Riktlinje Översättning av sektionens funktionärsposter till engelska

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
RIKTLINJER
KC:M , 19 maj 2015
Översättning av sektionens funktionärsposter till engelska
Bakgrund
För att underlätta arbetet med att bli tillgängligare för våra utbytesstudenter och för de studenter som
vill översätta sitt CV till engelska behövs en enhetlig översättning av sektionens funktionärsposter.
Nedan finns de officiella översättningarna av sektionens funktionärsposter och utskott.
Översättning
Ekosystemtekniksektionen
- Environmental Engineering Guild
Styrelsen
- Guild Board
Ordförande
- President
Vice ordförande
- Vice President
Kassör
- Head of Finances
Sekreterare
- Secretary
Arbetslivskontakt
- Head of Corporate Relations
Studierådsordförande
- Head of the Student Council
Källarmästare
- Superintendent of Student Facilities
Sexmästare
- Main Director of Festivities
Öwerphøs
- Head of Introduction Activities
Jämlikhetsombud
- Head of Equality Council
Infochef
- Head of Communication
PR-chef
- Head of Public Relations and Recruitment
Utskott
- Committee/Council
Valberedningen
- The Elections Advisory Board
Arbetslivsgruppen
- Corporate Relations Committee
Vice arbetslivskontakt
- Vice Head of Corporate Relations
Studierådet
- The Student Council of the Environmental Guild
Skyddsombud
- Safety Representative
Världsmästare
- Manager of International Affairs
Programmästeriet
- Council of Student Activities
Fanbärare
- Standard-bearer
RIKTLINJER
1 (2)
Aktiwerare
- Coordinator of Activities at Guild
Idrottsförmän
- Head of Athletic Activities
Tandemgeneraler
- Head of Tandem Relay
Karnevalsgeneraler
- Head of Carneval
Sångarstridsförmän
- Head of the Guilds Contribution to TLTH’s Song Contest
Sexmästeriet
- Council of Festivities
Köksmästare
- Chef
Pubmästare
- Bar Manager
Hovmästare
- Head Waiter
Penningmästare
- Head of Finances of the Council of Festivities
Sångförmän
- Toastmaster
Phøset
- Committee of Introduction Activities
Jämlikhetsutskottet
- Equality Council
Vice jämlikhetsombud
- Vice Head of Equality Council
Informationsutskottet
- Council of Communication
Webmaster
- Webmaster
Sektionsfotograf
- Guild Photographer
PR-utskottet
- Committee of Public Relations and Recruitment
Medaljutskottet
- Committee of Accolades
Revisorer
- Accountants
Sektionsstyrelsen,
2015-05-19
2 (2)
RIKTLINJER