1177 dokumentmall

FAQ Hitta och Jämför vård
1177 Vårdguiden
Stockholm, 2015-06-26
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Revisionshistorik
Version
Författare
Kommentar
1.0
Karin Wallenskog
FAQ skapad, ersätter tidigare FAQ för tjänsten
1.1
Daniel Erlandsson
2014-09-09 De senaste uppdateringarna har märkts ut
med ett streck ute i vänsterkanten för att förtydliga vad
som är nytt i manualen samt finns sammanfattade i
slutet av dokumentet.
2.0
Daniel Erlandsson
FAQ uppdaterad med ny information, mer frågor och
svar samt förklaring om hur funktionaliteten i Hitta
och jämför vård har förändrats sedan 2014.
FAQ Hitta och Jämför vård 1177 Vårdguiden
Innehållsförteckning
FAQ Hitta och Jämför vård 1177 Vårdguiden ....................................................................... 2
1.
Inledning ........................................................................................................................ 6
2.
Support .......................................................................................................................... 6
3.
Kontaktkortet ................................................................................................................. 6
4.
3.1.
Varför leder inte logotypen längre till mottagningens hemsida? ........................... 6
3.2.
Telefonnummer - flera............................................................................................ 7
3.3.
Telefonnummer - kommentarer.............................................................................. 7
3.4.
Varför visas telefonnummer dubbelt på kontaktkorten? ........................................ 7
3.5.
Färg på ikonerna för Drop-in och telefon ............................................................... 8
3.6.
Kommentar till öppet- och telefontider .................................................................. 8
3.7.
Drop-in tider – Stockholm (EK) ............................................................................. 8
3.8.
Drop-in – sökning................................................................................................... 8
3.9.
Hur skapas namnet/rubriken på mottagningen? ..................................................... 9
3.10.
mera?
Hur kan jag skapa telefonnummer med rubriker Avbokning, Bokning med
10
3.11.
Tillfällig information syns inte på kontaktkortet .............................................. 10
3.12.
Skillnader mellan kontaktkort i Stockholms län vs Nationellt ......................... 10
E-tjänster...................................................................................................................... 12
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 2 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
4.1.
Varför ser E-tjänsterna annorlunda ut på kontaktkorten? ..................................... 12
4.2.
Vilka e-tjänster visas på kontaktkorten?............................................................... 12
4.3.
Varför visas inte längre symbolen för ”e-tjänster” på kontaktkortet? .................. 12
4.4. Varför ser man inte längre skillnad på egna inlagda e-tjänster och de som är
inlagda i systemet ”Mina vårdkontakter”? ....................................................................... 12
5.
4.5.
Finns det någon begränsning för hur många e-tjänster som kan visas? ............... 15
4.6.
Vem administrerar 1177 Vårdguidens e- tjänster på kontaktkorten? ................... 16
4.7.
Var finns den detaljerade informationen om e-tjänsten? ...................................... 16
Kartan .......................................................................................................................... 16
5.1.
Vilken kartfunktion används och varför gjordes detta val? .................................. 16
5.2.
Varför visar kartan fel position för min mottagning? ........................................... 16
5.3.
Skroll på kartan .................................................................................................... 17
5.4.
Det ser konstigt ut när jag söker på Hitta vård. Kartan blir statisk....................... 17
5.5.
Varför får man ingen indikation när flera nålar ligger på samma plats? .............. 17
5.6. Varför får man ingen indikation på att det finns fler kartnålar (bakom varandra) är
fler mottagningar ligger på samma plats? ........................................................................ 17
5.7.
Varför är det inte ”mouse-over” funktion på kartnålarna i kartan? ...................... 17
5.8.
Jag hittar inte kartkoordinaterna någonstans på kontaktkortet? ........................... 17
5.9. När jag söker på ”vårdcentral” i min region syns det många mottagningar i vissa
delar, men inte där det endast finns en mottagning, varför? ............................................ 17
5.10.
Siffran i klustret över mottagningar på en viss plats överensstämmer inte med
antalet markörer som visas............................................................................................... 18
6.
5.11.
Varför går det inte att förstora upp kartan för att enklare se kartvyn? ............. 18
5.12.
Varför går det inte att ”backa” när jag har öppnat den stora kartan? ............... 18
Fliken “Om oss” .......................................................................................................... 18
6.1. Visas rubriken ”ålder” alltid eller bara om den är ifylld? Är åldersregler
obligatorisk eller visas den bara om något är ifyllt? ........................................................ 18
6.2.
Beskrivningsfältet antal tecken, räcker inte till .................................................... 18
6.3.
Beskrivningsfältet formatera text ......................................................................... 19
6.4.
Till vem går mail när man klickar på kontakta innehållsansvarig? ...................... 19
6.5.
Varför går det inte att klicka på fliken ”Om oss”? ............................................... 19
6.6.
Hur många Relaterade mottagningar kan man ha?............................................... 19
6.7.
Varför ligger ”Relaterade mottagningar” under ”Om oss”? ................................. 19
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 3 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
6.8.
Hur tillkommer texten ”Välkommen till” xx som finns på kontaktkortet? .......... 20
6.9.
Hur uppdaterar vi länkarna om ”Prisinformation” och ”Så väljer du mottagning”?
20
Fliken “Vårt utbud” ..................................................................................................... 20
7.
7.1.
När visas fliken ”Vårt utbud”? ............................................................................. 20
7.2.
Var finns manualen för Kontaktkortsadmin? ....................................................... 20
7.3.
Går det att länka till mottagningar som finns på respektive vårdcentral? ............ 20
7.4.
Går det att ladda upp filer och bilder på kontaktkorten? ...................................... 20
7.5.
När syns uppdateringarna som är gjorda i Kontaktkortsadmin på kontaktkorten?
21
Fliken “Personal”......................................................................................................... 21
8.
8.1.
När visas fliken ”Personal”?................................................................................. 21
8.2.
Hur listas personer – grupperas de i yrkeskategorier?.......................................... 21
8.3.
Visas tjänstledig personal, eller hur hanteras det?................................................ 21
Fliken “Priser” ............................................................................................................. 21
9.
9.1.
När tillkommer fliken ”Priser”? ........................................................................... 21
9.2.
Hur snabbt syns uppdateringarna gjorda i Tandvårdsadmin? .............................. 21
9.3.
Var finns manualen för Tandvårdsadmin? ........................................................... 22
10.
Fliken “Fakta och omdömen”................................................................................... 22
10.1.
11.
När tillkommer fliken ”Fakta och omdömen”? ................................................ 22
Sökning..................................................................................................................... 22
11.1.
Hur fungerar sökningen på tider? ..................................................................... 22
11.2.
Varför visas det upp en annan plats där jag befinner mig när jag ska använda
sökfunktionen ”Nära mig”? ............................................................................................. 23
11.3.
Varför får jag inte upp ”Nära mig” i mobiltelefonen?...................................... 23
11.4.
Funkar Nära mig som vanligt? ......................................................................... 23
11.5.
vård?
Kan vi lägga till andra kategorier i sökstödet på startsidan av Hitta och jämför
23
11.6.
Hur fungerar söksorteringen? ........................................................................... 24
11.7.
Varför rabblas inte mottagningar i träfflistan i bokstavsordningen när man
söker i fler landsting/regioner samtidigt?......................................................................... 24
11.8.
Varför syns inte mitt kontaktkort när man söker på innehåll som finns under
”Utbudsfliken”? ............................................................................................................... 24
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 4 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
11.9.
Varför är rutorna i sidnumreringen så små och otydliga i Ipad eller i
”paddaläget”? ................................................................................................................... 24
11.10. Varför fungerar det inte att skriva in manuellt det sökord (landstingsnamn) som
kommer fram vid autoförslaget? ...................................................................................... 25
11.11. Varför visas inte alla sökträffar upp under kartan när det står ”1291 träffar,
utan endast 20 träffar? ...................................................................................................... 25
11.12.
12.
Jämför ....................................................................................................................... 27
12.1.
13.
Hur gör jag för att söka samma vårdutbud i flera landsting och regioner? ...... 25
Var kommer informationen om telefon- och läkartillgänglighet? .................... 27
Övrigt ....................................................................................................................... 27
13.1.
Hur ändrar vi kontaktuppgifterna för vår mottagning? .................................... 27
13.2.
Var hittar jag HSA-id för kontaktkortet?.......................................................... 27
13.3.
Hur gör jag om jag vill veta vilken organisation som lagt upp ett visst
kontaktkort? ..................................................................................................................... 27
13.4.
Vilka HSA-attribut är tekniskt obligatoriska? .................................................. 28
13.5.
Vilka HSA-attribut är obligatoriska resp. frivilliga? ........................................ 28
13.6.
Hur ofta uppdateras kontaktkorten med informationen från HSA-katalogen? . 28
13.7.
URL adressen visar gammalt namn på mottagningen, hur kan vi byta ut den??
29
13.8.
Vilka versioner av Internet Explorer stödjer Hitta Vård?................................. 29
13.9.
Vem administrerar texten längst ned på startsidan av Hitta och jämför vård? . 29
13.10.
Kan man visa kampanjer, till exempel HPV utanför Stockholms län? ............ 30
13.11.
När öppnas länkar i egna fönster? .................................................................... 30
13.12.
Tandläkare som visas dubbelt – Stockholm län ............................................... 30
13.13.
Hur ändrar jag länkarna i Hitta Vård puffen på startsidan? .............................. 31
13.14.
Tandvårdsadmin ............................................................................................... 31
13.15.
Kontaktkortsadmin ........................................................................................... 31
14.
Refererande dokument ............................................................................................. 32
14.1.
Översiktsbild kontaktkort 1177 Vårdguiden .................................................... 32
14.2.
Riktlinjer för information från HSA-katalogen gällande Hitta och jämför vård
32
14.3.
HSA- schema organisationsträdet .................................................................... 32
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 5 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
1. Inledning
Detta dokument hanterar de vanligaste frågorna som inkommit till tjänsten Hitta och Jämför
Vård på 1177 Vårdguiden. Dokumentet uppdateras kontinuerligt då nya frågor inkommer
hela tiden och lämpar sig därför inte för utskrift. Då dokumentet har gjorts om och
uppdaterats på många punkter i juni 2015 så har det inte varit möjligt att lagt in
förändringsmarkeringar denna gång.
2. Support
Om ni inte hittar svaret på er fråga i denna FAQ, ”Översiktsbilden över kontaktkorten”
[14.1] eller i våra riktlinjer [14.2] skicka då in ett ärende till vår support.
Tänk på att alltid skicka med:



HSA-id på enhet/funktion eller person som felanmälan avser
Namn på enhet/funktion eller person som felanmälan avser
Vad som har gjorts tidigare för att felsöka i ärendet
-
Har du provat på en annan dator/telefon/platta?
Har det fungerat förut?
När slutade det att fungera?
Har det gjorts någon förändring hos er som kan påverka?
Vilken/vilka webbläsare uppstår problemet i?
E-post: [email protected]
Telefon: 0771-25 10 10
Telefontid: alla dagar dygnet runt
3. Kontaktkortet
3.1. Varför leder inte logotypen längre till mottagningens hemsida?
Funktionen att klicka på logotype för att komma till mottagningens hemsida föll
tyvärr bort i utvecklingen i en tidigare version av Hitta & Jämför vård.
Vi har lagt till den i backloggen för kommande utveckling. Datum för förändringen
är ännu inte planlagd.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 6 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
3.2. Telefonnummer - flera
Om det finns fler ”Telefonnummer” [telephoneNumber], visas ett av numren i den
grönmarkerade rutan och resterande under ”Övriga telefonnummer”.
3.3. Telefonnummer - kommentarer
När en mottagning har flera telefonnummer blir det problem i dag. Eftersom en
mottagning kan ha flera olika telefonnummer, till exempel till rådgivning och
callback, vore det bra med ett kommentarsfält till telefonnumren precis som på
besökstider och telefontider.
Vi har tagit upp behovet av ett kommentarsfält till telefonnumren med HSAförvaltningen, det är tekniska problem som ligger bakom. Dock finns möjligheten att
använda s.k. reserverade funktionsnamn [3.10] där man kan ange särskilt
telefonnummer och telefontid(er) för t.ex. avbokning eller rådgivning.
3.4. Varför visas telefonnummer dubbelt på kontaktkorten?
I den stora rubriken som har telefonsymbol samt en grön bakgrund visar vi det
första telefonnumret som vi får från HSA (det som är skrivet i attributet
telephoneNumber).
Figur 1 Numret med grön bakgrund är det första numret som vi får från HSA[telephoneNumber]
Under rubriken övriga kontaktuppgifter visar vi ALLA telefonnummer som är
inskrivna i attributet telephoneNumber (inklusive det som visas i rubriken ovan)
samt eventuellt övriga telefonnummer som skrivs in på mottagningen till exempel
texttelefon (hsaTextTelephoneNumber) eller växeltelefon
(hsaSwitchboardNumber) samt de som skrivs in som Reserverade funktionsnamn
[3.10]
Figur 2 Exempel på uppvisning av övriga telefonnummer
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 7 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
3.5. Färg på ikonerna för Drop-in och telefon
Tid för drop-in besök är numera alltid grå som i bilden nedan.
Telefontiders ikon och färg ser alltid ut som i bilden nedan oavsett när besökaren
tittar på kontaktkortet.
Figur 3 Färg på ikonerna för Drop-in och telefon
3.6. Kommentar till öppet- och telefontider
Kommentarer efter alla sorters tidsangivelser, t.ex. öppet- och telefontider, visas
direkt efter respektive tid, se exempel nedan.
Tider för drop-in
Måndag-fredag 8-10, Udda veckor
Figur 4 Bilden förtydligar hur det ser ut med kommentar efter tidsangivelse för öppet- och telefontider.
3.7. Drop-in tider – Stockholm (EK)
De mottagningsuppgifter som finns på 1177.se baseras på information från
Katalogtjänst HSA. I Stockholms läns landstings fall baseras det på info från
Elektroniska katalogen (EK)
Stockholm; Drop-in tider är de som tidigare visades på gamla Vårdguiden.se som
”Tid för akutbesök”.
3.8. Drop-in – sökning
I tidigare version av Hitta och jämför vård var det möjligt att kunna söka på "Drop-in
just nu". Men då många mottagningar visade upp ouppdaterat innehåll/saknade
innehåll blev det förvirrande för invånaren.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 8 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Detta har därmed tagits bort ur sökstödet. Bakgrundsfärgen är grå och rubriken
ändrades till "Drop-in tider".
3.9. Hur skapas namnet/rubriken på mottagningen?
Det finns tre sätt att visa namnet på mottagningen.
Alternativ 1
Enbart Enhetsnamn [o, ou alternativt organizationalUnitName, cn]
(enhetsnamn visas i träfflistan och på kontaktkortet)
Figur 5 enbart enhetsnamnet (se alternativ 1)
Alternativ 2
Enhetsnamn [o, ou alternativt organizationalUnitName, cn] tillsammans med
attributet geografisk plats*/ort
(enhetsnamn visas i träfflistan och på kontaktkortet tillsammans med attributet
geografisk plats*/ort OM attributet alternativ namnvisning inte är ifylld)
*Geografisk plats/Ort [l alternativt localityName]
Namn på plats där enheten är fysiskt placerad. Geografisk plats/Ort kan vara
detsamma som stad, stadsdel, kommun eller kommundel. Det kan vara annan
geografisk plats/ort än det som anges i adressuppgifter.
Exempel: Hisingen (stadsdel i Göteborg)
Figur 6 enhetsnamn och geografisk plats (se alternativ 2)
Alternativ 3
Alternativ namnvisning [displayOption]
(alternativ namnvisning används vid sökning och visas på kontaktkortet om ifyllt)
Ger möjlighet att visa delar av enhetens organisatoriska tillhörighet vilket kan
förenkla visningen var enheten finns. OBS! Kan aldrig ersätta enhetsnamnet (o, ou,
cn) helt utan fungerar som komplement.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 9 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Figur 7 Alternativ namnvisning (se alternativ 3)
Exempel:
Barnavårdscentralen ligger organisatoriskt under Askersunds vårdcentral. Om man
presenterar hela organisationstillhörigheten ger det följande.
Via alternativ namnvisning kan man välja att visa Barnavårdscentralen tillsammans
med Askersunds vårdcentral.
cn=Barnavårdscentralen,ou=Askersunds vårdcentral,ou=Primärvård,o=Örebro läns
landsting,l=Örebro län,c=SE
Lagras då som 3#4 och ger då; Barnavårdscentral, Askersunds vårdcentral i
presentationen.
3.10.
Hur kan jag skapa telefonnummer med rubriker
Avbokning, Bokning med mera?
Genom att skapa funktioner med ”Reserverat funktionsnamn” i HSA så går det att
skapa telefonnummer med rubriker.
De rubriker som det finns att välja på är: Avbokning, Bokning, Rådgivning,
Receptförnyelse samt Sjukresebeställning.
De visas på enhetens kontaktkort under ”Övriga kontaktuppgifter”.
3.11.
Tillfällig information syns inte på kontaktkortet
I schemat [14.3] för HSA är start och slutdatum frivilligt på attributet ”tillfällig
information”
Kontrollera att fältet för datum antingen är tomt eller att startdatum är aktuellt. Väljer
man att ha slutdatum tomt gäller den tillfälliga informationen tills vidare.
3.12.
Skillnader mellan kontaktkort i Stockholms län vs
Nationellt
Stockholmsmottagningar som hanterar sin kontaktinformation i EK-admin kan ha
avvikande information jämfört med ett nationellt kontaktkort. Detta beror på att viss
information hämtas lokalt från EK och att viss information ännu inte kan läggas in i
EK-admin.
Mottagningar som hanterar sin kontaktinformation i EK-admin kan ha följande extra
information på sina kontaktkort:
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 10 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26

Återbudstelefon

Telefon reception/expedition

Telefon Tidsbokning/Rådgivning

Telefon Jourtid

Beskrivningsfält kan innehålla fler än 1024 tecken och kan ha fet samt kursiv stil

Fliken personal kan även innehålla telefonnummer samt telefontid

Stockholmsmottagningar som hanterar sin kontaktinformation i EK-admin
kommer inte att ha möjlighet att lägga till information när det gäller följande
funktioner: Kommentarer på telefontid, öppettider, drop-in tider

Reserverat funktionsnamn

Tillfällig information

Logotype

Information till patient

Åldersregler för vårdkontakt

Besökstider för anhöriga

Besöksregler för anhöriga

Mer om

Bild

Alt text

Relaterade mottagningar

Remisskrav
Möjligheten att lägga till denna information kommer förmodligen tillkomma
senare.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 11 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
4. E-tjänster
4.1. Varför ser E-tjänsterna annorlunda ut på kontaktkorten?
Tjänsten ”Mina vårdkontakter” som är riktad mot invånaren byter namn och varumärke
under 2015 för att tydligare bli en del av 1177 Vårdguidens erbjudande. I samband med
det byter tjänsten namn till ”1177 Vårdguidens e-tjänster”.
Observera att vårdgivarinloggningen inte byter namn. Systemet som vårdpersonalen
använder heter fortfarande Mina vårdkontakter.
Inloggningen till e-tjänsterna har också fått ett nytt utseende som ska gå i linje med
varumärket där rubriken nu heter ”Logga in” istället för som tidigare ”E-tjänster”.
Figur 8 Bilden till vänster är det nya utseendet på inloggning till e-tjänsterna
4.2. Vilka e-tjänster visas på kontaktkorten?
Om mottagningen är ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina
Vårdkontakter, MVK) så visas de e-tjänster som mottagningen har lagt upp i
systemet Mina vårdkontakter.
Om mottagningen har egna e-tjänster så läggs de in i Kontaktkortsadmin [13.15]
och visas också under e-tjänster.
4.3. Varför visas inte längre symbolen för ”e-tjänster” på
kontaktkortet?
Symbolen
är förknippat med det gamla varumärket ”Mina vårdkontakter
och togs därför bort i samband med varumärkesbytet, juni 2015 [4.1].
4.4. Varför ser man inte längre skillnad på egna inlagda e-tjänster
och de som är inlagda i systemet ”Mina vårdkontakter”?
MVK-symbolen togs bort från varje erbjuden e-tjänst enligt [4.1]. Om det är en extern
tjänst markeras detta med ett informations- ”i”.* Och man kan klicka för mer information
eller för musen över en extern e-tjänst får man upp texten ”Extern e-tjänst utan koppling till
1177 Vårdguiden.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 12 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Funktionen för att lägga till i:et ligger i Kontaktkortsadmin [13.15] och vi kommer att
uppdatera tillvägagångssättet i instruktionsmanualen.
Figur 9 Här kan man se vilka E-tjänster som är externa genom att de har fått ett informativt ”i” som
symbol efter att e-tjänsten är presenterad
* Vi håller på och se över möjligheten att automatiskt fylla i de tidigare inlagda externa
e-tjänsterna med detta ”i”. I nuläget om man vill få till detta behöver man själv gå in i
Kontaktkortsadmin och bocka i sina externa e-tjänster så att man visar upp att de inte har
någon koppling till 1177 Vårdguiden.
Vi har i backloggen för utveckling lagt in att de egna inlagda e-tjänsterna ska få en egen
(ny) symbol som märker ut vilka e-tjänster som är egna.
På sökträfflistan har den tidigare MVK-symbolen ersatts av beskrivning i klartext
”Mottagningen har e-tjänster” (se Figur 10 Bilden visar att mottagningen har e-tjänster
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 13 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
kopplade till sin mottagning
När man klickar på en mottagnings kartnål får man också fram information om att
mottagningen har e-tjänster kopplade till sin mottagning (se Figur 11 Bilden visar bland
annat upp ”Mottagningen har e-tjänster när man klickar på kartnålen.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 14 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Figur 10 Bilden visar att mottagningen har e-tjänster kopplade till sin mottagning
Figur 11 Bilden visar bland annat upp ”Mottagningen har e-tjänster när man klickar på kartnålen.
4.5. Finns det någon begränsning för hur många e-tjänster som kan
visas?
I dagsläget finns det inte någon begränsning. Varje kontaktkort visar upp sina sju
första e-tjänster på kontaktkortet. Har mottagningen fler e-tjänster visas i nederkant
”Visa alla”. Klickar man på ”Visa alla” – så syns alla de e-tjänster som är kopplade
till denna mottagning. Därefter finns även möjlighet att dölja de e-tjänster som är
fler än sju, om man vill.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 15 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
4.6. Vem administrerar 1177 Vårdguidens e- tjänster på
kontaktkorten?
Det sker ingen administration av 1177 Vårdguidens e-tjänster på kontaktkorten
utan vi länkar bara anslutna mottagningar till e-tjänsten utifrån den informationen
vi får från tjänsten Mina vårdkontakter.
4.7. Var finns den detaljerade informationen om e-tjänsten?
Den detaljerade informationen om e-tjänsten finns under frågetecknet vid rubriken
”Logga in”. Detta gjordes vid ett tidigare tillfälle för att kunna samla ihop etjänstinformationen och att hjälp informationen ligger närmare tjänsten som
beskrivs.
Figur 12 Frågetecknet man kan klicka på för att få detaljerad information om e-tjänsterna som erbjuds
på (denna) mottagningen
5. Kartan
5.1. Vilken kartfunktion används och varför gjordes detta val?
Hitta och jämför vård använder sig av Google Maps som karttjänst, då den är lätt
och flexibel att interagera med. Den är också mycket bättre lämpad att använda på
mobila enheter än vår tidigare karttjänst från Eniro.
5.2. Varför visar kartan fel position för min mottagning?
Kartan skapas automatiskt med de koordinater som läggs in för mottagningen i
HSA. Kontrollera vilka koordinater som är angivna i HSA och hämta nya
koordinater från till exempel Eniro eller annan kartfunktion. Ändra till de rätta
koordinaterna i HSA och kartan kommer inom ett par minuter att uppdateras med
den nya positionen.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 16 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
5.3. Skroll på kartan
Tidigare har användare upplevt problem med att kunna skrolla på kartan och man har
istället zoomat in i kartvyn. Vi har i den senaste utvecklingen tagit hänsyn till att
kunna skrolla vidare på sidan utan att fastna genom att ha fält utanför i kartan som
man kan klicka på och skrolla vidare uppåt/nedåt på.
5.4. Det ser konstigt ut när jag söker på Hitta vård. Kartan blir
statisk
Om man har javascript avslaget i sin webbläsare så ser Hitta vård konstig ut. Till
exempel så blir det inga ”blå plattor” när man söker, det finns inga menyer, kartan
blir statisk och det går inte att zooma eller navigera. För att få det att se ut som
”vanligt” så måste man slå på javascript i webbläsaren.
5.5. Varför får man ingen indikation när flera nålar ligger på samma
plats?
Vi har i juni 2015 lagt till, att enheter inom ett visst område klustras och alla enheter
visas upp. Zoomar man in ser man fler enheter och dess kartnålar. Kartnålen kommer
fram när man endast ser en mottagning. Vid två eller fler mottagningar blir
sökträffarna som en liten röd boll där siffran visar hur många mottagningar som kan
visas upp när man zoomar ännu närmare.
5.6. Varför får man ingen indikation på att det finns fler kartnålar
(bakom varandra) är fler mottagningar ligger på samma plats?
Vi har lagt till den i backloggen (det som kommer att utvecklas framöver). Datum för
förändringen är ännu inte planlagd.
5.7. Varför är det inte ”mouse-over” funktion på kartnålarna i
kartan?
På kartan skulle det bli väldigt rörigt på platser där det är väldigt många kartnålar
inom samma område. Det skulle få bra effekt på platser där det är få träffar inom ett
område, men eftersom vi måste ha en funktion som fungerar i alla lägen så har vi valt
att inte ha den mouse-over på våra kartnålar.
5.8. Jag hittar inte kartkoordinaterna någonstans på kontaktkortet?
Den här informationen är inget som vi setts efterfrågas bland användare och därför
var det ett designbeslut att ta bort den från kontaktkorten.
5.9. När jag söker på ”vårdcentral” i min region syns det många
mottagningar i vissa delar, men inte där det endast finns en
mottagning, varför?
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 17 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Vi har identifierat att klustringen av träffar på kartan är lite för grov. När det finns många
mottagningar som ska visas upp klustras enskilda mottagningar ihop med ett större kluster.
Zoomar man närmare in visas alla mottagningar upp.
Vi ska under hösten 2015 se över så att klustringen ska bli mer förfinad i utzoomad nivå.
5.10.
Siffran i klustret över mottagningar på en viss plats
överensstämmer inte med antalet markörer som visas
Detta beror på att flera av mottagningarna ligger på samma fysiska adress eller samma
koordinater (dock har de olika HSA-id:n).
5.11.
Varför går det inte att förstora upp kartan för att enklare
se kartvyn?
Det finns överst till höger en knapp som heter ”Större karta” och ”Mindre karta” för att
förstora och förminska kartvyn. Under hösten 2015 ska vi försöka förtydliga dessa knappar
så att de blir tydligare och eventuellt få en tydligare färg på ikonen.
5.12.
Varför går det inte att ”backa” när jag har öppnat den
stora kartan?
Användaren har svårt att se att kartan är ett så kallat ”modalt fönster” som lägger sig
ovanpå sökresultatsidan, utan tror sig ha kommit till en ny vy. Det går i dagsläget inte att
”backa tillbaka” med tillbakaknappen i webbläsaren utan fönstret måste stängas ned
(knappen: ”mindre karta”) när man tittar på den ”stora kartan”.
Under hösten 2015 ska vi se över möjligheten att kunna minska ned storleken på kartan
något så att man kan se att det ligger en sida bakom. Knappen ”mindre karta” kommer att
ses över och tydliggöras.
6. Fliken “Om oss”
6.1. Visas rubriken ”ålder” alltid eller bara om den är ifylld? Är
åldersregler obligatorisk eller visas den bara om något är ifyllt?
Ålder visas bara om det fältet är ifyllt, annars visas inte rubriken.
6.2. Beskrivningsfältet antal tecken, räcker inte till
I dagsläget finns det två attribut som man kan använda för att lägga in fritext.
”Beskrivning” [description] och ”Mer om” [hsaVpwInformation1]. Vardera textfält
har som mest 1024 tecken.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 18 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
6.3. Beskrivningsfältet formatera text
Möjligheten att formatera text i informationsfält i stycken, eller fler fält att skriva i
för en attraktivare och mer läsvänlig presentation av texten på 1177.se har tidigare
efterfrågats.
På grund av säkerhetsrisker tillät inte HSA formatering av textfälten i HSAkatalogen. Det enda man kunde göra är radbrytning/ar. HSA-administratören ville
göra texterna mer lättlästa med fler radbrytningar, men Hitta Vård städade bort dessa.
Nu är det åtgärdat och idag kan man göra flera radbrytningar (enterslag).
Vi rekommenderar HSA-administratören att inte göra fler än två eller tre
radbrytningar innan nästa stycke kommer.
Undantag för mottagningar som hanteras i Stockholms läns landstings katalog (EK)
1177 hämtar lokalt informationen från EK och i EK kan man markera fetstil och
kursiv stil i beskrivningsfälten. Detta är tyvärr ur funktion för tillfället och datum för
när det kan tänkas vara löst är inte planerat.
6.4. Till vem går mail när man klickar på kontakta
innehållsansvarig?
Funktionen "Kontakta innehållsansvarig" som finns på mottagningars kontaktkort
hämtar e-postadressen/adresserna från HSA. Det hämtas från fältet innehållsansvarig
(hsaDirectoryContact)
6.5. Varför går det inte att klicka på fliken ”Om oss”?
Standard på alla kontaktkort är att det bara finns en flik "Om oss". Om bara fliken
“Om oss” finns så går det inte att klicka på den.
Fliken ”Om oss” är standard och är alltid i öppet läge när man kommer till ett nytt
kontaktkort. Finns det däremot fler flikar så fungerar den fliken som en “hem”
knapp.
6.6. Hur många Relaterade mottagningar kan man ha?
Man kan visa upp 100 stycken relaterade mottagningar. på en gång. I en tidigare
version fanns det en begränsning på att endast tio stycken relaterade mottagningar
kunde visas på kontaktkortet)
6.7. Varför ligger ”Relaterade mottagningar” under ”Om oss”?
För att på ett enkelt och överskådligt vis kunna se vilka mottagningar som är relaterade till
mottagningen så ligger de synliga direkt på kontaktkortets ”första sida”. Detta underlättar
för invånaren att kunna se vilka samarbeten vårdmottagningen har med andra enheter.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 19 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
6.8. Hur tillkommer texten ”Välkommen till” xx som finns på
kontaktkortet?
Texten ”Välkommen till” läggs till automatiskt tillsammans med enhetens namn (ou)
på kontaktkortet.
6.9. Hur uppdaterar vi länkarna om ”Prisinformation” och ”Så väljer
du mottagning”?
Länkarna som visas på kontaktkortet ” Så väljer du mottagning” samt
”Prisinformation” kunde man i en tidigare version av Hitta och jämförvård göras i
Episerver av respektive landsting/region. De ändringarna måste nu beställas. Se
nedan.
Skicka in ditt ärende till [email protected]

Ange vilket landsting det gäller. Om det är länkarna som gäller
”prisinformation” eller ”så väljer du mottagning” som ska ändras.

Skriv vilken adress som sidan leder till nu (den felaktiga) och vilken adress
som länken ska leda till framöver (den rätta).

Ändringarna sker då via förvaltningen och utförs vid en kommande
driftsättning
7. Fliken “Vårt utbud”
7.1. När visas fliken ”Vårt utbud”?
Fliken vårt utbud på ett kontaktkort skapas per automatik när information läggs till i
Kontaktkortsadmin [13.15] för en mottagning.
7.2. Var finns manualen för Kontaktkortsadmin?
Manualen för Kontaktkortsadmin [13.15] finns på:
http://www.1177.se/Om-1177/Anvandarmanual-for-Kontaktkortsadmin/
7.3. Går det att länka till mottagningar som finns på respektive
vårdcentral?
Om vårdcentralens olika mottagningar t.ex. BVC har egna kontaktkort går det att
länka till dem via attributet ”Relaterad enhet” [hsaVpwNeighbouringObject]. BVCmottagningen kommer då att komma upp som en länk under ”Relaterade
mottagningar” på Vårdcentralens kontaktkort.
7.4. Går det att ladda upp filer och bilder på kontaktkorten?
Via HSA går det att lägga till en bild samt en logotype för varje mottagning.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 20 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
För de landsting och regioner som använder Kontaktkortsadmin [13.15]så går det att
lägga till PDF dokument.
7.5. När syns uppdateringarna som är gjorda i Kontaktkortsadmin
på kontaktkorten?
Ändringar gjorda i Kontaktkortsadmin [13.15] slår igenom direkt på kontaktkortet.
8. Fliken “Personal”
8.1. När visas fliken ”Personal”?
Nationellt:
Fliken personal tillkommer när man gör personer som ligger under mottagningen
synliga för internet. Personerna visas enbart med förnamn, eventuellt. mellannamn,
efternamn samt titel.
Stockholms län (EK):
Fliken personal tillkommer när man gör personer som ligger under mottagningen
synliga för internet. Personerna kan visas med förnamn, efternamn eventuellt.
mellannamn, telefonnummer, telefontid samt titel.
8.2. Hur listas personer – grupperas de i yrkeskategorier?
Nej de visas inte i yrkeskategorier. Personalen visas i bokstavsordning efter
efternamn.
8.3. Visas tjänstledig personal, eller hur hanteras det?
Alla personer som har markerats publika i HSA visas. Ska till exempel. tjänstledig
personal inte synas måste de avmarkeras som publika i HSA för att inte synas på
kontaktkortet.
9. Fliken “Priser”
9.1. När tillkommer fliken ”Priser”?
Fliken priser tillkommer på tandvårdsmottagningar som lägger upp information om
sina priser i Tandvårdsadmin [13.14]
9.2. Hur snabbt syns uppdateringarna gjorda i Tandvårdsadmin?
Ändringar gjorda i Tandvårdsadmin [13.14] uppdateras på 1177.se ett par minuter
efter att det är ”Sparat och publicerat” i Tandvårdsadmin.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 21 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
9.3. Var finns manualen för Tandvårdsadmin?
Manualen för Tandvårdsadmin [13.14]finns på:
http://www.1177.se/Om-1177/Instruktioner-for-Admin-Tandvard/
Fliken “Fakta och omdömen”
10.
När tillkommer fliken ”Fakta och omdömen”?
10.1.
Nationellt:
Fliken Fakta och omdömen skapas ifall information om väntetider, patientomdömen
eller kvalitetsparametrar för den mottagningen finns tillgänglig i någon av de
nedanstående aktuella källorna:

SKL - (www.skl.se)

Väntetider (Telefon- och Läkartillgänglighet)

Nationell patientenkät
Stockholms län (EK):
Fliken Fakta och omdömen skapas ifall information om väntetider, patientomdömen
eller kvalitetsparametrar för den mottagningen finns tillgänglig i någon av de
nedanstående aktuella källorna:
Väntetider för specialistvård
- Vårdmarknad 2.0
Patientenkäter i Stockholm:
Kvalitetsindikatorer (medicinsk data)
- G U P S - Gemensam uppföljningsplattform SLL
11.
Sökning
11.1.



Hur fungerar sökningen på tider?
En mottagning visas i öppet nu om den har öppet den aktuella veckodagen och
klockslaget som sökningen görs
En mottagning visas i dygnet runt om den har öppet någon dag i veckan 00.0023.59 (det behöver inte vara öppet alla veckans dagar)
En mottagning visas i en helgöppet-sökning om den har öppet någon gång
mellan lör. 00.00 och sön 23.59
En mottagning visas i en kvällsöppet-sökning om den har öppet någon gång,
någon dag i veckan mellan 17.00 och 23.59
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 22 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Alla dessa fyra alternativ kopplas mot HSA-attributet öppettider (surgeryHours)
Det går inte längre att söka på ”Drop-in just nu”, då många mottagningar hade
ouppdaterade uppgifter. Därmed så är ”Drop-in” borttagen och den gröna färgen på
kontaktkorten har därför tagits bort under 2014.
Rubriken är därför ändrad till Tid för drop-in besök.
Sökstödslänkarna på startsidan av Hitta och jämför vård finns synliga under
”Öppettider” för de landsting/regioner som valt att vilja ha denna funktion.
11.2.
Varför visas det upp en annan plats där jag befinner mig
när jag ska använda sökfunktionen ”Nära mig”?
Om man exempelvis sitter på ett företags nätverk som har sina servrar någon
annanstans kan det resultera i att det ser ut som man är på en annan plats. Prova att
titta från privat nätverk, exempelvis från ett mobilt nätverk eller hemifrån..
Varför får jag inte upp ”Nära mig” i mobiltelefonen?
11.3.
Det kan bero på att man inte har aktiverat ”location”/”visa platsinformation” på sin
mobiltelefon. Det går att ordna under Inställningar i mobilen.
Tyvärr verkar vi ha problem med att få funktionen i Samsung Galaxy Tab 3 att visa
platsinformation. Vi arbetar på en lösning men har inget datum klart för när det ska
fungera.
11.4.
Funkar Nära mig som vanligt?
Sökning på ”Nära mig” fungerar som vanligt om du använder det i ett landsting/regioner.
Väljer du att söka på ”Nära mig” och väljer två eller fler landsting/regioner så görs
sökningen i hela landet. Du får dock fram avståndsmätaren där du kan se hur långt det är till
den mottagning du vill nå.
11.5.
Kan vi lägga till andra kategorier i sökstödet på startsidan
av Hitta och jämför vård?
Varje landsting/region har möjlighet att kunna ändra ”Vanliga kategorier”,
”Områden” med mera i sökstödet på startsidan av Hitta och jämför vård. Dock måste
man göra en beställning via nedanstående sätt
Skicka in ditt ärende till [email protected]

Ange vilket landsting det gäller. Om det är länkarna som gäller
”prisinformation” eller ”så väljer du mottagning” som ska ändras.

Skriv vilken adress som sidan leder till nu (den felaktiga) och vilken adress
som länken ska leda till framöver (den rätta).

Ändringarna sker sedan via förvaltningen och utförs vid en kommande
driftsättning
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 23 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
11.6.
Hur fungerar söksorteringen?
Vid exakt (Verksamhetskod, synonymer) sökning så presenteras resultatet i
alfabetisk ordning, när sökning sker på fritext visas resultatet per relevans (utifrån
olika algoritmer som till exempelvis antal sökning, antal ord). Att tydliggöra
sorteringsordning för användarna har lagts till i backloggen (det som kommer att
utvecklas framöver). Datum för förändringen är ännu inte planlagd.
I Stockholms län kan man även söka på ”vårdtyper” i Hitta och jämför vårds
sökmotor. Vårdtyperna är specifika för Stockholm och går inte att jämföra med andra
landsting/regioner. Försöker man söka på samma vårdtyp i andra landsting/regioner
kommer man inte få ut samma sökning, i och med att den sökningen sker via så
kallad fritextsökning (den får inte en ”blå platta” i sökstödet).
11.7.
Varför rabblas inte mottagningar i träfflistan i
bokstavsordningen när man söker i fler landsting/regioner
samtidigt?
Träfflistan är uppbyggd i dag att den visar upp ett landsting/region i taget, i
bokstavsordning. Till hösten 2015 kommer vi att se över möjligheten att istället
visa upp motagningarna i bokstavsordning för att underlätta sökningen i framtiden.
11.8.
Varför syns inte mitt kontaktkort när man söker på
innehåll som finns under ”Utbudsfliken”?
I den senaste uppdateringen (juni 2015) i Hitta och jämför vård indexerades
innehållet under utbudsfliken av 1177.se sökmotor Siteseeker. Användaren har då
kunnat söka fram mottagningar utifrån sökord kopplade till utbudet genom att
använda denna sökmotor.
Numera indexeras kontaktkorten av Hitta och jämför vårds databassök och då
indexeras inte längre informationen som finns under ”Vårt utbud” på
kontaktkorten. Med det nya databassöket indexeras endast rubrikerna under
utbudsfliken på kontaktkortet.
Användaren ska därmed kunna söka fram en vårdenhet utifrån de utbud som
presenteras på kontaktkortet. Det innebär att oavsett om du använder 1177.se eller
Hitta och jämför vårds sökmotor, så ska sökträffar bli identiska (parallell sök) i
antalet mottagningar, sortering och design.
11.9.
Varför är rutorna i sidnumreringen så små och otydliga i
Ipad eller i ”paddaläget”?
Vi har lagt i vår utvecklingslista, att kontrasten inte är tydlig i pagineringen för att
uppvisa vilken sida man är på när man är i ”paddaläget” och att det kan vara lätt
trycka fel om man stora fingrar. Vi hoppas kunna ändra till detta under hösten
2015, vid en kommande driftsättning.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 24 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
11.10.
Varför fungerar det inte att skriva in manuellt det sökord
(landstingsnamn) som kommer fram vid autoförslaget?
Om man börjar skriva in landtinget/regionens namn, till exempel ”bleki” får man
upp Blekinge som autoförslag. Klickar man på den får man en blå platta som det
står Blekinge på. Men om man inte väljer sökförslaget utan skriver klart samma
ord, ”blekinge”, så fritextsöker man och man kan få upp felaktigt antal
mottagningar. Skriver man däremot ”blekinge län” omvandlas det till en blå platta
som heter Blekinge.
Under hösten 2015 kommer vi att åtgärda detta så att det ska kunna gå att skriva in
exakt samma sökord ”för hand” som finns i autoförslaget.
11.11.
Varför visas inte alla sökträffar upp under kartan när det
står ”1291 träffar, utan endast 20 träffar?
Under kartan visas det totala antalet träffar upp. Men för att snabbare kunna visa
upp mottagningarna i en träfflista har vi valt att begränsa att endast visa upp 25
sökträffar åt gången (men att alla visas på kartan). Därför har vi valt att använda
oss av paginering för att kunna visa användaren att det finns fler mottagningar att
visa upp under samma sökning.
Figur 13 Bilden visar att det finns fler sidor med mottagningar (paginering)
11.12.
Hur gör jag för att söka samma vårdutbud i flera landsting
och regioner?
Efter den senaste driftsättningen är det lättare att välja ett annat eller flera
landsting/regioner för att kunna söka vårdmottagning. När man kommer till startsidan på
Hitta och jämför vård ärver man det landsting/region som man senast var inne på när man
sökte information på 1177.se. Det syns tydligt då det i sökrutan redan är förinställt på
samma som i landstings/regionsväljaren på 1177.se (se grön ring i Figur 14 Här ser man att
startsidan redan har valt samma landsting/region som du varit inne på 1177.se senast (grön
ring). Den röda ringen till höger visar på att du har fler valmöjligheter att välja andra
landsting/regioner..
Nu finns det ett sökstöd för dig som är i behov av att söka i fler landsting/regioner (se röd
ring). Här kan man välja ett eller flera regioner eller ”Hela Sverige”. I sökrutan uppdateras
det direkt vad man har bockat i för typ av val (se Figur 15 Klickar man på
”Landsting/Region” får man upp flera val att bocka i med alternativ som ett eller flera
landsting samt Hela Sverige.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 25 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
Figur 14 Här ser man att startsidan redan har valt samma landsting/region som du varit inne på 1177.se
senast (grön ring). Den röda ringen till höger visar på att du har fler valmöjligheter att välja andra
landsting/regioner.
Figur 15 Klickar man på ”Landsting/Region” får man upp flera val att bocka i med alternativ som ett
eller flera landsting samt Hela Sverige.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 26 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
12.
Jämför
12.1.
Var kommer informationen om telefon- och
läkartillgänglighet?
Informationen som visas på kontaktkorten gällande Telefontillgänglighet samt
Läkartillgänglighet kommer från den nationella väntetidsdatabasen
www.vantetider.se
Landstingen och regionerna är ansvariga för rapporterade uppgifter till "Sök
väntetider och om tillgängligheten till vården”, på sidan www.vantetider.se finns
information om lokala kontaktpersoner.
13.
Övrigt
13.1.
Hur ändrar vi kontaktuppgifterna för vår mottagning?
De kontaktuppgifter för mottagningar såsom telefon, öppettider med mera som finns
på 1177.se baseras på information från Katalogtjänst HSA.
Om du inte vet vem som uppdaterar HSA för din mottagning kan du använda
funktionen/formuläret ”Kontakta innehållsansvarig” som du hittar på mottagningens
sida på 1177.se längst ned på den aktuella mottagningens kontaktkort.
Genom att fylla i det formuläret så får de som lokalt ansvarar för den aktuella
mottagningen notifiering direkt samt information om vilken mottagning som avses.
13.2.
Var hittar jag HSA-id för kontaktkortet?
När du är inne på ett kontaktkort. Välj att högerklicka, Välj sedan alternativet "Visa
källa" här finns all källinformation om det aktuella kontaktkortet.
För att söka kan du använda Ctrl+F eller "Sök". Skriv in i sökfältet hsa.id så ser du
vilket HSA-id mottagningar har.
13.3.
Hur gör jag om jag vill veta vilken organisation som lagt
upp ett visst kontaktkort?
Gör steget i kapitlet ovan[13.2]. HSA-id har alltid prefixet organisationsnummer följt
av ett id (löpnummer/bokstäver). De olika landstingen har organisationsnummer som
börjar på 232100 med olika ändelse.
Andra organisationer som lägger upp information har sitt företags
organisationsnummer som prefix.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 27 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
13.4.
Vilka HSA-attribut är tekniskt obligatoriska?
Följande attribut är tekniskt obligatoriska, dvs. måste vara ifyllda för att en enhet
överhuvudtaget ska visas:
•
Länskod (countyCode)
•
Visas för (hsaDestinationIndicator) ska vara satt till 03 eller 04
•
Vårdform (Caretype) 01 öppenvård, 02 slutenvård eller 03 hemsjukvård
•
Geografiska koordinater (geographicalCoordinates)
För vårdcentraler ska dessutom hsaBusinessType (enhetstyp) vara satt till 02. För
sjukhus ska hsaBusinessType (enhetstyp) vara satt till 01(Obs! Sjukhusets alla
mottagningar ska inte kodas med enhetstyp)
13.5.
Vilka HSA-attribut är obligatoriska resp. frivilliga?
I dokumentet ”Riktlinjer för information om Hitta och jämför vård” [14.2] finns en
förteckning över samtliga attribut som hämtas från HSA. De är markerade med
obligatoriska respektive frivilliga.
13.6.
Hur ofta uppdateras kontaktkorten med informationen
från HSA-katalogen?
Nationellt:
Befintliga enheter/funktioner som redan visas på 1177.se uppdateras med information
från HSA inom ett par minuter efter det att en förändring har skett i HSA.
Helt nya enheter/funktioner som skapas i HSA visas först nästkommande dag.
Personer som uppdateras eller tillkommer, visas förändringarna nästkommande dag
Stockholm & Gotland (EK):
Helt nya enheter/funktioner som skapas i Stockholms Elektroniska katalog (EK) förs
över till HSA nattetid och visas nästkommande dag på 1177.se.
Befintliga enheter som redan visas på 1177.se uppdateras med information från HSA
ett par minuter efter det att en förändring sker i HSA.
Information som hämtas lokalt från Stockholms Elektroniska katalog (EK) och som har
förändrats uppdateras på 1177.se klockan:
02.00,06.00, 10.00, 14.00, 18.00 samt 22.00 varje dag i veckan.
Vilken information som hämtas från HSA respektive EK finns i ”Översiktsbild
kontaktkort 1177 Vårdguiden” som nås på:
http://www.1177.se/Om-1177/Visa-din-vardmottagning-pa-1177se/
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 28 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
13.7.
URL adressen visar gammalt namn på mottagningen, hur
kan vi byta ut den??
URL adressen på en mottagning byts inte per automatik när en mottagning byter
namn. Detta på grund av att sökrankingen tappas på till exempel Google, externa
länkar och besökares bokmärken till mottagningen försvinner också.
Vi byter naturligtvis länken åt er om ni vill det men vill att ni ska vara medvetna om
ovanstående konsekvenser.
Skicka ditt ärende till [email protected] med den aktuella
mottagningens HSA-id och namn om ni vill ha en sådan ändring genomförd.
13.8.
Vilka versioner av Internet Explorer stödjer Hitta Vård?
Microsoft slutar att supportera flera versioner av Internet Explorer (IE) i januari, vilket
omfattar versionerna IE 8, IE 9 och IE 10. Vi har valt att följa Ineras
rekommendationer, och i deras livscykelplan för eKlienter, att nyutveckling mot de
äldre versionerna av IE upphör från april 2015.
Hitta och jämför vård håller sig till de rekommendationer Inera ger, att inte officiellt
stödja webbläsare där supporten upphört. Användandet i de äldre webbläsarna ska ske
så att grundläggande funktionalitet fungerar, men att det kan ge avkall på estetik och
liknande.
13.9.
Vem administrerar texten längst ned på startsidan av Hitta
och jämför vård?
Det är det egna landstinget/regionen som redigerar och administrerar att just detta innehåll
är korrekt (markerat med röd fyrkant). Detta görs i redaktörsläge i Episerver för 1177.se.
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 29 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
13.10.
Kan man visa kampanjer, till exempel HPV utanför
Stockholms län?
I dagsläget läses kampanjinformation in från EK, Stockholms lokala HSA-katalog. I
förlängningen kan man tänka sig att de landsting/regioner som tillhandahåller samma
typ av information även kan visa upp kampanjer på samma sätt, men tyvärr inte i
dagsläget.
13.11.
När öppnas länkar i egna fönster?
Principen är att när vi länkar inom tjänsten Hitta vård, så öppnas länkarna i samma
fönster. Alla andra länkar öppnas i en egen flik. Detta är en princip eftersom Hitta
vård är tjänstepaketerad och i framtiden kan läggas in på flera olika typer av sajter.
Länkarna som visas under mottagningarnas kontaktkort under E-tjänster öppnas
dock upp i externt fönster, då förfrågningar inkommit, att besökaren inte vill
lämna kontaktkortet för att nå mottagningens e-tjänster.
13.12.
Tandläkare som visas dubbelt – Stockholm län
Information om förändring av Hitta och jämför-tjänsten på 1177.se gällande
tandläkare som har avtal med Stockholms läns landsting.
I och med samgåendet mellan Vårdguiden.se och 1177.se lanserades Hitta och
jämför-vård tjänsten på 1177.se. Nya Hitta och jämför vård hämtar uppgifter på ett
annat sätt än tidigare, vilket innebär att totalt cirka 300 tandläkarmottagningar i
Stockholm visas dubbelt på 1177.se. Bara den ena sökträffen har möjlighet att visa
information om priser.
Information om priser hämtas från ett särskilt administrationsverktyg
(Tandvårdsadmin, se [13.14]) och visas bara på de mottagningar som registreras i
den nationella katalogen (HSA) för hela Sveriges hälso- vård och
tandvårdsmottagningar via ett HSA-ombud*.
För att vara sökbar i vårdutbudet i Stockholm måste man vara registrerad i
Stockholmskatalogen (EK). Det är därför man kommer med dubbelt. Behörigheten
till Tandvårdsadmin (där priser registreras) ges bara för de tandvårdsmottagningar
som aktivt har gjort ett val att registrera sin mottagning hos ett privat HSAombud*,eller aktivt gör ett val att ansluta sin mottagning hos ett privat HSAombud*.
Under hösten 2015 ska vi titta på att få fram en lösning på problemet som vi
hoppas kunna lansera inom kort. Eventuella ändringar, till exempel
adressändringar måste registeraras både i EK och i HSA.
* Tillgängliga HSA-ombud
De tillgängliga HSA-ombunden finner du på http://www.inera.se/TJANSTER-PROJEKT/HSA/Anslutning-till-HSA/Tredjepartanslutning/
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 30 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
13.13.
Hur ändrar jag länkarna i Hitta Vård puffen på startsidan?
Länkarna i Hitta och jämför vård-puffen kan ni själva ändra genom att gå in i
Episerver och i trädet till vänster leta er ner till noden ”Hitta vård”.
Under Hitta vård markerar ni er egen nod, till exempel Östergötland och klickar på
fliken redigera.
I rutan Förvalda sökord kan ni ändra vilka sökord som visas i puffen.
Vilka sökord ni kan använda hittar ni i dokumentet på projektplatsen här:
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/556702112#/tab_
13.14.
Tandvårdsadmin
I Tandvårdsadmin kan du redigera prislistor som sedan visas på 1177.se. Prislistorna
visas i tjänsten Hitta och jämför vård där invånare kan hitta tandvårdsmottagningar
och jämföra dem i en jämförelsetjänst.
Behörigheten till Tandvårdsadmin sätts i HSA-katalogen.
Du når Tandvårdsadmin på följande länk: http://tandvard.1177.se/
13.15.
Kontaktkortsadmin
Med Kontaktkortsadmin [13.15] kan du administrera innehåll och egna e-tjänster
som visas på ditt kontaktkort på 1177.se. Syftet med tjänsten är att erbjuda möjlighet
till att registrera kompletterande information om mottagningarna.
Behörigheten till Kontaktkortsadmin sätts i HSA-katalogen.
Du når Kontaktkortsadmin på följande länk: https://kontaktkortsadmin.1177.se/
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 31 (32)
FAQ HITTA OCH JÄMFÖR VÅRD
DANIEL ERLANDSSON
SENAST ÄNDRAD: 2015-06-26
14.
Refererande dokument
14.1.
Översiktsbild kontaktkort 1177 Vårdguiden
14.2.
Riktlinjer för information från HSA-katalogen gällande
Hitta och jämför vård
14.3.
HSA- schema organisationsträdet
1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm
Tfn vxl 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016
sid 32 (32)