Korta anvisningar för Office365 (Aug2015)

Contents
1.
Office 365 FAQ................................................................................................................................. 2
3.
Hur skicka mail? ............................................................................................................................... 4
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hur logga in? .................................................................................................................................... 3
Hur byta språk och tidszon? ............................................................................................................ 5
Hur aktivera vidarebefordring? ....................................................................................................... 6
Alternativ vid visning av e-postlådan. ............................................................................................. 7
Hur navigera i Office 365? ............................................................................................................... 8
Kontakter. ........................................................................................................................................ 9
Onedrive ........................................................................................................................................ 10
Hur installera Office på egen dator? ......................................................................................... 12
1. Office 365 FAQ
https://www.hanken.fi/sv/node/35201
(www.hanken.fi > Studier > Studieservice > IT-tjänster > E-post och Kalender > Office 365 FAQ)
Frågor:
1. Varför måste jag läsa min Hankene-post?
2. Varför fungerar inte längre adressen [email protected]?
3. Var hittar jag min e-postlåda?
4. Vad är skillnaden mellan e-postadress och användarnamn?
5. Hur läser jag min e-post på min telefon/surfplatta?
6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram?
7. Hur mycket lagringsutrymme har jag i min e-postlåda?
8. Hur mycket lagringsutrymme har jag i min OneDrive?
9. Hur byter jag lösenord?
10. Kan jag vidarebefordra min e-post på Hanken till en annan e-postadress?
11. Hur får jag e-posten att skicka automatsvar?
12. Varför ser jag inte mina e-postmappar?
13. Var ser jag hur mycket utrymme min e-postlådas använder?
14. Finns det en adressbok för hela Hankens organisation?
15. Vad händer då jag blir färdig från / slutar på Hanken?
16. Vad händer om jag inte när- eller frånvaroanmäler mig före 1:a september?
17. Hur installerar jag Microsoft Office på min egen dator?
18. Varför accepterar inte Microsoft Office mitt användarnamn?
Svaren på alla dessa frågor hittas alltså i vår Office 365-FAQ.
https://www.hanken.fi/sv/node/35201
(www.hanken.fi > Studier > Studieservice > IT-tjänster > E-post och Kalender >
Office 365 FAQ)
2. Hur logga in?
Inloggning sker via
http://office365.hanken.fi.
Eller via ”VERKTYG” på
Hankens hemsida.
Logga in med
[email protected]
och ditt hankenlösenord
Vid första inloggningen väljer man
språk och tidszon.
Välj enligt eget önskemål, men vårt råd
Är att välja engelska (united kingdom)
och tidszon enligt bilden.
3. Hur skicka mail?
För att börja skriva
ett nytt e-post
väljer man Nytt”
(”New”).
För att bifoga dokument
eller annan fil väljer ni
”Bifoga” (”Attach”).
Välj önskad fil
från Onedrive
eller från datorn.
4. Hur byta språk och tidszon?
Uppe till höger finns
kugghjulet under
vilket man hittar
”Alternativ” (”Options”).
Under ”Allmänt”
(”General”) och
”Region och
tidszon” kan man
byta språk.
5. Hur aktivera vidarebefordring?
Följ instruktionerna i
punkt 3 för att hitta till
inställningarna för
Office 365.
För att vidarebefordra epost till en annan epostadress klickar du dig
fram till ”Forwarding”.
6. Alternativ vid visning av e-postlådan.
Följ instruktionerna i
punkt 3 för att hitta
till inställningarna för
Office 365.
Under ”Message list” har man
möjlighet att t.ex. stänga av
förhandstitten av e-posten.
(OBS! Inte samma som reading pane)
Under ”Reading pane”
finns möjlighet att t.ex.
flytta eller ta bort
läsfönstret.
7. Hur navigera i Office 365?
Bakom knappen högst uppe
till vänster hittar man
genvägarna till samtliga
tjänster i Office 365.
8. Kontakter.
Navigera enligt punkt 6.
Egna kontakter hittas
under ”My contacts”.
Övriga Office 365-användare
på Hanken hittas under
”Directory”.
9. Onedrive
Navigera enligt punkt 6.
Skapa nytt
dokument från
”New” eller ladda
upp existerande
från datorn med
”upload”.
Vill du dela ett
dokumet eller en
mapp så klickar
du på de tre
punkterna och
väljer share.
I följande ruta får du
bjuda in de personer
du önskar dela
materialet med. Välj
önskad rättighet
uppe till höger.
Molnlagringen i Office 365
heter Onedrive. Utrymmet är
väl tilltaget och lär inte ta slut
för någon.
Mottagaren får ett
e-post med länk till
dokumentet.
Länken öppnar dokumentet i
read only-läge, men mottageren
har (om avsändaren gav
tillåtelse) möjlighet att editera
dokumentet via knappen uppe
till höger.
10.
Hur installera Office på egen dator?
Med Office 365 från Hanken får du installera Microsoft Office-programmen på din egen dator utan
extra kostnad.
Dessutom kan du använda dig av de Microsoft Office-appar för surfplattor och telefoner.
För att installera Officeprogrammen på din egen
dator klickar du på Office 365-knappen uppe till
vänster. Välj sedan ”Installera nu”. (klicka ur de
två checkboxarna ifall du så önskar)