Sentensia etablerar sig i Gävle/Dala

Pressmeddelande
17 september 2015
Sentensia etablerar sig i Gävle/Dala-regionen
genom förvärv av AdviseIT
IT-management- och upphandlingskonsulten Sentensia expanderar och etablerar sig nu i
Gävle-Dala-regionen genom förvärv av IT-konsultföretaget AdviseIT. Sentensia har en väl
etablerad verksamhet som utgår från Stockholmsområdet. Nu vill Sentensia etablera sig med
konsulter på fler orter. Ytterligare etableringar kan komma att göras under kommande år.
Sentensia har beslutat sig för att expandera. Företaget vill utnyttja sitt strukturkapital och fler kunder
ska få tillgång till företagets kompetens inom IT-management och upphandling. Fokus ligger likt
tidigare på offentlig sektor samt att arbeta med beställarsidan. Ambitionen är att växa i områden där
det finns en stark offentlig sektor och där Sentensia kan hitta den rätta kompetensen.
Som ett första steg i denna expansion förvärvar nu företaget AdviseIT med sex konsulter i Borlänge
och Gävle. Företaget arbetar huvudsakligen med statliga myndigheter som Trafikverket, Lantmäteriet
och Bolagsverket.
– Båda bolagen har en omfattande kompetens inom IT-management. Inom Sentensia finns dessutom
stor kompetens kring upphandling av IT, berättar Jörgen Samuelsson, vd för Sentensia. Nu får vi
möjlighet att växa samt komplettera med en välutvecklad upphandlingsverksamhet i Gävle/Dalaregionen. Genom AdviseIT stärker Sentensia även sitt erbjudande inom informationssäkerhetsområdet.
Samtidigt som Sentensia kan presentera förvärvet av AdviseIT meddelas att de söker en ny vd till
AdviseIT och kontoret i Gävle/Dalarna. De båda grundarna av AdviseIT kommer fortsatt att verka i
Sentensia-sfären men vill på detta sätt säkerställa företagets framtida position i Gävle-Dala-regionen.
– Genom att vi blir en del av Sentensia får våra kunder och medarbetare möjlighet att anskaffa,
utveckla, förvalta och informationssäkra lösningar inom IT-driven verksamhetsutveckling, säger
Christer Löfås, tf vd för AdviseIT. AdviseIT kommer fortsättningsvis att arbeta under Sentensias
varumärke, samt byta namn till Sentensia Advise AB.
Jörgen Samuelsson
Christer Löfås
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Samuelsson, vd Sentensia
Mob: 0733 - 210 500
E-post: [email protected]
Christer Löfås, tf vd AdviseIT
Mob: 070 - 594 34 61
E-post: [email protected]
Om Sentensia
Sentensia Q AB grundades 2000 och är ett fristående konsultföretag som hjälper näringsliv och
offentlig förvaltning att leda, utveckla och upphandla verksamhet och IT-tjänster. Företaget är idag ett
av offentlig sektors ledande konsultbolag inom verksamhetsutveckling genom IT-management och
upphandling. Konsulterna är ledande specialister med både verksamhetskunnande och gedigen
erfarenhet av IT-strategisk verksamhetsutveckling, ledning och styrning, upphandling, samt
informationssäkerhet och kommunikation. Sentensia levererar konsultuppdrag för att utveckla och
förändra organisationer, tjänster och processer. Kunderna återfinns inom främst i statliga myndigheter,
landsting och kommuner, men även inom det privata näringslivet. Sentensias huvudkontor är beläget i
Solna. För mer information, besök www.sentensia.se.