Läs mer… - Lilla Vilda Teatern

 Skapande skola med Lilla Vilda Teatern: ”Värdegrund”
Målgrupp Åk 4-­‐9 Syfte Syftet är att genom drama, teater och musik fördjupa sig i temat Värdegrund med utgångspunkt i läroplanen och med fokus på människors lika värde. Upplägg 1. Som inledning får alla elever se ett framträdande av och med Lilla Vilda Teatern. Föreställningen ”You Me We” är specialutformad och baserad på temat Värdegrund. 2. Efter föreställningen delas klassen i två grupper, ca 15 elever, och grupperna deltar i varsin dramaworkshop (workshop 1a och 1b). Genom drama som metod undersöks olika värderingar, tolerans och människors lika värde. I värderingsövningar och forumspel blandas humor och allvar när eleverna sätter sig in i temat tillsammans. 3. Som avslutning har hela klassen en gemensam dramaworkshop och möts kring arbetet om värdegrund (workshop 2). Upplägget går att anpassa i storlek, antal klasser mm. Koppling till läroplan ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Lgr 11, s 4) ”Alla som arbetar i skolan ska • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, och • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.” (Lgr 11, s 9) ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” (Lgr 11, s 7) ”You Me We”
Vi måste ofta vara tillsammans med andra människor i livet. I klassen, i familjen, på aktiviteter, jobb, i fotbollslag mm. Vi har inte alltid valt varandra och det kan uppstå svårigheter människor emellan. Med humor, allvar, musik och gestaltning undersöker Matilda och Magnus hur det kan fungera att samspela i tolerans och med utgångspunkt i alla människors lika värde. Välkommen till en föreställning som handlar om dig, om mig – om oss! Speltid, föreställningen ”You Me We”: 30 min Publikantal, föreställningen ”You Me We”: ca 30 personer Tid för workshop Workshop 1a: 50 min, Workshop 1b: 50 min, Workshop 2: 50 min Elevantal, workshop Workshop 1a: ca 15 elever Workshop 1b: ca 15 elever Workshop 2: ca 30 elever Lokal/yta Ett stort, tomt rum t ex en samlingssal på skolan. Det kan också fungera i ett klassrum. El Vanligt vägguttag, 220 V Bygg/rivtid Byggtid för föreställningen: ca 60 min. Rivtid för föreställningen: ca 40 min. Prisexempel • Pris för 1 klass (ca 30 elever) 1 föreställning + 3 workshops: 5 600 kr, ex moms. • Pris för 2 klasser (ca 60 elever) 2 föreställningar + 6 workshops: 11 100 kr, ex moms. • Pris för 3 klasser (ca 90 elever) 3 föreställningar + 9 workshops: 16 700, ex moms. • Pris för 4 klasser (ca 120 elever) 4 föreställningar + 12 workshops: 22 200, ex moms. Reseersättning från Malmö: 34 kr/mil Lilla Vilda Teatern, organisationsnummer: 969675-­‐8615, har F-­‐skatt Övrigt Det kan eventuellt framkomma information från elever under projektet som kan kräva en uppföljning. Det meddelas i så fall till skolan och uppföljning kan t ex ske i samarbete med elevhälsan/skolledningen. Detta Skapande skola-­‐arbete kan anpassas i storlek utifrån skolans behov. Om oss Matilda och Magnus Ericsson driver sedan 1999 Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som spelar för barn och ungdomar. Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar ca 80 föreställningar per år. Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för barn, ungdomar, teater och musik. Utgångspunkten i alla föreställningar är kärlek och respekt. Spelformen bygger på delaktighet genom gestaltning och musik. Föreställningarna skapas och spelas av Matilda och Magnus och kan beställas året om. Lilla Vilda Teatern strävar mot att vara en miljövänlig teater. Största delen av all rekvisita och scenografi är återanvänd. Föreställningarnas innehåll kan ses ur ett hållbart perspektiv och föreställningarna har långa spelperioder. Matilda och Magnus medverkar också i andra föreställningar, leder Skapande Skola-­‐arbeten och undervisar i teater, drama och musik. Lilla Vilda Teatern utför även specialbeställningar inom teater, drama och musik, för olika sammanhang. Matilda Ericsson; högskoleutbildad skådespelare och högskoleutbildad dramapedagog. Magnus Ericsson; högskoleutbildad musiker, musiklärare och skådespelare. Kontaktuppgifter Matilda Ericsson, Lilla Vilda Teatern Tel. 070-­‐642 74 07 [email protected] www.lillavildateatern.se