Årets geolog var med och satte svenska

Årets geolog var med och satte svenska fjällberggrunden på den internationella geologiska kartan Ebbe Zachrisson är geolog och tidigare anställd vid Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. År 1996 gick han i pension. Ebbe Zachrisson, tidnings‐
urklipp från 1996 Ebbe var sin tids gigant inom sin geologiska specialitet, fjällberggrunden och han var vida känd utanför landets gränser. Han började som extrageolog på SGU på 50‐
talet och var verksam till sin pensionsdag 1996. Ebbe arbetade i de flesta internationella kaledonidprojekten som var igång på den tiden och var engagerad i arbetet med den tektoniska, den geologiska och den metallogenetiska kartan över Europa med tillhörande beskrivning. Utöver det internationella arbetet sammanställde och publicerade han ett stort antal kartblad i skala 1:50 000 över den svenska fjällberggrunden. Under sin tid på SGU var Ebbe känd genom sin duglighet och karisma och han var respekterad av såväl vänner som motståndare. Sedan Ebbe gick i pension har han integrerat sin geologiska visdom med en gammal kärlek – Botanik. Även här har han rönt stora framgångar och ofta gett andra infallsvinklar inom området än så som är vanligt tack vare sin geologiska bakgrund och förmåga att se helheten. Juryns motivering: ”Ebbe Zachrissons meritlista, när han gick i pension, var enastående. Han gjorde stora insatser inom svensk fjäll‐ och malmgeologi, var internationellt erkänd, känd som en god organisatör och hade en allmänt bred kompetens och stor entusiasm för sitt yrkesområde. Sedan dess har Ebbe integrerat sin geologiska visdom med en gammal kärlek – Botanik. Även här har han rönt stora framgångar och ofta gett andra infallsvinklar inom området än så som är vanligt.” Kontakt med Ebbe Zachrisson sker via Pia Hansson, ordförande för Geosektionen, [email protected], 070‐271 53 11