Information från Sportfiskarna september 2015

Vi vill ha er mailadress!
Information från
Sportfiskarna
september 2015
Förbundet kommer nu att börja skicka ut mer viktig
information via nyhetsbrev.
Se därför till att klubben har rätt mailadress inlagd i
medlemsregistret.
Kan ni inte uppdatera själva kan ni maila klubbens
epost till: [email protected]
Till alla föreningar och distrikt
anslutna till förbundet.
Klassdraget
I detta utskick:
•
Aktivitetsbidraget
- redovisa senast 30 november
•
KlassDraget
- Succé för projektet
•
Ungdomsledarutbildning i Sundsveden
- helgen 3-4 oktober 2015
•
Tävlingsinformation
- Motionera mera
Succé för projektet under 2015
Nu finns endast ett fåtal av årets 400 klassuppsättningar
finns kvar i skrivande stund. En stor eloge till alla er
klubbar som gjort detta möjligt! Vi hoppas att detta har
gett er många glädjande stunder mellan regnskurar och
lintrassel!
Som vanligt utgår 1000 kr per skolklass (á 25 elever) till
arrangerande klubbar. Kom ihåg att redovisa! Blanketter
finner ni längst bak i utskicket.
Aktivitetsbidraget 2015
Glöm inte att redovisa för 2015
Under vår, sommar och höst har det arrangerats
öppna fiskeaktiviter med stöd från förbundets
aktivitetsbidrag runt om i landet från Svedala i
söder till Pajala i norr. Uppemot 4000 deltagare kan
ha deltagit vid dessa aktiviteter med spö i hand!
Nu är det hög dags för arrangerande klubbar att
redovisa, blanketter finner ni i detta utskick.
Sista redovisningsdag är 30 november!
Ungdomsledarutbildning i Sundsveden
Årets andra nationella ungdomsledarutbildning
Arrangeras helgen 3-4 oktober i Sundsveden utanför
Öregrund. I skrivande stund är 18 av 20 platser fullbokade
– om ni har möjlighet att fatta beslut med kort varsel, hör
av er och kolla om platserna finns kvar!
Svedea sponsrar Aktivitetsbidraget 2015
Kontakta: Zabina Lundstedt,
[email protected], 070-509 44 89
Redovisning av Klassdraget 2015
Denna blankett ska fyllas i och sändas in efter avslutad verksamhet, senast 2015-12-15, till:
Sportfiskarna, KlassDraget, Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg
Klubben erhåller 1000 kr per anmäld och redovisad Klassdrags-aktivitet.
Klubb:
…………………………………………………………………
Adress:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Kontonummer :
…………………………………………… (Ringa in Bg, Pg eller Bank!)
Skolans namn:
…………………………………………………………………
Antal klasser ni fiskat med:
Årskurs:
Ungefärligt antal elever totalt:
Vilket/vilka datum genomfördes aktiviteten:
Besökte ni skolan och informerade eleverna om sportfiske mm?
Användes ngt av innehållet i inspirationskompendiet?

Om ”Ja” på senaste frågan – vilken del/delar i innehållet?
Vilka andra moment hölls vid aktiviteten:
Era synpunkter på hur projektet kan förbättras:
 Ja
 Nej
Ja
 Nej
Redovisning av Aktivitetsbidrag 2015
Denna blankett ska fyllas i och sändas in senast 30/11 2015 till:
Sportfiskarna, Oscar Trowald, Sjölyckan 6, 41655 GÖTEBORG
Arrangör: …………………………………………………………………………………
Projektnamn: …….………………………………………………………………………
Beskrivning av verksamheten………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Antal dagar som verksamheten pågått:…………………
Antal deltagare unika deltagare under hela verksamheten
Tjejer:………………
Killar:………………
Stödet utbetalas till:
Plusgiro
Bankgiro
Bankkonto
Nummer…………………………………………………..
På vilket sätt har kunskap om fiske-/miljövård förmedlats i verksamheten (t.ex.
varför det finns fiskeregler som minimimått och fredningstider).
Har ni samarbetat med
Studiefrämjandet?
Ja
Nej
Vänd!
Vad har det ekonomiska stödet från Sportfiskarna använts till?
Fiskeutrustning
Säkerhetsutrustning
Material till pryltillverkning
Studiematerial
Lokalhyra
Priser/gåvor till deltagare
Mat
Boende
Båthyra
Ledarersättningar
Reseersättningar
Annat så som:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Antal bilder som bifogas:
Minst en bild ska bifogas. Bifogade bilder får användas fritt av Sportfiskarna. Ange
fotograf på baksidan av bilden om ni vill att fotograf ska anges vid ev. publicering.
Digitala bilder bör ha en upplösning på minst 3 megapixlar och kan bifogas på CD
eller mailas till [email protected]
Hur har ni finansierat er aktivitet förutom bidraget från Sportfiskarna?
T.ex. klubbens egna medel eller annan medfinansiär. Beskriv gärna hur mycket olika
parter lagt in i aktiviteten.
Bifoga gärna mer information, t.ex. tidningsklipp, mer detaljerad utvärdering
eller tips till Sportfiskarna hur vi kan förbättra hantering av stöd och kontakter
med arrangörer.
Underskrift
Jag intygar härmed att denna redovisning är korrekt
…………………………….……………
Ort datum
……………………….…………………
Arrangörens projektledare
……………………….…………………
Namnförtydligande
2015-09-29 sid 1 (2)
Tävlingsansvarig
klubb & distrikt
Hej alla distrikts, tävlings och informationsansvariga i klubbarna!
Ni som får detta dokumentet i er hand, vänligen se till att det kommer tävlingsverksamheten tillhanda. Tack på förhand för hjälpen med att distribuerar underlaget till rätt personer!
Motioner tävling viktigt:
Då 2016 är kongress och tillika tävlingsmötesår så skall alla motioner som ställs till tävlingsverksamheten
vara inne och registrerade hos oss senast 31/12-2015 för att kunna tas med till kongressen och tävlingsmötet 2016.
Sanktioneringar 2015:
Stockholm har satt nytt distriktsrekord med just nu 59 sanktionerade tävlingar under året, hitintills får man
väl påpeka! Det finns en god möjlighet att Stockholm passerar Värmlands ”all time high” rekord från 2008
på 64 sanktionerade tävlingar under ett år. Sanktioneringarna är ju väldigt viktiga för tävlingsverksamheten
och bör även så vara för klubbar och arrangörer. Den viktigaste aspekten med sanktioneringarna är att visa
på att tävlingsfisket fortsatt är starkt runt om i landet och att det då är något att satsa på för framtiden. Glöm
inte sanktionera alla era tävlingar som är kvar nu under året.
Evenemang
15 november kommer 08ABBORREN båt att genomföras i Stockholm. Tävlingen är öppen för alla medlemmar som tycker det är spännande med abborrfiske i storstadsmiljö, redan nu är trycket stort och tävlingen kommer säkerligen bli riktigt rafflande. Endast föranmälan gäller för deltagande. För mer info se
sportfiskarnas hemsida eller kontakta [email protected] I Malmö kommer även en ny så kallad
Streetfiske tävling att genomföras på kvällen torsdagen den 12 november. Förra året var tävlingen Giganten Street fishing Challeng en stor succé med över 100 deltagare och i år planerar vi att ytterligare öka
tempot med bland annat ett namnbyte till 040ABBORREN street. Mer information om tävlingen kommer
inom kort på hemsidan.
Lägerverksamhet tävling 2016: Vi söker just nu klubbar o distrikt som skulle vilja vara engagerade i lägerverksamhet med inriktning på tävlingsfiske under 2016, hör av er med era tankar kring detta så ska vi se
om vi inte kan hitta på något spännande gemensamt?
Övrigt:
Löpande uppdateringar och information sker allteftersom för all tävlingsverksamhet på sportfiskarnas hemsida www.sportfiskarna.se och för kontakt med tävling maila [email protected]
Ses på tävlingarna framöver!
Anssi och tävlingskommittén
Svartviksslingan 28│167 39 Bromma
Telefon 08-410 80 600│Fax 08-795 96 73│E-post [email protected]
www.sportfiskarna.se