All el SHE säljer är förnybar, det är vi stolta för! Alla kunder, ska vid

Elens Ursprung för Sala-Heby Energi AB:s elförsäljning
10,3% bioel
0,3% solel
All el SHE säljer är förnybar, det är vi stolta för!
Alla kunder, ska vid varje fakturering, enligt lag,
informeras om vilka energikällor SHE har
använt för sin totala produktion.
Har du några frågor om informationen,
eller om ditt elavtal är du alltid välkommen att
ringa,
SHEs kundtjänst telefon 0224-576 10.
89,4%
vattenel
Elens miljöpåverkan :
koldioxid: 7,42 gram/kWh el
kärnbränsleavfall: 0 gram/KWh el