Produkter - Fritz Foderstyrning AB

www.fritzagro.nu
Problemlösning
Nackbommen är problemet
En ko lägger och reser sig ca 17 ggr per dag och då är ett bekvämt liggbås en förutsättning. Kon måste kunna göra detta på
ett naturligt sätt utan att störa sitt ligg- och resbeteende. Hela läggningsfasen får inte ta mer än 5-7 min och måste ske med
bakklövarna uppe i båset och huvudet under nackbommen. Vid studier har vi uppmätt läggningsfaser på upp till 40 min för
stora kor, beroende på att nackbommen är för låg. Detta påverkar naturligtvis kon negativt vad gäller konsumtion, avkastning
och välbefinnande. Med tanke på kornas variation i storlek måste båsen vara anpassade efter de största korna i besättningen.
I Djurskyddslagen finns bestämda mått vad gäller liggbåsets längd men det finns inga mått angivna vad gäller nackbommens
höjd över båsmattan. Studier visar att det bör vara 125 cm om det ska passa till de största korna i en besättning. Äldre
inredningar uppfyller inte dessa krav.
Lösningen är att ta bort nackbommen helt och ersätta den med vår båstriangel.
NYHET
Båstriangel
Vårt utvecklingsarbete har gått ut på att ta fram en konsol som stabiliserar
inredningen. Detta är nödvändigt då konstruktionen blir instabil när man tar
bort nackbommen.
Konsolen, som vi valt att kalla båstriangel, är anpassad för att passa till olika
liggbåsfabrikat och frontrör i olika höjd. Positivt med konstruktionens utformning som triangel är att den styr upp kon så den lägger sig rakare i båset. För
att förhindra att korna kommer för långt fram i båset när de lägger sig kan man
kompletta med ett bogstöd, vi säljer sådana sedan tidigare.
Tomas Ydrestrand på Brostorps Gård i Ydre, med 60 liggbås, har valt vår båstriangel. Detta efter rekommendation från djurhälsoveterinär Helena Kättström
som tidigare hade registrerat att många stod halvvägs upp i båsen och hade
förlängda läggningsfaser. Hon kommer att följa upp och redovisa resultatet
En enkel lösning på ett stort problem!
www.fritzagro.nu
tunnplåt
FRITZ
Antal timmar innan 5 % rödrost har uppträtt
Rubber-Slat 160
Magnelis utManar
Vädrets Makter
Magnelis®
Aluzinc®
Galfan
®
Galvaniserat
10 000
Antal timmar
9 000
8 000
Mjuk gummiprofil på Magnelis® plåtstomme
7 000
6 000
5 000 upp till 3000 mm. Patentansökan nr: 125 11 22-6
H=160 mm Bärighet
4 000
3 000
2 000
1 000
0
5
10
15
20
25
Ytbeläggningens tjocklek (µm)
35
Magnelis lämpar sig för tuffa miljöer, även där
Aluzinc® inte passar, t ex i djurstallar.
Vi använder höghållfast plåt med Magnelis® ytbehandling.
Detta ger oöver-träffade
Mycket god självläkning på klippta kanter hål
och
repor.
egenskaper att stå emot korrosion och då speciellt ammoniak.
Läs mer om Magnelis® i utdraget från vår leverantörs produktinfo nedan.
Antal timmar
med tiden och blir mattare – det är en av
mer Magnelis att användas främst för
få nackdelar med Magnelis. Ytan är inte
kundunika artiklar och lagerläggs inte i
Tre procent magnesium – det är förklaringen
till den metallbelagda tunnplåten Magnelis® unika
lika blank och vacker som på Aluzinc®
AMBEs standardsortiment.
korrosionsmotstånd.
Magnelis
från ArcelorMittal BE Group SSC AB (AMBE) utmanar till och med
och
lämpar sig därför inte lika
bra för
Vill du veta mer om Magnelis eller
estetiska
Magnelis yta ikan
rostfrittapplikationer.
stål och aluminium
många applikationer
för tuffa miljöer.
BE Groups övriga plåtsortiment, ta
målas och stålet kan levereras anoljat
kontakt med:
eller E-passiverat som är ett miljövänligt
Produktchef Mikael Ericsson,
Magnelis
ytbeläggning
det till och med ersätta rostfritt stål och
En tredje fördel med Magnelis är att
[email protected]
ytskydd
för
transport och hantering.
Produktansvarig
Peter Jähnke,
består
av 3 procent
aluminium.
materialet
lämpar sig mycket väl för
Magnelis
finns i tjocklekar
från
0,45
Antal timmar innan 5 % [email protected]
rödrost har uppträtt
magnesium,
–
Magnelis
ska
användas
där
du
har
forming
och
bockning. Svetsbarheten
till
2 mm och3,5
kanprocent
fås i princip i samma
®
Magnelis®
Aluzinc
GalfanGunnar Galvaniserat
Produktansvarig
Österberg,
aluminium
ochgäller
resten
höga
krav
på
korrosionsmotstånd,
säger
är
dessutom
god
Magnelis
skapar ett
stålsorter
som
för galvaniserat
Växthusmiljö
–
här –
passar
Magnelis.
[email protected]
10 000
® . Inledningsvis
zink.
Flertalet
har 9 000 komRichard
Ralsgård,
marknadschef
oxidskikt som skyddar svetsen mot uppstål
och
Aluzinctester
De
kan också
nås via vår
växel 040-38 40på
00.
visat att just 3 procent 8 000
AMBE. Om du i dag använder rostfritt
komst av rost.
Jämförelse
av egenskaper
magnesium,
i miljöer där vanlig varmförzinkad plåt
7 000
Stort intresse
®
Galvaniserat
Galfan
Aluzinc®fallMagnelis
varken mer
inte räcker, kan
du i många
använda
6 000
Många kunder visar stort intresse för
eller
Magnelis i stället. Rostfritt och alumi5 000
Skyddmindre,
mot korrosion
4 000marin miljö)
Magnelis.
gerOmgivning
ett extremt
nium
och
med klor (simhallar,
Refär ibland+överkvalificerade
++
+++
3 000
– Det är kunder som ser att Aluzinc
högt
korroonödigt
dyra
material
som
kan
ersättas
Omgivning med ammoniak (stall, växthus)
Ref
+
–
++
2 000
och
vanliga varmförzinkade stål inte
sionsmotstånd Richard
av
Magnelis.
Ralsgård.
Omgivning med SO2 (sura 1industrimiljöer)
Ref
+
++
+
000
räcker till i tuffa miljöer som simhallar,
jämfört med
0
Självläkning
av repor och klippkanter
Ref
+
–
++
växthus, djurstallar och marina miljöer,
vanlig
varmförzinkad
plåt, Galfan
och 10 Självläkning
5
15
20
25
35
Magnelis lämpar sig för tuffa miljöer, även där
®. Korrosionsbeständigheten
Korrosionsmotstånd
på bockade/pressade delar
Ref
+
– Magnelis
++är
är
En
annan
stor
fördel
med
säger Richard Ralsgård. Även kunder av
Aluzinc
Ytbeläggningens tjocklek (µm)
Aluzinc® inte passar, t ex i djurstallar.
faktiskt
upp tio gånger bättre än hos
förmågan till självläkning av klippta
rostfritt och aluminium som vill kunna
Formbarhet
Tre
procentsina
magnesium
gerär
bäst
motståndsvanligt
galvaniserat
stål.
kanter
och
hål,
något
som
Magnelis
reducera
kostnader
intresserade.
Vid bockning och profilering
Ref
o
–
o
kraft vid korrosion. Perfekt för t ex vägräcken
Magnelis är inte mycket dyrare än
delar
med andra
varmförzinkade
stål.
ochMagnelis
stoplar. yta är jämnt grå, något mörVid djupdragning
Ref
o
–
o
galvaniserat stål och rätt använt kan
Bäst i klassen på detta är dock Magnelis.
kare än Aluzinc®, och mörknar något
Lämplighet för svetsning
Ytans visuella intryck
o likvärdig,
sämre,
Magnelis
efter–34
veckor+ bättre
Ref
–
––
o
Ref
–
+
–
Aluzinc® efter 34 veckor
Galfan efter 28 veckor
Magnelis®
2
Ytor, gr/m2
ZM90
ZM120
Stålsorter
DX51D till DX57D, HX260LAD
Tjocklek
0,45 mm till 2 mm (kommer att utökas)
Bredd
Upp till 1 630 mm
med tiden och blir mattare – det är en av
få nackdelar med Magnelis. Ytan är inte
ZM175
ZM195
ZM250
S220GD till S390GD
H240D
ZM310
ArcelorMittal BE Group SSC AB – till vardags
kallat AMBE
– är den tredje
största
aktören på den
Varmförzinkat
efter
6 veckor
svenska marknaden för tunnplåt. Med sitt steelservicecenter i Karlstad kan AMBE erbjuda kunder
inom industri, bygg, fordons- och vitvarutillverkning en modern och kostnadseffektiv produktion
av tunn- och bandplåt med kompletta resurser för
slittning, klippning och distribution.
Mycket god självläkning på klippta kanter hål
och repor.
mer Magnelis att användas
främst för
5
kundunika artiklar och
4 lagerläggs inte i
www.fritzagro.nu
FRITZ
®
Rubber-Slat
Mjuk gummiprofil på Magnelis
®
Rubber-Slat® 50
H= 50 mm.
Bärighet upp till längd
700 mm. Till kalvar 1200 mm
Rubber-Slat® 100
H= 100 mm.
Bärighet upp till längd
1600 mm
plåtstomme
Rubber-Slat® 130
H= 130 mm.
Bärighet upp till längd
2200 mm
Rubber-Slat® 160
H= 160 mm.
Bärighet upp till längd
3000 mm
Spaltöppningen kan vara 35, 30, eller 25mm
Alla fyra profilhöjderna levereras kompletta med gummi. Gummiprofilerna har samma grundform men finns i tre olika bredder.
Med bredd 125mm blir spaltöppningen 35mm.
Med bredd 130mm blir spaltöppningen 30mm.
Med bredd 135mm blir spaltöppningen 25mm.
Unik konstruktion
Plåtprofilerna sammanfogas utan
svets och nitning. Plastgaveln låser
plåtprofilen så att den inte kan lossna.
Konstruktionen är patentsökt.
Patentansökan nr: 125 11 22-6
Rubber-Slat® 160 med plastgavel.
Vi uppnår en mycket god renlighet på denna gummispalt tack vare den fjädrande och bomberade toppen och en exakt spaltöppning.
Öppningsarean är maximal och därmed renligheten då inga sammanhängande bryggor eller distanser finns. Detta bekräftas i
försök på SLU i Skara där jämförelse gjordes med gummimatta på betongspalt.
Rubber-Slat® 160 är volymprofilen, den har en plastgavel, övriga har plåtgavlar.
Profilerna är förstärkta invändigt med ”plåtkryss” i olika längder beroende på spaltens längd och bärighet.
Gummispalt över tvärkulvert
Gummispalt över tvärkulvert, där man vill ha ett dränerande och halkfritt golv.
Gummispalt över skrapgångar
Problemet med ”öppna skrapgångar” där korna står och väntar inför mjölkning kan
lösas med Rubber-Slat 100 eller 130.
3
www.fritzagro.nu
Halvspalt
med gummispalt Rubber-Slat® 160
Detta är en halvspaltlösning som i första hand är avsedd till mottagningsbox för kalvar upp till 200-300 kg.
Eftersom boxen består av mer än 50% helt golv uppfyller den reglerna som KRAV-box.
Ombyggnad har skett från djupströbädd till halvspalt hos Br. Andersson Fänestad.
Lutande planet mot väggen (7%) är belagd
med en mjuk gummimatta, den gödsel som
hamnar här är lätt att skrapa ner i spalten.
Halkrisken är minimal, mindre ströåtgång
och friskare kalvar.
7%
7%
FRITZ
Rubber-Slat® 125
gummibeläggning för betongspalt
Det är en extruderad gummiprofil utformad så att den enkelt går
att klämma fast på spalten helt utan verktyg.
Djurhälsan förbättras
Oberoende holländska och tyska undersökningar visar att djuren
får ett naturligare beteende, bättre tillväxt och färre skador med
gummibelagt underlag.
Golvstudier på SLU i Skara och Alnarp visar att mjölkkor går
bättre dvs. med längre, rakare steg och med ett mer regelbundet
rörelsemönster på gummiklädda golv.
Rubber-Slat finns till olika betongspaltsbredder.
125 mm (122 - 125) exempelvis A-betong
4
www.fritzagro.nu
FRITZ
Gummispalt
Spalten är tillverkad i stål och varmförzinkad. Konstruktionen är uppbyggd på laserskurna underliggare och u-profiler, upphängningen kan
ske på rak kant eller fals. Vi skräddarsyr efter dina önskemål med eller
utan gummi och öppningsbar lucka.
Ränngaller
Båsförlängare
Med ett antal gummiprofiler kan båspallen förlängas för att uppfylla djurskyddskraven eller för att förbättra kons liggkomfort.
Halvspalt
Båspallen kortas in till ca 140 cm och ersätts med gödsel-dränerande gummispalt. Gummit har en bredd av 50 mm.
Gummispaltens öppning är 30 mm i den del som ingår i båspallens
minimimått och som genomgått ”ny teknikprovning”. I övrigt kan
öppningen vara större.
Halvspalt 400 mm med 5 gummistavar och ränngaller
FRITZ
Båsförlängare
4 konsoler
per 2400-sektion
Slagankare
4 konsoler
per 2400-sektion
5 konsoler
per 2400-sektion
6 konsoler
per 2400-sektion
Båsförlängare 320 mm med 4 gummistavar
5
www.fritzagro.nu
FRITZ
Gödselnedsläpp
i öppna skrapgångar
Bredden på gummit är 50 mm, spaltöppningen
anpassas efter eget önskemål. Spalten är uppbyggd på stål och är varmförzinkad.
Vi ritar och tillverkar gödselnedsläppet efter ditt önskemål: bredd, längd och höjd.
FRITZ
Båskantband
Godkänt att höja kanten med Fritz flexibla båskantband
50el.
el.6060
ØØ
50Ø50
el.
60
50el.
el.6060
ØØ
50Ø50
el.
60
40 4040
Välj rätt modell av bandhållare
50el.
el.6060
ØØ
50Ø50
el.
60
140
140140
a) Ø 50 + rörklammer
Det är viktigt att bandet hamnar vid krubbkanten och någon cm b) Ø 60 + rörklammer
över kanten. Ovanstående modeller är försedda med ett antal hål. De c) 50x50 + bakstycke o bult
passar därför till ett 20-tal olika inredningskombinationer.
d) 60x60 + bakstycke o bult
Vi tillverkar även med specialmått.
e) trästolpe + skruv
Sträcköglan skruvas fast
på bandet i ena änden.
Med hjälp av ett vanligt
spännband eller med
handkraft spänns bandet. Det kan behövas en
efterspänning efter några
dagar
6
*Överstiger fyrkantsröret 60 mm
medföljer självborrande skruv i
stället för bakstycke och bult.
• korna drar inte ut fodret på båspallen
• mer foder kan läggas ut på en gång
• mindre rengöring av galler och bås
• bättre hygien i båset
• bättre foderhygien
www.fritzagro.nu
Detaljritningar på portalsystemet och foderkrubborna
Här är byggt efter vårt koncept med förlängd klövpall, båsavskiljare, gummispalt
och självflyt. Korna står alltid med bakklövarna på gummispalten oavsett kons längd.
Glasfiberkrubba med stativ. Är lämplig för montering både
inne i stallet eller för utvändig utfodring.
Glasfiberkrubban är blank, slät och lätt att
hålla ren. Utformningen med den höga bakkanten gör att den rymmer mycket foder. Den är
ändå inte djupare än att kon når sitt foder. Hon
kan inte heller slänga över fodret över kanten.
7
www.fritzagro.nu
FRITZ
Golvbåsavskiljare
Användbar i liggbås, foderliggbås, kort och långbås. Genom sin skålade utformning är
den bekväm att ligga mot, men hög nog att kon inte lägger sig på den.
L= 1000 mm B=120mm H=120 mm
FRITZ
Rälssystem
FRITZ
Rundbalssystem
Rälsgående rundbalsspjut
Rälssystem på IPE 120
1800
Skarv och hängbeslag
Automatväxlar och kurvor
Portalsystem
Speciallösningar rälssystem
Stallmattor
700 resp 1000
Begär broschyr och offert.
Vi på FRITZ är mycket stolta över
att kunna presentera nyheter som
kommer att förbättra djurmiljön i
nya och gamla lösdriftsladugårdar.
Välkommen att kontakta oss för
information och offert.
Gunnar Fritz
FRITZ FODERSTYRNING AB
Enegatan 4, 571 39 Nässjö, tel 0380-755 90
Mobil (Gunnar Fritz) 070-537 55 90
Epost: [email protected] Internet: www.fritzagro.nu