Medicin förgiftar vårt avlopps- vatten. Kiss, bajs, blod, kräks

b
öte
©G
Medicin förgiftar vårt avloppsvatten. Kiss, bajs, blod, kräks
& toapapper får du spola
ner i toaletten.
,
ad
St
gs
or
Var rädd om vårt vatten!
e
Kr
pp
lo
ts
oc
h
va
tt
en
hv
att
en
Tops, tamponger och bindor fastnar i
reningsverket. Kiss, bajs, blod, kräks
& toapapper får du spola ner
i toaletten. Inget annat.
ta
d,
Kr
et
slo
pp
oc
Var rädd om vårt vatten!
©
e
t
Gö
s
g
r
o
b
S
Kondomer, plåster och prylar fastnar
i reningsverket. Kiss, bajs, blod, kräks
& toapapper får du spola ner
i toaletten. Inget annat.
Var rädd om vårt vatten!
©
e
öt
G
bo
rg
s
St
ad
,K
re
tsl
o
pp
oc
hv
att
en
gs
r
o
b
e
t
ö
©G
Kr
,
d
a
t
S
p
p
lo
s
t
e
h
c
o
t
a
v
n
e
t
Färg och andra kemikalier förorenar
vattnet. Kiss, bajs, blod, kräks &
toapapper får du spola ner
i toaletten. Inget annat.
Var rädd om vårt vatten!