Läs Sydpoolens simhallsregler

Bilaga F SYDPOOLENS SIMHALLSREGLER ALLMÄNNA SIMHALLSREGLER •
Barn under 12 år måste alltid ha en badande ansvarig över 18 år med sig när de besöker simhallen. •
Spring ej -­‐ halkrisken är stor. •
Bad får endast ske i godkända badkläder. •
Då vi har ronderande personal innebär det att du som besökare är ansvarig för din egen säkerhet då bassängen är obevakad. •
Barn under 3 år ska använda sig av badblöja. •
Fridykning är ej tillåtet. •
Barn med en högre ålder än 7 år får ej gå in i motsatta könets omklädningsrum. •
Barnvagnar parkeras på särskild angiven plats. Inga barnvagnar är tillåtna inne i badanläggningen p.g.a. brandsäkerhetsskäl. •
Rökförbud gäller inom Sydpoolens område. •
Vid inpassering erlägger du entré till hela simhallen, inte en särskild bassäng. •
Det är inte tillåtet att ta med sig glas/porslin in i simhallen. •
Användning av simfötter är begränsad till styrd verksamhet. •
Användning av cyklop är förbjuden. •
Då bassänger är bokade hänvisas besökare till annan bassäng. •
Visa hänsyn. Bilaga F •
Vara sparsam i användande av sprayer och parfymer. •
Fotografering undanbedes. •
Användning av uteskor i simhallen är förbjuden. SÄRSKILDA REGLER FÖR ÄVENTYRET, maxdjup 180cm, 28*C Allmänna regler •
Hopp från kanter är ej tillåtet. Rutschkanor •
Åk endast en i taget. •
7-­‐årsgräns är rekommenderad. •
Stanna ej inne i rutschkanan. •
Åkning sker på egen risk. Åk alltid med fötterna först. Efter landning, fortsätt framåt. För avstånd och tidtagning – följ lampan (endast långa kanan). •
•
•
Bubbelpool •
•
•
Bad får ej ske när röd lampa lyser. Bubbelpoolen är till för avkoppling -­‐ ta hänsyn till andra badgäster. Tala tyst. Bilaga F SÄRSKILDA REGLER FÖR MOTIONSBASSÄNGEN, maxdjup 384cm, 28*C Motionsbassängen är i första hand avsedd för motionssim Hopptorn •
Hopp från sviktar får endast ske under styrd verksamhet eller bevakning. •
Endast simkunniga tillåts på trampolinen. •
Endast en person åt gången får befinna sig på trampolinen. Bubbelpool •
•
•
•
Ej tillåtet att sitta i bubbelpoolen under reningstiden. Sitt ej på kanterna eller trappan medan du väntar på din tur. Tala tyst. Vid hög belastning, bada max 20 minuter och lämna sedan plats för andra. SÄRSKILDA REGLER FÖR UNDERVISNINGSBASSÄNGEN, maxdjup 90cm, 28*C Undervisningsbassängen är i första hand avsedd för simskoleundervisning •
Dykförbud. SÄRSKILDA REGLER FÖR TERAPIBASSÄNGEN, maxdjup 150cm, 34*C Terapibassängen är i första hand avsedd för barn under 3 år, äldre, rehabpatienter samt de med särskilda behov. •
Ej hopp eller dyk från kanter och podium. Bilaga F SÄRSKILDA REGLER FÖR TÄVLINGSBASSÄNGEN, maxdjup 180cm, 28*C Tävlingsbassängen är i första hand avsedd för simskola, simträning och motionssim BAD MED BARN •
Du som vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet. Du som vuxen får aldrig lämna barnen utan uppsikt. •
Barn under 12 år måste alltid ha en badande vuxen ansvarig över 18 år med sig när de besöker simhallen. •
En armlängds avstånd till ditt barn rekommenderas. GRUPPBESÖK •
Vid gruppbesök, såsom skolutflykter, gäller regeln att det ska finnas 1 badande vuxen/ 5 barn under 12 år. SKOLSIM •
Vid skolsim är det alltid den enskilda skolans medföljande personal som är ytterst ansvarig för medföljande elever, förutsatt att Sydpoolen håller de riktlinjer i enlighet med aktuell simplan. KRITERIER FÖR TILLTRÄDE En besökare kan nekas tillträde till simhallen om: •
Besökaren uppträder hotfullt. •
Besökaren misstänks vara berusad eller påverkad av något som kan skada denne själv, andra eller anläggningen. •
Besökaren vägrar följa anläggningens regler. •
Besökaren inte uppfyller anläggningens krav på tillträde. Bilaga F ÖVRIGT •
Du ansvarar själv för dina värdesaker, använd dig gärna av våra värdeskåp. •
Låsta skåp öppnas varje kväll. OBS! Besökare som inte följer reglerna riskerar att bli avvisade från anläggningen