Nu testar vi - Lerums Kommun

i
n
d
r
a
ng
ti
plast
metall
pappersförpackningar
Nu testar vi –
fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar
Det ska vara lätt att göra rätt!
I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar
och tidningar och har successivt vant oss vid detta.
Men hur lätt är det egentligen? Reklamblad, gamla mjölk­
förpackningar, plastburkar och påsar hopar sig i hemmet.
Många tycker att besöket till återvinningsstationen känns
som en uppgift man helst sluppit. Känner du igen dig?
Nu vill vi i Lerum, Härryda och Partille kommun, under ett
år prova ett system där vi istället hämtar förpackningar och
tidningar vid din tomtgräns.
Vill du kostnadsfritt under ett år prova insamling
av förpackningar och tidningar vid din fastighet?
2
ar
tid
g
nin
plast
l
metal
pappersförpackningar
Visste du att
varje svensk lämnar
efter sig ett halv ton
hushållsavfall
varje år?
3
Varför gör vi detta?
Vi vill återvinna mer! Om det blir enklare för hushållen att sortera, så
hoppas vi därför kunna öka återvinningen av förpackningar och tidningar.
Och vi tror att detta system kan hjälpa dig att spara både tid och pengar
och till på köpet bidra till en bättre hushållning med våra naturresurser.
Projektet pågår under ett år. Under provperioden ska vi studera hur
förpacknings- och tidningsmängderna påverkas och om kärlet bidrar
till att rätt avfall slängs på rätt plats.
Det insamlade materialet eftersorteras vid en provanläggning i Göteborg där
det delas upp i tidningar, papper, pappersförpackningar, metall och plast.
Här studerar vi hur bra kvalitén blir på det insamlade materialet.
gar
nin
tid
Sist men inte minst är det väldigt viktigt för oss att
få veta hur du trivs med det nya systemet och med
att återvinna på det här sättet.
4
plast
l
metal
pappersförpackningar
5
Vad händer om jag väljer att delta i projektet?
• Under augusti och september månad ställer vi
ut ett sopkärl, uppdelat i två fack.
• Du behåller ditt gröna kärl där du lägger det
brännbara avfallet. Om du sorterar ut matavfall
behåller du även ditt bruna kärl.
• Därefter börjar du lägga allt ditt förpacknings­
material och dina tidningar i det nya kärlet.
I det ena facket lämnar du plast- och metall­
förpackningar och i det andra lämnar du
tidningar, kontorspapper och pappers­
förpackningar.
• Glas ingår inte i projektet. Det lämnar du även
fortsättningsvis vid återvinningsstationen.
6
st
ni
ng
ar
pla
tid
tall
ar
me
kning
c
a
p
r
ersfö
• Renova tömmer tvåfackskärlet varannan
vecka i en sopbil med två fack. Materialet
körs sedan till sorteringsanläggningen i
Göteborg.
papp
Vill du delta i studien?
Skicka in svarstalongen som du
hittar på nästa sida.
• Under provperioden kommer du som
deltar i projektet, att få besvara några
undersökningar om insamlingssystemet.
Vill du veta mer?
• Efter ett år avslutas försöket och vi hämtar
hem tvåfackskärlet.
David Dalek, Renova AB
telefon 031 – 61 86 21
Mer utförlig information kommer när du
anmält dig till studien.
Gå in på www.lerum.se/fni
Ring Lerums kommun
telefon 0302-52 10 00
Maila: [email protected]
7
SVARSTALONG
Ja tack, jag vill gärna anmäla mitt hushåll till studien. Jag vet att det inte kostar mig något, eller kräver annat,
än att jag sorterar ut mitt förpackningsmaterial och mina tidningar i det nya kärlet. Mitt övriga hushållsavfall
slänger jag precis som tidigare i kärlet eller kärlen jag har idag.
Skicka in ditt svar senast 15 juni 2015.
Namn:...............................................................................................................................................................
Adress:...............................................................................................................................................................
Mail-adress:.......................................................................................................................................................
Telefon:.............................................................................................................................................................
Antal personer i hushållet:................................................... Antal barn i hushållet:........................................ Ålder för respektive familjemedlem:..................................................................................................................
Svarstalongen placerar du i medföljande svarskuvert och lägger i brevlådan.
Ett samarbete mellan Renova, Lerums kommun, Härryda kommun och Partille kommun
Tac
m
www.logiken.se
din
r
ö
f
k
Sorterar hushållet ut matavfall? o Ja, i separat kärl o Ja, i egen kompost o Nej
!
kan
r
e
v
ed