Miljonmassan – framtagen för återvinning och

Vill du veta mer om Miljonmassan?
Ta kontakt med Sh Asfalt redan i dag. Vi står
gärna till tjänst med en kostnadsfri bedömning av
just dina ytor.
Vd Sh Asfalt: Tobias Isaksson
070-327 9959, [email protected]
Sh Asfalt AB
www.shasfalt.se
Telefon växel: 0200-111 711
Sh Asfalt är dotterbolag till Sh bygg som är ett av landets äldsta, familjeägda
entreprenadföretag och har funnits sedan 1923. Vi utför allt inom ROT och
nybyggnation, alla typer av sten- och anläggningsuppdrag samt mycket
avancerade kajkonstruktioner.
Miljonmassan – framtagen för
återvinning och beläggning
Fördelar med Miljonmassan?
Tack vare beläggning med Miljonmassan kan
man lägga en tunnare yta. På så sätt blir ytskiktet betydligt bättre då det går att undvika öppna
partier i ytan. Dessutom blir skarvarna snyggare
mellan ny och gammal asfalt.
Beläggning med Miljonmassan innebär också att
bilkörningen blir tystare. Eftersom den också har
samma friktion som en konventionell massa blir
den heller inte hal.
Miljonmassan
Sh Asfalts produkt Miljonmassan är en
unik specialprodukt särskilt framtagen för
återvinning och beläggning av miljonprogrammets innergårdar.
Radhusområden och innergårdar lämpar
sig sällan för bilkörning då vägarna ofta är
smala eftersom de är anpassade för fotgängare och inte tung trafik. När tunga
fordon kör in på gårdens smala vägar blir
resultatet lätt välvda vägar på grund av
överbelastning. Lösningen är vår alldeles
egna, specialframtagna massa.
Efter tre års användning har utvärderingar
visat att Miljonmassan är en hållbar och
slitstark produkt som också fungerar med
framgång på parkeringsplatser.
Miljonmassan i korthet
• Ger ett snyggt och jämnt resultat
• Har god vidhäftning
• Kan läggas i tunnare skikt än konventionell massa, också på välvda ytor
• Hållbar och slitstark produkt
• Ett mellanting mellan en finare och en
konventionell massa