Välkommen på inspirationskväll om föräldraskap, barns självkänsla

Välkommen på inspirationskväll
om föräldraskap, barns självkänsla
& det goda samtalet i familjen
Onsdag 4/11 kl 18.00-20.30
Den uppskattade författarinnan, föreläsaren & samtalsterapeuten Jana Söderberg ger
inspiration om hur det goda samtalet i familjen kan förbättra Ert barns mentala styrka samt
självkänsla. Detta är en barnfri kväll för Er föräldrar.Kontakta Er BVC-sköterska för biljett.
Tänk på att i Östergötland hör vårdcentral & BVC ihop vid listning.
Barn & föräldrar som är listade på Vårdcentralen i Söderköping får tillgång till vårt
kompetenta team av erfarna, specialistutbildade BVC-sköterskor & BVC-läkare.
Hälsningar/ BVC-teamet på Familjecentralens BVC.