Kampanj Skeptikerns guide till Jesus - Stefan Gustavsson

85 KR
INB. 224
A-PRIS: 1
SIDOR, C
SIDOR, C
A-PRIS: 1
99 KR
INB. 192
TVÅ omistliga BÖCKER
AV
STEFAN GUSTAVSSON
DET BÄSTA FÖRSVARET AV TRON PÅ JESUS SOM FINNS PÅ SVENSKA I DAG!
SKEPTIKERNS GUIDE TILL JESUS DEL 2
SKEPTIKERNS GUIDE TILL JESUS DEL 1
ställer frågan vad vi historiskt kan veta
om Jesu unika anspråk på att vara Guds
Son och den utlovade Messias. Och vad
kan vi veta om de första kristnas anspråk att de mötte honom uppstånden
efter hans korsfästelse?
är en lätttillgänglig men samtidigt
djuplodande resa genom historien för
att söka svar på vad vi egentligen kan
veta om Jesus, vilka källor vi har tillgång till och hur vi kan bedöma deras
trovärdighet.
”En guldgruva”
”Ett måste för lärare, präster och pastorer … borde sättas
i händerna på både unga och äldre”
”I en tid då många centrala kristna sanningar ifrågasätts och då
kunskapen om kristen tro är låg, är denna bok mycket viktig.”
”En minsvepare i bokform”
KÖP I BOKHANDELN NU
Kan även beställas via credoakademin.nu/shop