PC Softphone - Telefoni som tjänst

TELEFONI SOM
TJÄNST™
PC/MAC SOFTPHONE
SNABBGUIDE 5.0
Mina sidor (på webben)
Samtliga användare i Telefoni som Tjänst™ har en personlig
webbsida för hantering av sin anknytning.
Användaren når mina sidor genom inloggning på
bc.teleproffs.se
Dina inloggningsuppgifter får du av teleansvarig.
Här finns användbara funktioner som:
- Ladda ner applikationer
- Ändra precense/aktivitet
- Lyssna av inkorg/röstmeddelande
- Logga in och ur avancerade grupper
- Samtalsstyrning
- Lägga in eget foto i App och Softphone
Softphone - Normalvy
Grön
Röd
Röd
indikerar ledig medarbetare.
indikerar hänvisad medarbetare.
indikerar medarbetare upptagen i telefon.
Grå Pratbubbla indikerar tillgänglig för chatt.
(z indikerar att användare ej är aktiv, saknas pratbubbla så är användarens applikation avstängd.)
Under Kontakter kan du söka och se status på
kollegor. Sökning sker även i dina Outlook-kontakter.
Tips! Du kan även klistra in nummer från andra program för
att ringa.
För mer information om vald kontakt öppnas kontaktkortet. Längst ner till höger finns en grå/svart
symbol för att lägga till + och ta bort - personer i
kontaktlistan.
Under fliken Samtalslogg hittar du en komplett lista
över dina samtal.
Koppla Samtal
Konferenssamtal (trepart)
- Under pågående samtal, tryck
- Välj kontaktflik och tryck
på vald kollega, klicka
på telefonnummer.
- Under pågående samtal, tryck
- Ring upp den tredje parten och skapa
konferensen genom att trycka
Koppla med föravisering
För flera konferensdeltagare finns konferensbrygga
som erbjuder smidiga Outlook-bokningar (krävs
separat licens)
- Under pågående samtal, välj kontaktflik och ring
kollega.
- När du föraviserat, dra det aktiva samtalet och
släpp på det väntkopplade samtalet.
Chatt:
Genom ett enkelt handhavande kan användaren kommunicera
med flera chattfönster öppna samtidigt. Chattfunktionen är
helt intern.
Välj kollega i kontaktlistan och starta där en ny chatt.
Chatthistorik sparas ej.
Sms
Du kan skicka SMS från softphone (kostnad för SMS tillkommer).
Avsändaradressen kommer vara ditt fastnätsnummer.
Softphone - telefonistvy
Telefonistplats är den mest användbara vy som erbjuds i Telefoni som Tjänst™. Kontaktlista till höger och
aktiva samtal till vänster (kräver licens). Kopplingsförfarande och grupphantering visas nedan, övrig hantering
se avsnitt normalvy.
Koppla samtal
- Dra och släpp pågående samtal
till vald kontakt.
Koppla med föravisering
- Under pågående samtal, ring
upp kollega och föravisera
samtalet
- Dra det aktiva samtalet och
släpp det på det väntkopplade
samtalet.
Avancerad grupphantering
(kräver licens)
Under flikarna Köstatistik och Agentstatistik finns detaljer för avancerade grupper med in - och
utloggningsfunktion.
Användare av Avancerad grupp loggar in genom genom ett enkelt musklick på respektive grupp.
Är knappen blå är användaren inloggad.
Tips! För muspekaren över knappen och
få information om gruppen, eventuell kö
och status på handläggarna.
Hänvisning / Aktivitetsstyrning:
Hänvisning kan enkelt göras från din softphone genom att välja
aktivitet och ange sluttid.
Alla användare ser i realtid hänvisningen i samtliga typer av
Telefoni som Tjänst™-applikationer. Det är även möjligt att aktivera framtida och återkommande hänvisningar
Under notering kan info till kollegor anges t ex: ”Jobbar hemifrån”.
Röstbrevlåda:
Röstbrevlådenummer: (Notera) _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dina röstmeddelande syns och lyssnas av via samtalslistan. Det
går även att ringa röstbrevlådan genom att ringa röstbrevlådenumret.
Vid nytt meddelande visas en brevsymbol, klicka på denna för
att lyssna av dina röstmeddelanden.
Koder vid huvudmeny:
Tryck 2 — Lyssna på gamla meddelanden
Tryck 4 — Spela upp personlig hälsningsfras
Tryck 5 — Spela in personlig hälsningsfras
Tryck 6 — Radera personlig hälsningsfras
Tryck 0 — Repetera Menyval
Koder under uppläsning av meddelande:
Tryck 1 — Uppläsning av föregående meddelande
Tryck 2 — Upprepa meddelande
Tryck 3 — Nästa meddelande
Tryck 7 — Radera meddelande
Tryck 0 — För huvudmeny
Kontakta oss:
TeleProffs Sverige AB
Tel: 020-30 55 25
E-post: [email protected]