act_1-3 - Maria Helander

Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
2015-09-27
Kunskap om kursen, verktygen
och tillvägagångssätt.
Förstå mekanismen bakom
bantning.
Förstå varför vi äter fast vi
bestämt oss att låta bli.
- Viktminskning med ACT
Maria Helander
mariahelander.se
Beteendevetare, samtalsterapeut, kurator,
mindfulnessinstruktör och skribent.
Maria Helander mariahelander.se

Ätstörningar UNS sedan 9 års ålder

Arbetat med vikt sedan 2007
- KBT, mindful eating, ACT
Tre böcker:
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
Maria Helander
mariahelander.se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bantningsparadoxen
Kortsiktiga mål eller livslånga vanor?
Tankarna bakom suget
Om inte om fanns…
Mindfulness och mindful eating
Självbilden
Gör det som krävs
Självmedkänsla
Självsabotering
Återfallsakuten
Maria Helander mariahelander.se
Livet pågår utanför denna timme
Samlar kunskap om oss själva
 Tystnadsplikt!
 Facebookgrupp – sluten
 Sluta genast dukta dig!
 Prioritera kursen = prioritera dig


Maria Helander mariahelander.se
1
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
2015-09-27


KBT – kognitiv beteendeterapi
- sluta banta
- identifiera tankemönster, hantera stress
ACT – Acceptance and Commitment Therapy
A - Acceptera dina tankar och känslor och var
närvarande
K - Kom fram till en riktning mot det du tycker är
värdefullt
T - Ta till handling







Mindfulness

Hjärnkunskap
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Ätstört samhälle
Smal = lycklig
Tjock = karaktärslös, lat, odisciplinerad
Självkänslan
Livsregler ”Jag duger bara om jag är…”
Hälsa?
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
a.
b.
c.
d.
Upptagna med tankar kring mat och vikt
Självkänslan är beroende av vikten
Söker metoder för att kontrollera vikten
Äter för att dämpa eller förhöja känslor
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
2
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015




2015-09-27
Äta stor mängd mat
Tappa kontroll
Sker oftast i hemlighet
Subjektiv eller objektiv
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Orimliga
förväntningar
Negativa och
kritiska tankar
om sig själv
Bantning
Strikta
matregler
Småätande
Hetsätande
Känsla av
misslyckande
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se







Ätit frukost?
Ätit lunch?
Ätit 3 måltider?
Ätit regelbundet (max 4 timmar mellan
målen)?
Tappat kontrollen över ätandet?
Småätit?
Fortsatt att äta fast du är mätt?
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
1)
2)
3)
Frukost – lunch – middag (4 veckor)
- undersök suget
- identifiera olika ätande
- inkludera njutning
Rörelse en del av livet (3 (4) veckor)
- utmana självbilden
- all rörelse räknas
Hälsosamma val (3 veckor)
- 80-20
- JAG väljer
Maria Helander mariahelander.se
3
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015






Kontrollförlust
Reglerar känslor
Hanterar stress
Sug socker
Kontroll – dämpar sug
Fysisk abstinens
Behandling med strikt
kontroll av matintaget
Sockerberoende
2015-09-27






Kontrollförlust
Reglerar känslor
Hanterar stress
Sug socker + annat
Kontroll – hetsätning
Abstinens?



1 minut – stanna kvar
Värderingar
Använd gärna
Facebookgruppen
Behandling med
flexibilitet,
beteendeförändringar
Hetsätning
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Lektion 2
Maria Helander mariahelander.se
Hur vill du leva ditt liv?
Maria Helander mariahelander.se
Att förstå vad som driver oss
att nå våra mål och vad som
hindrar oss att leva det liv vi
vill leva.
Maria Helander mariahelander.se
Vad hindrar dig att leva som du vill?
Maria Helander mariahelander.se
4
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
2015-09-27
Jag vill gå på bio
MEN jag får ångest
så jag stannar hemma
Kort sikt = ingen ångest
Vad gör du istället?
Jag vill gå ned i vikt
Lång sikt = ingen bio/vänner/njutning
Stressen
Tröttheten
 Ilskan
 Självhatet
 Ångesten
 Rädslan för att misslyckas
 Värken
 Sorgen
… är det som ligger i vägen


MEN jag äter för att slippa känna stress
Kort sikt = känslolindring
Lång sikt = stressen kvar, går inte ned i vikt
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Yttre motivation
Arbete
Fritid
Hälsa
Relationer
Maria Helander mariahelander.se
vs. Inre motivation
Maria Helander
www.kreativdialog.se
5
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
2015-09-27
"Om du fokuserar på resultat kommer
du aldrig att förändras.
Om du fokuserar på förändring
kommer du att få resultat".
vikt ⇨ hälsa
⇨ styrka
⇨ frihet
Jack Dixon
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Forts.
Fråga dig:
Om Nej!
Är jag beredd att lämna utrymme för jobbiga
tankar och känslor som dyker upp när jag
jobbar mot mina värden?
Är jag beredd att agera effektivt för att göra
det som innerst inne betyder något?
Har målet verkligen betydelse för dig?
Vilket kostar mest – att skjuta upp eller ta itu
med målet? Tärande smärta att stanna kvar
– livshöjande smärta att gå framåt.
Ja!
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Stanna kvar i motståndet och
upplev var det sitter, hur det
känns och var det tar vägen.
6
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
Intrasslad i tankar
2015-09-27
Livsdränerande
beteenden
3 minuter
Undersök tankar, känslor och beteenden som
gör problemet värre
Undvikande av
utmaningar
Kamp mot känslor
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
Att inse att en tanke inte är
något annat än en tanke.
Genom att bli
uppmärksammad på tanken
lär vi oss att den inte behöver
styra vårt beteende.
Lektion 3
Maria Helander mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se






Maria Helander mariahelander.se
Regler
Skäl eller ursäkter
Omdömen
Det förflutna
Framtiden
Jag-beskrivning
Maria Helander mariahelander.se
7
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
2015-09-27




Maria Helander mariahelander.se
Sant eller falskt?
Bra eller dåligt?
Farligt?
Hjälper tanken dig att leva nära dina
värderingar?
Maria Helander mariahelander.se
Strikt kontroll, perfektionistiska matregler
leder till:
 misströstan
 känsla av svek
 tappa kontrollen
 hetsätning
Maria Helander
www.mariahelander.se
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
Tankefälla:
”Om jag förlorar kontrollen över
min viktnedgång beror det på att
jag inte har varit tillräckligt hård.”
Kontrollen är problemet
– inte lösningen
Maria Helander
www.kreativdialog.se
Blogg:www.mariahelander.se
Maria Helander mariahelander.se
8
Maria Helander
Mitt Bästa Jag 2015
2015-09-27
”Det här är en intressant tanke…”
Radioapparaten
 Dokumentärfilmen
 Som moln på himmeln
 Sjung dem
 Skriv ned dem
 Tacka tanken
 Kalle Anka röst


En tanke är en tanke
Maria Helander mariahelander.se






Är denna tanke till någon hjälp eller nytta?
Är detta en gammal historia som jag brukar
berätta för mig själv?
Vad händer om jag tror på den här tanken?
Hjälper den här tanken mig att agera effektivt?
Om den här tanken får styra mitt beteende – vart
tar den mig då? I riktning mot ett meningsfullt liv
– eller i riktning mot kamp och lidande?
Är det här en tanke som hjälper mig att vara den
jag vill vara?
Maria Helander mariahelander.se
Pröva olika sätt att lägga märket till tankar
Pappret om Fastna i tankar
Maria Helander mariahelander.se
9