Annonspriser och utgivningsplan för 2016

ANNONSPRISLISTA 2016
Hästar - en passion och
livsstil för våra läsare
Hästar är inte bara en hobby utan även en passion och livsstil. Över en halv milijon
svenskar håller på med hästar och majoriteten av dem gör det på sin fritid. Att
umgås och ägna sig åt hästar har blivit en avkoppling som sätter guldkant på många
människors vardag. Detta har vi tagit fasta på. Hästfocus är en tidning som riktar
sig till den passionerade hästentusiasten, oavsett vilken disciplin de utövar. Vi
förmedlar kunskap och inspiration om hästar och hantering. I varje nummer hittar
läsaren träningstips inom olika discipliner, vetenskapliga artiklar, nya rön, säkerhet,
livsstilsreportage och prylguider. Majoriteten av våra läsare är kvinnor i åldern
25-55 år som har egen häst och bor på gård med eget stall. De är såväl hobbyryttare
som hästföretagare och en köpstark grupp som är medvetna om pris och kvalité.
Vi hoppas att Du och ditt företag vill synas hos oss!
EMMA NORÉN
Chefredaktör Hästfocus
Hästfocus är 100 sidor tjock, kostar 69 kr i butik och utkommer med 6 nummer per år.
Upplagan är 6000 ex. Tidningen distribueras via Interpress i Sverige. Den säljs även på
Åland och i Finland via Listo. 2015 lanserade Hästfocus en egen app där prenumeranter
har fri tillgång till att läsa tidningen. Här kan även läsare köpa lösnummer eller digital
prenumeration. Appen innehåller även en hel del extramaterial.
ANNONSPRISER, SATSYTA OCH UTGIVNINGSPLAN
UTGIVNINGSPLAN 2016
NR ANNONSSTOPPUTGIVNING
Hel
192x266 mm
6 000 kr
Baksidan
210x260 mm
7 000 kr
+ 5 mm utfall
Halv
94x266 mm
192x131 mm
3 000 kr
1/4
94x131 mm
1500 kr
8 (2015) 17/11
8/12
1
15/1
9/2
2
11/3
5/4
3
29/4
24/5
4
22/7
16/8
5 9/9
4/10
6
22/11
28/10
20%
rabatt om du bokar för hela året!
RABATTER
Vid begärd placering
tillkommer 10% av
ordinarie annonspris.
Gäller samtliga
annonsstorlekar.
Bokar du fler annoser under året lämnar vi
mängdrabatt. Kontakta oss för offert!
1/8
94x63,5 mm
750 kr
1/16
45x63,5 mm
94x30 mm
375 kr
Annonsera i kunskapsmagasinet för hästentusiaster!
Med Hästfocus når du seriösa ryttare, kuskar och
hästägare som är nyfikna, nytänkande och som vill ha
mer inspiration och kunskap.
KONTAKT
FÖR ANNONSBOKNING
OCH MATERIAL
Boka din annons hos Emma Norén
på telefon 0472-705 25 eller e-post
[email protected] Material
ämnas på ovanstående adress, senast
datum för annonsstopp.
HEMSIDAN
Banner på www.hastfocus.se
300 x 250 px 400 kr/månaden
PROVA ATT
ANNONSERA I
HÄSTFOCUS!
Har du inte annonserat i Hästfocus
innan, eller var det länge sedan?
Som ny annonsör ger vi dig ett
”prova-på” pris - boka en 1/8-sida i
minst tre nummer och du får 15%
rabatt!
”Kunskapstidningen för hästentusiaster som vill ha mer vetskap om hästvärlden”