DUV Vingen

DUV Vingen
info
Nyheter från
DuvTeatern
DuvTeaterns nya teaterföreställning Välkommen
glada släkting! – IMPRO med DuvTeatern spelas på
Svenska Teaterns Nicken-scen 6-9 maj 2015. Alla fyra
föreställningar är fullbokade.
2 2015
Föreställningen spelas också på Hangö Teaterträff
lördagen den 6 juni. Biljetter bokas via festivalens
hemsida: www.hangoteatertraff.org.
De Utvecklingsstördas
Väl i Mellersta Nyland
Se också DuvTeaterns videoverk ”Medborgare,
kansalaiset” på YLE Arenan. Filmen är en del av
kampanjen TAIDE2015 som gjorts inför riksdagsvalet. Kampanjen vill påminna om att konst är viktigt.
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsigfors
050 43 28 703
Läs mer om det här och om mycket annat på DuvTeaterns hemsida: www.duvteatern.fi
RASEBORG
Vi deltar i år lördagen den 25
juli på Raseborgs Sommarteater som presenterar
Emil i Lönneberga Efter 20 år gör den älskade klassikern och familjepjäsen comeback
på Raseborgs Sommarteaters
scen med Jan Korander som regissör, Teddy Granroth som kapellmästare och en härlig ensemble.
Före föreställningen äter vi på
Slottsknektens stuga, maten
serveras kl. 14.30.
Anmälning bör ske senast den
30.6.2015 till:
[email protected] eller till Inger Karlsson gsm 0400 180288
Glöm inte att ange ditt namn,
kontaktuppgifter samt eventuella
dieter då du anmäler dig!
Bussen startar från Helsingfors
och kör längs med västerleden
till Raseborg.
KIASMA kl 12.00
Kyrkslätt boende kl 12.45
Raseborg
kl 13.45
Meddela var du vill stiga på!
Föreställningen börjar kl. 16.00.
Efter föreställningen åker vi tillbaka till Helsingfors. Vi är tillbaka till
Kiasma ungefär klockan 20.30.
Betala din andel 20 euro in på
bankkontot FI544055 18200 12619
senast 30.6.2015. När du betalar
skall du skriva in i meddelandefältet: Raseborg och ditt namn.
Hälsningar
från Tian!
Svartholmen
Onsdagen den 17 juni åker vi igen till Svartholmen. Färjan avgår kl. 18.00 från Edesviken
Timo Sentzke fungerar som grillmästare.
Vi kommer tillbaka med en färja som startar kl. 20.00 eller altenativt kl. 21.00. Välj vilket
som passar bäst.
På Svartholmen bjuder vi på korv, kaffe och
bulle.
Anmälning senast den 25.5 till [email protected]
eller 050 43 28 703
Glöm inte att ange ditt namn, kontaktuppgifter samt eventuella dieter då du anmäler dig!
Hälsningar från Porten!
Tian är vårt allaktivitetscenter
På Tavastvägen 10, Helsingfors
Allaktivitetshuset på adressen
Esboporten 3 i Esbo centrum
Öppet hus på Tian varje torsdag kl. 18-20
Öppet varje onsdag kl. 18-20.
Du är hjärtligt välkommen!
April
23.4. VÅRMÖTE/ Öppet hus
30.4. INGET ÖPPET HUS (Vappen)
Maj
07.5. 14.5. 21.5. 28.5. Kortfabrik
INGET ÖPPET HUS (Kristi himmelsfärd)
Gröna fingrar
Karaoke kväll
Juni
Paddling
Paddlingsklubben fortsätter även i år i Esbo
skärgård med paddlingsklubben Canoas
strand ”Bredan”, som samlingsställe.
Vi samlas följande kvällar kl.18.00:.
ons. 3.6, to. 4.6, må. 9.6. ti. 10.6 och ons.11.6
dessutom eventuellt lördagen den 6.6 dagtid.
Följande paddlingsdagar blir i augusti, datum i nästa Infoblad.
Paddlingen är anpassad för gravt utvecklingsstörda.
Du kan gärna kontakta Mauri för mera information. Mauris tfn. 040 730 7020
Anmälan senast 29.5
Utfärd till Solvalla
Onsdagen den 13 maj är vi på Solvalla från kl. 18-20. De medlemmar som kommer med
taxi ska komma direkt till Solvalla. Meddela
Portens värdinna Malena om ni är på väg. Malenas tfn är 044 533 9394.
Adressen är Solvalla idrottsinstitut
Nouxvägen 82 Esbo.
Augusti
13.8. Häng på Tian. Öppet hus fortsätter
Klubbarna slutar sista veckan i maj.
Närmare information om när klubbarna fortsätter på hösten i nästa Infoblad.
OBS!!! Öppet hus på Tian börjar den 13.8!!!
Föreningen ordnar transporten
till Åland för de som önskar
deltar på idrottsdagarna i Mariehamn.
Transporten sker med buss
H:fors-Åbo-Mariehamna-ÅboH:fors. Närmare information i
nästa infoblad.
Information om dagarna hittar
du i Gula Pressen och på www.
duv.ax/sv/idrottsdagar2015/
April
22.4 Vårpyssel
29.4 Valborgsfirande
Maj
04.6. Filmkväll
11.6. Sommarfest!!!
FINLANDSSVENSKA
IDROTTSMÄSTERSKAP
PÅ ÅLAND 4-5.9.2015
Värdar:
Malena Ahlroos och Mauri
Nyqvist
Du når oss på tfn 044 5339394
6.5 13.5 20.5 27.5 Morsdagskort
Utfärd till Solvalla
Måla med vattenfärg
Promenad
Juni
3.6 Utespel
10.6 Picknick
Tallinresa
Vi planerar arrangera en endagsresa för
anhöriga till Tallinn med Viking EXPRS lördagen
den 12 september Konferensutrymmet är
till vårt förfogande under resan till Tallinn.
Innehållsmässigt är programmet ännu öppet
men reservera datumet redan nu. Meddela även
gärna så fort som möjligt ditt intresse och vad
du tycker är viktigt att vi behandlar under resan.
Mera info i nästa infoblad.
Anmälning: [email protected] eller till Inger
Karlsson gsm: 0400 180288.
Glöm inte att ange ditt namn, födelsedatum,
kontaktuppgifter och eventuella dieter då du
anmäler dig!
Pris: 40 €
För vem?
DUV i Mellersta Nyland rf har sedan 1971 arbetat för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, deras anhöriga, vänner
och andra stödpersoner. Målet
med verksamheten är att höja
livskvalitet hos våra medlemmar.
PÅMINNELSE
Vårmöte den 23 april 2015 kl. 18
på Tian, Tavastvägen 10,
Helsingfors
Styrelsen 2015 består av följande medlemmar
Kansli
Vegahuset
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsigfors
Madeleine Wendelin
050 43 28 703
[email protected],
[email protected]
vingen.fi
www.vingen.fi
www.facebook.com/
duvmellerstanyland
Bankkonto IBAN:
Dorrit Andelin FI5440551820012619
[email protected]
Tian
Mauri Nyqvist
Tavastvägen 10
[email protected]
Helsingfors
Niclas Jansson
Övriga medelmmar:
Kika Winter
[email protected]
Lena Gyllenberg 0400 50 23 49
Anna Nordling [email protected]
[email protected].fi
[email protected]
Daniela Frankenhauser
Patrik Wallenius Porten
daniela81.frank(a)gmail.com
[email protected]
Esboporten 3
Eija Selenius
Esbo
eija.selenius(a)tuokko.fi
Ordförande:
Inger Karlsson
[email protected]
0400 180288
Kontakta oss
FDUV ÖNSKAR MEDLEMMARNAS
E-POST ADRESSER
FDUV önskar uppdatera sitt register
med e-post adresser.
Vänligen meddela din e-post adress till
[email protected]