inte heller finns det
under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir
frälsta. Apg. 4:12. Anledning
Tr yck
RG-Tryck
Trosgnistans
Förbönstjänst
Torsdagar mellan 7:30-8:30
är det förbön på Trosgnistan.
Har du ett speciellt böneämne
eller önskar en böneduk,
ring eller skriv till oss.
Trons Gnista 1 - 2015
till att jag under mer än 50 år
har förkunnat evangelium i
Sverige och många andra
länder, är övertygelsen om att
evangelium om Jesus Kristus
är enda räddningen för en
otrygg och förlorad mänsklighet. Religion räddar
ingen, utan det är den
personliga upplevelsen av
Jesu Kristi verklighet, som
leder till en ny födelse in i ett
rike som aldrig kan
bäva eller skakas.
Tryggheten, som en
gång fanns i Edens
lustgård, kan du
endast återfinna i
gemenskapen med
Jesus Kristus.
2
V
i går in i detta nya år med
en beslutsamhet att
fortsätta uppdraget, som Gud
har gett oss. Låt oss stå
tillsammans, för att både
sprida evangeliet och hjälpa
fattiga och nödlidande människor, trots alla svåra omständigheter. Kom ihåg:
”Herren är ditt skydd, den
högste är din tillflykt.” Gud
välsigne dig!
Curt Johansson /
missionsföreståndare
Notiser
Vår nya Nordkorea
ambassadör
Det är med stor glädje jag
introducerar
Mikael
Halkola för Trons Gnistas
läsare, som min efterträdare för arbetet i
Nordkorea.
Under 2007 fick jag en
förfrågan från Nordkoreas
ambassad i Stockholm, att
ordna nödhjälp till barnhem och sjukhus. Den frågan sände jag vidare till
Trosgnistan som påbörjade ett arbete med hjälpsändningar
från Sverige samt vissa inköp av matvaror från Kina.
Jag har besökt Nordkorea fyra gånger i samband med
hjälpsändningar och blivit djupt gripen av den nöd och
misär som barn och vuxna lever under. Det har varit ett
stort privilegium att få hjälpa de minsta och mest utsatta i
samhället.
Nu har jag den stora glädjen att introducera min efterträdare
Mikael Halkola, som bor i Södertälje med sin fru Camilla.
Mikael och jag har varit tillsammans på resor till Nordkorea
och har ett nära samarbete.
Du stör mig!
Jag satte mig lugnt ner i tågkupen. Hoppades på en stund av
lugn och ro på väg mot Vadstena där Svenska Missionsrådet
inbjudit till medlemsdagar.
Så klev han på tåget vid stationen i Gävle. Mannen som var så
kraftigt berusad att han knappt kunde öppna dörren till kupén.
Jag hoppades att han skulle hitta en plats långt bort från mig.
Han hamnande mitt emot mig.
Under årens lopp har jag lärt mig ett och annat från dessa
alkoholens slavar. Jag minns att när jag som ung skulle
tillrättavisa ett stackars ”fyllo” på RIA så tog han plötsligt tag
i mig, lyfte mig upp och fräste i mitt öra att han skulle döda
mig. Innan jag hann göra mig fri hade han bitit mig i läppen
och spottat mig rakt i munnen.
Idag arbetar Mikael som pastor i den finska Pingstförsamlingen i Södertälje, men känner att mission i andra
länder brinner i hans hjärta. Han är en person med stort
hjärta för mission. Paret Halkola har varit ute i olika länder
som missionärer och har stor erfarenhet. Jag har det största
förtroende för honom och vill å det varmaste rekommendera
honom som ny medarbetare, som jag tror vi får höra mer
ifrån i framtiden!
Er broder i Kristus
Per-Arne Evensen
Denna gång blev det inte så dramatiskt. Jag satt lugnt med
knäppta händer och bad. Plötsligt säger min tåggranne, ”du
stör mig, försvinn härifrån”. Jag hade ännu inget sagt men på
dessa ord försökte jag milt säga att vi skall vara vänliga mot
varandra. Nu får jag höra att smålänningar är det värsta han
vet och om jag inte försvinner frivilligt så skall han minsann
slänga av mig från tåget.
Kan det ha varit mina knäppta händer och min bön som störde?
Jag vet inte? Men ibland verkar det som om man stör sin omgivning utan att veta om det. Jag tror det finns en andlig värld
och en andlig kamp att utkämpa. Årets tema på missionsdagarna var Ora et Labora. Det betyder bed och arbeta. Ett
utmärkt tema där bön och uthållighet betonades.
”Kan hända det retar en del men i så fall är det deras eget fel”,
sjöng Edward Persson i sin skånska sång och så får det bli.
David Duveskog
3
Trons Gnista 1 - 2015
-Trodde att jag skulle på
en safari resa,
men det blev något helt annat!
Trons Gnista 1 - 2015
4
B
fast
s
t
a
s
t
e
r
a
h
r
e
ild
n
a
n
n
i
h
t
ä
n
å
p
Intervju med Micael Kolsmyr. Foto Micael Kolsmyr
Annica och Micael Kolsmyr
åkte till Kenya i oktober för
att besöka deras dotter
Cecilia som var praktikant
på Komotobo. Med sig på
resan hade de fyra vänner. De
trodde att de skulle på en
safariresa på semestern, men
det blev något helt annat!
Micke älskar att fotografera
och några av bilderna som
togs på resan har etsat sig
fast på näthinnan. Han ser
dem när han lägger sig och
ska sova, och sömnen
uteblir…
Micke berättar:
Mamma Esther, som har
arbetat på Komotobo i många
år, var en av de första kvinnliga pastorerna i Maranatha
mission. Hon ville att vi
skulle besöka hennes kyrka
och det var en upplevelse
utöver det vanliga. Det var
sån stämning och sån atmosfär. I kyrkan var det cirka 100
personer men jag la speciellt
märke till en gammal kvinna.
Inköp av stolar
På mötet tog de upp att de
skulle samla in pengar till nya
stolar. Församlingsmedlemmarna skulle köpa varsin stol
men alla hade inte gjort det.
Det förstod vi, då de flesta där
är fattiga och har det tufft. En
enkel plaststol kostar cirka 30
kr, vilket kan vara mycket
pengar för dom.
Jag tog till orda och sa, ”om
det är någon församling som
vi vill komma tillbaka till, så
är det hit. Och vi köper en
varsin stol, (vi var fem
personer) för vi vill förvissa
oss om att vi har en egen stol
när vi kommer nästa gång.
Men det är helt ok för församlingens medlemmar att
låna stolarna när vi är
borta”. Då blev det stora
applåder.
det inte så. Det läckte i tak
och väggar. Hyddan var i stort
behov av reparation. Det var
ingen fin hydda, om man
säger så.
Inne i hyddan låg en sjuk
flicka och sov. Det var väldigt
mörkt men man såg att hon
inte mådde bra. Hon hade en
säng men det kan inte jämföras med svenska förhållanden. Det fanns ingen dyna
utan hon låg på gräs med en
filt över. Det är mycket enkla
förhållanden. Det är mycket
fattigt. De har inte mat alla
dagar. Församlingen gör så
gott de kan för att stötta
kvinnan och hennes familj.
Men hyddan läcker in och det
är en väldigt låg levnadsstandard.
Utanför stod en pojke, med
en förhoppning om att kunna
få hjälp. På bilden till vänster,
ber han till Gud att han ska få
hjälp. Att han ska få gå i skola,
att få hjälp med nya kläder alltså det enklast möjliga, att
få basbehoven tillfredsställda.
När vi gick därifrån sa
mamma Esther att han kanske
kan bli ett fadderbarn genom
Trosgnistan. Det är något jag
verkligen hoppas på.
Besök i enkel hydda
Efter mötet och fika med
pastorerna gick vi hem till
mamma Esthers bostad som
Forts på nästa sida
ligger på cirka 30 minuters
promenadavstånd
från kyrkan. Halvvägs dit ser vi en
kvinna som vi
känner igen utanför
en hydda. Det var
den gamla kvinnan
från mötet. Hon tillhör församlingen
där.
Familjen bestod av
två barn, mamman
och gissningsvis
farmor.
De bodde mycket
enkelt i en hydda.
Man har ju varit in i
hyddor där det är i
ganska bra ordning
trots att det är en
Inne i hyddan ligger en flicka som är sjuk och sover.
hydda. Men här var
5
Trons Gnista 1 - 2015
som har låtit omskära sin
flicka har fått tre års fängelse.
När vi lämnar fängelset säger
Cecilia, ”Pappa, den där
kvinnan i Kuria, hon hade
haft det mycket bättre i
fängelset.”
Förutom minnet av denna
kille, vad är det som har etsat
sig fast mest?
Vissa fastnar i huvudet men
han är inte den enda, det är
många.
Tuffa levnadsvilkor
Vi var i ett annat område i
Kuria närmare Tanzania
tillsammans med Mosati,
praktikanternas handledare,
där omständigheterna var
ännu värre. Det var tufft.
Mosati säger att den delen av
Kuria inte är evangeliserad.
Vi besökte två pojkar som
tidigare bodde på barnhemmet, så därför görs uppföljningar hos familjen.
Mosati kollade upp att de har
en säng att sova i, en madrass,
täcke och kudde, att de också
har mat för dagen och se att
detta fungerar.
När vi kom dit, såg jag hur
Mosati stack till dem 100 ksh,
ca 8 kr. Det var nog inte meningen att jag skulle se det.
Det var nämligen så att
endast en av killarna hade fått
frukost den dagen. Den andra
blev utan för det fanns ingen
mer mat. Vi kom dit på efterTrons Gnista 1 - 2015
middagen, så han hade gått
hela dagen utan mat. Vi
samlade ihop lite pengar och
gav till Mosati för att han
skulle få ge dem. En av
männen i byn följde med till
en slaktare så fick de mat den
dagen.
Det är tur att det finns
faddrar i Sverige som
ställer upp. De här
pojkarna har faddrar
men skolavgifterna
prioriteras i första
hand. Utbildningen är
jätteviktig för det är enda
sättet för dem att komma ur
sitt fattigdomsarv.
hon bortgift och är den
yngste av mannens tre fruar.
Idag är hon är 19 år och har
barn.
"Jag har
haft svårt att sova
på nätterna efter
att ha besökt
denna familj"
Hon gömde sig i hyddan när
vi kom. När jag har suttit och
jobbat med bilder så dyker
hon upp ibland. Jag ser
blicken. Jag ser hopplösheten.
Hon har ett ärr rakt över
halsen. Hon är nog knivskuren. Det syns även brännmärken på armen, troligen
efter cigaretter.
Det var en stor familj med 3
bröder och deras fruar, totalt
5 kvinnor, samt många barn.
En blick av hopplöshet
Jag har haft svårt att sova på
nätterna sen jag kom hem
efter att ha besökt denna
familj. Det är en ung kvinna
jag haft för ögonen när jag
gått och lagt mig och jag har
inte kunnat sova. Jag har legat
vaken och bett för familjen.
Jag vill tillbaka dit.
Den unga kvinnan är outbildad. Som 16-åring blev
Vi besökte även kvinnofängelset i Migori. Två
kvinnor som har jobbat med
könsstympning har fått sju års
fängelse var, och en mamma
6
För det är hennes sak att ta
hand om barnen, att ta hand
om mannen. Kommer mannen
hem, berättar Mosati, och han
säger till kvinnan "nu får du
ta hand om boskapen" då gör
hon det. Det är mannen som
bestämmer. "Nu får du ta hand
om barnen" då gör hon det.
Det är också hennes sak att
ordna mat. Och det är väl
ganska lätt i Sverige. Ber
Annica mig att ordna mat,
åker jag bara ner till Ica, men
här finns inga pengar, det
finns ingen mat. De har
ingenting. Men det är ändå
hennes sak att ordna mat. Det
är hennes ansvar fast
förutsättningarna inte finns.
Så det är ett enormt tryck.
Och man kan undra vart ärren
på halsen kommer ifrån.
Mosati berättar att de ingifta
tjejerna är som slavar i
familjen.
Den här bilden har jag
somnat med och den
tänker jag mycket på.
Hon är 2 år yngre än
min dotter och har den
här situationen. Min
dotter har rätt; Hon skulle
ha det bättre i fängelset.
Gatubarn i Nairobi
Jag har många fler starka
intryck.
Vid busstationen i Nairobi,
20 minuters promenad från
Hilton, så fotograferade jag
uteliggare, gatubarn. De låg
som döda. Jag vet inte om de
var vid liv eller inte. Det var
en omskakande upplevelse.
Sen finns det andra sidor av
Kenya, som är underbara och
vackra. Men det är inte de
bilderna som fastnar, det är
inte dem man har med sig
hem... avslutar Micael.
NEJ
till könsstympning
Text och foto: Cecilia Kolsmyr och Lorena Rodriguez
Sammanställt av: Veronika Bodén
Under november månad pågick omskärelsen av pojkar
i Kuria och strax efter var
det dags för flickornas könsstympning.
Cecilia Kolsmyr och Lorena
Rodriguez praktiserade på
Komotobo under denna tid.
Följande är utdrag från deras
blogg (komotobo.blogg.se).
Söker skydd i Komotobo
Komotobo hjälper för tillfället fjorton flickor som tvingas
till omskärelse. Varje dag
kommer det fler som behöver
skydd.
På bilden ser ni Rael Robi, 14
år. Hon går i klass 8 och drömmer om att bli läkare. Rael
rymde från sin familj för att
söka skydd i Komotobo då
familjen har planer på att omskära henne i år. Det har inte
varit lätt för Rael att ta beslutet att säga nej till könsstympning då hela hennes familj har
gått igenom det. Rael ställs
inför en svår situation då
familjen kommer att behandla
henne illa om hon inte går
igenom könsstympning. De
kommer exempelvis inte betala hennes skolavgift för
gymnasiet. Men om hon blir
omskuren finns en risk att
hennes dröm om att bli läkare
ändå kan stoppas då hon blir
förklarad som en vuxen
kvinna som är redo att gifta
sig.
För att hjälpa flickor i liknade
situationer som Rael befinner
sig i, samarbetar polisen med
missionens kontor i Komotobo, där många är engagerade
i att hjälpa flickorna. När
könsstympningen är över och
flickorna ska skickas hem får
de med sig ett intyg på att om
föräldrarna eller någon annan
i deras närhet rör flickan åker
de enligt lag in i fängelse.
Omskärelse av pojkar
Vi åkte en morgon tillsammans med Samuel och Walter
i missionens bil för att med
egna ögon se firandet av omskärelsen av pojkarna. Vi fick
fota men endast på långt håll
och igenom rutan så att kameran inte skulle bli upptäckt.
Människorna som deltar i
firandet är ofta höga på droger
eller alkohol och har vapen,
vilket utgör en risk om de inte
tycker om att bli fotade.
Vi uppfattade firandet som
närmast jämförbart med vårt
studentfirande. Familjerna
väntar otåligt på sina söner
och när sonen väl kommer till
familjen från skogen, där han
blivit omskuren, går de med
honom hem, vilket kan innebära en mils promenad eller
mer. Detta är dock ingen lätt
promenad då pojken blöder
mycket. Vi såg en pojke som
blödde så mycket att han höll
på att svimma. Några familje-
Rael Robi, flyr från familjen och säger nej till könsstympning
medlemmar fick stötta honom, medan några andra
hällde vatten över honom.
Trots den smärta vi såg i pojkarnas ögon, dansar och skriker familjerna glatt runt dem.
Ceremonin för flickor och
pojkar är densamma. Ingreppet för flickor är grövre då
man tar bort delar av de yttre
könsorganen. En vanlig om7
skärelse av en pojke under läkarvård är inte farlig. Men när
det görs i skogen med knivar
blir ingreppet grovt och konsekvenserna efteråt kan bli
allvarliga med blodförlust och
svåra infektioner som varje år
tar flera pojkars liv.
Forts på sidan 12
Trons Gnista 1 - 2015
Tillsammans för skörden
Uppdrag Afrika
Text och foto: Göran Duveskog
För 17 år sedan reste Birger
och undertecknad till Indien
på vår första gemensamma
missionsresa. Guds välsignelse och härlighet vilade
över resan och då föddes
visionen om att regelbundet
göra denna typ av missionsresor som vi kallar ”Tillsammans för skörden”.
På dagarna tränar vi pastorer
och ledare, samtalar och ber
tillsammans med dem och
undervisar i Guds ord. På
kvällarna har vi väckelsemöten då vi inbjuder till
frälsning och helande.
Rwanda
Denna gång började vi i
Rwanda. Konferensen hölls i
vårt nybyggda center. Det är
ett mirakel att vi tillsammans
med dem lyckats bygga detta
fina center. För några år sedan
var jag med på ett samtal i
Kigali med en minister i
regeringen. Tomten var en
gåva från myndigheterna
men vi fick endast behålla
den om vi lyckades bygga
upp några ändamålsenliga
byggnader. Jag märkte på den
kvinnliga ministern vi mötte,
som just kommit in på sitt
kontor efter en ridtur, att hon
betvivlade att vi skulle lyckas
bygga upp något. Något
skjul ville de inte ha då det
var i stadsplanerat område.
Trons Gnista 1 - 2015
Nu var glädjen stor när vi fick
inviga byggnad nr två på
tomten.
frågade då om kvinnan fanns
där och det gjorde hon. Hon
kom fram, vi bad för henne,
tog kort och la ut på facebook
och snabbt fick hon två
faddrar till barnet. Pastorn
kände igen henne och bekräftade hennes berättelser då
hon är med i kyrkan. Det är
ingen slump när människor
korsar vår väg.
I pastorskonferensen mötte vi
deltagare från både Rwanda,
Kongo och Burundi. Det var
mycket ungdomar med och
de sjöng som bara afrikaner
kan sjunga. Varje kväll blev
folk frälsta och helade.
Moses, en av ledarna, råkade
ut för en svår skada under en
bilolycka. Men Birger fick ett
kunskapens ord och Moses
blev mirakulöst helad.
Återuppbyggd kyrka
En pastor från Kongo delade
också sin nöd med oss. Han
är ledare för 37 församlingar
i området runt Goma. Arbetet
växer men på nyårsafton
hade en kyrka brunnit ned
sedan elden börjat i ett grannhus. En mamma brändes till
döds, kanske då hon försökte
rädda sitt barn som fick
brännskador.
Kyrkan med 400 medlemmar
har nu blivit utan ett andligt
hem. Alla är i stort sett arbetslösa och deras kyrka i ruiner.
–Bygger ni upp strukturen
och sätter upp takstolar så
hjälper vi till med plåttak,
lovade jag.
Jag trodde nog att det skulle
ta fyra månader innan de
kunde presentera en bild på
kyrkan. Men jag har knappt
hunnit hem förrän de byggt
upp en ganska enkel trästruktur. Nu behövs ca 30 000
kr till den nedbrända kyrkan
och drygt 10 000 kr har
"Hjälp mig"
Ofta ber jag så här ”Gud låt
mig få vara till välsignelse
idag för de människor som
korsar min väg”. Efter mötet
på lördagskvällen kom en
kvinna fram och la ett brev i
min hand. Hon berättade hur
hennes man blev skjuten till
döds i det hemska kriget för
ca 20 år sedan. Hon blev änka
och hade många barn. Men
nu hade någon lagt ett nyfött
barn utanför hennes dörr. Hon
var nu över 50 år, arbetslös
och hade fått en bebis plus
egna barn sedan tidigare.
"Hjälp mig" skrev hon. Jag
bad en bön för brevet och
tänkte inte mer på det. Men
på kvällen kom hennes
livsberättelse till mig igen.
På söndagen var Guds
närvaro så stark i mötet. Jag
8
kommit in. Vem vill hjälpa
med resten? Också här får vi
torka deras tårar och dela
bördan.
Arbetet växer och överallt
vädjar de om hjälp till att
bygga ”Guds hus”. I Afrika
prioriteras gudstjänstlokaler.
Kyrkorna fungerar som en
kraftstation. När vi var där fick
vi inviga två kyrkor och konferenscentrat.
På vidstående sida berättar vi
också om upprättelsecentrat
i Kongo.
Tanzania nästa
Veckan efter var vi i Tarime
Tanzania. På ledarkonferensen hade vi 300 deltagare och
väckelsekampanjen hölls i
byn invid kyrkan, det var en
mindre kampanj denna gång,
men Guds närvaro var så
stark. Varje kväll blev folk
frälsta och helade. Pastorskonferenserna är oerhört
viktiga för vårt arbete. Flera
pastorer berättade att sedan vi
regelbundet börjat komma
och hjälpa dem med dessa
ledarkonferenser, så har
arbetet växt och dopsiffrorna
ökat. Jag stortrivs ju i
kampanjerna, men säkert är
pastorskonferenserna väl så
viktiga.
Både Birger och jag är noga
med att uppmuntra de lokala
Görans möten
Missionskyrkan, Edsbyn
28 feb - 1 mars
Pingstkyrkan Högliden
Hudiksvall
7 - 8 mars
Pingstkyrkan, Jönköping
14 mars - kl 16:00, 18:30
Israelmöte
Frikyrkan, Frillesås
15 mars - 11:00
Josefin Duveskog och
Lotta Bornö (sång)
1.
pastorerna, och i kampanjmöten har vi format ett team,
där också afrikanerna medverkar och gör en god insats.
Det är tillsammans som vi gör
jobbet.
2.
Livet räddades
Sista kvällen fick jag uppleva
tilltal från Gud och gav några
kunskapens ord. En våg av
helande bröt fram och många
kom upp och vittnade i slutet
av mötet. En kvinna som
hade en hudsjukdom, var i
stort personligt mörker och
planerade att ta sitt liv. Men
Herrens hälsning kom till
henne och hon vittnade om
både frälsning, helande och
befrielse.
En kvinna hade haft sitt ena
ben delvis förlamat men
hoppade och dansade på
plattformen och vittnade om
helande.
Mikael Sjöberg och Dan
Kesti var också med i teamet.
De var ett stort stöd för oss
och ägnade mycket tid åt att
be för sjuka och blev till stor
välsignelse.
Många nya inbjudningar
kom till oss och nu ska vi
trimma vårt kampanjarbete
ännu mer.
Vi ber om mer stöd till
skördearbetet. Välkommen att
ge en gåva till Pg 900271-8.
"Tillsammans för skörden".
Korskyrkan, Gävle
21 - 22 mars
6.
3.
4.
7.
Bilder: 1. Kampanj i Tanzania 2. Teamet från Sverige
3 & 4. Invigning av missionens konferenscenter i Rwanda
5. Änkan och hittebarnet 6. Förbön 7. Konferensdeltagare i
Rwanda.
5.
Upprop Afrika
Vi har många böneämnen som vi nu delar med Trosgnistans vänner efter resan:
1. Den nedbrända kyrkan i Kongo, Vi behöver snarast få in 15.000 kr.
2. En Kyrka utanför Kigali som invigdes. Det behövs 15.000 kr för att färdigställa den.
3. En motorcykel till Pastor Bulambo i Kongo, 15.000 kr
4. Kyrkan i Chato, Tanzania, har haft stark väckelse och många dopförättningar under 2014
men 50.000 kr behövs för att lägga på taket.
Bed för dessa böneämnen och välkommen att ge din gåva till Trosgnistan, pg 900271-8
Märk betalningen med något av behoven ovan.
9
Trons Gnista 1 - 2015
Torka deras tårar
Upprättelse-center byggs i Kongo
Text: Göran Duveskog
Våra hjälparbetare försöker
torka de utsatta kvinnornas
tårar och ge dem en ny start
i livet. Afrikanska kvinnor
är ofta tåliga och starka
men det fruktansvärda
övergrepp, som dessa
kvinnor utsatts för, övergår
vad någon människa
egentligen klarar av. Man
kan inte hålla tårarna
tillbaka när man hör deras
berättelser. Och det finns
tyvärr alltför många av
dessa hårt drabbade
kvinnor i Östra Kongo.
När jag besökte Rwanda för
ett par veckor sedan möte jag
en delegation från Kongo.
Vårt bygge är i full gång och
under den vecka vi är där
gjuts betongpelare.
Vi ordnade ett möte med
nästan 100 kvinnor som
blivit änkor, och själva blivit
utsatta på olika sätt. Några av
dom intervjuades av vår
pastor John Bulambo.
Här är deras korta berättelser
och foton.
Jeannet
Jeannet är ett av krigets offer.
Hon blev våldtagen av fem
rebeller under kriget. Hennes
man blev skjuten till döds
och även hennes två barn.
Rebellerna smittade henne
med hiv.
behöver hjälp och fortsatt
behandling.
Alice
Alice blev våldtagen av
rebellerna och med träpinnar
förstörde de hennes underliv.
Hennes make dödades av
rebellerna samt tre av hennes
barn.
Hon är svårt traumatiserad.
Hon hyr ett litet hus men
behöver hjälp för att klara sig.
Nafranka
Nafranka som är endast 18 år
gammal blev våldtagen av
rebellerna och skjuten i benet.
Rebellerna trodde att hon dog
men hon överlevde.
Hon är en av dom vi bereder
plats för på centrat. Vem vill
torka hennes tårar och ge
henne rum och framtid på vårt
center?
Dessa korta berättelser är
livsöden som nu har korsat
vår väg. De önskar att få leva,
de har svårt att glömma sina
mörka upplevelser som på
någon timma för alltid skulle
ändra deras livsöde.
Kulan finns fortfarande kvar
i benet och läkarna har inte
lyckats operera bort den. Hon
Gud har lagt på vårt hjärta att
hjälpa dessa arma människor
och kanske passar Jesu ord in
på dessa utsatta kvinnor, ”vad
vi gör mot en av dessa minsta,
gör vi mot Jesus”.
Upprättelse-center byggs
På vårt upprättelsecenter ska
de få hjälp av både själavårdare och tränad personal
som steg för steg hjälper dom
till en ny start i livet.
Vi behöver få in 500 000 kr i
år till detta center. Hjälpen
ges vid en frontlinje för
mänskligt lidande. Vi ber till
Gud om ekonomiska mirakel
så vi kan bygga detta center
nu. Även månatliga faddrar
behövs för kvinnorna som vi
ska hjälpa, där man blir
"grupp-fadder".
Gör gärna en extra
insamling i er kyrka för
detta, och kanske du kan låta
födelsedagsgåvor få gå till
dessa kvinnor och det center
som byggs nu.
Jeanett, Nafranka och Alice väntar på att upprättelse-centrat blir färdigbyggt.
Trons Gnista 1 - 2015
10
Sänd din gåva till
Trosgnistan Pg 900271-8.
"Upprättelse-center
Kongo”. Önskar du mera
information Kontakta
[email protected]
Kritiskt läge i Ukraina
Text och foto: Natasha Laptev
Översatt och sammanställt av Siv Sandsgård
Som våra läsare redan är
medvetna om är läget i
Ukraina minst sagt kritiskt.
Jag har sammanställt en del
uppgifter jag fått från
Natasha Lapteva, som jag har
kontakt med varje vecka.
Natasha skriver att många
fruktar att Ryssland ska gå in
i östra Ukraina. Detta skulle
betyda att Poltava hamnar
under ryskt styre. Därför
lämnar allt fler ukrainare,
sakta men säkert, deras
vackra och fruktbara land, för
att emigrera till närliggande
länder som Polen, Tyskland,
de baltiska staterna och även
Ryssland.
Många ungdomar är rädda att
östra delen av landet kommer
under ryskt styre och flyr till
västra delen av landet. Bara i
Poltava finns ca 10 000
flyktingar från östra Ukraina,
vilket ligger ca 40 mil från
de oroliga områdena.
Länge kände man sig ganska
säker i Poltava, men förra
veckan utgick ett larm från
ledningen i staden hur man
skulle bete sig vid en
eventuell bombraid. Det
skrämde många och jag fick
ett rop på hjälp i förbön igen.
Den gas som används för
uppvärmning av bostäder
kommer från Ryssland och
som vi redan vet fungerar inte
detta. Kol är en av landets
naturtillgångar, som också
används för uppvärmning.
Men de flesta av landets
gruvor ligger i distrikt där
strider pågår och därför ligger
bearbetningen av kol nere på
många håll. Det betyder att
det inte finns tillräckligt till
uppvärmning så lägenheterna är utkylda eller i bästa
fall, tidvis uppvärmda. Nu
pågår förhandlingar med
Sydafrika om att importera
kol därifrån. Elektriciteten
fungerar inte heller alla dagar
och ibland bara någon timme
under dagen. Natasha sände
ett foto där hon sitter och
jobbar med rapporter från
barn, iklädd tjock tröja och
med pannlampa. Ändå
skriver hon ”The Lord is my
light! Halleluja!” (Herren är
mitt ljus! Halleluja!).
Även vattenförsörjningen har
varit dålig och många fick
under förra veckan smutsigt
vatten i sina kranar. Det gick
inte att dricka och kläder som
tvättades blev förstörda.
Det värsta är väl kanske ändå
att staten dragit in alla
pensioner pga kriget. Det
drabbar främst de gamla, de
som har handikappade barn
och även föräldrapenningen
dras in. Det har slagit hårt mot
den enskilda människan och
många gamla sitter på
parkbänkar och tigger mat
eller en slant till mat. Andra
tar av sina förråd av sylt,
inlagd gurka eller annat, som
de försöker sälja på gatan med
hopp om ett extra tillskott i
kassan.
fadderbidraget skulle många
svälta.
Trots alla dessa svåra
omständigheter hölls Julfest
för alla barn i församlingen
samt fadderbarnen. De fick en
liten julgåva, samt lite godis.
En tecknad film visades
också. Många av de här
barnen kunde ju inte besöka
familj och släkt pga
omständigheterna i landet.
Därför uppskattades denna
fest oerhört av barnen och
deras familjer.
"Hear the voice"
med Siv & Urban Sandsgård
Skivan innehåller tolv sånger
på engelska.
160:(porto tillkommer)
Natasha skriver också att de
är så oerhört tacksamma för
alla faddrar som troget sänder
sitt stöd till barnen. Det är ett
ljus i mörkret och utan
Beställ CD:n på
www.trosgnistan.se
(webbshop) eller
[email protected] eller
0278-13010
11
När produktionskostnaderna
dragits av går allt överskott
till hjälparbete i Ukraina.
Köp skivan, som inte bara
ger en fin musikupplevelse,
utan som även bidrar till att
hjälpa nödlidande i Ukraina!
Trons Gnista 1 - 2015
Forts från sid 7
NEJ
till könsstympning
Kunskap är viktigt
För oss är det oerhört svårt att
förstå hur man kan fira medan
de egna barnen lider. Men
detta är något som är djupt
rotat i kulturen och för många
människor här i Kuria är detta
normen. Dock finns det idag
pojkar som med kunskap om
dessa konsekvenser väljer att
söka sig till sjukhus. Flickor
söker sig till "rescuecenter" så
som det i Komotobo för att de
fått reda på att livet inte blir
bättre då de går igenom könsstympning. Kunskap och
kampanjer för att sprida denna
kunskap, är så viktigt för att
rädda dessa ungdomars liv.
För att få ett slut på detta oerhörda lidande, behöver vi
som har resurser att hjälpa till,
stötta projekt som sprider
kunskap och gömmer utsatta
flickor.
Gunilla föreläser
Under de senaste två veckorna har vi bott under samma
tak som Gunilla Ek. Hon är
utbildad lärare och barnmorska och har haft stor användning för dessa utbildningar då
hon har arbetat i nio länder.
Ny missionsbuss
till bibelkvinnor
och barnhemsflickorna
Under tiden hon har varit i
Kuria, Kenya har hon gjort ett
grymt arbete! Hon har nått ut
till 2300 elever genom att
föreläsa i gymnasieskolor där
både flickor och pojkar har
deltagit. Hon vill stoppa
spridningen av hiv/aids och
kvinnlig könsstympning.
Det är ett oerhört viktigt
arbete som Gunilla gör.
Gunilla gör en tredje resa till
Kenya i början av 2015.
Denna gång till folket i Masai
för att göra ett liknande
arbete. (Detta kan du läsa om
i nästa nr av Trons Gnista.)
Efter 14 år har den gamla
bussen slitits ut!
Ruth Gnanaprakasam tog
med bibelkvinnorna på
otaliga besök till bergsfolken runt Coimbatore
med hjälp av bussen.
Ingen annan besökte dessa
byar men Ruth hade dem
på sitt hjärta. 40 onådda
byar kartlade hon, de fick
höra evangelium, många
blev frälsta och befriade.
Fattiga barn fick hjälp att
gå i skolan. På slutet hände
det att bibelkvinnorna bar
Ruth, om hennes egna ben
inte orkade.
Detta arbete är livsavgörande
och det är viktigt att fortsätta
driva denna typ av kampanj,
att fortsätta kämpa för att
stoppa FGM, Female genital
mutilation.
Över 30 år kämpade Ruth
Gnanaprakasam tills hon
stupade i sin tjänst. För tio
år sedan fick hon flytta till
sitt himmelska hem, 80 år
gammal.
Nu leder hennes dotter Joy
verksamheten. Hon skriver
att den gamla bussen är
utsliten. Nyligen då de
skulle besöka en av bergstammarna kollapsade
den gamla bussen.
Nu ber vi till Gud, tillsammans med bibelkvinnorna
och flickorna på barnhemmet, att 110 000 kr
skall komma in till en ny
missionsbuss.
Barn skjutsas till skolan,
mat och hjälp fraktas till
barnhem med bussen, samt
tar ut bibelkvinnorna till
bergsfolken.
Ge din gåva till Trosgnistans mission Pg.
900271-8 Märk betalningen "Buss Indien"
KS Fastigheter AB
Vattlång 112
820 71 Ilsbo
Trons Gnista 1 - 2015
12
E VA N G E L I U M T I L L
I N D I E N S M I L JO N E R
Över 1000 predikanter och infödda missionärer har gått ut från Trosgnistans
3-åriga Bibelskola i Indien. Över 90 procent arbetar på heltid i Guds rike efter
Bibelskolan. Församlingar startas och missionsarbetet växer.
I höstas besökte Terry och Abby Prakasam, Skandinavien .
Göran Duveskog intervjuar Terry om deras resa och bibelskolan.
Hur var mötena i Skandinavien?
Vi hade några underbara
möten i Skandinavien. Vi
besökte tio olika kyrkor under
vår turné i både Sverige och
Norge. Det var uppmuntrande
att se vad Gud gjorde i
kyrkorna i Skandinavien. Alla
människor vi mötte var
mycket vänliga, med ett stort
hjärta för mission.
Skandinaver tillhör de folk
som är mest generösa när det
gäller mission och världens
sociala behov.
Kan du ge oss några detaljer
om er bibelskola, och vad som
händer med eleverna efter
examen?
Bibelskolan går mycket bra.
Vi har för närvarande 54
elever inskrivna för vårt
treåriga utbildningsprogram.
Vi har elever både från söder
och norr inklusive några
studenter från Nepal och Sri
Lanka. De studenter som
kommer till oss har ett starkt
medvetande om Guds kallelse över deras liv och många
har också kommit från andra
kyrkor för att få en teologisk
utbildning genom vår skola.
eleverna att nå Indien med
evangeliet om Jesus Kristus.
Skolan erbjuder nu dessutom
utbildning i datordrift för alla
studenter. Eleverna får även
undervisning i engelska, för
att hjälpa dem att nå det
moderna Indien.
Över 90 procent av våra
studenter fortsätter i heltidstjänst och många arbetar med
församlingsplantering i
onådda områden.
Hur stora är de totala kostnaderna för att driva bibelskolan?
Vi spenderar nära $1100 i
månaden för mat till alla
studenter. $500 för att betala
vår fakultet och $200 för
transportkostnader.
Vilka är de största utmaningar ni har att brottas med,
när det gäller bibelskolan?
Våra fastigheter och ekonomi
har varit en utmaning för oss.
Bibelskolan som startades för
över 35 år sedan, har många
byggnader som kräver underhåll. Med den lilla intäkt som
vi får av studenternas avgifter, kan vi inte underhålla
och renovera våra anläggningar.
Jag var själv med och lade
grundstenen för 35 år sedan,
och bibelskola har fungerat
sedan dess. Vad är skillnaden
mellan nu och då?
Under dessa 35 år har skolan
sett mer än 1000 studenter ta
examen och gå ut på missionsfältet. Skolans DNA förblir
densamma; att utrusta
Kan du ge något exempel på
elever som har banat väg för
nya församlingar?
Ebenezer's resa med Herren
började med ett mirakulöst
helande från en cancertumör
i magen som var nära att ta
hans liv. Hela hans familj blev
kristna efter detta. Efter bibelskolan kallade Gud honom
till att bryta ny mark i Dindigul. De var tre medlemmar i
början men Gud har välsignat
arbetet med 150 nya troende.
Vilka är era visioner och mål
för framtiden?
Vår vision är att fortsätta att
utvidga Guds rike i vår nation.
Och även att nå ut till grannländer som Nepal, Srilanka,
Bhutan och Tibet. Inom
Indien vill vi skicka ut fler
församlingsplanterare till
strategiska städer för att nå
den moderna stadsbon.
Bethel Faith Sparkling Bible College
Indiens millioner nås framförallt genom infödda missionärer.
Genom vår Bibelskola i Coimbatore får vi träna och utrusta dessa Herrens tjänare.
Nu finns det stora behov på ”Bibelcentret” av upprustning av byggnader men också ”faddrar” för att driva den.
Välkommen att ge din gåva till Trosgnistan Pg 90 02 71 - 8 Märk talongen ”Bibelskola Indien”
Vill du bli fadder för Bibelskolan, skriv till [email protected]
och meddela summan du vill ge per/månad.
13
Trons Gnista 1 - 2015
ISRAEL
Följ med Toni Duv
esk
og till
Duvesk
eskog
Krakow-Auschwitz
POPULÄR HÖSTRESA TILL ISRAEL
GALILEN-JERUSALEMEILAT
Boka nu!!
Swisha din betalning till Trosgnistan
1235128897
Märk betalningen med givarenummer och ändamål
s: Praktikanter
Söke
till Afrika!
Trosgnistan har sökt praktikantbidrag från SMR-SIDA från
hösten 2015. Detta gör det möjligt för ungdomar mellan 2030 år att under 6 månader göra en insats på missionsfältet.
Praktikantinsatsen gäller främst rehabiliteringscentrat i
Kitgum, Uganda eller Komotobo missionsstation, Kenya.
Göran Duveskog & Daniel Viklund
24 okt. - 2 nov. (Tillval 2 extra dagar)
populär resa under höstlovet till Israel. Guide Joen
Extra: Klippstaden Petra, Båttur, sångkonsert hotellet
Vill du ha vår resebroschyr?
Eller våra nyhetsbrev www.duvres.se
7 platser kvar på resan till Israel 25/4 - 4/5
Klassisk rundresa i Israel från Galiléen i norr till Eilat
i söder. Grupp från Aneby medv. med bl.a. sångaren
Göran Johansson. Reseledare: Göran Duveskog
15/6 UNGDOMSRESA ISRAEL
med ett stänk av äventyr till Israel med Simon
Holst och guiden Joen Lindkvist Budgetpris!
Tunisien: 8 - 15 maj Anita Barker Andersen med
team Gitten, Carina och Gunilla Gniste
Församlingar & organisationer
boka er ”egen” gruppresa?
Låter detta intresserant, kontakta David Duveskog på
[email protected] eller 0278-13012
Tel. 0278 - 160 05
29/5 - 1/6 Krakow - Auschwitz 4pl
28/8 - 31/8 Krakow Auschwitz
(resorna kan förlägas 2 dgr)
22 - 29/10 -15 Kina Peking, David Duveskog
25/10 - 8/11 -15 Sydafrika Från
Krugerparken till Cape Town. 9 pl
Toni Duveskog & Markus Duveskog
se program - www.duvres.se
ISRAELSPECIALISTEN
Boka online www
.duvr
es
.se inf
[email protected]
es
.se
www.duvr
.duvres
es.se
[email protected]
[email protected]
es.se
ISRAEL
4-1
1 okt 20
15
11
201
Följ med Trosgnistans vänner
med Tord, Curt, Göran, David och Birger m.fl
Jerusalem - Netanya - Galileen
Ring och boka plats 0278 - 160 05
ogs R
Arr
esk
eseser
vice
Arr.. Duv
Duvesk
eskogs
Reseser
eseservice
Se pr
ogram www
.duvres.se
program
www.duvres.se
Trons Gnista 1 - 2015
Direktflyg från Arlanda, avresa även från Köpenhamn och Göteborg. Vi välkomnar Trosgnistan
vänner att följa med på en oförglömlig resa.
Budgetpris! 2 n Jerusalem,
5 dgr 1:a klass hotell vid havet i Netanya
14
Trosgnistans sommarkonfer
ens
sommarkonferens
på Ralingsåsgår
den, Aneby
Ralingsåsgården,
5-12 juli 2015
Ralingsåsgården ligger
3 km utanför Aneby och
3–5 mil från Jönköping,
Nässjö, Eksjö och Tranås.
Bli en del av
konferensen!
Utan alla våra underbara
frivilligarbetare
skulle inte konferensen
fungera.
Var med du också och
gör konferensen!
En viss kompensation
på matpriserna ges
till dig som hjälper till.
I servicebyggnaden finns kök för självhushåll.
Det finns även matsal, där du kan köpa frukost, lunch,
kvällsmat och nattfika. Behöver inte förbeställas.
Husvagnsförmedling:
Boka i god tid.
Olika prisnivåer.
Campingpriser / natt:
Husvagn utan el: 120:Husvagn med el: 160:(el endast i mån av plats)
Du kan även att boka rum / stuga i närheten
av Ralingsås genom
Aneby Turistbyrå 0380-462 40
Matpriser:
Frukost
Lunch
Kvällsmat
Nattfika*
50:75:60:30:-
(*ingår ej i dag / veckokort)
Dagkort:
Barn 0-6 år
Barn 7-12 år
Skolungdom
Vuxna
gratis
80:120:160:-
Veckokort:
Barn 0-6 år
Barn 7-12 år
Skolungdom
Vuxna
gratis
500:750:1000:-
Vill du boka eller har du frågor?
Kontakta [email protected] eller 0278-130 10
www
ensen.se
www.smalandskonfer
.smalandskonferensen.se
.smalandskonfer
15
Trons Gnista 1 - 2015
POSTTIDNING
B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs
Medverkande:
5 - 12 juli 2015
Talare: Linda Bergling, Hanna Blom, Marcus Blom,Tommy Dahlman, David Duveskog, Göran Duveskog,
Per-Åke Eliasson, Kjell Halvorsen, Curt Johansson, James Konchella, GertOve Liw, Hans Marklund,
Andreas Nielsen, Göran Oscarsson, Tord Renkel, Birger Skoglund, Daniel Viklund, Hans Weichbrodt,
Sång: Anders Ekstedt, Lindsey Graham, Emilia Lindberg, Anders Spetz, Betels Lovsångsteam
Barnkonferens
måndag - lördag
Dagligen i kyrkan
Morgonbön
tre konferensmöten
(11:00, 15:00, 19:00)
www.smalandskonferensen.se
Trons Gnista 1 - 2015
16
Ungdomskonferens
måndag-fredag