Nyhetsbrev 4/2015

Historiska institutionen
EXTERNT NYHETSBREV nr 4, 25 mars 2015
PREFEKTEN INFORMERAR
FD Elin Andersson har erhållit Åke Wibergs treåriga postdokstipendium för medeltidshistoria.
Elin är latinist. Nomineringen har gjorts av Centrum för medeltidsstudier. Institutionen gratulerar!
Boka redan nu in torsdagen 28 maj för en obligatorisk institutionsdag kring forskningsfrågor.
Prefekten har efter samråd i ledningsgruppen fattat beslut om att alla som vid institutionen är
handledare inom forskarutbildningen ska ha gått universitetets handledarutbildning. Kontakta Kirsti
Niskanen om du har frågor.
Pär Frohnert
__________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
__________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
Institutionens seminarier och andra aktiviteter presenteras på hemsidan i ett Komplett
kalendarium. I nyhetsbrevet står varje seminarieserie i bokstavsordning för sig, enligt nedan.
► ”ATT LÄRA UT DYGD” / Sammankallande: Andreas Hellerstedt
Seminariet inom forskningsprojektet ”Att lära ut dygd” sammanträder i D900 måndagar eller torsdagar
kl. 14, om inte annat meddelas.
Program meddelas senare.
► DOKTORANDSEMINARIET / Seminarieledare: Karin Sennefelt och Håkan Forsell.
Doktorandseminariet där även disputerade forskare välkomnas. Sammanträder i regel på tisdagar kl.
13–15 i D900, om inte annat meddelas. Seminarieschemat uppdateras i Mondosajten
”Doktorandseminariet”. Texter kan hämtas i Mondo eller beställas från seminarieledaren eller av
skribenten.
28/4
Harry Svensson Slutseminarium
12/5
Anders Sjöbrandt
19/5
Eva Joelsson Slutseminarium (Opponent: Karin Hassan Jansson)
2/6
Ale Pålsson Slutseminarium (Opponent: Margret Hunt)
9/6
Lisa Swanfeldt-Winter.
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Therese Nordlund Edvinsson
Forskarseminariet sammanträder olika veckodagar kl. 13–15 i D900, om inte annat meddelas.
Kontaktperson: [email protected]
1/4
Kan kapitalismen överleva? Jan Bohlin, docent i ekonomisk historia, verksam vid
Göteborgs universitet presenterar och inleder en diskussion kring Thomas Pikettys
uppmärksammade bok Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. Jans recension av boken
kan läsas i senaste nr av Historisk Tidskrift.
6/5
Textseminarium. Elin Malmer, Aryo Makko och Bill Sund presenterar varsin text.
3/6
Henrika Tandefelt, SCAS presenterar forskningsprojektet ”Kvinnor, män och
äktenskapet i 1800-talets högreståndsmiljö. Ideal, moral och det levda livets praktiker”.
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen
Seminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad, kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas. Vid
frågor kontakta: [email protected]
25/3
Unga forskare i fokus - institutionens unga forskare presenterar sin forskning.
23/4
”Forskarpersona i kulturmöten i 1900-talets Europa - Rockefeller Foundation och Sverige,
ca 1930-1960”. Kirsti Niskanen, professor i historia, presenterar ett bokkapitel. Obs!
Torsdag, kl 13-15
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 14–16 i D900, om inte annat meddelas.
Program meddelas senare.
22/4
Isak Lidström lägger fram ett utkast till en undersökning om samisk idrott.
20/5
”Zlatan Frälsaren”. Olof Sundqvist och Susanne Olsson presenterar egen forskning
om idrott och religion.
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller och Aryo Makko
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet med videolänk till Utkiken
på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan
(beställs från [email protected]).
17/4
”Från västkust till Nobel. Humrar som signaturobjekt i skapandet av långsiktiga
värden” Simon Ekström, CEMAS, Stockholms universitet, presenterar sitt
forskningsprojekt och kommande bok.
24/4
”Sjunken ubåt. Arkeologiska perspektiv på två ubåtsvrak”. Anna McWilliams och
Mirja Arnshav, Statens maritima museer presenterar sitt forskningsprojekt.
8/5
”Ordning ombord – sociala hierarkier på örlogsfartyg under 1600-talet”. Patrik
Höglund, institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, presenterar
sitt avhandlingsarbete.
22/5
”Ship Models”. Simon Stephens, The National Maritime Museum, Greenwich, berättar
om museets skeppsmodeller.
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Medeltidsseminariet sammanträder kl. 14.00–16.00 i D900, om inte annat meddelas.
13/4
Christian Etheridge, Center for Medieval Literature, Syddansk Universitet. The uses
and application of astronomy in medieval Scandinavia.
11/5
Elisabet Regner, Historiska Museet, Stockholm. Medeltid på Historiska museet
25/5
Anthony Lappin, SCAS. Latin Translation of the Qur'an: What Could Possibly Go
Wrong?
1/6
Olof Sundqvist, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, och
Torun Zachrisson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm
universitet. Gamla Uppsala i ny belysning. Presentation av ny bok och nya
utgrävningar.
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Nils Edling och Aryo Makko
Seminariet för modern politisk historia sammanträder på onsdagar kl. 13–15 i D900, om inte annat
meddelas.
15/4
Tiina Kinnunen, professor in Finnish and North European history, University of Oulu,
presenterar sin forskning om andra världskrigets minneskulturer i Finland ”Old-New
Memory Patterns of the Civil War and the Second World War in Post Cold War
Finland. ”. Samarrangemang med genusseminariet.
13/5
Ragni Svensson presenterar text till sin avhandling om bokförlaget Bo Cavefors förlag
under sextiotalet.
10/6
Nikolas Glover, ekonomisk historia, Uppsala, gästar seminariet och presenterar text.
Arbetstiteln är ”Industribistånd mellan råskinn och rättänkande: Näringslivet, staten och
Tredje Världens industrialisering under 1970-talet”.
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund
Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9-11.30 i D900 om inte annat meddelas. Vi bjuder på kaffe och
en lättare frukost! Ingen föranmälan krävs.
26/3
TEMA: Privat och offentligt i stora och små städer. Mats Hallenberg, Historiska
institutionen presenterar sitt forskningsprojekt om privat och offentligt driven
verksamhet i Stockholm ” Lyktgubbar och latrintömmare. Allmännytta på entreprenad i
1700- och 1800-talets Stockholm.”. Erik Båve, gästforskare vid Historiska
institutionen, presenterar ett kommande bokmanus om ”Krympande orter”.
23/4
TEMA: Historiebruk. Två av Stockholms kulturarvsbärande institutioner som arbetar
med att utveckla sina publika verksamheter. Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark,
Stockholms stadsarkiv, berättar om nya utmaningar och möjligheter på Kungsklippan
och andra ställen. Rebecka Lennartsson, Stadsmuseet, berättar om ombyggnationen av
museet och den nya basutställningen samt om Stockholmsforskningen och planer för
framtiden.
21/5
TEMA: Varumärken och marknadsföring av kinesiska mega-städer. Emma Björner
doktorand på Företagsekonomiska institutionen presenterar sitt avhandlingsprojekt
Ytterligare föredragshållare kan tillkomma.
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 17–19 i D900, om inte annat meddelas
25/3
Heiko Droste (Södertörns högskola) ventilerar en text: The terms of trade of the public
news market in the seventeenth century.
15/4
Eva-Marie Letzter (SU) ventilerar ett avhandlingsavsnitt: Moraliskt fostrande intriger
i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, ca 1340-1500.
Obs tiden: kl 15-17
22/4
Gabriela Bjarne Larsson (SU) ventilerar en text: Joint property, inheritance and the
marital economy in Stockholm 1480–1530
6/5
Mari Eyice (SU) ventilerar en text: God as Friend and Father. Emotional Relations to
the Divine in 16th century Sweden.
3/6
Annika Sandén (SU), presenterar sin bok: Missdådare. Brott och människoöden i
Sverige runt år 1600 (Stockholm: Atlantis 2014).
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Heliga Birgittas uppenbarelser
Presentation av Roger Anderssons bok ”Heliga Birgittas texter på fornsvenska”. Den 25 mars kl 18 i
Tensta kyrka, Vattholma. Läs mer här.
Onsdagshistorier: Lunchföreläsningar på Stadsarkivet
Ett samarbete mellan Historiska institutionen och Stockholms stadsarkiv med lunchföreläsningar
på arkivet kl 13.00 varje onsdag under hela hösten. Se hela vårens program för Onsdagshistorier här.
Heliga Birgitta och slaskvattnet i Gamla stan
Onsdag 25 mars kl. 13
En berättelse om Heliga Birgitta och hennes fantastiska uppenbarelser.
Roger Andersson
Stockholms mest festande ungkarl
Onsdag 8 april kl. 13
”Baler, baler, baler!” Hör hovmannen Erik af Edholms minnen av en tid när adelsroller omstöptes och
ståndsriksdagen dog.
Bo Eriksson
Kvinnor får röst
Onsdag 22 april kl. 13
Motstånd, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.
Christina Florin
Slav hos nordafrikanska pirater
Onsdag 6 maj kl. 13
Stockholms sjöfart och sjömän i Medelhavet 1700–1800.
Leos Müller
Stockholmarna och deras bödlar
Onsdag 3 juni kl. 13
Om bödlarnas värv och värld i 1500- och 1600-talens Stockholm.
Annika Sandén
Vad vet du om ...?
Institutionens forskare presenterar olika århundraden på Historiska museet
Forskare vid Stockholms universitet i ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria samt
historiker vid Uppsala universitet medverkar.
Onsdag 25 mars kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1300-talet? med Petter Ljunggren museipedagog från SHM och Kim Bergqvist,
historiker från SU. Fördjupningstema: Nytt politiskt tänkande och nya politiska rörelser.
Onsdag 8 april kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1400-talet? med Petter Ljunggren, museipedagog från SHM och Martin Skoog,
historiker från SU. Fördjupningstema: Militära organisationsformer och politiska utvecklingslinjer i
det senmedeltida Sverige.
Onsdag den 22 april kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1500-talet? med Petter Ljunggren, museipedagog från SHM och Bo Eriksson,
historiker från SU. Fördjupningstema: Adelns inflytande över omvandlingen till en förmodern militär
enhetsstat.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► PUBLICERAT
Florin, Christina (2014) Biografia rajoja rikomassa. Kolme esimerkkia routsalaisesta
elämäkertatutkimuksesta. I: Historiallinen eläma. Biografia ja historiantutkimus. Red: Heini Hakosalo
et al.
Florin, Christina (2014) Livet som historiskt forskningsfält. I: Personhistorisk tidskrift, 2014: 1-2
Florin, Christina och Niskanen Kirsti (2014) Minne, tystnader och makt i akademiska livsberättelser.
I: Report from X Nordic women’s and gender conference in Bergen, 2012. Red: Ulla Manns och Fia
Sundevall.
Lundberg, Urban (2015) Das Nordiche Modell: Sozialdemkratisches Markenzeichen oder gemeinsams
kulturelles Erbe?” I: Das Politische Skandinavien, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Red:
Bernd Henningsen, Sven Jochem, Siegfried Frech.
Sund, Bill (2015) Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt
historiskt perspektiv. Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 16. Malmö: idrottsforum.org
► ÖVRIGT
I media
De senaste veckorna har Yvonne Hirdman har fått mycket positiv press för sin nya bok. I SVT:s
litteraturprogram Babel, som sändes den 22 mars, finns en intervju med Yvonne. Se programmet här.
I Vetenskapsradion historia den 12 mars vandrar Magnus Linnarsson och Joakim Scherp i Gamla stan
och berättar om maktens rum i historien. Programmet finns att lyssna på webben här.
__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning vt15: 21/1, 12/2, 4/3, 25/3, 15/4, 6/5, 27/5, 17/6.
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.
Välkommen att skicka material till: [email protected]