Södermöre kommundelsnytt maj 2015

Maj 2015
QL TUR
i Södermöre
Härliga maj!
Nu börjar en härlig tid och vi
hälsar den efterlängtade våren
välkommen.
Denna sommar planeras det
för ovanligt många kulturaktiviteter i kommundelen, som till
exempel teater, konserter och
skördefest. I sommartidningen
”Upplev Södermöre”, som utkommer för trettonde året i
rad, finns flera av evenemangen
beskrivna. I vanlig ordning så är
det flera lokala och mycket aktiva föreningar som ser till så att
tidningen kommer ut.
Vi ser med glädje att antalet
invånare i kommundelen ökar.
Tomter planeras och arenor för
idrott utvecklas. Inom förskolans och skolans område pågår
det planering av nybyggnation
i Hagby, Halltorp och Ljungbyholm.
Vi välkomnar vår nya förvaltningsekonom, Sara Andersson,
som har börjat hos oss den 1
maj. Under maj månad går vår
nuvarande ekonom och hon
parallellt innan Björn Westberg
går i pension.
Jag önskar er alla en härlig
maj och en kanonsommar!
Thomas Tryggvesson,
kommundelschef
Nämndsammanträden
Kommundelsnämndens sammaträden är förlagda till olika
orter i kommundelen. För mer
information om plats och ärenden för respektive månad, ring
oss eller titta på hemsidan.
Alla medborgare är välkomna
att lyssna och ställa frågor i
samband med sammanträdena.
Alla kulturutövare, konstnärer,
musiker och dansare i Södermöre
skapar QL TURer i Södermöre.
Årets Upplev Södermöre är
uppbyggd som en evenemangskalender med tema kultur. Tidningen som kommer till alla hushållen i slutet av maj innehåller
också flera reportage om kulturhändelser.
Vårfest i Halltorp
Våren hälsades välkommen genom att förskolans barn i Halltorp träffades på Skogslyckan.
De sjöng vårsånger så som
”Blåsippan uti backarna står”,
”Jag är en daggmask”, ”Vår på
Saltkråkan” med flera. Barnen
deltog i gemensamma danslekar,
blombingo, bollkastning samt
fruktstund. Allt avslutades med
ett sjungande ”Vårskrik” från alla
barn och vuxna.
Tretton meter HBTQ-historia
Skolan har ett dubbelt uppdrag
som består i att förmedla och
förankra både kunskaper och
demokratiska värden. Elevrådet
på Södermöreskolan har därför
valt att initiera ett långsiktigt arbete mot rasism och homofobi.
I vår regi arrangerades en heldag
kring rasism och HBTQ-frågor.
Några av skolans elever höll en
lärorik föreläsning om sin resa till
Auschwitz-Birkenau. Andra elever hade engagerat sig i en arbetsgrupp som planerade skoldagen
kring normer, HBTQ-frågor och
PQESI. Dagen avslutades med
en utställning där samtliga elever
fick ge uttryck för sina tankar och
känslor samtidigt som vi fick ta
del av tretton meter HBTQ-historia. Arbetet fortsätter.
Lina Nilsson,
ordförande i elevrådet
Sommaröppettider på biblioteken
Öppettiderna gäller 15 juni – 14 augusti.
Hagbybiblioteket: tisdag och torsdag 15.00–19.00
Ljungbyholmsbiblioteket: måndag och onsdag 15.00–19.00
Pårydsbiblioteket: måndag 15.00–19.00
Obs att Pårydsbiblioteket kommer att vara öppet på måndagar
med förlängd öppettid.
Fiber för snabbt
bredband
Telia driver just nu villafiberkampanj i Halltorp, Vassmolösa,
Tvärskog, Hagby, Påryd och
Ljungbyholm. Om du bor utanför en tätort och är intresserad av
att få fiber gäller det att gå samman med grannarna. På flera håll
i Södermöre pågår arbete med
så kallad byalagsfiber. Kontakta
kommunens landsbygdsutvecklare om du har frågor kring byalagsfiber eller läs mer på
www.kalmar.se/bredband
Trädgårdsdesign
Onsdagen den 27 maj kl.18.00
kommer trädgårdsdesigner Jenny
Skoog till Kolbodagården och föreläser. Hennes föreläsning handlar om Trädgårdsdesign – nyheter
och trender. Hon ger också tips
och inspiration till en lättskött
trädgård. Jenny har också med ett
litet urval plantor till försäljning!
Fika finns att köpa från kl.17.00.
Fri entré. Välkommen!
Arrangör: Hagbybiblioteket.
Andra kommande evenemang
”På spåret” i Kolbodagården
den 24/9 och Toni Rohdin som
kommer till Pårydparken 30/9.
www.kalmar.se/sodermore
Maj 2015
Hagbyskolan har under vårterminen arbetat med ett nytt läsprojekt som är kopplat till värdegrundsarbetet. Den här gången
utgick vi ifrån orden respekt,
hänsyn och empati. Alla klasser,
F–6 samt fritids, har deltagit på
olika sätt. Vi använde oss av Lin
Hallbergs böcker Kompisboken,
Bästisboken och Svikarboken.
Vi började projektet med en
inspirationssamling i februari
och slutade med att alla grupper
visade upp något de arbetat med
vid en samling den 5 maj.
Några av målen för projektet
hämtade vi från Läroplanen:
• Arbeta för alla människors
lika värde.
• Varje elev kan leva sig in i
och förstå andra människors
situation och utvecklar en
vilja att handla också med
deras bästa för ögonen.
• Varje elev kan använda det
svenska språket i tal och
skrift på ett nyanserat sätt.
• Eleverna kan lösa problem
och omsätta idéer till handling på ett kreativit sätt.
Södermöre för alla
A day full of Life
Den 24 juni kl. 10–15 kommer
allaktivitetshuset Södermöre för
alla att anordna en inspirerande
dag, A day full of Life, anpassad
för människor med någon form
av funktionsnedsättning, men
öppen för alla.
Dagen kommer att innehålla bland annat rullstolsdans,
5-kamp,
rullstolsinnebandy,
kreativ verkstad och boule. Alla
aktiviteter är gratis. Lasse Trofast
och Dagge spelar upp till dans.
Caféet kommer att vara öppet, du
kan köpa fika och någon lättare
mat. Ingen föranmälans krävs.
Vid frågor kontakta allaktivitetshuset.
Skördemarknad
Efter förra årets succé med Södermöres julmarknad kommer vi i
år att anordna en skördemarknad
lördagen den 17 oktober. Vi hoppas att ni vill vara med!
Kanske odlar ni växter eller kokar sylt och marmelad. Ni kanske
vill visa upp och sälja något hantverk eller delta vid vårt loppistorg.
Kanske har ni ett företag som ni
vill visa upp. Skördemarknaden
är ett utomordentligt tillfälle att
mötas i sin hembygd. Vårt café
kommer att vara öppet denna
dag. Det är givetvis kostnadsfritt
att delta i vårt arrangemang.
Är ni intresserade att delta i
skördemarknaden eller har frågor kontakta allaktivitetshuset.
Allaktivitetshuset Södermöre för alla
Kontakt: tfn 0480-45 29 52 Facebook ”Södermöre för alla”
Förskola för asyl- Bibliotekens bloggtävling:
Vilken är den
sökande barn
bästa boktiteln?
Sedan i november 2014 bedriver Hagbyskolan verksamhet på
Kolbodagården för asylsökande
barn mellan tre och fem år. Vi
erbjuder allmän förskola som
innebär att förskolan är öppen
tre timmar varje vardag.
Pedagogerna jobbar främst med
att skapa trygghet för barnen i
gruppen samt att genom olika
skapandeformer få möta och
jobba med det svenska språket.
Under perioden 11 maj till 8 juni
har biblioteken i Södermöre en
bloggtävling, där den bästa boktiteln genom tiderna ska utses.
Vi vill att ni som tävlar delger
oss den boktitel ni tycker är bäst.
Den kan vara rolig, vacker, otäck,
knasig, alla förslag är välkomna!
Du behöver alltså inte ens tycka
boken är bra, bara titeln! Du ska
också skriva en kort motivering
till varför du har valt just den
boktiteln. Du tävlar genom att
kommentera inlägget på bloggen
sodermorebibblo.wordpress.com.
Vinnaren får ett presentkort i
en bokhandel!
Kreativt byggande i Halltorp
Under påsklovet jobbade barn och pedagoger
med att bygga ett stall på
fritids. Fritidsbarnen har
länge lekt mycket häst
så vi har spunnit vidare
på detta. De har tidigare
byggt egna hopphinder
och nu gick de vidare genom att
bygga ett stall. Barnen har varit
delaktiga från början med att
mäta och räkna ut hur mycket
virke och färg som skulle användas och sedan åkte några med till
byggaffären för att handla hem
materialet. Alla hjälptes åt att
skruva och måla, och oj vad de
jobbade!
Nu är allt färdigställt och alla,
inte bara fritidsbarnen är där och
leker, det är även full aktivitet på
rasterna vilket är jätteroligt!
Ny ekonom – Sara Andersson
Sara Andersson är från och med
1 maj ny ekonom på Södermöre
kommundelsförvaltning.
Det
senaste året har Sara jobbat på
omsorgsförvaltningen i Kalmar
och dessförinnan på barn- och
ungdomsförvaltningen i fyra år.
Innan dess jobbade Sara på olika
ekonomtjänster på ”Flygt” i Emmaboda. ”Numera pendlar jag
från Kalmar, men landsbygden
ligger mig varmt om hjärtat då
Vi som arbetar på kontoret är: Anette Lingmerth, Ann Gustafsson,
Ann-Christine Kittel-Olsson, Sara Andersson och Thomas Tryggvesson.
www.kalmar.se/sodermore telefon: 0480-45 29 00, e-post: [email protected]
jag är uppvuxen på
en gård i de
småländska
skogarna
mellan Vissefjärda och
Gullabo.
Jag ser fram
emot ett intressant och omväxlande arbete här med er i Södermöre!” säger Sara.
74406
Läsprojekt för Hagbyskolan