LPP Historia – Vikingatiden Genom undervisningen i ämnet historia

LPP Historia – Vikingatiden
Genom undervisningen i ämnet historia ske eleven ges förutsättning att utveckla sin
förmåga att kunna:




Se historiska sammanhang och hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och ger
uppfattningar om framtiden.
Använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet
Se likheter och skillnader i människors levnadsvillkor
Se hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer
När vi jobbat klart med vikingatiden ska du känna till






Tidslinjen och placera vikingatiden i rätt tidsperiod.
Hur människorna bodde, var klädda och vad de levde av.
Något om vikingarnas resor.
Något om asatro och skriva en faktatext om en asagud och göra en muntligredovisning
Något om runor
Kunna reflektera över likheter och skillnader mellan vikingatiden och andra
tidsperioder.
Arbetsgång
Vi arbetar med boken Puls i Historia och inleder arbetsområdet genom en kort tillbakablick
från forntiden och kommer därefter naturligt in på det nya arbetsområdet vikingatiden. Vi
arbetar gemensamt och enskilt med texterna och instuderingsfrågor som är kopplade till Puls.
Du kommer även att få skriva en egen faktatext om en valfri asagud.
Begrepp
Husbonde, husmor, hövding, ätten, träl, smedja, hantverkare, runskrift, asagud vikingatåg,
plundring och köpmän
Bedömning
Du kommer att bedömas för din arbetsinsats och delaktighet under arbetes gång. Din faktatext
om en asagud kommer att bedömas och du ska även göra en muntlig presentation om den
valda guden. Avslutningsvis kommer du att få göra en jämförelse där du lyfter fram likheter
och skillnader mellan livet på vikingatiden kopplat till hur vi lever idag
Historia:
Nivå 1
Eleven har grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder.
Eleven visar det genom att
föra enkla och till viss del
Nivå 2
Eleven har goda kunskaper
om historiska förhållanden,
skeenden och gestalter under
olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att
föra utvecklade och relativt
väl underbyggda resonemang
Nivå 3
Eleven har mycket goda
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder.
Eleven visar det genom att
föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser
av samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar
Ett exempel kan vara att du
ger exempel på hur
människor bodde, var klädda
och vad människor levde av
på Vikingatiden och jämför
med t.ex nutid. Du kan också
ge exempel på hur livet
förändrades med möjligheten
att färdas på havet i
Vikingaskeppen.
om orsaker till och
konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar
Ett exempel kan vara att du
ger exempel på hur
människor bodde, var klädda
och vad de levde av på
Vikingatiden och jämför med
t.ex nutid samt reflekterar
över vad förändringarna
betydde för människorna. Du
kan också ge exempel på hur
livet förändrades med
möjligheten att färdas på
havet i Vikingaskeppen.
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser
av samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar
Ett exempel kan vara att du
ger några olika exempel på
skillnader och likheter i hur
människor bodde, var klädda
och vad de levde av från
Vikingatiden samt att du gör
jämförelser med hur
människor lever idag.
Du bör också kunna
reflektera över vad
förändringarna betydde för
människorna. Du kan också
ge exempel på hur livet
förändrades med möjligheten
att färdas på havet i
Vikingaskeppen samt ge
exempel på varor som köptes
och såldes.
Nivå 2
Eleven kan skriva en
faktatext med
relativt tydligt
innehåll och relativt
väl fungerande
struktur samt
förhållandevis god
Språklig variation. I
texterna använder
eleven grundläggande
regler för stavning,
skiljetecken och
språkriktighet med
relativt god säkerhet.
Nivå 3
Eleven kan skriva en
faktatext med tydligt
innehåll och väl
fungerande struktur
samt god språklig
variation. I texterna
använder eleven
grundläggande regler för
stavning, skiljetecken
och språkriktighet med
god säkerhet.
Svnska:
Nivå 1
Eleven kan skriva en
faktatext med begripligt
innehåll och i huvudsak
fungerande struktur samt viss
språklig
variation. I texterna
använder eleven
grundläggande regler
för stavning, skiljetecken
och språkriktighet med
viss säkerhet.
Du kan förbereda och
genomföra en enkel muntlig
redovisning om en asagud
med i huvudsak fungerande
inledning, innehåll och
avslutning
Du kan förbereda och
genomföra en utvecklad
muntlig redovisning om en
asagud med i relativt väl
fungerande inledning,
innehåll och avslutning
Du kan förbereda och
genomföra en välutvecklad
muntlig redovisning om en
asagud med väl fungerande
inledning, innehåll och
avslutning.