Arbetsgivarjuridik

VUXENUTBILDNINGSCENTER
Ledarskapsforum 2015–2016
- En arena för dig som vill utvecklas som ledare
Arbetsgivarjuridik – med fokus på
förmannens rättigheter och skyldigheter
FÖR MER INFORMATION //
1. Arbetsgivarens direktionsrätt
•Förmannen som arbetsgivarens förlängda arm
•Effektivering av arbetet, hur mycket får man styra och ställa?
•Anpassning av arbetstider
Björn Brännbacka, tfn 044 750 32 94
[email protected]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Johnny Forsman, tfn 044 750 32 60
[email protected]
Linda Nygård, tfn 050 433 24 06
[email protected]
Kim Byholm, tfn 050 332 33 45
[email protected]
2. Olater och osakligt beteende hos anställda
•Olater och ineffektivitet, hur kan problemen åtgärdas?
•Hantering av osakligt beteende och arbetsplatsmobbning
•Alkohol och narkotika – vad kan arbetsgivaren göra?
www.facebook.com/ledarskapsforum
samt på LinkedIn.
PRIS
3. Kommunikation på arbetsplatsen
•Arbetstagarens e-post
•Mobilanvändning och sociala medier – vad kan man kräva på arbetstid respektive fritid?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Föreläsningarna kostar 105 €/dag
ANMÄLAN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Senast en vecka innan kursstart om du
anmäler dig till enskilda föreläsningsdagar. Anmäl dig på nätet på https://
wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses.
4. Sjukfrånvaro
•Arbetsgivarens rättigheter
•Sjukfrånvaro som uppsägningsgrund?
Ifall av problem med nätanmälan tag
kontakt med utbildningssekreteraren,
tfn (06) 324 25 09 eller
[email protected]
5. Arbetssäkerhet
•Förmannens och arbetsgivarens ansvar
•Hur säkerställer man att skyldigheterna uppfylls?
Avbokningsavgift 52,50 €, debiteras ej
om avbokningen sker innan kursstart.
6. Rekrytering av personal
•Juridiken i rekryteringsprocessen
•Hantering av personuppgifter
Föreläsare: Nathalie Myrskog och Heidi Furu
Onsdag 2.12.2015 kl. 9–15 i Jakobstad
m
15.9.2015/YA
ademin.fi
www.yrkesak
Nathalie Myrskog
Nathalie Myrskog är utbildad jurist och ekonom
med fördjupade kunskaper i bolagsrätt, avtalsrätt
och arbetsrätt. Hon har också ett särskilt intresse för
företagsfinansieringsfrågor, där man som jurist även
får utnyttja kunskaper inom ekonomi och redovisning.
Hon har jobbat för DKCO Advokatbyrå sedan 2014.
Nathalie tillsammans med Heidi Furu har som
praktiserande jurister lång och bred erfarenhet av
arbetsrätt och speciellt av att hjälpa arbetsgivare med
juridiska personalfrågor. Den praktiska erfarenheten har gett dem kunskap om
vilka frågor som arbetsgivare ofta stöter på och hur man kan lösa de problem
som uppstår. Tillsammans har de också hållit flertalet föreläsningar på temat
arbetsrätt för arbetsgivare.
Heidi Furu
Heidi Furu, advokat och partner i DKCO Advokatbyrå, har sedan 2003 arbetat med arbets-, bolags-, förvaltnings- och civilrättsliga ärenden. Heidi är särskilt
intresserad av arbetsrätt och av bolagsrättsliga frågor.
Hon sköter även domstolsprocesser och tvister.