Y-Blad nr. 4

Sep Nr 4 2014/2015
stipendiater, Atahan Kütükcü.
Bo har ordet!
Kammarmusik Konsert med
President Bo Larsson kallade sedan
stipendieutdelning
fram årets stipendiater: Erik Hu,
Den 21 november hade kulturskolan
sin sedvanliga kammarmusikkonsert i
kulturskolans lokaler i Jakobsberg.
Ett tjugotal ungdomar framförde ett
långt och varierat program med musik
av både kända och mindre kända
tonsättare. Konserten inleddes med
Alexander Lindberg, Atahan Kütükcü
och Per Idenfeldt, som var och en
fick ta emot ett stipendium på 1000:-.
Bo uttryckte också den glädje det är
för Y’s Men’s Club i Järfälla att få ha
möjlighet att uppmuntra duktiga
elever i kommunens kulturskola till
fortsatta musikstudier. I den andra
Y's Men's Club Järfälla har sorg.
Vår medlem Jan-Olov Söderberg
avled den 22 januari i en ålder av
65 år efter en lång tids sjukdom.
Janne
uträttade
ett
mycket
värdefullt arbete för utdelningen av
vårt idrottsstipendium. Vi lyser frid
över hans minne.
Nu har vi kommit en bit in i
vårterminens aktiviteter. Vi hade en
trevlig midvinterfest i S:t Lukas
kyrka och den goda maten ordnade
vi själva med knytkalas. Tyvärr
kunde vi inte chartra någon ny
medlem. Vi har också hunnit med
vårt första klubbmöte. Det var
Anna-Katarina Schatzl och Håkan
Simonsson som berättade och
visade bilder från sin kombinerade
bröllops- och pilgrimsvandring till
Santiago de Compostela. Vi var
glädjande nog ett fyrtiotal personer
som kommit till denna samling.
Jag hoppas att vi ses nästa gång
den 23 februari då vi kommer att få
information om diabetes, en av
våra folksjukdomar. Vi är många
som känner det angeläget med
mer kunskap i detta ämne.
Bo Larsson
en liten violinensemble som spelade
Moraeus ”Koppången”. Sedan spelade
en av årets stipendiater, Erik Hu, på
piano ”Divenire” av Einaudi. Därefter
följde musik av Brahms arrangerad för
horn och piano och sedan ett
Impromptu för piano av Sibelius.
Ytterligare en av årets stipendiater,
Alexander Lindberg, spelade på violin
en
tjeckisk
folkmelodi.
Första
avdelningen avslutades med en
klarinettkvartett som spelade ur ett
Divertimento av Mozart. I denna
kvartett ingick en annan av årets
avdelningen
återkom
flera
av
ungdomarna i verk av bl a Fauré och
Mozart samt med engelska folkvisor.
Stipendiaten Per Idenfeldt framförde
på
piano
Sibelius
”Granen”.
Konserten avslutades medryckande
med Scott Joplins ”Entertainer”
spelad av saxofonkvartett och
klarinettkvartett. Allt presenterades
mästerligt av Gunnar Blomström.
Fyllda av härlig musik framförd av
duktiga unga musiker var det sedan
inte så svårt att gå ut i höstmörkret.
Ann-Charlotte Nilsén
Vårt motto: ”Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet”
1,2 meter. I dag är Görvälnverket ett av
Sveriges modernaste vattenverk och
vattnet som produceras ett av Sveriges
bästa dricksvatten.
Görvälnverket
Internationell kyrksöndag
Vattnet är medelhårt på gränsen till i den norska kyrkan
mjukt. Man har en driftcentral
bemannad dygnet runt och ett
Söndagen den 18 januari var vi i
laboratorium för vattenanalyser.
den norska kyrkan på gudstjänst
Brommaoch
JärfällaMan satsar mycket på forskning och som
klubbarna
varit
under
många
år.
utveckling för att klara de utmaningar
som möter i framtiden. Norrvatten
förser ungefär 600 000 människor med
dricksvatten. Varje abonnent förbrukar
160-180 liter per dygn. Det motsvarar
1 500 liter dricksvatten per sekund.
Den 24 november hade vi besök av
Per Ericsson som informerade om
Norrvatten och Görvälnverket.
Kommunalförbundet
Norrvatten
bildades 1926 med syfte att anlägga
vattenverk på lämplig plats i Mälaren
samt att genom ledningar därifrån
tillhandahålla vatten till Stockholms
norra förorter med omnejd. Järfälla
anslöt sig 1948 och nu är alla
kommuner i Stockholms län norr om
Stockholms
stad
inlemmade
i
distributionsnätet.
Platsen
för
vattenverket blev Skäftingeholmen,
belägen cirka fem kilometer väster
om Jakobsberg i Järfälla kommun.
Vattenverket stod klart 1929 och fick
namnet Görvälnverket. Ursprungligen
bestod verkets vattenrening endast av
snabbfiltrering
och
klorering.
Efterhand som vattenbehovet och
kraven ökade har verket byggts ut
och reningsprocessen har förbättrats.
Råvatten tas in från Görvälnfjärden i
Mälaren 150 meter från land på 4
eller 22 meters djup. Vattnet silas från
fisk och alger i en mikrosil.
Aluminiumsulfat tillsätts och man får
bort
humusämnen
och
mikroorganismer. Vattnet filtreras genom
sandbäddar och bäddar av aktivt kol,
där smak- och luktämnen avlägsnas.
Sedan desinficeras vattnet med hjälp
av ultraviolett ljus. Från Görvälnverket
går flera huvudvattenledningar till de
kommuner som är medlemmar i
Norrvatten, totalt 26 mil. Dessa
ledningar består av stål- och
betongrör med en diameter på upp till
I år hade vi hoppats på att få träffa
den nya prästen Line Kvalvaag men
hon var ledig och som vikarie
tjänstgjorde Tore präst, Tore
Torkildsen, som är känd av oss i
Stockholms län har omkring två Järfälla och som haft ett program
miljoner invånare och Mälaren är den hos oss för några år sedan.
helt dominerande vattentäkten. Det
kan inte nog understrykas hur viktigt
Vi fick uppleva en fin gudstjänst
det är att Mälaren skyddas från
med efterföljande kyrkkaffe och
miljöföroreningar.
god
samvaro
som
vanligt.
Vi var totalt fem som mötte upp
Norrvattens vision är "Alltid hälsosamt
denna gång.
vatten med miljö och samhällsnytta i
fokus".
Lars Landberg
Efter det intressanta och uppskattade
föredraget avtackades Per Ericsson
Luciahögtid i S.t Lukas
med blommor och vårt standar.
kyrka den 12 december
Bo Larsson
I över 30 år har Y´s Men Järfälla
haft möjlighet att fira luciahögtid i
kyrkan med elever och lärare från
Jakobsbergs gymnasiums estetiska
linje.
Kära klubbkamrater, vi har tråkiga
nyheter. Den 22 januari i år har Jan
Söderberg insomnat. Han har flera
gånger förvånat läkarna genom att Publik har inte saknats då både
klara sig igenom olika kriser, men till kyrka och församlingssal fyllts av
slut gick det alltså inte längre.
anhöriga och övriga besökare som
vill uppleva en mycket fin luciaTack, Janne, för vad du betytt för oss i konsert med lucia- och julsånger.
klubben! Tankarna går nu till dig, Ann,
och till era söner: må Guds goda
I år var det ett 40- tal ungdomar
änglar vara med er alla.
under ledning av Dag Palm som
Y’s Men’s Club Järfälla
framförde en dryg halvtimmes
beklagar sorgen.
Vårt motto: ”Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet”
Proffsproblemet
program. Vi tog inget inträde men
vi bad om en gåva till vår
verksamhet vid utgångarna.
Tävling i att komma sist
Svar: Vännen sa "Byt hästar".
Denna gåva gav oss ett gott
tillskott i vår kassa.
Rätt svar:
Bertil Århammar
I år hade mina barnbarn på alla
stolar
lagt
ut
överblivna
höstprogram med vår information
som besökarna uppmanades att ta
med hem.
VÅRPROGRAMMET
Februari
Det var ju vårt sista program för
terminen så vi inbjöd till kaffe och
samvaro efter.
Viktproblem
Anna (A), Birgitta (B) och Charlotta
(C) väger sig, men detta sker på
ett
något
besynnerligt
sätt.
Resultatet blir följande:
1. A och B väger tillsammans
120kg
2. B och C väger tillsammans
130kg
3. A och C väger tillsammans
150kg
Hur mycket väger nu var och en
av de tre flickorna?
23 Måndag ”Diabetes” en folksjukdom
kl. 18.30
Göthe Maxe informerar
Värdar: Lena S Bo L
Mars
Det brukar alltid stanna omkring
ett 40- tal gäster som bjuds på
hembakat till kaffet. Denna gång
fick vi besök av en tidigare
medlem, Lennart Ståhl, som flyttat
till Norge. Men även andra tidigare
medlemmar kom till denna högtid,
vilket var mycket trevligt.
9 Måndag Idrottsstipendiater berättar
kl.18.30
Olivia Waller, Gustav Swedenborg och
Louise Hazell berättar
Värdar: Ann-Charlotte N Elisabeth E
En fin traditionell avslutning på ett
innehållsrikt år 2014.
23 Måndag Valmöte: Planering mm
kl.18.30
Val av presidium och funktionärer
Värdar: Berit och Lars L
Lars Landberg
19 Torsdag En vårhelg i Wien
kl.13.00 Trivselträff i S:t Lukas kyrka
Nordlanders och Landbergs berättar
April
12 Söndag Vårkonsert
kl.18.00 med Barkarbyensemblen
Ledare: Gunnar Blomström
S:t Lukas kyrka
Y's Men International Vision 2022
“To be a recognised, globally oriented,
voluntary service organisation with a strong
and committed membership that strives to
enhance human values, with special focus
on youth development, while upholding our
motto “To Acknowledge the Duty that
Accompanies every Right” and working in
active service and close partnership with the
YMCA, the United Nations and other worthy
organisations to build a better world in which
to live.”
15 Onsdag Studiebesök på Forum för
levande historia
kl.14.15 Anmälan till Agneta Rydström
Stora Nygatan 10-12, Gamla stan T-stn
Y’s Visdomsord
Som regnet döljer stjärnorna
Som dimman höljer kullarna
Som molnens tunga skyar
skymmer det himmelsblå
Så tungt är mitt sinne
Jag kan inte se Dig, Gud
Men Herre,
om Du bara vill
hålla min hand i mörkret
så är det nog
och om jag snubblar, Herre,
så faller inte Du
25 Lördag Vårmarknad med
blomlotteri och loppis i Kallhälls C.
kl.10-14 Kommittén
Gaelisk bön
Läs mer om Y’s Men på: www.ysmen.nu, www.ysmen.se, www.ysmen.org, www.ysmeneurope.org,
Redaktör: Carina Brogstam, email: [email protected]
Ansvarig utgivare: Bo Larsson 08-583 540 76 Manusstopp nästa nr: 1 APR
Vårt motto: ”Att erkänna det ansvar som följer varje rättighet”