Praktisk information

 DEADLINES & PRAKTISK INFORMATION 30-­‐31 JANUARI 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE DEADLINES •
•
•
15 december – Monternummer och inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig. Logga in på www.gomalmo.se och anmäl dina uppgifter. Det är uppgifterna du anger här som visas till utställarförteckningen på hemsidan. Via inloggningen bokar du även el-­‐uttag, biljetter och utställarband. 15 Januari-­‐ sista dag för ansökan om höjdbyggnation Ska du bygga eller sätta upp reklam högre än 2,5 m måste du ansöka om detta. OBS Måste ansökas om i förväg skriftligen! Kontakta Malmö Mäss-­‐Service [email protected]­‐service.se Sista datum för beställning av teknik innan förhöjd avgift är 15 januari I din monter ingår endast monteravskiljande mässväggar (vita). Tänk på att beställa eluttag om du behöver det. Golvet i hallen är betonggolv varför vi rekommenderar matta. Detta beställs via Malmö mäss-­‐service. Glöm inte att bifoga ritning på bla el, spotlights, VVS etc. Beställningar efter 15 januari medför prishöjning på listpris med 25%. www.mass-­‐service.se, Malmö Mäss Service, Telefon växel : 040-­‐30 67 20,[email protected]­‐service.se 10 januari sista dag att beställa utställarband och biljetter. Detta gör du via ert inlogg på www.gomalmo.se. Efter sista datum kan biljetter hämtas på plats på mässan i informationsdisken i entrén. Utställarbanden hämtas i informationsdisken i entrén från och med inflytt. PRAKTISKT INFORMATION BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING Malmö Mäss-­‐Service, [email protected]­‐service.se Peter Persson telefon direkt 040-­‐23 72 12 GODS Malmömässan, Josefine Solvang , 040-­‐631 63 27 [email protected] BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING Om ni behöver lampor, extra väggar, hyra golv eller annan interiör vänligen kontakta Malmö Mäss-­‐Service. I monterhyran ingår bak-­‐ och eventuella skiljeväggar. Väggarna är vita och 2,5 meter höga. Önskas ytterligare väggar beställs de på Malmö Mäss-­‐Services hemsida. Utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin monter eller anlita tjänsterna från Malmö Mäss-­‐Service. Kontakta: Peter Persson via mail [email protected]­‐service.se, telefon: 040-­‐23 72 12 eller växel 040-­‐30 67 20. Webbshop med alla produkter och priser finner du på Mäss-­‐Service hemsida. http://www.mass-­‐service.se/ GO! Malmö -­‐Beställa monterinredning Praktisk information GO! 30-­‐31 Januari 2016 Malmömässan i Hyllie Sida 1 av 5 •
•
•
•
•
•
•
•
Tänk på följande då du planerar er monter: När du skickar in din beställning så gör den så komplett som möjligt! I montrar som är längre än 5 meter, eller har en fristående vägg, kan det behövas stabiliseras med stödväggar. Kontakta Peter Persson om du har synpunkter på placering av dessa. Sista dag att beställa teknik utan prishöjning är den 15 januari. EMBALLAGE & AVFALL Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade utanför mässhallen. Det är monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens bekostnad. Grovsopor/Byggsopor som lämnas i montern vid in-­‐ och utflyttning debiteras enligt gällande prislista samt eventuell truckhantering för utkörning. Vid stora mängder skräp kontakta Malmö Mäss-­‐Service. Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Malmömässan mot avgift. ENTRÉBILJETTER Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister, samarbetspartners och andra intressenter till er monter. Utställande företag kan beställa entrébiljetter till rabatterat pris, 60 kr styck exkl. moms. De är till för er att dela ut till potentiella kunder, ha som pris i tävlingar eller bjuda in besökare till er monter. Efter mässan faktureras ni 60 kr exkl. moms per använd biljett. Biljetter beställs på www.gomalmo.se senast den 10 januari. Observera att för de 10 först utnyttjade biljetterna bjuder GO! på avgiften! FÖRSÄKRING Go! ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan uppkommit genom fel eller försummelse av GO! eller av personal för vilken GO! ansvarar. Utställare bör därför kontrollera så att egen försäkring finns! GODS Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt: Malmömässan, GO! Företagets namn, Monternummer Kontaktperson (hos er), telefonnummer Mässgatan 6, SE-­‐215 32 Malmö Gods tas emot tidigast den 20 januari. Ditt gods blir levererat till montern enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt Mäss-­‐Service prislista. Om ni själv önskar att ta emot godset vid leverans till Go! åligger det er själv att bevaka denna ankomst. Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer än 2,5 m högt måste ni kontakta Malmö Mäss-­‐Service minst två veckor i förväg. I de fall där speditören som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren. Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor kl. 18.00. Efter denna tid ska gångarna hållas fria från gods, emballage och avfall. Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Malmö Mäss-­‐Service för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter. Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid. OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen. Gods hämtas senast 1/2. ANSÖKAN OM HÖJDEXPONERING Standard för byggnation är 2,5 m, byggnation eller reklam som överskrider denna höjd tillåts endast efter Malmö Mäss-­‐Service godkännande samt skriftligt godkännande av ansvarig för intilliggande och berörda montrar. Eventuella ändringar på plats måste godkännas av ansvarig hos alla ovan berörda parter. Ansökan görs skriftligt med ritning på byggnationen till [email protected]­‐service.se senast den 15 januari . Se även Malmö Mäss-­‐Service hemsida, www.mass-­‐service.se. Praktisk information GO! 30-­‐31 Januari 2016 Malmömässan i Hyllie Sida 2 av 5 IN-­‐ & UTFLYTTNING, ÖPPETTIDER Inflyttning: Fredag 29 januari 08.00 -­‐ 20.00 Önskemål om tidigare inflyttning kontakta Peter Persson på [email protected]­‐service.se OBS! OBS! OBS! Inflyttningsportarna stängs kl. 18.00! Efter kl 18.00 fredagen den 29 januari låses portarna och mattläggning påbörjas i gångarna. D.v.s. allt material som inte kan bäras in via huvudentrén måste tas in i hallen före kl 18.00 och inget material får finnas kvar i gångarna efter 18.00! Efter kl 18.00 är det ok att jobba i montern. Öppettider Malmö Mäss-­‐Service: Fredag 29 januari 07.00 -­‐ 20.00 Lördag 30 januari kontakta informationen Söndag 31 januari kontakta inform Utflyttning: Söndag 31 januari 16.00 -­‐ 20.00 Ingen nedmontering får ske innan mässan stänger kl 16.00 Påbörjas demontering av montern och utflytt innan mässan stänger debiteras utställaren 6000 kr. Söndag 31 januari mellan 16-­‐17 tas gångmattorna bort och tomgods körs ut, så fort detta är klart öppnas portarna. Gods kan avhämtas t.o.m. onsdag 9 mars. Mässans öppettider: Besökare Utställare Lördag 30 Januari 10.00 -­‐ 17.00 09.00 -­‐ 18.00 Söndag 31 Januari 10.00 -­‐ 16.00 09.00 -­‐ 20.00 Ni utställare som behöver fylla på varor i montern har möjlighet att göra detta 1 timme före och efter mässans öppettider, se ovan. ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG LIVSMEDELSVERKSAMHET För att få hantera livsmedel vid ett evenemang måste du lämna in en anmälan om registrering till Miljöförvaltningen alternativt ha en ambulerande registrering i er hemkommun. Ni ansvarar själv för att anmäla registrering. Gå in på http://www.malmo.se/livsmedel. För frågor kontakta Caroline Elmstedt, Livsmedelsinspektör i Malmö, [email protected], 040-­‐34 20 03. OBS! Sök senast fyra veckor innan mässan. PARKERING Parkering finns i anslutning till mässan, först till kvarn gäller, se skiss. Det finns parkeringsautomater på plats, dessa tar de flesta svenska bensinkort och VISA-­‐kort. På P-­‐Norr finns 2 st. automater som även tar utländska kort. Under inflytt Under inflytten får ni ställa bilar, släp och mindre skåpbilar (B-­‐
körkort) på P-­‐Norr under förutsättning att ni kopplar loss släpet från bilen och betalar avgift för bil respektive släp eller skåpbil. Tänk på att ställa släp och skåpbil så att de inte hindrar övrig trafik. Observera att detta gäller endast under inflytten. Lastbilar, tyngre släp och dyl. parkeras endast på den grusade bortre delen av P-­‐Väst. Praktisk information GO! 30-­‐31 Januari 2016 Malmömässan i Hyllie Sida 3 av 5 Under mässan Under mässan får endast personbilar parkera på P-­‐Norr. Har ni släp eller skåpbil (B-­‐körkort) så kan ni ställa er på P-­‐Öst. Släpet ska vara frånkopplade och ställda så att de inte hindrar övrig trafik. Lastbilar, tyngre släp och dyl. parkeras endast på den grusade bortre delen av P-­‐Väst. För parkering av enbart släp, anmäls registreringsnummer på expeditionen i P-­‐huset vid Hyllie station. Parkeringarna är inte inhägnade eller bevakade! RESTAURANG Restauratören på Malmömässan är Mässrestauranger i Malmö AB. Restaurang Forest kommer vara öppen under mässdagarna från klockan 09.30. Restaurang Forest på plan 1 ligger i anslutning till mässhallen, här serverar vi varma luncher, sallader, fika och smörgåsar. Restaurang Forest håller öppet för lunchservering och fika såsom kaffe, kakor, mackor och bullar. Under inflyttningsdagen är Forest inte öppen. Baguetter och smörgåsar kan köpas i informationsdisken. Matkuponger Säljs i en valör, 98 kr och gäller i Restaurang Forest. Matkuponger kan köpas på plats alternativt beställas per mail. Betalning kan ske kontant, kontokort eller mot faktura. Matkupongerna köps i häften om 10 stycken, brutna häften återköps ej. Observera att enstaka luncher inte kan faktureras. Maila er beställning till: [email protected] eller ring 040-­‐642 10 00. Montercatering Levererar mat och dryck direkt till din monter vid den tid som du bestämmer. Vid beställning på plats sker det endast i mån av tid och om varor finns hemma. Maila er beställning till: [email protected], 040-­‐642 10 40. Kontaktuppgifter Mässrestauranger Montercatering, 040-­‐642 10 40 Lotta Brönmark, Restaurangchef 040-­‐642 10 05 Försäljning av livsmedel Det är inte tillåtet att sälja livsmedel som äts på plats. Det går bra att erbjuda smakprover och förbackade livsmedel. RÖSTFÖRSTÄRKARE Det är inte tillåtet att använda röstförstärkare på mässan. Maximalt tillåten ljudvolym i montern är 70dBA. SERVERINGSTILLSTÅND Mässrestauranger har utskänkningstillståndet på Malmömässan och det gäller för anläggningens restauranger, hallar, konferens-­‐ och kongressanläggningar. Detta innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill bjuda på alkohol i din monter. Kontakta då [email protected], 040-­‐642 10 40. STÄDNING Utställarna svarar själva för all städning i den egna montern under inflytt, mässans gång och utflytt samt att ordning råder i montern. Städning inför öppning av mässan ingår ej. Monterstädning för hela perioden kan beställas hos Malmö Mäss-­‐Service. UTSTÄLLARBAND Utställarbanden hämtas ut personligen i informationsdisken vid inflyttning. Varje monter berättigar till 1 band/3 m². Behöver ni fler band än vad ni är berättigad till går det bra att beställa max 5 extra band för 140:-­‐/st exkl. moms, dock totalt max 15 band/monter. Montrar över 45 kvm som behöver fler än 15 band ska kontakta Numera Mässor för godkännande. Praktisk information GO! 30-­‐31 Januari 2016 Malmömässan i Hyllie Sida 4 av 5 Tänk på att alla utställare måste bära ett utställarband från och med första mässdagen. Skiftar ni personal i montern måste den som går för dagen lämna in bandet i informationen så lägger vi undan ett nytt till avlösande kollega. Banden gäller endast för de som jobbar i företagets monter och är giltigt under mässan. Extra band faktureras efter mässan. Beställ utställarband på www.gomalmose under ert inlogg senast den 10 januari. Om ett utställarband missbrukas äger mässan rätt att dra in banden samt kräva en tilläggsavgift motsvarande en entrébiljett. Vid upprepad överträdelse debiteras en avgift om 1200 kr exkl. moms. UTSTÄLLARLOUNGE Ibland kan det vara skönt att ta en paus, sitta ner i lugn och ro och dricka en kopp kaffe och ladda batterierna igen. Loungen öppnar 30 min innan mässans öppettider. Välkomna! Vi ser fram emot att träffa er i januari. Let´s GO! Med vänliga hälsningar Pernilla Rönde och Mia Fonseca. ANSVARIGA GO! Numera Mässor AB www.gomalmo.se, [email protected] Projektledare, Pernilla 070-­‐96 26 009 [email protected] Projektkoordinator/Projektsäljare, Mia Fonseca, 0708-­‐66 08 80 [email protected] Praktisk information GO! 30-­‐31 Januari 2016 Malmömässan i Hyllie Sida 5 av 5