Konferens i arbetsmarknadsrelationer

Konferens i arbetsmarknadsrelationer
19-20 oktober 2015, Krusenberg herrgård, Uppsala
Måndag 19 oktober
12.00
Lunch
13.00
Tema: Makt och Inflytande i arbetslivet
Inledning Boa Ruhtström
Presentationer av:
Susanne Fransson/Eberhard Stüber: Inflytande och mak över lönebildning och
lönesättning
Erik Bengtsson: Makt, löner och inkomstfördelning
14.10
Oskar Nordström Skans: Avtalade löneökningar, faktiska löner och sysselsättning –
erfarenheter från en svensk låglönesatsning
14.50
Kaffe
15.20
Erik Bengtsson (Jakob Molider): The Eight Hour Day, Wages, Distribution and
Unemployment: Interwar Sweden in International Perspective
16.00
Bill Sund, Arbetsmarknadsrelationer inom svensk fotboll
16.40
Bensträckare
16.45
Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö: The Unaccompanied Refugee Minors and the
Swedish Labour market
19.00
Middag
-
Tisdag 20 oktober
9.00
Mpoki Mwakagali: The Role of International Financial Institutions in the Promotion
and Implementation of International Labour Standards on Freedom of Association and
Collective Bargaining
9.40
Carin Ulander-Wänman Umeå universitet: Kollektivavtalet som regleringsinstrument
för ett längre arbetsliv
10.20
Kaffe
10.40
Tema: Ålderdiskriminering och arbetsrätt i komparativt perspektiv
Jenny Julén Votinius: Åldersdiskriminering och arbetsrätt på den svenska
arbetsmarknaden"
Ann Numhauser-Henning: Åldersdiskrimineringsförbudet och arbetsrätten i ljuset av
sk ofrivillig pensionering samt Åldersdiskriminering och arbetsrätt i komparativt
perspektiv - slutsatser.
Presentationerna bygger på boken 'Age Discrimination and Labour law. Comparative
and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond', Ann Numhauser-Henning och Mia
Rönnmar (eds.), Kluwer Law International 2015.
11.40
Lena Hensvik, UCLS Arbetsplatsundersökningen
12.20
Lunch
Medverkande:
Erik Bengtsson, fil dr i ekonomisk historia, Lunds universitet
Aycan Celikaksoy, phd, SOFI & SULCIS, Stockholms universitet
Susanne Fransson, docent rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Lena Hensvik, fil dr nationalekonomi, IFUA och Uppsala universitet
Jenny Julén Votinius, docent i civilrätt, Lunds universitet
Mpoki Mwakagali, doktorand i arbetsrätt, Stockholms universitet
Oskar Nordström Skans, professor nationalekonomi, Uppsala universitet
Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt, Lunds universitet
Boa Ruthström, chef Arena Idé
Eberhard Stüber, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet
Bill Sund, professor emeritus i historia, SOFI, Stockholms universitet
Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt, Umeå universitet
Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, SOFI, Stockholms universitet