20. Information från institutionerna

2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | STADSBIBLIOTEKET
För att fira att Stadsbiblioteket
genomgått RFSL:s HBTQ-utbildning
anordnades i oktober en HBTQ-vecka.
Ett spännande samtal hölls mellan vår nye
fristadsförfattare Jude Dibia och Cihan
Arikan från RFSL Newcomer samt Jay
Seipel från Malmö mot diskriminering
kring Judes författarskap. De berörde
bland annat utanförskapet och hur det
är att vara ny Sverige. Nätverket Stolta
föräldrar till hbtq-barn visade filmen
Du ska nog se att det går över. Under
fredagen gästades biblioteket av 65 elever
från Malmö Latinskola som lyssnade
på Sebastian Lönnlövs föreläsning om
HBTQ-litteratur i dåtid och nutid och på
Bobbi Sand som pratade om att designa
queera spel. Veckan avslutades med en
välbesökt bok- och seriemässa.
BO
BB
I SA
ND
Ped
a
gog
Höstlovet innebar många olika
aktiviteter på Stadsbiblioteket, allt enligt
devisen ”för barn kvar i stan”. Biblioteket
ska vara en intressant plats för barn
och unga året om, men särskilt under
skolloven. Därför erbjöds ett smörgåsbord
av aktiviteter för alla åldrar: Spelhäng,
författarbesök, digitala och mer analoga
verkstäder. Besökssiffrorna har varit höga
och att den tillfälliga barnavdelningen
är liten dämpar inte besökslustan. I
år var första gången biblioteket hade
öppet under allhelgonahelgen och
såväl barnavdelningen som Balagan var
välbesökta både lördag och söndag.
”Spelhäng” i Röda rummet blev en
succé, det kom cirka 200 barn i åldrarna
6–14 år. Extra glädjande var att många
hittat till bibliotekets spelhäng för första
gången. Föreningen Mega hade ett bord
med pärlplattor och det blev populärt,
där satt barn och föräldrar och gjorde
pärlplattor efter Super Mario-mönster.
Juristjouren i Lund är en verksamhet
där studenter ger gratis juristrådgivning
och sedan en tid tillbaka finns de på
Stadsbiblioteket. Det är fyra tillfällen per
termin och fyra personer per tillfälle. Det
är oftast fullbokat flera veckor i förväg och
intresset växer.
H
allå där Bobbi Sand, pedagog på
Lärcentrum och speldesigner,
som höll i en seriemässa under
bibliotekets HBTQ-vecka. Varför en bok- och
seriemässa?
– Arbetsgruppen för HBTQ-veckan ville
synliggöra dessa grupper utifrån ett
perspektiv som är relevant för biblioteket.
Det var också ett sätt att uppmärksamma
egenutgivningen, vilket inte gjorts tidigare.
Det är ofta små förlag med 1-2 personer som
ger ut sina egna böcker och de har svårt att
nå ut. Genom mässan lärde vi oss mer om
böcker och serier med HBTQ-tema.
Hur gick det?
– Det kom en strid ström av besökare hela
dagen och utställarna höll intressanta
presentationer om sina verk, bland annat
om hur man kan inkludera HBTQ-frågan i
Markus Malinda Lindmark med sitt album TRANS:IT. Foto:
Amir Ghotaslou.
barnböcker på ett normvidgande sätt. Sara
Claes besvarade frågan varför så många
tycker det är konstigt med transvestiter och
Marcus Malinda berättade om sitt seriealbum
TRANS:IT, som på ett humoristiskt sätt
berättar om fördomar och rädslor.
Vad tyckte de medverkande? Besökarna?
– De medverkande var nöjda med att få träffa
besökare och nätverka med varandra. Totalt
var det 12 förlag på plats. Några stannade
under en stor del av dagen för att lyssna
på presentationerna; som mest var det 50
personer som lyssnade på presentationerna
och handlade böcker.
Foto: Erik Leo
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | MALMÖ MUSEER
Under höstlovet fick museets unga
besökare tillverka sockerbetslyktor,
fladdermusholkar och annat pyssel.
Aktiviteter för fritidsgrupper och
allmänheten lockade 1071 besökare.
Spökvandringar till Fångtornet var
fullbokade och besöktes av 180 barn.
Malmö Museer deltar i InnoCarnival,
en tävling för unga kring hållbara
innovationer. Museet arbetar med 17
klasser för att inspirera eleverna till
egna uppfinningar.
Med anledning av flyktingsituationen
erbjuder Malmö Museer och konstmuseet
workshops och visningar för unga
ensamkommande flyktingar. Kostnadsfria
besök erbjuds två gånger per vecka för
transit- PUT- och anvisningsboenden i
Malmö. Hittills har 70 unga tagit del av
programmen som fortsätter under hösten.
UL
FB
ERG
EN
DO
RFF
Ped
a
gog
Arbetet med samtidsdokumentationer
i samarbete med regionala och nationella
parter har utvecklats. Malmö Museer
EU-migranten Mioara har bott i Sorgenfrilägret under lång tid tillsammans med sin dövstumme son. Foto: © Jenny Eliasson
har fokus på stadens flyktingsituation
och EU-migranterna. Bilder av EUmigranternas boendesituation, porträtt
och miljöskildringar samt berättelser har
samlats in. Arbetet planeras fortsätta
nästa år.
I anslutning till utställningen Välkommen
till Sverige genomförs ett program med
tio föreläsningar. Den 8 oktober visades
teaterföreställningen Fragment av liv
– berättelser från krigstiden av och med
Kulturföreningen Viva för inbjudna
skolklasser och pensionärer.
H
ej Ulf Bergendorff, pedagog på
Malmö Museer. Du arbetar just nu
med InnoCarnival Skåne, vad är det?
– Det är ett projekt där 170 grund- och
gymnasieklasser i hela Skåne tävlar med
innovationer på temat hållbar utveckling.
Projektet som drivs av Malmö stad och
Region Skåne ska stärka ungas engagemang
och få fram konkreta lösningar till en hållbar
utveckling.
– De första träffarna på museet har haft fokus
på energi, mat och vattenrening. I januari
besöker vi klasserna för att följa upp deras
arbeten och i mars får eleverna testa sina
idéer på en expertpanel innan de skickar
in bidragen. Finalen hålls på Malmö Live
i maj, där eleverna kan vinna fina priser.
Genom vårt nära samarbete med SEA-U
Marint Kunskapscentrum blir programmen
Två miniutställningar öppnade i
oktober. Under Bästa biennalen 2015
öppnade Hur ser du – I blickar av glas
speglas vi där konstnären Eva Marie
Lindahl undersöker hur några uppstoppade
djur ser på museibesökarna. På Idéplaneten
öppnade Innovationer som förändrat
vår vardag med bland annat den första
transistorradion, polaroidkameran och
bärbara datorn.
Under oktober hade Malmö Museer
38 910 besök, drygt 8000 fler besök
jämfört med motsvarande period förra året.
tvärvetenskapliga. Eleverna får även inblick
i aktuell forskning kring musselodling och
algodling i Öresund.
– Det är ett jätteinspirerande arbete, största
utmaningen är att skapa program som blir
spännande både för sjätteklassare och för
gymnasieelever som går en fördjupningskurs
i hållbar utveckling. Ju fler elever vi träffar
desto mer insikter får vi, så det är lärorikt för
oss också!
Foto: Matso Pamucina/Malmö Museer
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | SOMMARSCEN
Sommarscens medarbetare är mitt
i programläggningen inför 2016 års
programsäsong och det har precis gått
ut information om att Malmöbor och
kulturaktörer kan skicka in programförslag
på vad man vill se eller göra i nästa års
program. Hittills har detta följts av ett stort
gensvar, framförallt från det fria kulturlivet
– i Malmö och på andra håll i Sverige.
Det förs också samtal med Malmös
scenkonstinstitutioner. Sommarscen är
bland annat i kontakt med Unga Teatern/
Malmö Stadsteater om ett möjligt
samarbete under sommaren 2016.
PET
HE
RL
IND
GR
EN
Pro
duc
ent
Som en del av att Malmö sedan
årsskiftet är finskt förvaltningsområde
kommer Sommarscen att i 2016 års
program presentera ett antal föreställning
med finsk och/eller finskspråkig
koppling. Det planeras i nuläget för en
konsert, ett gästspel (teater, cirkus eller
dans) och en filmvisning. Minst en av
programpunkterna kommer att vända sig
till barn.
Foto: Johan Bävman
Sommarscen ser under denna period
även över alla spelplatser, dels de årligt
återkommande platserna man försöker
att etablera som mötesplatser och dels
görs analyser på var i staden Sommarscen
behövs mest och vad för arrangemang som
passar bäst var. Utifrån ett stort underlag
av publikundersökningar från tidigare år
H
så kommer Sommarscen inför 2016 särskilt
att titta på spelplatser i Fosie och Husie
där Malmöbor i något lägre utsträckning
känner till och besöker Sommarscen
Malmö.
Sommarens programperiod för 2016
är satt till den 18 juni –13 augusti.
allå Pether Lindgren, frilansande
producent på Sommarscen! Du har
besökt den stora internationella
musikfestivalen Womex i Budapest.
ute i världen, fantastiska akter och musiker
som jag aldrig hört talas om eller som aldrig
passerat eller presenterats i Malmö eller
i Sverige.
– Womex, World Music Expo, är en turnerande
och årligt återkommande musikkonferens,
nätverksträff och showcase-festival där global
musik presenteras för bokningsagenter,
festivalbokare, managers, musiker och
allmänt musikintresserade från hela världen.
Delegaterna och de medverkande genomför
möten och seminarium på dagtid och lyssnar
på konserter på kvällarna.
Vad tror du att Sommarscens internationella
musikprogram fyller för funktion?
– Jag tänker att Sommarscen fungerar som en
katalysator för nya musikaliska uttryck som
aldrig presenterats i Malmö tidigare, att det
inspirerar, utmanar och skapar möten mellan
Malmöbor, turister och olika kulturer.
Vad är dina intryck från årets mässa?
– Jag blir alltid lika inspirerad och imponerad
av hur mycket spännande musik det finns
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | KULTURSTÖDSENHETEN
Kommunstyrelsen beslutade 2011 att
förstärka kulturförvaltningens budget
med två mkr per år för särskilda insatser
inom Områdesprogram för ett socialt
hållbart Malmö. Hösten 2012 infördes
ett ”Särskilt stöd till kulturprojekt inom
områdesprogrammen” riktat till det fria
kulturlivet. Stödformen skulle bidra till
att:
• utveckla kontaktytor mellan dem
som bor och verkar i de fem avsedda
områdena och Malmö i övrigt.
• kulturorganisationer förankrade i ett
eller flera av de fem områdena skulle
arrangera kulturprojekt.
• skapa nya samarbeten och initiativ
mellan olika parter inom Malmös
kulturliv samt nå nya målgrupper.
• utveckla projekt med förutsättningar
att utvecklas långsiktigt
GO
RA
NB
OS
EV
SK
I Ha
ndl
ägg
are
Ideella föreningen Destino var
först med att söka den nya stödformen.
Målgruppen för projektet var
inledningsvis flickor i åldrarna 12 –22.
Syftet med projektet var att genom samtal
och workshops om konst väcka deras
intresse för eget skapande och därigenom
höja flickornas självkänsla. Projektet
inleddes på Kirsebergs stadsdelsbibliotek,
och har sedan dess spridits till de övriga
stadsområdena, vilka sedan en tid tillbaka
själva bidrar till verksamheten med gratis
lokaler och förbrukningsmateriel.
H
Verksamheten har, förutom det
konstnärliga skapandet, kretsat kring
vikten av att göra sin röst hörd i en
patriarkal hemmiljö där samtalet och
debatten annars domineras av pojkar
och män. Då även många unga killar
visat intresse för verksamheten omfattar
den numer även killgrupper men fokus
kvarstår på tjejerna. Workshopparna
avslutas med offentliga vernissager.
allå där Goran Bosevski! Områdesprogrammen har nyligen avslutats, vad har det
särskilda stödet haft för effekt för det fria kulturlivet?
– Det är alltid svårt att i förväg bedöma hur en ny stödform ska tas emot av de fria
kulturaktörerna och om den har en chans att ge önskad effekt. Vi började med att engagera
kulturstödsenhetens alla nätverk plus områdeskoordinatorerna i varje stadsområde. Allting
var ju nytt för alla men information nådde ut och ansökningarna började strömma in. Både
etablerade aktörer och sådana som vi aldrig hade hört talas om hörde av sig. Det blev många
möten men slutligen också många beviljade stöd. Flera av projekten har, precis som vi hade
hoppats, etablerat sig och har nu mer eller mindre kontinuerlig verksamhet.
Vad händer nu?
– Flera av projekten avslutas först under nästa år så den slutliga utvärderingen dröjer. Men det
är snart dags för Malmö stads slutkonferens om områdesprogrammen, där vi ska diskutera hur
man kan arbeta vidare med våra nyvunna erfarenheter.
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | BARNKULTURENHETEN
Linda Persson, pedagogisk samordnare,
och Tobias Ohlsson, filmpedagog, deltog
20 –23 oktober i den internationella
barnfilmsfestivalen Cinekid i Amsterdam.
Cinekid arrangeras varje höst och är
världens största mediefestival för barn.
Den tio dagar långa festivalen omfattar
alla aspekter av medieindustrin för
den unga publiken och drygt 50 000
barn besöker varje år mer än 500
medieproduktioner. Festivalen är viktig
att delta i för våra filmpedagoger för att
möta andra professionella i filmbranschen,
men också för att få inspiration, ny
kunskap till utveckling av nya metoder
samt att fortsätta utveckla kontaktnätet i
Amsterdam.
SO
FIA
EK
LA
ND
ÉN
Spe
cial
ped
ago
g
Den 20 oktober hölls en kväll
om elevinflytande och kultur på
Palladium, ett samarrangemang
mellan grundskoleförvaltningen,
kulturförvaltningen och Musik i Syd
inom ramen för Skapande skola. Det
var femte gången en sådan mötesplats
arrangerades, med syfte att öppna
för möten och samtal kring lärande,
skapande, språk och kultur. Under
kvällen diskuterades hur vi kan involvera
våra elever med kulturupplevelser och
Skapande skola. Exempel lyftes fram och
Kulturcrew presenterade sig tillsammans
med representanter från det danska
LMS (Levande Musik i Skolan – danska
motsvarigheten till Musik i Syd).
H
ej Sofia Ek Landén! Kan du berätta lite om Nasse hittar en stol som är ett
samarrangemang mellan kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen på
Kreativt Lärcentrum.
– Med detta projekt vill vi undersöka på vilket sätt en teaterföreställning med efterföljande
workshop kan ge fördjupad upplevelse hos barn och pedagoger. För att ta reda på det
så dokumenterar vi och samlar in information från både pedagoger, kulturaktör och
föreställningsvärd. Analysen kan förbättras genom att inkludera flera olika personers och
funktioners syn på resultatet. Detta ger oss ett bättre underlag att fatta rätt beslut inför
framtida projekt.
– I workshopen hittar barnen saker som de förmodligen aldrig sett förut. Vi vill stimulera
undersökanden av vad det kan vara, vad det kan bli och hur det kan användas. Vi presenterar
material som för varken barnen eller deras pedagoger har en känd funktion utan som
inspirerar till ett fantiserande kring olika användningsområden, syften eller upplevelser.
Vi vill helt enkelt ge dem möjlighet att inta nya perspektiv på världen!
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | STADSARKIVET
I oktober öppnade Karolina Bång
och Karin Casimir Lindholms utställning
51 % Swedish på Stadsarkivet.
I serieform berättar utställningen om
den svenskamerikanska identiteten.
Utställningen följdes upp med ett
författarsamtal om projektet den
20 oktober.
Inom Demokrati, engagemang och
rättigheter hölls tre föredrag – Arkiv
och mänskliga rättigheter med före
detta stadsarkivarie Anna Svenson, 101
historiska hjältar med författaren Ola
Larsmo på Stadsbiblioteket, och forskaren
och författaren Fredrik Strömberg
berättade om seriernas subversiva kraft.
En workshop om demokrati förr och nu
ägde rum den 21 oktober.
DA
VID
OS
SER
It-a
r k iv
arie
På höstlovet fick Stadsarkivet besök av
Stadsbibliotekets Lisa Rydberg och Karin
Svensson. Utifrån temat ”Skräck och
rädslor” fick barn från sju år och uppåt
göra serieberättelser om det läskigaste
de vet.
När seriefestivalen I seriernas värld
gick av stapeln i slutet av oktober var en
del av programverksamheten förlagd i
Stadsarkivets lokaler. Den 24 –25 oktober
hölls den stora seriemässan på Stadsarkivet
med föreläsningar, utställningar,
workshops och massor av serier.
Tillsammans med Landsarkivet i Lund
genomfördes utbildningen Greppa arkivet,
ett utbildningspaket på grundnivå för
arbete i kommunarkiv, för dem som
arbetar med kommunala arkiv men inte är
utbildade arkivarier.
Stadsarkivets stigande besökstrend
håller i sig. I oktober kom 5940 besökare,
vilket är den högsta månadssiffran
för året.
H
Ungsocialisten Emil Nordström var en av personerna
deltagarna fick möta i månadens workshop.
allå där David Osser! Vad händer i e-Arkivets värld?
– Från och med den 1 november är dokumenthanteringsverktyget Doculive arkiverat och
sökbart via Malmö stads e-Arkiv. Förutom Doculive är även förtroendemannaregistret Mandat
sökbart. Vi har även arkiverat två gamla IT-stöd, Kundakt Dart och Kundakt Flykt. Vi har redan
planerat in möten för leverans av det gamla ekonomisystem A+ till e-Arkivet.
Varför arkiverar man IT-stöd?
– Det är lätt att glömma bort att våra IT-stöd innehåller information, allmänna handlingar, och
dessa ska bevaras så länge det inte finns ett gallringsbeslut.
Vad ska de som använder e-Arkivet tänka på?
– Alla sökningar loggas i e-Arkivet så tänk på att endast söka efter känslig information om du
handlägger ett ärende där informationen krävs.
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | MALMÖ KONSTHALL
De pågående utställningarna Light Time
Tales, en retrospektiv utställning med verk
av Joan Jonas i konsthallen och Konstfilm
i arabvärlden i C-salen har hittills haft 26
388 besökare (till och med 5/11).
Två plus två, ny dansk och svensk
litteratur presenterades i K-salen den 21
oktober. Författarna Christel Wiinblad
(DK), Kristian Bang Foss (DK), Ida
Börjel (SV), och Andrzej Tichý (SV)
presenterades. Ett samarrangemang med
Danskt-Svenskt Författarsällskap, med
stöd av Statens Kunstfond och Svenska
Akademien. Under höstlovet pågick
höstlovsverkstad i K-salen, Förvandling
med skuggor och ljus, för stora och små, i
samarbete med Bästa Biennalen.
NIL
AS
HU
LTM
AN
Sky
dds
om
bud
Samma tema gällde, Förvandling med
skuggor och ljus, när Malmö Konsthall
gästade Bellevuegårdsbiblioteket och
hade öppen verkstad där den 30 oktober.
Även detta är ett samarbete med Bästa
Biennalen.
Den 31 oktober var det en efterlängtad
bok-release, Carla Zaccagnini och Runo
Lagomarsino, vilken dokumenterar deras
utställning på Malmö Konsthall tidigare
i år. Katalogen är publicerad i samarbete
med Mousse Publishing i Milano.
Den amerikanske konstkritikern och
konsthistorikern Hal Foster besökte
Malmö Konsthalls bokhandel den 2
november och signerade sin nya bok Bad
New Days: Art, Criticism, Emergency.
Han är professor vid institutionen
för konst och arkeologi vid Princeton
University och en av redaktörerna av
tidskriften October samt författare till flera
konstvetenskapliga böcker. Konstlyftet,
Konsten är fri och helgverkstäderna
fortsätter.
Konsten är fri. Foto: Malmö Konsthall.
H
ej Nilas Hultman! Du är vakt, värd och skyddsombud. Den årliga uppföljningen
av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, har just lämnats in. Hur du
upplever den fysiska arbetsmiljön på Malmö Konsthall?
– Det fungerar bra här och alla medarbetare är ansvarsfulla. Det är i stort sett okej och
utan incidenter. Man ska komma ihåg att detta faktiskt är en byggarbetsplats när vi
byter utställningar. Många gånger bygger vi ju i stort sett om konsthallen inför den nya
utställningen. Den pågående utställningen med Joan Jonas var till exempel ett exceptionellt
bygge med mycket avancerad teknik. Vi som arbetar med utställningsbygget ska givetvis följa
alla säkerhetsföreskrifter, men även besökarens säkerhet är en viktig faktor att ta hänsyn till.
– I SAM kom vi bland fram till att vi ska förnya och uppdatera informationstavlorna. Man kan
aldrig informera för mycket om säkerhet.
Foto: Malmö Konsthall
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | MALMÖ KONSTMUSEUM
BER
TIL
WA
R
NO
LF
Vak
t
mä
sta
re
I samband med Samtidskonstdagarna,
som arrangerades av Riksutställningar och
Statens konstråd, hade konstmuseet en
förhandsvisning av Rainbow in the Dark.
Närmare 300 hitresta, professionella
från konst- och kulturlivet i hela landet,
tog del av höstens stora utställning. Den
samlar 26 internationella konstnärer/
grupper och berör konst, religion,
tro och tvivel. Utställningen invigdes
den 17 september av kommunalråd
Frida Trollmyr i närvaro av flertalet
medverkande konstnärer och curatorerna.
På vernissagedagen höll professor
Joseph Massad, Columbia University,
en föreläsning under titeln Islam and
the Choice of Liberalism. Utställningen
har uppmärksammats i såväl lokal som
nationell och dansk press, och utsetts
till en av de fem mest intressanta
utställningarna av Dagens Nyheter. I
samband med utställningen genomför
konstmuseet programserien Lördagar
på konstmuseet då utställningen
kan ses tillsammans med kända
kulturpersonligheter. Den 31 oktober
besöktes konstmuseet av Ann Heberlein,
som pratade om tro och tvivel utifrån
några av utställningens verk.
Den 24 oktober hade konstmuseet
vernissage för Vi har en viktig grej
på gång som samlar några av landets
främsta serietecknare. Utställningen
har producerats av Grafikens Hus men
har på konstmuseet fått ett tillägg
i form av en väggmålning av den
Malmöbaserade serietecknaren Karolina
Bång. Utställningen har dragit en helt ny
publik, och de workshops i teckning som
genomförs har varit mycket välbesökta.
Sedan den 27 oktober tar Malmö
Konstmuseum varje tisdageftermiddag
emot grupper med ensamkommande
flyktingbarn som får titta på
utställningarna och delta i workshops.
Slottsholmen hade 22 856 besökare
under oktober månad.
H
ej Bertil Warnolf! Du har varit
vaktmästare på halvtid i tio år. Nu är
det åtta dagar innan du går i pension.
Vad har varit roligast under dessa år?
– Det roligaste har utan tvekan varit att
installera utställningarna. Jag har hängt
konst och målat mycket, både väggar och
hjälpt konstnärer med mer detaljerat måleri
på väggarna som tillhört verken. Sen var
det väldigt intressant att vara med om den
stora magasinsflytten. Jag har kombinerat
mitt arbete på konstmuseet med egen
verksamhet som konstnär. Det har varit
väldigt bra med ett fast jobb, då intäkterna
som konstnär är osäkra. Men nu ser jag fram
emot att vara konstnär på heltid.
Tryckpressen var flitigt använd under vernissagen av Vi
har en viktig grej på gång. Foto: Jenny Ekholm/Malmö
Konstmuseum
Du var med att bygga upp Rainbow in the
Dark. Har du något favoritverk?
– Jag tycker altarinstallationen av Etcetera är
lysande! En fantastisk idé att försöka avskaffa
helvetet. Men det starkaste verket tycker
jag ändå är Svart påve, svart får av Mirosław
Bałka. Det är ödesmättat och säger något om
den rasism som är riktad mot svarta – att utse
en svart påve till den heliga stolen anses av
många som ett tecken på väldens undergång.
Foto: Malmö Konstmuseum
2015
10
VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | KULTURSKOLAN
Vecka 44 var kulturskolan del av Malmö
Lives barnsatsning KLONK. Vi ordnade
workshops i bild & form, serieteckning och
teater för höstlovslediga barn och skolornas
fritidsverksamhet. Workshoparna hämtade
inspiration från utställningen De Dödas
Altare och Allhelgonahelgen. Dessutom
hölls en teaterkurs som utmynnade i en
föreställning i Green Room. Cirka 140
barn deltog i aktiviteterna, liksom en och
annan förälder.
MA
TS
GU
STA
FSS
ON
Lär
are
Vi stod Sida vid Sida med Malmö
SymfoniOrkester på scen i stora
konsertsalen 31 oktober. En storslagen
avslutning av vårt samarbete med Malmö
Live under höstlovsveckan. Cirka 100
elever från ordinarie verksamheten och
El Sistema-verksamheten gav konsert
tillsammans med MSO och konferencier
Nassim al Fakir. Konserten föregicks av två
heldagar med repetitioner i Mazetti där
barnen och lärarna fick lära känna varandra
och MSO kom och repade med oss. Läs
mer i intervjun med Mats!
Malmö Musikhögskola höll
kompetensutvecklingsdagar under
höstlovet där många av våra lärare som
inte var involverade i Sida vid Sida eller
workshops deltog. Kulturskolan höll ett
seminarium om El Sistema.
Med serier, mangafigurer och pennorna
i högsta hugg intog våra serie- och
mangateckningselever Stadsarkivet under
barnseriefestivalen I Seriernas Värld. Det
livemålades på Stadsarkivets fönster och
salarna fylldes av elevernas verk. Temat var
Mitt framtida jag.
Sida vid Sida 31 oktober, på scen kulturskolan, MSO och
Nassim al Fakir. Foto Adam Hult
H
ej Mats Gustafsson! Du var en av
lärarna från kulturskolan som
arbetade med Sida vid Sidakonserten, hur var det?
– Det var så roligt! Jag tror att vi allihop tyckte
det var väldigt kul att få arbeta med eleverna
på ett annat sätt än vi brukar – under dagtid,
att få arbeta tillsammans, och med kollegorna
i El Sistema för första gången.
Var det nervöst?
– Ja! Tankarna gick kring hur MSO skulle ta
det, hur vi skulle fixa det osv. Sen när MSO
kom till vårt rep i Mazetti så visade det sig att
de upplevde det lika nervöst. Det var en ny
sak även för dem som de tog på största allvar.
Vad betyder ett sånt här samarbete?
– Eleverna får med sig en erfarenhet för livet
Seriemålningar på Stadsarkivets fönster.
Foto: Hanna Petersson
SKAP på besök. För att uppmuntra
elever att inte bara spela utan också skapa
musik har SKAP – Sveriges kompositörer
och textförfattare tillsammans med
Kulturskolerådet valt ut fem kulturskolor
för kompetensutveckling på området.
Malmö Kulturskola var en av dem. Så den
5 november var SKAP hos oss tillsammans
med Marit Bergman och Anders Wrethov
och höll låtskrivarworkshop med lärarna.
Kunskapen tar lärarna med sig in i sin
undervisning av eleverna.
och en lärdom av hur det är att arbeta i en
symfoniorkester. De kommer i kontakt med
den klassiska musiken på ett annat sätt och
vi bygger vidare på en tradition. Sen betyder
det att vi får ta malmöbor från hela Malmö till
Malmö Live vilket är otroligt fint.
Hur kändes det under konserten, att sitta där
med våra elever och MSO bredvid varandra?
– Åh, det var jättehärligt! Ett så stort fokus
och en stark känsla hos oss alla av att vi är här
och nu, nu spelar vi våra toner, det fanns inte
en tanke på efter.
Foto: Jenny Leyman