Kulturpristagare genom åren Regler för Kulturpris

Kulturpristagare genom åren
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Arrangemanget
Evert Lundberg
Tore Larsson
Blomskogs Hembygdsförening
Ivan Nilsson
Rosa Laurinsson
Kerstin Högstrand
Erik Lidén
Gösta Johannesson
Silleruds Hembygdsförening
Tidningen Nordmarksbygden
Urban Berg
Gösta Höglind
Bo Danielsson
Larz Friberg
Åke Andersson
Bengt Andersson
Gerd Wahlström
Bengtgöran Flood
Årjängs Dragspelsklubb
Carina Sonesson-Olsson
Esse Dahlin
Ingmar Danielsson
Karlanda Byalag
Gösta Karlsson
Rikard Ohlin
Bengt ”Kroken” Nilsson
Maria Larsson
Lars Brander
Gösta Olofsson och Sven Emsell
Lennart Jonsson
Regler för Kulturpris
-
Person eller organisation som utför eller har utfört ett kulturellt värdefullt arbete
inom kommunen kan erhålla kulturpriset. Detta arbete kan vara av vilken art som
helst inom kulturens område.
-
Förslag till lämplig pristagare kan inlämnas av både enskild och förening.
-
Inlämnat förslag skall innehålla den föreslagnes/organisationens namn, adress,
telefonnummer samt motivering. Förslaget skall vara undertecknat av förslagsställaren.
Förslaget skall vara inlämnat till Kultur- och Fritidsnämnden, Box 906, 672 29 Årjäng. Priset
delas ut på Nationaldagen den 6 juni i Årjäng.