Saint Hedwig R. C. Church 600 Myrtle Street 

Saint Hedwig Roman Catholic Church

Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Jadwigi
Saint Hedwig R. C. Church
600 Myrtle Street  Elizabeth, New Jersey 07202
Parish Clergy / Duszpasterz Parafialny
Rev. Andrew Zmarlicki, Pastor
Rev. Kajetan Klein, Parochial Vicar, Adjunct
Parish Staff:
Parish Trustees: Mrs Anna Magier & Ms Cindy Lyszczasz
CCD Director:
Michele Yamakaitis (908) 925-2309
Parish Website: www.sainthedwignj.org
Parish Office / Kancelaria Parafialna:
717 Polonia Avenue, Elizabeth, NJ 07202
(908) 352-1448 - Fax: (908) 352-8389
Parish Office Hours:
Mon. - Fri., 9:00 AM -12:00 Noon & 1:00 PM - 4:00 PM
No business hours on Saturday and Sunday
Kancelaria Parafialna Czynna:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 12:00 i od 13:00 - 16:00
Kancelaria jest zamknięta w soboty oraz niedziele
Masses / Msze Święte
Saturday Vigil / Sobota: 5:30 PM (E)
Sunday / Niedziela:
8:00 AM, 10:00 AM (P)
& 12:00 Noon (E)
Sacrament of Marriage
Monday / Poniedziałek: 7:00 PM (E ) & Novena
Wednesday / Środa:
7:00 PM (P) z Nowenną
Tuesday / Wtorek, Thursday / Czwartek, Friday / Piątek
& Saturday / Sobota:
7:30 AM
Sakrament Małżeństwa
Holy Days schedule as published
Święta obowiązkowe będą opublikowane
Visiting the sick
Sacrament of Penance Saturday 4:30 PM - 5:15 PM
Arrangements should be made at the parish office
at least one year before the marriage.
Należy się zgłosić do jednego z księży przynajmniej
rok przed ślubem.
Parishioners who are confined to their homes are visited
each month by one of the priests or a eucharistic minister.
Please call the parish office to notify us about the need
for the house visitation.
Sakrament Pokuty w sobotę od 16:30 - 17:15
Sacrament of Baptism
Please call the parish office to arrange the date of baptism
and pre-baptismal instructions. Sacrament of Baptism in
English is administered on the fourth Sunday of the month at
11:00 am.
Odwiedziny chorych
Każdego miesiąca kapłani odwiedzają chorych parafian
z sakramentalną i duszpasterską wizytą.
Osoby potrzebujące tej posługi powinny zgłaszać
informacje do biura parafialnego.
Sakrament Chrztu Św.
Przygotowanie rodziców i chrzestnych po ustaleniu daty
Chrztu w kancelarii parafialnej. Sakramentu Chrztu Św. Po
polsku udzielamy w drugą niedzielę miesiąca o godz. 11:00.
Meeting of Parish Societies and Organizations
Parish Council: As scheduled
Parish Finance Committee: As scheduled
Senior Citizens: 2nd and 4th Thursday of the month
Welcome New Parishioners
We extend a warm welcome to all and we hope you find our Parish Community a place where your family will be nourished. Parish
policy requires registration to participate in Baptism, Marriage and Religion Classes. If you are a new resident, please register
at the Parish Office during office hours. Kindly notify the parish office when a change of address or phone number occurs.
Witamy Nowych Parafian
Serdecznie witamy wszystkich w naszej wspólnocie parafialnej. Prosimy o oficjalne zarejestrowanie się w kancelarii parafialnej
aby w pełni uczestniczyć w życiu sakramentalnym naszego kościoła.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub telefonu prosimy
o kontakt
z kancelarią parafialną.
Page
1
Saint Hedwig Roman Catholic Church

The Dedication of The Lateran Basilica
Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Jadwigi
Poświęcenie Bazyliki Św. Jana na Lateranie
November 9, 2014
9 Listopada 2014
Mass Intentions: / Intencje Mszy Świętych:
Saturday Sobota - November 8
Vigil: The Dedication of The Lateran Basilica
5:30 pm + Janina i Jan Sękiewicz
Thursday -
St. Frances Xavier
7:30 am + Stanisław Solarczyk - rocznica śmierci
(Son & Family)
Sunday -
Friday Piątek - November 14
7:30 am + Babcie Dziedzic
Niedziela - November 9
The Dedication of The Lateran Basilica
Poświęcenie Bazyliki Św. Jana na Lateranie
8:00 am + Za wszystkich zmarłych
(Nowenna)
(Sądiedzi)
Saturday Sobota - November 15
7:30 am + Weronika Ziobro
(Rodzina)
10:00 am + Zbigniew Pajdak
(Brat Andrzej z Rodziną)
Saturday -
12:00 pm + Antoinette Anton
5:30 pm + Czesława Turon
(Turon Family)
Poniedziałek - November 10
St. Leo the Great
7:00 pm + For all the deceased
Sunday -
Novena to St. Jude
(Józef Małecki)
Wtorek - November 11
10:00 am + Christopher Obara
St. Martin of Tours
7:30 am + Za wszystkich zmarłych
(Mr & Mrs John Broda)
12:00 pm + John & Ewa Jaskula & Family
(Nowenna)
(Michalski Family)
Wednesday - Środa - November 12
7:00 pm
Niedziela - November 16
33rd Sunday in Ordinary Time
33 Niedziela Zwykła
8:00 am + Za wszystkich Krewnych i Przyjaciół
(Novena)
Tuesday -
Sobota - November 15
Vigil: 33rd Sunday in Ordinary Time
(St. Hedwig Seniors)
Monday -
Czwartek - November 13
St. Josaphat
O Zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Rodziny Loryś
Nowenna do M.B.N.P.
Page 2
Saint Hedwig Roman Catholic Church

Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Jadwigi
DrodzyPara ianieorazprzyjacielekościoła
ŚwiętejJadwigiŚląskiej
My dear parishioners and friends....
I would like to take this opportunity
Wszyscywiemy,jakwielkieznaczeniemaoprawa
to update you on the status of our capital
muzycznakażdejMszyświętej,dlategoabypodziwiać
campaign for our organ restora on.
pięknedźwiękinaszychorganównależyutrzymywaćje
wjaknajlepszejkondycji.Strojeniejesttylkoczęściątego
Through the generosity of six families/individuals we have
procesu,którywykonywanyjestsystematycznie.Nasze
organynigdynieprzechodziłykapitalnegoremontu,
raised $620.00 towards our goal of $30,000. I would like to
asłużąnamod1950roku.Wzwiązkuztymsąwbardzo
thank those families/individuals who have responded to the
złymstanie.Biorącpoduwagę,żenadaljesteśmywokresie
appeal and I pray that our Patron Saint Hedwig will bless you
przejściowyminiemamyorganisty,komitetpara ialny
and your families. I encourage each of you to follow their
zdecydował,żetobędzienajlepszyczas,abyprzeprowadzić
example by dona ng to this campaign. Remember when we
generalnyremontinstrumentu.Poporównaniutrzech
work together anything is possible.
różnychofert,którychcenywahałsięodstutysięcydolarów
May God bless you.
wdół,zawarliśmyumowęzBerentOrganCompanyna
wykonaniegeneralnegoremontu.Poremonciepoprawisię
ogólnajakośćdźwiękuorazstantechniczny.FirmaBerent
Moi Drodzy Parafianie i Przyjaciele….
OrganCompanyzgodziłasięnaprzeprowadzenietego
remontuza30.000dolarów.Zwracamysięzprośbądo
Pragnę poinformować was o podjętej przez was akcji
każdegozwasopomoc inansową,abymożnabyłopokryć
Kapitalnego Remontu naszych organów.
kosztynaprawy.O iaryprosimyskładaćwkopercie
Dzięki wspaniałomyślności sześciu rodzin/osób
oznaczonej"RemontKapitalnyOrganów"podczaskolekty
indywidualnych zebraliśmy do tej pory $620.00.
niedzielnej.Zawszelkieo iarynatencelzłożoneskładamy
Jak pamiętamy całe przedsięwzięcie naprawy kosztować nas
wielkie"Bógzapłać.
będzie $ 30,000.00. Serdeczne "Bóg zapłać" ofiarodawcom,
niech św. Jadwiga wam błogosławi oraz waszym najbliższym.
Pragnę też pozostałych Parafian i przyjaciół zachęcić
do włączenia się do projektu przez składanie ofiar
pieniężnych
na ten wzniosły cel. Pamiętajmy, że wspólnym
Dear Parishioners and Friends
wysilkiem
i
ofiarnością
serca wszystko jest możliwe
of St. Hedwig Parish
i
łatwiejsze
do
zrealizowania.
WeallknowhowmuchmusicenhancesourSundayMasses,
Bóg zapłać i Szczęść Boże.
butinordertoenjoythebeautifulsoundsofourorganwe
mustmaintaintheorganproperly,thatmeanstuning
isonlyasmallpartofthatprocess.Ourorganwasnever
cleanedorrepairedfromscratchsinceitwasbuiltinthe
Organist update
1950’s,thereforeitisinverypoorcondition.Giventhatwe
arestillintransitionanddonothaveanorganistatthis
As you know, we are s ll looking for a new organist.
time,theparishcommitteefeltitwouldbeagoodtime
Given the bi-lingual needs of the parish this is not an
toengageavendortomakethenecessaryrepairsonour
easy task. We will con nue to be without music for our
organ.
Sunday celebra ons during this transi on period and I
Aftercomparingthreedifferentvendors,whoseprices
rangedfromahundredthousandanddown,wehave
appreciate your pa ence and understanding while we
enteredintoanagreementwithBerentOrganCompany.
con nue to search for the right person for the parish.
Theywillmakethenecessaryrepairstotheorgan,clean
Thank you!
thepipes,andreplaceallthenecessaryconnectorsand
bellowsusingtopqualitycalfleathersothatourorganwill
Dalejposzukujemynowegoorganistę.Jesttotym
belikenew,improvingoverallqualityofthesound.
trudniejsze,ponieważmusionbyćdwujęzycznym
Wewereextremelyluckyto indanorgancompanywhich
organistą,orazpowinienreprezentowaćsobądobrą
agreedtoundertakethetaskonlyfor$30,000.
Weareaskingeachofyoutobeasgenerousasyoucanbe
znajomośćmuzykisakralnejidobrywokal.Wierzę,że
tohelpoffsetthisnecessaryrepaircost.Pleaseplaceyour
zBożąpomocąudanamsiętozadanie,amiędzy
donationsinyourownenvelopeandlabeltheenvelope
czasiemusimyradzićsobiebezorganisty.Proszę
"CapitalOrganRepair"anddropintheSundayCollection.
owaszezrozumienieicierpliwośćorazaktywnyśpiew
Letsrememberweallenjoythebeautifulsoundsofourpipe
podczasnaszychniedzielnychspotkańliturgicznychw
organandweallcanhelpoffsetthiscost.Godblessyou.
Dziękuję!
Kościele.
Page 3
Saint Hedwig Roman Catholic Church

Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Jadwigi
My Parish! My Family! My Responsibility!!!
Thanksgiving Food Drive
The St. Hedwig Confirmation students will be
conducting a Thanksgiving Food drive
of non-perishable items on November 15
and November 16 before each mass.
Suggested items are canned goods, pasta,
cake mixes, etc. (No glass jars please).
Anyone who would like to donate money offerings
may do so at the Parish Office. For more
information, please call Michele Yamakaitis
at (908) 925-2309.
God bless you.
When you miss the Sunday Mass in our church,
please make up your Sunday offering
the following weekend
or send your donation through the mail.
Moja Parafia! Moja Rodzina !
Moja Odpowiedzialność!!!
Jeżeli opuścisz niedzielną Mszę Św. w naszym kościele,
Prosimy, złóż zaległą ofiarę w najbliższą niedzielę
lub wyślij ofiarę pocztą.
Collection for November 1st & 2nd: $ 3,847.00
All Saints Day:$ 1,083.00
Zbiórka Żywności
na Dzień Dziękczynienia
With your help all things are made easier!
May God bless you for your support!
Zbilża się Święto Dziękczynienia i zwyczajem lat
ubiegłych zwracamy się z prośbą o przynoszenie
i składanie w przedsionku kościoła niepsującej się
żywności w niedzielę 16 listopada.
Wszelkie zebrane produkty spożywcze zostaną
przekazane najbardziej potrzebującym. Można
na ten cel złożyć w kancelarii parafialnej ofiary
pieniężne.
Bóg zapłać.
Z Bożą pomocą wszystko jest możliwe!
Z Waszą pomocą wszystko jest łatwiejsze!
Niech Bóg wynagrodzi twoją ofiarność!
May the Holy Spirit sustain
those who are sick, suffering
and sorrowing of all ages, especially:
Serdecznie witamy naszych Parafian oraz Gości
w naszej Świątyni. Zanim rozpoczniemy Mszę
Świętą, bardzo prosimy o wyłączenie wszystkich
telefonów komórkowych oraz delikatne
opuszczanie oraz podnoszenie klęczników
podczas celebracji Mszy Świętej. Zbędny hałas
rozprasza naszą uwagę. Bóg zapłać
za zrozumienie i współpracę.
Welcome all Parishioners and Friends to Saint
Hedwig's Church. Before we begin our celebration
please take moment to make sure that your cell
phones are turned off. During the Liturgy, please
raise and lower your kneelers gently and quietly
to avoid any unnecessary noise which may
be distracting to others.
Niech Duch Święty wzmacnia wszystkich
chorych i cierpiących, szczególnie:
Jesse Barrera, Tadeusz B., Carmen Boyer,
Dr. Bart DeGregorio, Caroline & Chester Depula,
Barbara Fox, Marie G., Blanche J., Jan Juda, Janina K.,
Pauline Kozioł, Kasia i Moniczka Kozioł, Emilia
Krzykała, Regina & Adam Kurtz, Maria L., Raymond
Lee, Carol MacAllister, Anna Magier, Claire Mihalko,
Hedwig Moscaritolo, Małgorzata P., Magdalena
Pliszak, Danuta R., Urszula Rogóż, Jurek S., Joseph
Sabanos, Patricia Szewczyk, Joseph Spaider,
Harold Stiles, Natalia Stypulkowski, Genowefa
Szczupakowska, Meghan Wahl, Joseph Wojcik,
Adam Workowski, Marianna Z., Bucky Zamorski.
Page 4
Pray for our sick.
Módl się za naszych chorych.
Saint Hedwig Roman Catholic Church

Christmas Wafers are available for purchase
in the sacristy after weekend Masses or at the
parish office.
Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Jadwigi
AnAnnulmentInformationEveningisscheduledfor
Tuesday,December9,2014,7:30PM-SaintJohnthe
ApostleChurch,1805PenbrookTerrace,Linden,NJ.
AstaffmemberoftheTribunaloftheArchdioceseof
Newarkwillprovidebasicinformationaboutannulments;
therequirementsforannulmentsandhowtobegin
theprocessofpetitioningforanannulment.
Therewillbeanopportunityforquestionsattheend
ofthesession.Pre-registrationisnotnecessary,butfor
directions,pleasecalltheparishat908-486-6363.
Opłatki na Boże Narodzenie można nabywać
w zakrystii po każdej niedzielnej Mszy Świętej
lub w kancelarii parafialnej.
2nd Ward Bayway neighborhood watch
Mee ng Date: December 11, 2014
Time: 7:00 pm.
Loca on: St. Hedwig’s Church Hall.
Hosted by: Councilman Nelson Gonzalez
and the Elizabeth Police Department.
Giving back to your parents
with a Charitable Gift Annuity
Catholic Charities of the Archdiocese of Newark
Free help is available from Catholic Charities
If you are caring for someone 60 years of age or older
and you feel stressed, frustrated, or overwhelmed, there
is help available. Catholic Charities offers confidential
counseling sessions for caregivers of Union County
residents. Our counselor can meet with you at 505 South
Avenue East, Cranford, NJ 07016 or in your own home
for your convenience. Please call 908-497-3900 to make
an appointment. You don’t have to do it all on your own!
Are you looking for the perfect gift for your aging parents
that would guarantee income for life? Consider opening up
a charitable gift annuity with the Archdiocese of Newark.
A charitable gift annuity can provide payments with direct
deposit to your aging parents now and a gift to their parish
later, all while providing you with both piece of mind and
an income tax deduction. If you would like information on
this unique gift, please contact Theresa Lynch, Planned
Giving Manager, Archdiocese of Newark (973) 497-4042
or by e-mail at mail to:[email protected]
Holy Family Church, Linden
Holy Family Parish has a long standing
tradition of baking nut, cheese, poppy and
prune breads for Christmas. Orders can
be placed starting November 17th.
The breads are $14 each. Please call Mary
Lou Lystash at: (908) 862-0379 between
9:00 am and 8:00 pm to place orders.
Breads will be ready for pick up on
Tuesday, December 9th after 2:00 pm
in the basement of the church.
Page 5
Sanctuary Light
has been offered in memory
of John Miskowicz
(donated by Wife, Maryla,
Children and Grandson).
Mówimy po Polsku
KROWICKI McCRACKEN
Parishioner of
St. Hedwig’s Parish
FUNERAL HOME
Jacob W. Krowicki, Jr., Director, NJ Lic. #2424
Jeffrey B. Krowicki, Manager, NJ Lic. #4011
2124 E. George Ave. • Linden, NJ at Elizabeth City Line • 908-352-9190
No Insurance Surgical
Consider
Polski Lekarz Dzieciecy
Low Prices
Supplies
Remembering
Your Parish in
Pediatrics
South Wood Rita Pharmacy
Your Will.
Free Delivery
We Take Care of Church Customers
Jacek Grzybowski, M.D. • 908-587-9611
812 N. Wood Ave., Suite 204, Linden
EXPORT-IMPORT
USA-POLSKA
• Paczki morskie
WSCHODNIA
• Paczki lotnicze
EUROPA
• Bilety lotnicze
• Transport ladowy 1-800-229-DOMA
• Transport samochodow
• Mienie przesiedlencze przeprowadzki do
Europy
• Konsolidacja paczek
• Przesylki handlowe
For further information,
please call the Parish Office.
(908) 862-4444 tel
(908) 862-6044 fax
Jignesh Mehta, R.Ph.
937 South Wood Ave.
Linden, NJ 07036
BIURO TURYSTYCZNE
UNIA KREDYTOWA TO WIECEJ NIZ BANK!
Doma International Travel
10 Market St., Passaic, NJ
Tel. (973) 778-2058
Fax (973) 779-3850
Od ponad 38 lat sluzymy Polonii oferujac szeroki zakres uslug finansowych:
konta oszczednosciowe, IRA, karty VISA, szeroki wybor kredytow oraz
serwis bankowosci internetowej. Zapraszamy do oddzialu w Linden przy
(619 West Edgar Road, Linden, NJ 07036) lub otwarcia konta przez
Internet na www.NaszaUnia.com
BIURO GLOWNE
PRZYLACZ SIE DO NAS JUZ DZIS! 1.855.PSFCU.4U l www.NaszaUnia.com
1700 W. Blancke St., Linden, NJ
Tel. (908) 862-1700
Fax (908) 862-1029
www.domaexport.com
PROTECTING SENIORS
NATIONWIDE
ZAUFAJ NASZEJ
REPUTACJI
PUSH
W SLUZBIE POLONII JUZ
PONAD 40 LAT
TALK
...................
Cranford Ophthalmology
Eye Physician & Surgeon
2 South Ave. East, Cranford
(908) 276-3030
SPECIALIZING IN BASEMENT
WATERPROOFING & MOLD
REMEDIATION SINCE 1984
Serving NJ, PA & DE
877.401.4777
24/7 HELP
...................
$19.95*/Mo. +
1 FREE MONTH
CHECK OUT OUR REVIEWS ON:
Joseph P. Calderone, Jr., M.D. www.morganbasementwaterproofing.com
Paluch Partners - a simple way for you to partner
with service providers who support your parish
through their sponsorship of the parish bulletin.
Easily access your parish’s latest bulletin
and all the sponsors who advertise.
Their contribution allows parish bulletin
communication to be free of charge
for your parish. Support them by taking
advantage of the services they provide.
www.PALUCHPARTNERS.com
➢ No Long-Term Contracts
➢ Price Guarantee
➢ A+ Rating with BBB
TOLL FREE:
1-877-801-8608
*First Three Months
Come Sail Away on a 7-night Catholic Exotic Cruise
starting as low as $1045 per couple. Daily Mass and
Rosary offered. Deposit of only $100 per person
will reserve your cabin.
Space is limited. Thanks and God Bless,
Brian or Sally, coordinators 860.399.1785
262200 St Hedwig Church
an Official
Travel Agency
of AOS-USA
www.jspaluch.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263