Se deras presentation.

Omräkningsfaktor för jämförelse av
investeringskostnader vid nyproduktion av
olika lägenhetstyper
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Innehåll
•  Bakgrund •  Sy,e •  Teori •  Material •  Metod •  Resultat •  Diskussion och Analys •  Slutsatser Bakgrund
•  Fakta om kopparstaden Ø 6450 lägenheter, 270 lokaler och 675 uthyrningsförråd i Falun •  Kopparstadens ekonomiska jämförelse •  Skillnader i produkJonskostnader på olika platser i landet. •  Jämförelse av byggnadsprojekt i Dalarna •  Justeringsfaktor behövs! Sy1e •  Ta fram omräkningsfaktor för olika lägenhetstyper Jll treor q Frågeställning o Går det aQ hiQa en beräkningsmodell som kan användas Jll aQ jämföra kostnaden för olika lägenhetstyper med en trea? o Hur påverkas kvadratmeterpriset på en lägenhet av varierande area? o Vad är det som gör aQ en typ av lägenhet blir dyrare än en annan? Teori
•  Kopparstadens studie •  Jämförelseobjekt •  Kopparstadens jämförelsefaktorer Projektnamn
Ort
Antal lägenheter
Vitsippan
Falun
54
Brigaden
Falun
89
Trädgården
Leksand
17
Gruvstaden
Falun
34
Solrosen
Smedjebacken
24
Örnen
Avesta
25
Skogen
Gagnef
12
Valhall
Mora
42
Rä@visan
Orsa
11
Lisselhagen
Borlänge
110
Freja
Ludvika
52
Argentum
Falun
36
Redovisade projektkostnader
Projektkostnad exklusive tomt och fasAghetskostnader
Tidsjustering Storlekjustering
Kopparstadens hypotes
Ø  1:or är cirka 25 % dyrare per kvadratmeter än treor Ø  2:or är cirka 10 % dyrare per kvadratmeter än treor Ø  4:or är ungefär lika dyra per kvadratmeter som treor Ø  5:or är cirka 20 % billigare per kvadratmeter än treor Material
•  BidCon •  Wikells sekJonsdata för VVS och El •  Testobjekt Ø HyQkammaren Ø Färdigbyggt 2008 Ø Stomme: KLH-­‐skivor Ø BidCon Testobjekt
Lägenhetstyp
Etta
Tvåa
Trea
Fyra
Femma
Kvm
48
69
77
103
118
Metod
•  Alla lägenheter kostnadsberäknades var för sig •  Varje kalkyl innehöll fyra kostnadsdelar: Ø VVS Ø El Ø Gemensamma utrymmen Ø Byggdelar Byggdelstyper
Resultat
Kalkylposter för [email protected] rum och kök • SUMMA EGET ARBETE: 258 148 Sek UE/INSTALL kostnader i Sek o  El o  Rör o  VenTlaTon o  Parkering o  Inredning o  Spiraltrappa o  Förråd o  Tvä@stuga o  Hiss • SUMMA UE
34 230 57 000 50 000 15 000 34 441 7 925 14 170 62 831 9 375 284 972 • ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 543 120 Sek Resultat
Kalkylposter för två rum och kök • SUMMA EGET ARBETE: 346 438 Sek UE/INSTALL kostnader i Sek o  El o  Rör o  VenTlaTon o  Parkering o  Inredning o  Spiraltrappa o  Förråd o  Tvä@stuga o  Hiss • SUMMA UE
48 986 62 000 53 000 15 000 45 690 7 925 14 170 62 831 9 375 318 977 • ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 665 415 Sek Resultat
Kalkylposter för tre rum och kök • SUMMA EGET ARBETE: 393 218 Sek UE/INSTALL kostnader i Sek o  El o  Rör o  VenTlaTon o  Parkering o  Inredning o  Spiraltrappa o  Förråd o  Tvä@stuga o  Hiss • SUMMA UE
55 716 80 000 58 000 15 000 50 080 7 925 14 170 62 831 9 375 353 097 • ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 746 315 Sek Resultat
Kalkylposter för fyra rum och kök • SUMMA EGET ARBETE: 472 335 Sek UE/INSTALL kostnader i Sek o  El o  Rör o  VenTlaTon o  Parkering o  Inredning o  Spiraltrappa o  Förråd o  Tvä@stuga o  Hiss • SUMMA UE
64 753 96 000 62 000 15 000 55 734 7 925 14 170 62 831 9 375 387 788 • ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 860 123 Sek Resultat
Kalkylposter för fem rum och kök • SUMMA EGET ARBETE: 393 218 Sek UE/INSTALL kostnader i Sek o  El o  Rör o  VenTlaTon o  Parkering o  Inredning o  Spiraltrappa o  Förråd o  Tvä@stuga o  Hiss • SUMMA UE
67 653 106 000 66 000 15 000 60 124 7 925 14 170 62 831 9 375 409 078 • ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 537 686 Sek Resultat
Kostnadstyp/lägenhetstyp
[email protected] rum och kök
Två rum och kök
Tre rum och kök
Gemensamma utrymmen per lägenhet
Fyra rum och kök
Fem rum och kök
95 131
Total kostnad inklusive gemensamma utrymmen
543 120
665 415
746 315
860 123
946 764
Area/m2 för [email protected] lägenheter
48
69
77
103
118
Standardarea
45
62
77
92
120
Total kostnad/m2 för [email protected]
11 315
9 644
9 692
8 351
8 023
Total kostnad/m2 enligt standardarea
12 069
10 733
9 692
9 349
7 890
Omräkningsfaktor
20% Kvadratmeterkostnad för olika typer av lägenheter jämfört en trea enligt [email protected] +17% 15% 10% 5% 0% -­‐5% [email protected] -­‐0,5% Tvåa Fyra Femma -­‐10% -­‐15% -­‐20% -­‐14% -­‐17% Omräkningsfaktor enligt standardarea
kvadratmeterkostnad för olika typer av lägenheter jämfört en trea enligt standardarea 30% 25% 25% 20% 11% 15% 10% 5% 0% -­‐5% -­‐10% -­‐15% -­‐20% -­‐25% [email protected] Tvåa Fyra -­‐4% Femma -­‐19% Diskussion och Analys
•  Små Lägenheter dyrare per kvadratmeter •  Planlösningen •  Studiens användbarhet Ø Hyresvärdar •  Förslag Jll fortsaQ arbete Ø Undersöka fler testobjekt Slutsatser
•  Ju större area desto billigare kvadratmeterpris erhålls. Ø  1:or är 17 % dyrare än treor Ø  2:or är ungefär lika dyra som treor endast 0,5 % billigare Ø  4:or är 14 % billigare än treor Ø  5:or är 17 % billigare än treor Tack för oss! Frågor?