Ladda ner - Forum för levande historia

Förintelsens minnesdag
27 januari 2015
Att överleva – att räddas
och att rädda
Fakta
Huvudarrangör för Förintelsens minnesdag 2015 i Sunne är Demokraticentrum
Demokraticentrum eller DC är namnet på kommunens värdegrundsarbete riktat till
framförallt skolungdomar.
På Fryxellska skolan Åk 7-9 har DC funnits i åtta år och ansvarar bl.a. för Elevens val
Demokrati och årliga toleransresor till Auschwitz/Birkenau, både för skolelever och till
allmänhet.
Sedan starten har ca 550 personer följt med på dessa resor och på plats fått möjlighet
att försöka förstå vidden av Förintelsen och den systematik som omgärdade
verksamheten.
Sedan hösten 2014 har ett demokratiprojekt påbörjats på Södra Vikens
Naturbruksgymnasium. SG Broby börjar sitt arbete i och med terminsstarten 2015.
Förhoppningen är att fler skolor inleder liknande arbete. Flera skolor håller idag på och
undersöker möjligheterna
Arbetet i Demokratigrupperna går ut på att få unga att reflektera över- och förstå vikten
av våra mänskliga rättigheter. Att sätta sig in i mekanismerna bakom Förintelsens,
kommunismens, och andra folkmords brott mot mänskligheten för att få en djupare
förståelse och se mönster som går igen i samhället idag. Under parollen ”Hurra vi är
olika” arbetar vi med att skapa insikt för varandras olikheter och vikten av ett tolerant
och inkluderande förhållningssätt till våra medmänniskor
Kontakt
Lars Stiernelöf
[email protected]
070-651 37 70
Medarrangörer:
27 januari 2015
Två dagars ceremonier till minne av Förintelsen
27 januari 2015 är det exakt 70 år sedan röda armen befriade lägren i Auschwitz och satte punkt för
verksamheten i det största lägret under Förintelsen.
Vi kommer att högtidlighålla detta både på våra skolor och med inte bara en utan två
kvällsföreställningar för ökad kunskap, mångfald, demokrati och inkludering.
Temat för årets evenemang är ”Att överleva, räddas och att rädda”.
Tredje rikets mål var att förinta alla som inte passade in i den rasistiska matris man skapade under
sina år vid makten.
Trots effektiv propaganda och en diktatur byggd på våld och terror förmådde man inte genomföra
sina planer. Lyckligtvis fanns det människor man inte kunde betvinga, Människor som ville och som
kunde hjälpa.
Anledningen till att vi valt detta tema i år är dels för att Förintelsens minnesdag i år utspelar sig på
70-årsdagen efter befrielsen och vi vill därför lyfta fram de som faktiskt befriades. Dels att det finns
en tydlig koppling mellan då och nu.
Vi har idag flyktingströmmar lika stora som i krigets efterdyningar. Genom att sätta fokus på vikten
av att hjälpa vill vi visa att alla vi alla kan göra något – möjligheten att hjälpa andra finns alltid till
hands. Insatsen behöver dessutom varken vara riskfylld eller stor.
Kan vi skapa större förståelse och bidra till att en enda människa beslutar sig för att i handling hjälpa
en annan har vi gjort stor skillnad.
Medarrangörer:
Program
26 januari kl 18.00 Aulan Fryxellska skolan
Jag Överlevde - Mietek Grocher
I snart tio års tid har vi fått besök av Mietek Grocher, som överlevde förintelsen och lyckades ta sig
till Sverige med hjälp av de vita bussarna.
26 januari kl 18.00 på Demokraticentrum, Fryxellska skolan berättar Mietek sin gripande historia.
Ungdomarna i Demokratigruppen kommer att sälja fika och samla in pengar till Demokraticentrums
toleransresor till Auschwitz. En utställning gjord av ungdomarna kommer också att visas denna kväll.
27 januari 08.00 Skolgården Fryxellska skolan
27 januari startar dagen med en ceremoni på Fryxellska skolan där samtliga elever får ett personligt
brev med namn på en person som räddades i krigets slutskede. För att hedra både den som räddades
och den som räddade kommer en minneslund att upprättas på skolgården. Därefter kommer
eleverna att skriva ett brev som antingen riktar sig till personen i brevet eller till hens räddare.
Efter ceremonin samlas eleverna i Åk 9 i aulan för att lyssna till Mieteks berättelse.
Elever från Södra Viken, SG Broby och Sunne Praktiska är också inbjudna att delta.
Kl 14 träffar eleverna i skolans Demokratigrupp Mietek och fördjupar diskussionerna från
förmiddagens föreläsning.
27 januari 18.00 Stora torget och senare Kyrkan
Landshövdingen – Fackeltåg - Sirocco
På kvällen samlas vi åter kl 18.00 Denna gång på stora torget där Megafon upprättat ett tillfälligt
soppkök. Landshövding Kenneth Johansson håller tal. Vi får dessutom ta del av en annan överlevares
berättelse, nämligen Primo Levis. Tio dagars historia baseras på Levis sista tio dagar i Monowitz, ett
av Auschwitz tre läger.
Efter det går ett fackeltåg upp till Sunne Kyrka där berättelsen fortsätter. Vi får där lyssna till
musikgruppen Sirocco som spelar en blandning av klezmermusik och arabisk folkmusik. Sofia BergBöhm sjunger både på Hebreiska och på Arabiska vilket ger en extra styrka åt budskapet att förena
och inkludera.
Gratisbussar går från Rottneros Värdshus för att erbjuda möjlighet för boende på
flyktingmottagningen att övervara ceremonin.
Kontakt: Demokratiutvecklare Lars Stiernelöf 070-651 37 70 [email protected]
Medarrangörer: