udio danderyds filmstudio danderyds filmstudio dande

DANDERYDS FILMSTUDIO
PROGRAM FÖR VÅREN 2013
­ Gamla­ och­ nya­ medlemmar­ hälsas­ välkomna­ till­ våren­ i­ mörkret­ i­ vår­
studio!­ Vi­ kan­ som­ vanligt­ presentera­ nya­ och­ intressanta­ filmer,­ många­
film­önskningar­från­medlemmarna­har­borgat­för­ett­bra­program.­Några­flitigt­önskade­filmer­har­inte­kunnat­tas­med­därför­att­de­ännu­inte­finns­i­ett­­
visningsformat­som­passar­oss.­Men­vi­har­haft­mycket­annat­att­välja­på!­
Samma­situation­kommer­att­råda­framöver.­Det­finns­nu­ett­starkt­intresse­
för­dokumentärfilm,­vi­har­med­den­kritikerhaussade­”Searching­for­sugar­
man”­och­”Ebbe­the­movie”.­Styrelsen­förbereder­nu­ett­betalningssystem­
för­biljetterna­som­innehåller­mindre­kontanthantering.
Filmerna visas i Danderyds Gymnasium på torsdagar kl. 1900, och visningarna­sker­med­stöd­av­kommunen.
DANDERYDS FILMSTUDIO
Torsd. 7/2
Torsd. 31/1
(England 2011) 123 min.
Regi: John Madden. I rollerna: Judi Dench, Tom Wilkinson,
Bill­Nigby­m.fl.
Paradis på jorden. Till detta hotell i norra Indien kommer många äventyrslystna­engelsmän­med­högst­skiftande­bakgrund­för­att­kanske­hitta­nya­
bekantskaper eller kärlekar, eller bara vila sig. Det färgsprakande landskapet och den starka maten kan underlätta en nystart i livet.
Torsd. 14/2
Terminskortet kostar 250 kr och gäller för alla 10 visningarna.
3-filmskort för 200 kr gäller 3 filmer.
Vår­ hemsida­ www.danderydsfilmstudio.se innehåller programmet och
information om studion. Du kan också få programmet med e-post. Uppge
adress till [email protected]­ För­ mer­ information,­ ring­ Sebastian­ Conradi­
755 85 23 eller Bengt-O. Persson 755 99 68.
HOTELL MARIGOLD
A ROYAL AFFAIR
(Danmark 2012) 137 min.
Regi:­Nikolaj­Arcel.­I­rollerna:­Alicia­Vikander,­
Mads­Mikkelsen,­Mikkel­Boe­Fölsgaard­m.fl.
Danska kungahuset på 1700-talet. Den­ excentriske­ kung­ Christian­ VII­
gifter­sig­med­en­16­år­yngre­prinsessa,­som­han­behandlar­illa.­Hon­dras­
oemotståndligt till kungens livläkare, Dr. Struensee, vilket sätter i gång ett
intrigspel i hovet med änkedrottningen i spetsen.
SEARCHING FOR SUGAR MAN
(Sverige/GB 2012) 86 min.
Regi:­Malik­Bendjelloul.­I­rollerna:­Steve­Segerman,­
Dennis­Coffer,­Mike­Theodore­m.fl.
Hyllad svensk dokumentär. Popsångaren­Rodriguez,­kallad­”Sugar­man”­
efter en av sina hitlåtar, gav ut några skivor i USA under 1970-talet men slog
aldrig igenom. Senare spreds skivorna till Sydafrika där de piratkopierades
och sålde i hundratusental, sångaren ovetande. 20 år senare beslutar sig
två­sydafrikaner­för­att­söka­upp­sångaren,­vilket­visar­sig­lättare­sagt­än­
gjort.­
Torsd. 21/2
EBBE-THE MOVIE
(Sverige 2009) 82 min.
Regi: Karin af Klintberg, Jane Magnusson. Medverkande:
Ebbe­Carlsson,­Ingvar­Carlsson,­Jan­Guillou­m.fl.
Omskriven svensk. Medlemmarna­ hade­ önskat­ Palmefilmen,­ som­ dock­
just­sänts­i­TV.­I­stället­visas­denna­besläktade­dokumentär,­som­bl.a.­behandlar efterdyningarna till Palmemordet. Det ges ett porträtt av en nästan
osannolik gestalt, som tog sig fram i det politiska livet på helt egna vägar.
DANDERYDS FILMSTUDIO
BARBARA
Torsd. 7/3
(Tyskland 2012) 105 min.
Regi:­Christian­Petzold.­I­rollerna:­Nina­Hoss,­
Ronald­Zehrfeld,­Rainer­Bock­m.fl.
Ostalgi. Vi­har­redan­sett­flera­tyska­filmer­som­liksom­den­här­beskriver­
situationen­i­forna­DDR.­Barbara­är­läkare­i­Östberlin­men­blir­förflyttad­till­
en­landsortsstad­på­grund­av­sin­förbindelse­med­en­man­från­Västtyskland.­
Är­någon­av­hennes­kollegor­rapportör­till­STASI?
Torsd. 14/3
MOONRISE KINGDOM
(USA 2012) 93 min.
Regi: Wes Anderson. I rollerna: Bruce Willis,
Edward­Norton,­Bill­Murray­m.fl.
Unga på vift. Sam och Suzy är två litet udda ungdomar i 12-årsåldern som
träffas­på­ett­scoutläger­på­en­ö­utanför­New­England.­De­börjar­att­hålla­
ihop­och­beslutar­sig­för­att­rymma­tillsammans,­vilket­de­gör.­Alla­i­omgivningen­mobiliseras­för­att­söka­efter­dem,­speciellt­eftersom­en­kraftig­storm­
väntas komma in.
Efter visningen hålls Studions årsmöte. Välkomna!
Torsd. 21/3
SIMON OCH EKARNA
(Sverige 2011) 122 min.
Regi:­Lisa­Ohlin.­I­rollerna:­Bill­Skarsgård,­Helen­Sjöholm,­
Jan­Josef­Liefers­m.fl.
Svenskt 1950-tal. Efter Marianne Fredrikssons roman. Inkännande skildring­av­två­familjer,­judisk­resp.svensk,­deras­vänskap­och­upplevelser.­Berättelsen­ handlar­ om­ Simons­ uppväxt,­ där­ det­ första­ mötet­ med­ musiken­
blir­omtumlande.­Efter­skoltiden­söker­Simon­sina­rötter­och­gör­oväntade­
upptäckter.
DANDERYDS FILMSTUDIO
Torsd. 4/4
NATHALIE
(Frankrike 2011) 108 min.
Regi: David, Stéphanie Foenkinos. I rollerna: Audrey
Tautou­,­Francois­Damiens,­Bruno­Todeschini­m.fl.
Ny Tautou-film. Nathalie­är­framgångsrik­advokat­på­en­firma.­Hon­förlorar­
sin man i en olycka och många män, också chefen, uppvaktar henne. Överraskande­nog­fastnar­hon­för­en­grovhuggen,­men­rolig­svensk­(!),­och­kan­
vinna lyckan tillbaka. Underhållande kärlekshistoria.
Torsd. 18/4
ÄTA SOVA DÖ
(Sverige 2012 ) 104 min.
Regi: Gabriela Pichler. I rollerna: Nermina Lucac,
Milan­Dragisic,­Jonathan­Lampinen­m.fl.
Invandraröden i Sverige. Rasa bor i Sverige med sin pappa som är muslimsk­invandrare­från­en­stat­på­Balkan.­Hon­arbetar­på­en­fabrik­och­till­
varon­ fungerar.­ En­ dag­ blir­ hon­ arbetslös,­ och­ grunden­ för­ hela­ hennes­
tillvaro raseras.
Torsd. 25/4
HUGO CABRET
(USA 2011) 126 min.
Regi: Martin Scorsese. I rollerna: Ben Kingsley,
Sacha­Baron­Cohen,­Asa­Butterfield­m.fl.­
Modern H C Andersen. Hugo­ är­ en­ föräldralös­ pojke­ som­ bor­ i­ en­ järn­
vägsstation­ i­ 1930­talets­ Paris.­ Hans­ pappa­ har­ lärt­ honom­ att­sköta­ stationens klockor, och har efterlämnat en mekanisk docka som kan rymma
hemligheter,­ men­ som­ bara­ kan­ startas­ med­ en­ nyckel.­ Hugo­ måste­ leta­
fram nyckeln.
Efter visningen ordnas som vanligt en liten vårfest!