AutisMate - Region Halland

1(6)
2015-01-01
AutisMate
för iOS
www.autismate.com
2(6)
Introduktion
Med Autismate kan du kombinera kommunikationskartor med visuella scener. Du
kan också lägga in steg-för-steg-instruktioner och göra listor att bocka av. Du kan
använda symboler (SymbolStix), foton och videosekvenser.
Hjälp
Starta AutisMate
När du öppnar AutisMate hamnar du där du
avslutade, antingen på din kommunikationskarta
eller i mappen med de visuella scenerna.
För att växla mellan kommunikationskartan
och de visuella scenerna: klicka på
glada gubben/hem. Är du uppkopplad kan du
få hjälp på engelska under frågetecknet.
Under stjärnan ligger de olika visuella scheman
som finns.
Redigera
Redigera
Växla mellan
kommunikationskarta/
visuella scener
Klicka på pennan för att hamna i redigeringsläge.
Sedan kan du göra nedanstående ändringar.
Visuella
scheman
Kommunikationskarta
Ändra i kommunikationskartan
Klicka på glada gubben så kommer du till kommunikationskartan.
Klicka på pennan och skriv in din kod om du inte redan är inne i redigeringsläget.
Lägga till en knapp eller mapp
Klicka på den stora pennan och välj lägg till knapp (Add Button) eller lägg till ny
mapp (Add Folder).
Välj varifrån bilden ska tas. Symbol (SymbolStix),
Rutstorlek
bildgalleriet eller ta ett foto.
Välj din bild och skriv in vad den ska heta.
Klicka på Submit.
Därefter får du spela in vad rutan ska säga.
Ändra i en ruta
Klicka på rutan och välj vad du vill göra.
Ändra texten (Set Label), ändra bilden, ändra
bilden (Set Image), spela in tal/ljud
(Record Phrase), ändra linjefärg (Color),
ta bort (Delete) eller gömma (hide) rutan.
Stor penna
Växla mellan
kommunikationskarta/
Visuella scener
Tangentbord
(engelskt)
3(6)
Ändra rader och kolumner
Klicka på den stora pennan.
Välj Change Grid dimensions.
Ställ in det antal du vill ha och klicka på Set Grid Dimensions.
Ändra rutstorleken genom att dra reglaget mellan stjärnorna uppe till vänster
Det finns ett tangentbord på engelska, men varken talsyntes eller ordprediktion på
svenska.
Visuella scener
Gör nya scener med olika hotspots
Klicka på Add Scene.
Döp den och klicka på Submit.
Klicka på pennan och välj Change
Background Image.
Välj sedan var du vill hämta din bild ifrån
(symbolbiblioteket, bildgalleriet eller ta ett
kort).
Hotspots är osynliga knappar i bilden som kan
göra olika saker när man klickar på dem,
t ex tala, länka till en ny visuell scen, öppna en
valkarta, länka till en berättelse bestående av
bilder eller videoklipp i olika steg, öppna ett
avbockningsbart steg för steg schema, eller länka till musik.
Skapa Hotspots
Öppna redigeringsläget med pennan.
Gå till den scen du vill lägga till hotspots i.
Klicka på pennan (längst nere till vänster) och
välj Add Hotspot.
Välj vilken typ du vill skapa:
Berättelse (story hotspot), avbockningsbart
schema med belöning (schedule hotspot),
talande (voice hotspot), valkarta (choice board
hotspot), video (video hotspot), öppna annan
visuell scen (link hotspot), spela musik (music
hotspot) eller tom hotspot (empty hotspot).
Välj hur den ska se ut.
Välj mellan att rita med fingret (Custom Outline),
en färdig form (Shape), en symbol eller enbart
Text.
4(6)
När du ritar med fingret (Custom Outline) kan du välja om den ska var synlig
(Outlined eller Semi-Transparent) eller inte (Invisible).
Välj sedan färg och rita sedan med fingret på skärmen där du vill ha din hotspot.
Klicka på Submit för att bekräfta när du är nöjd. Väljer du något av de andra
alternativen följer du instruktionerna.
Du får nu upp alternativ beroende på vilken typ av hotspot du valt.
Om du vill flytta en Hotspot håller du inne den ett par sekunder. Den börjar då att
skaka och du kan flytta den.
Klicka på den gröna bocken för att spara.
Talande (Add voice hotspot)
Klicka på Record voice.
Klicka på den röda pricken och spela in. Klicka på röd ruta när du är klar med
inspelningen.
Klicka på Save and Exit.
Hotspoten rör sig nu vilket innebär att du kan flytta den dit du vill.
Klicka sedan på den gröna bocken för att spara.
Berättelse (story hotspot)
Välj User Story.
Klicka på pennan och gör din berättelse genom att lägga till eller ta bort sidor (Add
Page, Remove Page), välja bild (Set Page), lägga till en video (Add Video), spela in
en fras (Record Phrase) eller lägga till en text (Add Caption)
Klicka på den gröna bocken för att spara.
Avbockningsbart schema (choiceboard hotspot)
Välj User Schedule om du vill göra ett nytt schema eller Existing Shedule om du vill
använda ett du redan har.
För att göra ett nytt ska du klicka på första bilden och välj från symbolbiblioteket,
bildgalleriet eller ta ett nytt kort.
Klicka på add title för att döpa bilden.
Klicka på rutan om du vill lägga till en video, spela in tal, byta bild, lägga till en
berättelse eller sätta en tid som räknar ner.
Klicka en gång till på rutan så kan du göra inställningar för hur tiden ska räkna ner
(Choose Timer Type)
Klicka på pennan uppe i högra hörnet när du är klar.
5(6)
Valkarta (choice board hotspot)
Du får upp en vit ruta.
Klicka på pennan för att lägga till rutor och mappar.
Detta görs på samma sätt som i kommunikationskartan (se beskrivning ovan).
Klicka på krysset när du är klar.
Klicka på den gröna bocken för att spara.
Om du vill göra ändringar i valkartan i efterhand måste du klicka dig fram till kartan
och sedan gå till redigeringsläget (pennan i högra hörnet).
Video (video hotspot)
Välj User Library,
Välj en befintlig video i bildgalleriet. Klicka på Use.
Länka (link hotspot)
Välj till vilken visuell scen du vill länka.
Göra ett avbockningsbart schema utan att koppla till hotspot direkt.
Gå till redigeringsläget.
Klicka på stjärnan.
Klicka på +.
Skriv in namnet på ditt schema och Submit.
Se ovan (Avbockningsbart schema) hur man gör detta.
Back-up
Börja med att exportera din användare.
Koppla in din iPad till datorn
Gå till redigeringsläget (pennan)
Klicka på inställningar
Klicka på Users
Klicka på Export User
Välj namnet på den användare du vill exportera.
Du ser nu ”Saving User ___” Den försvinner när innehållet är sparat.
Gå in i iTunes och välj din iPad fån menyn.
Gå till appdelen och scrolla ner till fildelningssektionen.
Välj AutisMate från listan med appar till vänster.
Leta upp den exporterade filen.
Välj var du vill spara den på din dator.
6(6)
Ladda ner en användare från dator till iPad
Koppla in din iPad till datorn.
Gå in i iTunes. Klicka på Add
Välj användarfilen.
Öppna Autismate i din iPad.
Gå till redigeringsläget.
Klicka på inställningar
Välj Users
Import User
Välj namnet på den användare du vill importera
Skriv in namnet på den nya användaren och klicka på Submit.
Kontakt
Kontakta gärna Resurscentrum för kommunikation Dako (se kontaktuppgifter på
www.regionhalland.se/dako) om du har förslag på förbättringar i denna
användarmanual.