VAD HÄNDER UNDER KLIMATFÖRHANLINGARNA?

 VAD HÄNDER UNDER KLIMATFÖRHANLINGARNA?
Den 30 november möts UNFCCCS:s 196 parter i Paris för att komma fram till ett globalt klimatavtal som ska sätta ramarna för den internationella klimatpolitiken från 2020. Genom att följa medierapporteringen från COP ska ni gruppvis bevaka hur ett specifikt tema behandlas under förhandlingarna. Syftet med uppgiften är att ni ska få en fördjupad förståelse av avgränsade delar av förhandlingarna och att vi som klass, utifrån era bevakningar, ska skapa en gemensam bild av vad som skedde i Paris. Ni ska presentera era resultat på ett kortfattat sätt under seminariet den 17 december. Använd er gärna av citat, videoklipp eller dylikt för att illustrera vad ni kommit fram till. Frågor som kan vara intressanta att titta till är: Vilka aktörer förespråkade vad? Vad beslutades? Uppstod det några konflikter kring frågan? Ta hjälp av olika nyhetskanaler i er bevakning men tänk på att vara källkritiska. Vem skriver om vad, hur och varför? Exempel på nyhetskanaler att följa:
• Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4891&grupp=22480&artikel
=6290348 • UNFCCC: http://newsroom.unfccc.int/paris/ • Climate Central: http://www.climatecentral.org/news • The Guardian: http://www.theguardian.com/environment/cop-­‐21-­‐un-­‐climate-­‐
change-­‐conference-­‐paris • Climate Home: http://www.climatechangenews.com/ • TckTckTck: http://tcktcktck.org/news/ • Fores klimatförhandlingsblogg: http://klimatforhandling.se/blogg/