Vem äger skogen? - Skogen i Skolan

Vem äger skogen?
Den mesta skogen i Sverige ägs av privatpersoner. Sverige är ett at de länder i världen
som har störst andel privatägd skog.
Den största markägaren i Sverige är Sveaskog, som ägs av staten och därmed av oss alla.
Privata enskilda ägare, 51%
Övriga privata
ägare, 6%
Privata aktiebolag, 24%
Staten, 18%
Övriga allmänna ägare, 1%
Sveriges största skogsägare
1000 hektar
3 404
SVEASKOG AB
1 999
SCA SKOG AB
1 911
BERGVIK SKOG AB
HOLMEN SKOG AB
STATENS FASTIGHETSVERK
KÄLLA SKOGSSTYRELSEN
1 035
883