här - Rydboholms SK

Medlemstidning
Nr 1 2015
Årgång 21
I detta nummer bl a:
sid
sid
sid
sid
sid
4
6
13
15
16
Orföranden har ordet
OL
Gymnastiken
Innebandyn
Fotbollen
Tipspromenader
Söndagar 1 mars-19 april, 10.00 - 12.00,
Start och mål vid Storsjögården. Olika promenadvarianter
Servering
10.00 - 14.00
Kaffe och våfflor
Välkomna!
Hyreskostnad vid uthyrning av Storsjögården
Hela Stugan
Medlem* Ej medlem
Företag
Måndag - Söndag
dag**
Måndag - Söndag
kväll***
* man ska ha varit medlem minst 1 år
1.000 kr
1.500 kr
2.500 kr
500 kr
750 kr
1.250 kr
** fr o m kl 12.00 till kl 10.00 nästa dag
*** 18.00 - 22.00
Föreningsläger: 2.500 kr (fredag eftermiddag - söndag eftermiddag)
Omklädningsrum och bastu
Endast medlemmar disponerar omklägningsrum och bastu.
Andra föreningar kan hyra för 300 kr/tillfälle.
För att hyra Storsjögården skall du vara minst 25 år, annars skall förälder skriva
under kontraktet och även finnas på plats under tillställningen.
Information från huvudstyrelsen
Från huvudstyrelsens senaste
möten lämnas följande information:
Lena Hermansson
OL/Skidor:
Ordf: Stefan Eksberg
Kassör: Agneta Johansson
Sekreterare: Susanne Skogman
Ledamot: Bo Josefsson
Suppleanter: Rolf Magnusson, Magnus Wåkerås
• Följande medlemsavgifter för 2016
föreslås årsmötet:
5-19 år, 150 kr
20 år-, 250 kr
Följande aktivitetsavgifter är fastställda för 2015:
5-6 år, 0 kr
7-8 är, 200 kr (inkl både fotboll och
innebandy)
9-16 år, 450 kr, fotboll och innebandy
17-19 år, 650 kr, fotboll och innebandy
20 år-, 1 200 kr, fotboll och innebandy
• RSK-Marschen kommer att
genomföras den 22 augusti.
Ansvariga: Cai, Anders och Helen.
Meddelanden och rapporter:
• Det ekonomiska resultatet för
2014 ser positivt ut. Det preliminära resultet pekar på ett bra
överskott.
• Tipspromenader med fika kommer
att arrangeras vid Storsjögården
under våren. Start söndagen den
1 mars och slut söndgen den 19
april.
• 595 supporterlotter är sålda.
Därmed är 70 lotter osålda.
• Trots en miserabelt väder var våra
tre sektioner nöjda med försäljningen på julmarknaden.
• Sektionsstyrelser för 2015 har
valts.
Fotboll:
Ordf: Lennart Ståhl,
Kassör: Conny Ljunggren
Sekreterare: Danny Sajatovic
Ledamöter: Johanna Brorsson,
Mattias Gunnarsson (ungdomsaansvariga), Magnus Dahlström
(senioransvarig), Robert
Andersson (kiosk & material),
Christer Finngård (träningstider)
Innebandy:
Ordf: Vakant
Vice ordf: Jonas Malmgren
Sekreterare/kontaktperson: Anette Krii
Kassör: Terese Mårtensson
Ledamot: Ulrica Malmgren,
Jeanette Stark
Suppleant: Tomas Appelkvist
(mötesordförande), en förälder
från varje lag i seriespel
Adjungerad A-lagstränare: Peter
Mertala.
Gymnastiken:
Ordf: Caroline Finngåård
Sekreterare: Anette Sellbrink
Kassör: Gun Bengtsson
Ledamöter: Solgerd Bengtsson,
Jenny Häger,
• Vi har blivit certifierade som Säker
och Trygg Förening. Därmed ett
bidrag på 6 000 kr och nytt diplom.
• Träff har skett med
Fritidsnämnden om nybyggnad på
SE-vallen. Ett förslag ska tas fram
för att lämnas över till nämnden.
• Generell dispens har erhållits för
aktiviteter inom naturreservatet
Storsjön. Dock ska Borås Stads
kontaktperson informeras om
större arragemang.
• Inbrott har skett i Storsjögården.
Någon har brutit upp låset men
när larmet gick vågade de inte gå
in i lokalen utan lämnade platsen.
• Inventering av porslin i
Storsjögården skall göras för att
säkerställa att det finns tillräckligt
för 60 personer. Dessutom skall
extrastolar anskaffas.
• Det kommer inte att arrangeras
någon Viskaforsdag i år. Nätverket
har inte fått fram tillräckligt med
personer som vill engagera sig i
ett genomförande.
3
• IB och Fotboll arrangerade två
dagar under Sportlovet innebandy och fotboll med ca 60 deltagare varje dag.
• 38 sponsorer är nu klara vilket
ger en intäkt på 255 000 kr.
• En Framtidsvecka, som är en
manifestation för omställning av
samhället till hållbarhet, planeras 4-10 maj. RSK deltager i ett
informationsmöte som anordnas
av Studiefrämjandet
• En snöskooter har inköps för
preparering av skidspår.
• För att få Storsjögården uthyrd
inder O-Ringenveckan ska priset
sänkas eftersom der tidigare
varit väl högt.
• Vi har anmält preliminärt intresse
för 12 ungdomar under veckorna
25-29. De kommer att sysselsättas med fotbollsskola, arbete på
SE-vallen, vid Storsjögården,
Viskaforshem och O-Ringen.
Cai Mellstedt
Ordföranden har ordet
Idrottsrörelsen lever inte som den lär!
Rubricerade åsikt framförde Svenska Bandyförbundets generalsekreterare Marcus Norman i Svenska Dagbladet den 2 februari 2015.
Norman kritiserar den flathet som idrottsrörelsen visar upp kring problemet med tidig specialisering. Nu gäller
det att gå från ord till handling annars förlorar idrotten sin trovärdighet, säger Norman.
Till Riksidrottsförbundets stämma i maj har Bandyförbundet lämnat in en motion om tvingande uppdelning mellan vinter- och sommarsäsong för barn upp till 14 år i lagidrotter.
En sådan uppdelning skulle motverka den tidiga specialiseringen vilken enligt all forskning är negativ. Vi ser
allt fler exempel på barn som bränner ut sig eller tröttnar för att ledare och föreningar driver på för hårt, säger
Norman. Det finns, enligt Norman, heller ingen anledning att ha hockeycuper under sommaren eller fotbollscuper vintertid.
Den 5 februari lär representanter för lagidrotterna ha träffats för att diskutera frågan. Resultatet av denna diskussion har ännu inte läckt ut.
Vad tror då Norman om möjligheterna att motionen röstas igenom på RF-stämman? Han svarar med en motfråga: Hur länge ska vi tillåtas att säga en sak men göra en annan.
Är detta en aktuell fråga för RSK?
Under de två senaste åren har klubben tappat ca 200 medlemmar. I slutet av 2012 hade vi 1040 betalande
medlemmar och i slutet av 2014 var denna siffra 860.
Samtidigt har aktiviteten sjunkit. Antal deltagartillfällen enligt rapportering för statligt bidrag har sjunkit från
21 700 till 16 500 d v s en minskning med 24%. Fotbollen minskar med 30% och innebandyn med 20%.
Samtidigt ser vi att det blir allt svårare att i varje årsklass ha igång lag i både fotboll och innebandy. Det stora
tappet ligger på flicksidan. Mellan hösten 2012 och 2014 har fotboll och innebandy halverat aktiviteten på
flicksidan.
Det är naturligtvis inte så att den tidiga specialiseringen är den enda förklaringen till utvecklingen inom RSK
men kanske en delförklaring. Min egen uppfattning är att detta är en viktig fråga att diskutera och ständigt
hålla aktuell. Men det finns också andra orsaker till att vi tappar i aktivitet och medlemsantal. Ett problem som
vi alla måste ta med stort allvar.
Jan-Åke
Årsmöte
Söndagen den 22 mars kl 15.00
Storsjögården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Utdelning av RSK:s förtjänstmedaljer och stipendier
Något gott att äta
Välkomna!
4
Stöd Rydboholms SK och köp ert behov av hushålls- och
toalettpapper från oss för leverans direkt till din dörr
Fördelar för dig är:
- Fritt hemlevererat till din dörr
- Prisvärt - i nivå med genomsnittspris i Sverige
- Svensktillverkat
- Hög kvalité
- Miljömärkt
Vad är Föreningspapper?
Föreningspapper är ett koncept som hjälper oss ideella föreningar att tjäna pengar genom att vi säljer
hushålls- och toalettpapper. Produkter som alla använder varje dag och vinsten går till idrottande
barn och ungdomar. Ni får kvalitetsprodukten Serla levererad till er dörr.
Serla hushållspapper 150 kr
2-pack (levereras i säck 2x6=12 rullar)
Serla toalettpapper 160 kr
4-pack (levereras i säck 4x6=24 rullar)
Leverans sker under vecka 16 (13-15 april)
Du som är intresserad hör av dig till:
Kansliet, Anita Erixon, 033-29 11 70, [email protected]
Conny Ljunggren, 033-29 46 93, 070-639 08 00, [email protected]
Ditt svar önskar vi senast 30 mars.
5
OL
Årsfest 2014 för RSK:s orienterare
Så var det då åter dags!
17 januari träffades vi uppe i stugan för att ha vår årliga fest.
Som vanligt serverades god mat och goda tårtor till kaffet.
Information från ordförande blandades med härlig dragspelsmusik från RSK´s egen speleman.
Precis som sig bör delas ett antal priser ut, och stolta pristagare får kliva fram till varma applåder och fina
motiveringar.
Klubbmästerskapens Dag- och Natt orienterare fick alla var sitt diplom.
Men det var Linda Larsson på damsidan och Lennart Josefsson på herrsidan som fick med sig
vandringspriserna för bästa dam/herr vad gäller nattorienteringen och de som kammade hem motsvarande
för KM Dag var inga mindre än Frida Ericsson och Bosse Josefsson.
Grattis till er alla fyra!
Alla ungdomar som varit aktiva under året fick varsin fin plakett.
Dessutom fick ett par ungdomar ta emot ytterligare var sitt pris;
Nelly Boersma blev utsedd till Årets Rookie.
Nelly har under året utvecklats fint och har börjat med att springa tävlingsklass. Grattis!
Sara Josefsson fick ta emot Flitighetspriset.
Sara missar sällan en träning och är väl värd den fina utmärkelsen. Grattis!
Ytterligare tre priser delades ut; TSM, Årets Orienterare och Kuttingpriset.
Inge Torpås fick kliva fram och ta emot TSM-priset för sina fina insatser i och för klubben.
Inge ställer alltid upp och hjälper till där det behövs. Vi säger stort grattis och tackar för all hjälp.
Priset för årets orienterare togs emot av Martin Karlsson! Han har verkligen visat att även en ”gammal”
fotbollsspelare klarar av såväl gafflade banor som stafetter. Grattis!
Sist upp på prispallen var undertecknad som fick ta emot Kuttingpriset.
Varm om hjärtat tackar jag för det. Jag lovar att göra så gott jag kan för
att gödselarbetet skall fungera lika bra med mig bakom spakarna som
när vår ordförande Stefan Eksberg haft ansvaret.
Anki Gunnarsson
1
2
3
6
4
5
6
8
7
10
Bildtext:
1. Tårtorna var populära
2. Klubbmästre Dag och Natt
3. Ungdomar som varit aktiva under året
4, 5. Klubbmästare Dag och Natt
6. Nelly Boersma, Årets Rookie
7. Sara Josefsson tog emot Flitighetspriset.
8. Inge Torpås får TSM-priset
9. Martin Karlsson, Årets Orienterare
10, 11. Ungdomarna föredrog sofforna
11
7
Foto: Cai Mellstedt
9
Natt-7:an - Kluring-7:an
En mysig orienteringstävling, i mörkret och ofta med snö!
Själva har vi, min syster och jag, varit med i RSK i snart sex år.
Sex år av slit, kämpaglöd och massor av kul träningar och tävlingar.
Just Natt-7:an har vi ofta tvekat inför, då vi inte alltid varit så säkra när det gäller att springa en bana ute i
mörka skogen! Men nu har vi ändå varit med i några deltävlingar.
Senaste gången var vi ute i Bredared, och fast vi varit där flera gånger så blir det helt annorlunda när man
ska springa rakt ut i skogen när det är kallt och alldeles mörkt.
Banorna kan se lite olika ut. Några är väldigt enkla och korta medan andra kan vara fulla av gafflingar och
svåra vägval, allt beroende på vilken man väljer att springa.
Själva sprang vi den enklaste banan, lätt 4, och den var helt lagom lång och svår för oss som inte är helt
förtjusta i att springa när det är mörkt. Dessutom låg det ett tjockt lager snö på marken vilket gjorde det både
svårare att springa och lurigare att tyda karttecknen.
När man står ute i en snöig, mörk skog känner man sig ganska liten när man inte är helt säker på vart man
är. Då är det skönt att man just på denna tävlingen valt att hålla samman med sin kära syster.
Eve & Matte
Fikakväll
Torsdag den 12 mars 2015 med början kl 18.30
Storsjögården
* Information från OL kl 19.30
OL-styrelsen
Välkomna,
att träna orientering med oss!!!
Vuxna, ungdomar, barn och nybörjare
Torsdagar eller tisdagar kl 18.00 (se OL-kalendern)
Samling vid Storsjögården. Träning, dusch, fika.
Säsongssatart torsdagen den 26 mars.
Därefter varje vecka hela våren
Ring oss gärna:
Åke Johansson, 29 49 44. Linda Larsson, 12 27 62. Frida Eriksson, 29 21 45
/RSK OL
8
Inspiration
och utbildning
Oavsett uppdrag under O-Ringen 2015 är det viktigt att alla funktionärer har samma grundutbildning
gällande bemötande och kunskap om arrangemanget m m.
Till denna utbildning kallas Du som tackat ja till att vara funktionär.
Utbildningen kommer att hållas vid två olika tillfällen, anmäl dig till den dag som
passar dig bäst.
Innehåll
- Övergripande O-Ringeninfo från Maria
- Funktionärsutbildning i smågrupper
Vi bjuder på fika
Vi vill se dessa tillfällen som en uppstart på det roliga arbete som kommer att intensifieras under våren och
sommaren. Vi bjuder på en stund fylld av möten, kunskap och inspiration för att Du ska känna dig väl rustad
att vara funktionär under O-­Ringen Borås 2015.
Utbildningen är obligatorisk för dig som är funktionär. Anmälan senast 8 mars till Rof Magnusson,
[email protected]
Har du frågor så hör av dig till Rolf eller Maria.
Söndag 22 mars, kl 15.00-­18.30
eller
Måndag 23 mars, kl 17.30-­21.00
Plats: Parkhallen
9
Rapport från gruppen spår och leder
Du kanske undrar vem som sköter om våra leder och skidspår. Under OL sektionen finns en liten grupp som
försöker att hålla igång våra leder. Under vintern är detta lilla gäng förstärkt med folk för att hålla skidspåren
igång. (totalt 8 man i 4 grupper).
Givetvis räcker vi inte till för att sköta allt detta utan tar hjälp av de som önskar samt har alltid någon eller
några arbetsdagar under året när vi kraftsamlar.
Som en del av er kanske märkt har det nu avverkats för det nya utegymmet vid
elljusspåret. Kommunens skogsavdelning har varit vänliga att avverka och nu återstår markarbete samt
färdigställande av platsen vilket vi hoppas skall ske under vår/sommar.
Vad det gäller årets skidsäsong ser den ut att bli i kortaste laget hittills, knappt 2 veckor.
Delar av spårgruppen har däremot varit på studiebesök hos Äspereds IF för att kolla
på lite ny spårutrustning. Besöket mynnade ut i att vi nu har tillverkat en vält för att packa
snön och att vi skall försöka köpa in en släde för att dra ihop snö.
Välten att packa snö fick vi hjälp med av Lars-Börje Jareteg att tillverka vilket vi
tackar för. Nu får vi se fram emot nästa vinter och för några av RSKs medlemmar
väntar ju Vasaloppet.
RSK-Spår och leder
Foto: Gert Johansson
Foto: Jan-Åke Larrsson
10
Vårdax
Gödseldax för
RSK OL-Team
Nu är snart våren här och det säkraste vårtecknet är när RSK börjar sälja gödsel och övriga
trädgårdsprodukter. Från och med 23:e februari går vi runt och tar upp beställningar för leverans
lördagen den 28 mars.
Rölunda produkter
3 säckar 135:7 säckar 260:-
Välj valfritt mellan produkterna !
Hönsgödsel 50 liter
1 säck 120:3 säckar 340:Allt fritt hemkört inom vår kommundel!
Beställ gärna via vårt kansli tel. 29 11 70 före 13 mars.
STÖD RSK ORIENTERING!
11
Stöd Rydboholms SK varje gång du handlar på nätet!
Sponsorhuset är en partner till klubben som erbjuder ett fantastiskt enkelt sätt för oss att tjäna
pengar. Pengar som kommer genom hotellbokningar och köp via internet som du ändå skulle
gjort!
De 10 populäraste butikerna på Sponsorhuset
Så här kommer du igång:
1) Börja med att söka upp Rydboholms SK på Sponsorhuset här:
www.sponsorhuset.se
2) Klicka på den butik du vill handla från
3) När du har gjort ditt köp får du automatiskt tillbaka en del av varje köp
i riktiga pengar.
4) Pengarna delas mellan dig och föreningen och det kostar inget extra att
handla via Sponsorhuset
Här är även en länk för att bli gratis medlem på Sponsorhuset:
http://www.sponsorhuset.se/rydboholmssk/blimedlem
12
OL-Kalendern
MARS:
12. Sjuhäradsmästerskap natt OK Räven. + Styrelsemöte med fikakväll 18:00.
20. Hjortnatta
26. Uppstart ungdomsträning
31. OL träning
APRIL:
7. OL träning för röd grupp och uppåt, Magnus W. + Styrelsemöte med fikakväll 19:00.
9. OL träning
14. OL träning för röd grupp och uppåt. Gert J
16. OL träning
21. OL träning för röd grupp och uppåt. Åke J
23. OL träning
28. OL träning + TUT möte 19:30.
MAJ:
5. OL träning för röd grupp och uppåt. Bo-Göran
7. OL träning
12. Klubbmatch?
19. OL träning för röd grupp och uppåt. Frida E
21. Styrelsemöte med fikakväll kl 18:00.
22-23. OL:s familjeläger.
Gymnastiken
Vi hade förmånen att få vara med vid ett gympakonvent i
januari där vi fick träffa andra ledare och fick lite nya ideér
som vi försöker väva in i våra pass.
Hoppas att ni alla får en härlig vår och sommar.
Va rädda om er!
Malin, Susann och Renée
13
Foto: Reneé Linander
Äntligen har ljuset börjat strila fram och ger oss ny energi
till både kropp och själ, fåglarna börjar vakna och vi
människor börjar krypa ur våra ”skal” för att möta våren
och varandra igen. Ett sätt att hitta gemenskap är genom
träningen och vi på gympasektionen vill varmt välkomna
alla till att komma och träna med oss. Man gör allt efter
egen förmåga och eget tempo vilket är viktigt för att man
ska behålla glädjen i träningen. Vi kör måndagar kl 19.00
och onsdagar kl 19.00. Från och med 6 maj och fyra
onsdagar framåt kommer det finnas möjlighet att träna ute
uppe vid Storsjön tillsammans med alla som vill och kan
vara med. Tiden för detta kommer att vara kl 19.00 och vi
samlas vid Sportstugan.
Sportlovscupen
Foto: Johan Eliasson, Jan-Åke Brorsson
Årets sportlovscup med fotbollsturnering på onsdagen och innebandyturnering på torsdagen lockade ca 60
barn! Väl kämpat alla tjejer och killar och tack till alla er ledare och ungdomar som var med och arrangerade
det hela!
Johan Eliasson
14
Innebandyn
P-00/01 i Coop Forum Cup 2015
I början av januari var vi i Skövde och spelade
Coop Forum Cup.
Vi var 13 st utespelare och en målvakt.
Efter en knackig början och med lite oflyt hade
vi bara en poäng efter tre spelade matcher. Nu
väntade B-slutspel i bästa fall eller också uttåg
ur cupen. Efter ett litet snack med grabbarna
greppade vi sista halmstrået och vann sista
gruppspelsmatchen mot Stöpen IBK med hela 5-0.
Väl i B-slutspel mötte vi Hovslätt IK i kvartsfinal
där vi gick segrande ur matchen med 5-3. Senare
väntade semifinalspel mot IBK Lockerud där vi
efter 2 x 15 min fick vi se oss besegrade med
3-1 och äventyret var över för denna gång. Vi ser
tillbaka på rolig och lärorik turnering och vi lär åka
upp även nästa år mer taggade och hungriga för
då ska vi…
Ledarna Andreas, Joakim och Johan
Innebandyavslutning
Tiden går fort när man har roligt och det är snart dags för
innebandysektionens avslutning!
Alla barn och ungdomar i RSK Innebandy hälsas hjärtligt välkomna till
en dag i innebandyns tecken!
När:
Tid:
Var:
Hur:
Söndagen den 22 mars 2015
9.30-ca 14.30
Stora idrottshallen
Turnering, med spel på stora mål och
halvplan. Lagindelning görs i förväg.
Sektionen bjuder alla barn på korv med bröd och saft. Kiosken kommer
självklart att vara öppen.
Sista dag att anmäla sig är: måndagen den 16 mars.
Anmälan gör ni till er egen tränare!
Välkomna!
Ledarmöte
Måndagen den 16 mars kl. 19.00 har innebandysektionen ledarmöte i Storsjögården.
Minst en ledare från varje lag bör närvara.
Välkomna önskar Innebandystyrelsen!
15
Fotbollen
Fotbollssektionen ser fram emot en ny
säsong
Säsongen för 2015 har påbörjats och en ny tränarstab med Ingemar Bergstrand, Sten-Åke Ståhl, Magnus
”Dala” Dahlström och Lennart Ståhl som målvaktstränare skall se till att säsongen blir riktig kul, och att det
spelas en underhållsam och rolig fotboll på vallen i år.
Vi startade säsongen vecka 3 på Onyx, träningen som utövats och kommer att göra under i stort sett hela
säsongen är Crossfit med betoning på smidighet, styrka och kondition, kombination med fotbollsträningen
1-2 ggr i veckan kommer den nya modellen av RSK att bli riktig slagkraftig.
Målsättning för 2015 ifrån fotbollsektionen är att vara bland dom tre bästa,
Det har sett onekligen bra ut på träningarna och vart det slutar återstår att se.
Nyförvärvningar i år är dessa killar och vi hälsar dom varmt välkomna till RSK.
Stefan Holmström, Borås AIK
Mikael Gekson, Borås AIK
Elias Johanson, Örby IF
Robin Gustavsson, Kinnarumma
Hampus Götlind Norrby IF
Vi skall ha ett träningsläger på hemmaplan den 10-12 april uppe i klubbstugan, så finns det någon kock eller
som tycker om att laga mat för 20-25 personer lördagen 11 april, är du/ni välkomna att höra av er till någon i
ledarstaben.
I skrivandets stund skall vi spela vår första tävlingsmatchen för i år och möter då Borås GIF måndagen 2
mars i DM kl 18:30 hemma på SE-vallen.
För er som gillar fotboll och vill heja fram RSK är ni varmt välkomna, och skulle det vara kallt ute finns det
varmt kaffe att värma sig med,
Men förhoppningsvis värmer fotbollen så pass mycket att denna kopp kaffe inte kommer att behövas i
värmande syfte.
Se spelprogrammet och boka in dessa datum.
16
// Ledarstaben
Spelprogram
Tävling:
DM
DM
DM
Träningsmatch
Träningsmatch
Träningsmatch
Mars
Måndag 2 Mars 18:30
Lördag 7 Mars 12:00
Onsdag 18 Mars 18:30
Onsdag 25 Mars 19:00
Söndag 29 Mars 14:00
Måndag 6 April 14:00
Rydboholms SK - Borås GIF
Sparsörs AIK - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Svenljunga IK
Rydboholms SK A - Brämhults IK A
Rydboholms SK A - Töllsjö IF A
Rydboholms SK A - Dardania IF A
April
Serie Div.5
Fredag 17 April 19.00
Serie Div.5
Torsdag 23 April 18.30
Serie Div.5
Tisdag 28 April 19.00
Maj
Serie Div.5
Fredag 8 Maj 19.00
Serie Div.5
Onsdag 13 Maj 19.00
Serie Div.5
Måndag 18 Maj 19.00
Serie Div.5
Fredag 22 Maj 19.00
Serie Div.5
Torsdag 28 Maj 19.00
Rydboholms SK - Hössna/Timmele
Kinnahults IF - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Torestorp-Älekulla FF
Mariedals IK - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Sätila SK
Tranemo IF - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Toarps BK
Tvärred-Vegby FC - Rydboholms SK
Juni
Serie Div.5
Torsdag 4 Juni 19.00
Serie Div.5
Fredag 12 Juni 19.00
Serie Div.5
Tisdag 16 Juni 19.00
Serie Div.5
Torsdag 25 Juni 19.00
Limmareds IF - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Hyssna IF
Södra Vings IF - Rydboholms SK
Hössna/Timmele - Rydboholms SK
Juli
Serie Div.5
Onsdag 1 juli 19.00
Rydboholms SK - Kinnahults IF
Augusti
Serie Div.5
Torsdag 6 Augusti 19.00
Serie Div.5
Fredag 14 Augusti 19.00
Serie Div.5
Söndag 23 Augusti 17.00
Serie Div.5
Torsdag 27 Augusit 19.00
Torestorp-Älekulla FF - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Mariedals IK
Sätila SK - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Tranemo IF
September
Serie Div.5
Torsdag 3 September 19.00
Serie Div.5
Fredag 11 September 19.00
Serie Div.5
Fredag 18 September 19.00
Serie Div.5
Söndag 27 September 15.00
Toarps BK - Rydboholms SK
Rydboholms SK - Tvärred-Vegby FC
Rydboholms SK - Limmareds IF
Hyssna IF - Rydboholms SK
Oktober
Serie Div.5
Lördag 3 Oktober 15.00
Rydboholms SK - Södra Vings IF
17
Blåklädercup
RSK P10 i finalspel 1 feb, 2015 i Blåklädercup i Svenljunga. Grabbarna och tjejen slutade på 4:e plats.
Mycket bra kämpat!
1:a IFK Örby, 2:a Brämhults IK, 3:a Bergdalen IK, 4:a RSK, 5:a Grimsås IF.
Jenny Häger
Stående fr v:
Johanna Nordström, Arber Shala, tränare
Magnus Warneryd, Daniel Källholm,
Emil Andersson Löfgren, tränare Johan
Ahlström
Knästående fr v:
Neo Gashi, Timmy Holgersson, Devin
Vintervind, Dante Ahlström, Viktor
Lindberg, Alex Warneryd, Isak Erixon,
Gustav Häger
Foto: Jenny Häger
Liggande:
Anton Anderson Löfgren
18
Julmarknaden
På julmarknaden i Viskafors, som hölls den 7 december i ett uruselt vinterväder, deltog RSK med flera aktiviteter.
Trots det dåliga vädret så var det bara glada miner och försäljningen gick bra. OL höll sig som vanligt inomhus
så de hade inte besvär av vädret. Fotbollen hade ett varulotterier, Innebandyn ett skinklotteri samt OL som hade
kaffeservering och lotteri i Viskans Kapell.
Cai Mellstedt
1
2
3
4
Foto: Cai Mellstedt
Bildtext:
1. Lennart håller fotbollens tombola varm medan
Christer bevakar
2. Jonas och Anette med Innebandyns lotteri
3. Gösta skötte OL:s lotteri
4. Gunnar, Vivi-Anne och Linnéa vid OL:s servering
5. Gunnar tar en trudilutt
5
19
Grattis
90 år
70 år
11 maj Henry Hammar
10 juni Irene Husak
60 år
50 år
26 mar
7 apr
1 maj
6 juni
17 mar Anneli Wåkerås-Börjesson
19 apr Ulf Bede
6 maj Anne-Mari Otterdahl
Leif Kuusela
Anneli Kraatari-Larsson
Monica Gustafsson
Anders Hjert
40 år
30 år
10 maj
1 jun
10 jun
10 apr
Åsa Magnusson
Marcus Karlsson
Fredrik Börjesson
Maria Wernering
20 år
21 mar
5 maj
11 jun
Jesper Persson
Hampus Götlind
Julia Siljebo
Ett fyrfaldigt hurra
för dessa!
PS. Ni som står på ”tur” att fylla år och inte vill bli omnämnd på
detta sätt, hör av er till kansliet.
20
red.
Den gamla bilden
RSK:s A-pojklag 1986
Bakre raden fr v:
Frans-Albert Bredén, Patrik Andersson, Henrik Byhlin, Claes Ljungström, Stefan Olsson
Mittraden fr v:
”Far” Byhlin, lagledare, Magnus, Mikael Nordström, Stefan Hall, Peter Johansson, Lennart Frejd,
tränare
Sittande fr v:
Kent Magnusson, Rickard Ärlig, Mikael Lippu, Ulf Larsson, Anders Frejd
21
22
Vi samarbetar med
www.rydboholmssk.se
RAKETEN
Medlemstidning för
Rydboholms Sportklubb
Varbergsvägen 76
515 34 Viskafors
Tel 033-29 11 70
e-mail: [email protected]
Ansvarig utgivare:
Cai Mellstedt
e-mail: [email protected]
Redaktion:
Cai Mellstedt
Anita Erixon
Hemsida: www.rydboholmssk.se
Bankgiro: 5094-7514
Tryck:
Handeltryck i Borås AB
Rydboholms Sportklubb
Varbergsvägen 76
515 34 Viskafors
B
FÖRENINGSBREV