Fakturans olika delar, sida 1

Sida 1/ 6
Sida 1/6
Sida 1 / 6
FAKTURA
Fakturadatum
Fakturadatum
OCR/Fakturanummer
Fakturadatum
OCR/Fakturanummer
Belopp
OCR / Fakturanummer
Belopp
tillhanda
Belopp Oss
Oss tillhanda
Kundnummer
Oss tillhanda
Kundnummer
Kundreferens
Kundnummer
Kundreferens
Kundreferens
Vi finns här för dig!
Logga in på
Vi
finns
dig!
Vi
finns här
här för
för
dig!
din kundsida
oresundskraft.se/kundsidor
3
Chatta med oss
7
1
Box 642, 251 06 Helsingborg
Box 642, 251 06 Helsingborg
Box 642, 251 06 Helsingborg
oresundskraft.se
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
615,75
615,75
215,16
215,16
1 769,55
1 769,55
Summa
Summa
Summa
769,69
769,69
268,95
268,95
268,95
2 211,94
2
2 211,94
211,94
Öresutjämning
Exkl. moms
Exkl. moms
Öresutjämning Öresutjämning Exkl. moms
0,42
2 600,46
0,42
2 600,46 2 600,46
0,42
Moms
Moms
Moms
650,12
650,12
650,12
Att betala SEK
Att betala SEK
3 251,00
3 251,00
615,75
215,16
1 769,55
Hoppas att
att du,
du, precis
precis som
som vi,
vi gillar
Hoppas
gillar den
den nya
nya fakturan!
fakturan!
veta
in påSurfa
oresundskraft.se/fakturan
Vill du vetaVill
merduom
denmer?
nya Surfa
fakturan?
in på oresundskraft.se/fakturan
Vill du veta mer? Surfa in på oresundskraft.se/fakturan
Bankgiro:
5155-5001
484 84
00-0
BIC:
NDEASESS
15 6389
9500 0099 6034 0917 6389
BG
5155-5001
PG 484 84Postgiro:
00-0 BIC:
NDEASESS
IBAN:
SE 15 9500 0099IBAN:
6034SE
0917
Sker ej
ej betalning
betalning
rätt tid
tid debiteras
debiteras
ränta
enligt
räntelagen
samt
ersättning för
för de
de
kostnader
förenade
Fordran är överlåten
Sker
ii rätt
räntelagen
samt
ersättning
Bankgiro:
5155-5001
Postgiro:ränta
484 enligt
84
00-0
BIC:
NDEASESS
IBAN:
SE 15 som
9500är0099
6034 med
0917dröjsmålet.
6389
Öresundskraft
AB,i rätt
Box
642,
251 006
Helsingborg.
Samtliga
bolag
är godkända
F-skatt.
Org
Fordran
är överlåten
tilltid
Öresundskraft
AB,enligt
Box 642,
251 06samt
Helsingborg.
Samtliga
bolag
är godkända
för F-skatt.
nr 556089-7851
Sker
ej betalning
debiteras
ränta
räntelagen
ersättning
för deförkostnader
somnrär556089-7851
förenade
medOrg
dröjsmålet.
Fordran är överlåten
Öresundskraft AB, Box 642, 251 006 Helsingborg. Samtliga bolag är godkända för F-skatt. Org nr 556089-7851
INBETALNING/GIRERING
AVI
Kundnummer
Fakturanummer
Oss tillhanda
Betalningsavsändare
Johnsson
Elin
Ström Tommy
Elvägen
1
Edwin Berlings
gata 15
111
252 11
50 Elköping
Helsingborg
8
Från bankgironr (vid girering)
Till bankgironr
5155-5001
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
Referensnr
Första sidan visar en sammanställning av de produkter du betalar för.
På följande sidor specificeras din användning per produkt.
5
1778160604 #
7
32761
1778160604
2016-01-04
9
6 >
Här har vi samlat de uppgifter du behöver vid betalning: belopp, oss
tillhanda och OCR-/fakturanummer. Här står också fakturadatum,
kundnummer samt din eventuella referens. Ha gärna kundnumret
till hands när du kontaktar oss. Du behöver även kundnumret första
gången du skapar ditt konto på kundsidorna.
2
Sidnummer och totalt antal sidor som fakturan innehåller.
3
Här finns Öresundskrafts kontaktuppgifter. Du är alltid välkommen att
höra av dig.
4
Här visas de produkter du betalar för. Beloppen per produkt inklusive
samt exklusive moms. Du hittar även momsen specificerad här.
5
Fakturans totalsumma inklusive moms, avrundat till hela kronor. Det är
detta belopp du ska betala.
6
I denna ruta får du aktuell information och erbjudanden från oss.
Fakturanumret är detsamma som OCR-numret. Använder du ett annat
7
inbetalningskort ange alltid fakturanummer.
8
Öresundskrafts bankgironummer, där pengarna för betalningen ska
sättas in.
9
Här visas den totala summan att betala.
Öresundskraft AB
DEN AVLÄSES MASKINELLT
öre
3251 00
1
Betalningsmottagare
MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
Kronor
OCR
Inbet avgift (ifylls av banken)
När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referensnr
BG 130 OCR spec
Detta är en exempelfaktura med ett urval av de produkter och tjänster som
fakturan kan innehålla.
Tydligare & enklare
enklare :)
Tydligare
Tydligare &
& enklare :):)
Hoppas att du, precis som vi gillar den nya fakturan!
6
#
Fakturans olika delar, sida 1
Öresundskraft värnar om miljön. Även du kan göra ett aktivt miljöval genom
att välja E-faktura. Du ansöker om E-faktura genom din internetbank.
Du kan också få din faktura via e-post, blankett för detta hittar du här.
Autogiroblankett laddar du hem här.
Moms
Moms
Moms
153,94
153,94
153,94
53,79
53,7953,79
442,39
442,39
442,39
4
Elhandel
Elhandel
Elhandel
Elnät
Elnät
Elnät
Fjärrvärme
Fjärrvärme
Fjärrvärme
2
Elin Ström
Elin Ström
Johnsson
Elvägen
1 Tommy
Edwin
Berlings
gata 15
Elvägen
1
111
11 Helsingborg
Elköping
252
50
111 11 Elköping
Logga
påpå
dinkundsida
kundsida
oresundskraft.se/kundsidor
Mejlainoss
på
[email protected]
Logga
in
oresundskraft.se/kundsidor
Ring kundservice
042-490 32 00
Chatta
med
ossoss
oresundskraft.se
Chatta
med
oresundskraft.se
Telefontid
8–18
vardagar,
felanmälan dygnet runt
Mejla
oss
på
[email protected]
Mejla oss på
[email protected]
Facebook
facebook.com/oresundskraft
Ring
kundservice
042-490 32
32 00,
00
Ring
kundservice
042-490
vardagar,
felanmälandygnet
dygnetrunt
runt
telefontidTelefontid
kl. 8–18 8–18
vardagar.
Felanmälan
Facebook
facebook.com/oresundskraft
Facebook
facebook.com/oresundskraft
Fakturaöversikt
2015-12-09
2015-12-09
1778160604
2015-12-09
1778160604
3 251 SEK
1778160604
33251
2016-01-04
251SEK
SEK
2016-01-04
32761
2016-01-04
32761
1234
32761
1234
1234
51555001 #41#
Fakturans olika delar, sida 2
Sida 2/6
Tips från kundservice
När fakturan nu fått en nytt utseende har vi även förändrat hur eventuella referenser presenteras. Skulle du
upptäcka några felaktigheter ber vi dig kontakta oss med rätt uppgifter så att vi kan korrigera detta så fort som möjligt.
Enklast gör du detta via e-post [email protected] Tack för hjälpen!
Elhandel (TryggEl)
Öresundskraft Marknad AB, SE556519767901, Löpnr OMA5370210
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 1352871
ÄnläggsningsID: 735 999 124 000 476 262
Kundens referens: 12345
2015-10-01 - 2015-11-30
11
12
Årsavgift
El
Energiskatt
Här får du mer specificerad information om dina avtal och produkter.
Områdes- och anläggningsid är beteckningar på din anläggning. Dessa
uppgifter behöver du uppge om du ska ändra avtalsform. Detaljerade uppgifter
om dina avtal och din energianvändning hittar du på kundsidorna.
10 Tips från kundservice. I denna ruta kommer varje månad ett aktuellt tips från kundservice.
Kontraktsnr: 8382791
OmrådesID: HBG
Avtalstyp
TryggEl
10
Längd
Slutdatum
1 år
2016-09-30
Antal
Pris
Summa
31 dgr
272,00
45,46
872 kWh
0,3600
313,92
872 kWh
0,2940
256,37
Moms 25,00 %
153,94
Totalt
769,69
11 Här ser du vilket avtal du har, hur lång avtalsperioden är och vilket
datum avtalet löper ut.
12 Elhandel består av två delar, en årsavgift och ett pris per kilowattimme
(kWh). Priset per kilowattimme beror på vilken avtalsform du valt samt
vilket elområde anläggningen tillhör. Energiskatt och moms tillkommer.
Elnät (Enkeltariff)
Öresundskraft Marknad AB, SE556519767901, Löpnr OMA5370210
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 1352871
ÄnläggsningsID: 735 999 124 000 476 262
Kundens referens: 12345
Abbonemang
Säkring 16 A
Elöverföring
Säkring 16 A
13
Antal
Pris
Summa
30 dgr
1768,00
145,32
485 kWh
0,1140
69,84
Moms 25,00 %
53,79
Totalt
Fakturaförklaring: oresundskraft.se/fakturan
abonnemang och elöverföring. Abonnemangskostnaden är en fast
årsavgift beroende på säkringsstorlek, medan elöverföringskostnaden
beräknas per kilowattimme (kWh).
Kontraktsnr: 8382791
OmrådesID: HBG
2015-11-01–2015-11-30
14
13 Elnät – här ser du din säkringsstorlek. Elnätspriset består av två delar,
268,95
Förbrukningsstatistik: oresundskraft.se/kundsidor
SNART DAGS FÖR ALMANACKAN 2016
Sedan några år tillbaka har vi nya rutiner kring vår
uppskattade almanacka. Numera skickar vi bara ut
almanackan till dig som verkligen vill ha den.
Obs! Du som beställde förra året kommer att få
2016 års almanacka automatiskt i år. Du behöver
alltså inte göra någon beställning i år.
Konsumenträtt: oresundskraft.se/konsumentratt
Elens ursprung
Fossilt
42 % Förnybart 14 %
D i tt e l a vta l
Miljöpåverkan
Koldioxidutsläpp (g/kWh) 344,47
Kärnbränseavfall (g/kWh) 0,001230
Kärnkraft 44 %
Fossilt
20 %
Du som inte beställde förra året men vill ha den för 2016
gör din beställning på oresundskraft.se/almanacka2016
Om du inte har möjlighet att lägga beställningen på hemsidan,
kontakta kundservice 042-490 32 00. Den 31 oktober är
sista beställningsdagen.
Almanackan skickas ut i mitten av december 2015.
Öre sun d skra f ts
e l f örsä l j n i n g 2 0 14
Miljöpåverkan
Koldioxidutsläpp (g/kWh) 167
Kärnbränseavfall (g/kWh) 0,00060
Kärnkraft
21 %
Förnybart
59 %
Mer information hittar du på oresundskraft.se
15
14 Här hittar du nyttiga länkar till några av våra webbsidor.
15 Baksidan av inbetalningskortet blir en yta för oss att delge dig informa-
tion och erbjudanden. Vad som finns här kan variera från månad till månad. Håll gärna ögonen öppna efter fördelaktiga erbjudanden och nyttig
information. För dig som är elhandelskund kommer även ursprungsmärkningen av din el att redovisas här.
Sida 3/6
Fjärrvärme (Konsument)
Öresundskraft Företagsmarknad AB, SE556519767901
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 26117001
ÄnläggsningsID: 735 999 124 006 088 568
Kundens referens: 1234
Kontraktsnr: 7022706
OmrådesID: 05F
2015-11-01 – 2015-11-30
Antal
Pris
Summa
30 dgr
2 780,00
236,11
2 189 kWh
0,7016
1 535,80
Fast del
Energidel
Moms 25,00 %
442,39
Totalt
2 211,94
Fakturans olika delar, sid 3
Här fortsätter den specificerade informationen beroende på hur många
produkter som din faktura avser.
16 Information om dina mätvärden.
17 Här hittar du mätarnummer för just din mätare, datum för avläsning och
avläst värde.
Din fjärrvärme kommer från återvunnen energi. Läs mer på oresundskraft.se
18 I kolumnen beräknad årsförbrukning ser du hur stor din användning
16
beräknas bli. Beräkningen baseras på senast gjorda avläsning och kan
därför variera.
Elhandel
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 1352871
17
Mätarnummer: 2358413
Kontraktsnr: 7022706
Datum
Ställning
Avläst
2015-08-31
37 413
Beräknat
2015-09-30
37 753
2015-11-30
38 624
Beräknat
19
Total
Förbrukning
Beräknad årsförbrukning
18
872 kWh
872 kWh
4 894 kWh
Förbrukning
Beräknad årsförbrukning
Elnät
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 26117001
Mätarnummer: 2358413
Kontraktsnr: 7022706
Datum
Ställning
Avläst
2015-08-31
37 413,0
Avläst
2015-10-31
38 624,4
Beräknat
2015-11-30
38 624,4
Total
484,6 kWh
484,6 kWh
4 894,0 kWh
Förbrukning
Beräknad årsförbrukning
Fjärrvärme
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 26117001
Mätarnummer: 3010381
Kontraktsnr: 7022706
Datum
Ställning
Avläst
2015-07-31 DeltaT: 16,5 C
2,692
Beräknat
2015-10-31
5,594
Beräknat
2015-11-30
7,783
Total
2 189 kWh
2 189 kWh
19 524 kWh
Förbrukning
Beräknad årsförbrukning
Fjärrvärme
Elvägen 1, 111 11 Helsingborg
Anläggnings-/avtalsnr: 26117001
Mätarnummer: 3010381
Kontraktsnr: 7022706
Datum
Ställning
Avläst
2015-07-31
120,81
Beräknat
2015-10-31
251,01
Beräknat
2015-11-30
349,22
Total
98,21 m3
98,21 m3
876,00 m3
19 Här visas hur mycket ditt hushåll har använt under fakturaperioden uppdelat per produkt. Avläst betyder att du betalar för faktisk användning.
Beräknat betyder att du betalar för uppskattad användning.