Information om avfall, vatten och avlopp - augusti 2015

Tack för
ditt
matavfall!
Information
till dig som bor i Varberg och
Falkenberg augusti 2015
AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP I VARBERG OCH FALKENBERG
DITT AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP
Koll på fakturan
Du kan själv kontrollera att du betalar rätt avgift.
På ditt kärl sitter en etikett. På den ska det stå din
adress och fastighetsbeteckning, vilken typ av
avfall som kärlet ska användas till och storlek på
kärlet.
Det är också viktigt att regelbundet läsa av och
meddela oss din vattenförbrukning, den ligger
till underlag för din faktura. Vi skickar ut begäran
om avläsning en gång om året, via post eller
sms. Du som har ett fritidsboende ska läsa av din
mätare en gång per år. Du som har ett åretruntboende kan när som helst lämna en avläsning. Det
enklaste sättet är att registrera den via vår hemsida: www.vivab.info/sjalvservice. Där finns också
mer information om hur du läser av mätaren.
Du måste även se till att hämtningsvägen är fri
från hinder och är anpassad för hämtningsfordonen. Det ska finnas plats att vända och ytan
ska ha god bärighet. Vill du veta mer:
www.vivab.info/sakerhamtning
Kärltvätt i höst
VIVAB erbjuder genom FEAB, Fasadgruppen
Partners i Sydsverige AB, kärltvätt, två gånger
för 140 kr/tillfälle. I höst tvättas kärl för boende
i Varberg under v. 42-44. Boka din tvätt senast
v. 40. I Falkenberg tvättas kärlen under v. 45-46.
Bokas senast v. 43. Glöm inte ställa ut kärlet
synligt under perioden som tvättning sker.
Kostnaden kommer att faktureras på nästa
faktura. Läs mer på: www.vivab.info/karltvatt.
Därför ska du bara använda den bruna
papperspåsen!
Kontrollera! På ditt kärl sitter en etikett. På den ska det
stå din adress och fastighetsbeteckning.
Läs av din mätare! Du som har ett fritidsboende ska
läsa av din mätare en gång per år. Du som har ett åretruntboende kan när som helst lämna en avläsning.
Fastighetsägarens ansvar
Tänk på att även du som fastighetsägare har
skyldigheter för att hämtning av ditt avfall ska
kunna ske. Det är din uppgift att se till att kärlet
ställs ut senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
Den bruna papperspåsen är miljöanpassad då
den består av träspill och avverkade trädtoppar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från
hushållens användning till att den blir till
biogas och biogödsel. Dessutom får du påsen
alldeles gratis av oss!
Både plastpåsen och biopåsen (som ofta
också kallas majspåse) är svåra att separera
från matavfallet i biogasanläggningen och
fastnar lätt i maskinerna som används för att
dela sönder avfallet. Så om du slänger ditt matavfall i en plastpåse och lägger den i det bruna
kärlet kan vi inte tömma det. Både bioplast och
traditionell plast är lika svåra att bryta ned.
Alla plastpåsar, även biopåsar, innehåller råolja
som är fossil och därmed skadlig för miljön.
I många plaster tillsätts också kemikalier.
När plasten ”brutits ned” finns mikroplaster
kvar (som ej syns för blotta ögat). De hamnar
i naturen, djuren och till slut i våra kroppar.
DITT AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP
Endast synligt avfall tas emot
Svarta eller färgade säckar accepteras
inte på våra återvinningscentraler.
Avfallet som du lämnar på våra återvinningscentraler måste vara synligt.
Det innebär att du kan antingen packa
det i en genomskinlig säck eller i en öppen behållare som du själv plockar ur. Kunder som inte
följer dessa regler blir ombedda att packa om sitt
avfall innan det kan lämnas på återvinningscentralen. Reglerna är till för att säkerställa både en
korrekt sortering av avfallet och en säker arbetsmiljö för personalen på återvinningscentralen.
Både återvinning och återanvändning på
våra återvinningscentraler
Nu kan du lämna hushållsartiklar, möbler och
trädgårdsredskap för återanvändning på återvinningscentralerna Östra Hamnvägen i
Varberg och Sandladan i Falkenberg. Allt ska
förstås vara helt och rent för att kunna säljas i
second hand-butik. På dessa återvinningscentraler tar vi även emot textilier – både hela för
återanvändning och trasiga för återvinning.
Vi tar emot:
kläder
sängkläder och filtar
handdukar och andra hushållstextilier
hela skor
accessoarer
Visst kommer matavfallet till nytta!
VIVAB startade med matavfallsinsamlingen
1 januari 2014. Hittills har vi samlat in 1629 ton
matavfall från hushåll och verksamheter i
Falkenberg och Varberg. På det går det att köra
255 varv runt jorden med en biogasdriven bil!
Vår hemsida har
fått nytt utseende!
Titta in på
www.vivab.info
Glöm inte!
Ditt kärl ska ställas
ut senast kl. 06.00
på hämtningsdagen.
Slut på bruna matavfallspåsar?
Bor du i villa? Kläm fast en matavfallspåse
mellan locket och kärlet innan tömning. Då får
du nya vid nästa tömning. Du kan även hämta
nya påsar på våra kontor i Falkenberg och i
Varberg eller på någon av våra bemannade återvinningscentraler. Bor du i lägenhet? Kontakta
din hyresvärd eller bostadsrättsförening.
Gilla oss på Facebook!
Du missar väl inte att gilla oss på Facebook? På
VIVAB:s Facebooksida får du information om
driftstörningar i ditt område och annan värdefull information som rör ditt vatten, avlopp och
avfallshantering.
ÖPPETTIDER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
Varberg
Östra Hamnv.
Måndag
7–16
Tisdag
7–19
Onsdag
10–16
Torsdag
7–16
Fredag
7–16
Lördag
9–15
Tvååker
Veddige
7–16
7–19
13–19
7–16
Limabacka
Bösarp
7–16
7–16
13–19
9–13
9–13
9–13
jämna veckor
jämna veckor
udda veckor
9–13
första helgfria
lörd. i månaden
Falkenberg
Sandladan
Måndag
7–16
Tisdag
7–19
Onsdag
10–16
Torsdag
7–19
Ullared
13-19
Fredag
7–16
7-16
Lördag
9–15
9–13
Alla helgons dag,
lördagen den 31 oktober,
har våra återvinningscentraler
stängt. Öppettider under
storhelger hittar du på
www.vivab.info
udda veckor
Vatten & Miljö i Väst AB | Tel. 0757-27 40 00 | www.vivab.info