Alla lika – alla olika

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET
Alla lika – alla olika
– hur vi stöder relationskompetens bland barn
T I D: Barnkonventionsdagen den 20 november 2015
P L ATS: Arenan, Folkhälsan, Topeliusgatan 20, Helsingfors
MÅLGRUPP: BESLUTSFATTARE, ADMINISTRATÖRER SAMT PERSONAL
INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLEUNDERVISNING.
9.00–9.30
ANMÄLAN
9.30–9.40
INLEDNING Samarbetsprojekt mellan Folkhälsan och dagvården i Kyrkslätt.
Kaffe
Förbundsdirektör Viveca Hagmark, Folkhälsan
9.40–11.00
KÄNN MIG – KÄNN MED MIG
Känslornas betydelse för barns
helhetsmässiga utveckling. Psykolog Petra Zilliacus Familjehuset Ankaret
11.00–11.30 ALLA LIKA – ALLA OLIKA
Modell för hur man bygger upp arbetet med social
komptens från daghem till andra stadiet
Chefen för dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, Kyrkslätts kommun
11.30–12.45 LUNCH
med utställning av arbetsmaterial
12.45–13.15 IPAD I VARDAGEN
Datapedagog Johan Palmén, Folkhälsan
och barnträdgårdslärare Hanna Lindberg, Kyrkslätt
13.15–13.45 FHILLE – FÖR EN GOD SKOLSTART Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet
Johanna Sallinen, Folkhälsan och specialbarnträdgårdslärare Fredrika Törnroos, Kyrkslätt
13.45–14.15 START OCH STEGEN
14.15–14.45
För tidigt lärande i förskolan.
Sakkunnig inom småbarnspedagogik Jennie Stolzmann- Frankenhaeuser,
Folkhälsan och barnträdgårdslärare Charlotta Hagelberg, Kyrkslätt
KAFFE MED UTSTÄLLNING
14.45–15.15 D E OTR O L I G A Å R E N
Synpedagog Misa Möller / speciallärare Maj-Lis
Eriksson, Folkhälsan och daghemsföreståndare Catrine Nordström, Kyrkslätt
15.15–15.30 SAMMANDRAG OCH AVSLUTNING Avdelningschef Gun Andersson, Folkhälsan
Seminariet ordnas i samarbete mellan Folkhälsans Förbund och svenska småbarnspedagogiken inom Kyrkslätt kommun.
Under lunch- och kaffepausen finns möjlighet att bekanta sig med material som tagits fram under projektets gång
samt övrigt material riktat till målgruppen från Kyrkslätt svenska resurscenter, Folkhälsan och Speres.
Anmälningar senast 11.11 2015 till www.folkhalsan.fi/daghemutanmobbning --> kurser och seminarier
Seminariet är avgiftsfritt. Till seminariet finns ett begränsat antal platser.