CV Peter Sarkia

Peter Sarkia, Advokat/Partner
T:
M:
E:
K:
+46 8 407 09 57
+46 708 94 45 18
[email protected]
Stockholm
Profil
Peter Sarkia har varit verksam som affärsjurist sedan 1994 och är en av MAQS mest erfarna jurister inom M&A och
försäkring.
Han arbetar främst med frågor som rör internationella företagsöverlåtelser eller sammanslagningar. Han har lång
och gedigen erfarenhet av gränsöverskridande fusioner och förvärv inom en rad olika branscher och har
representerat många riskkapitalbolag framför allt i deras förvärv av svenska bolag och nordiska koncerner, och även
företrätt bolag i deras försäljning av bolag eller verksamheter. Han har också varit rådgivare i flera börsnoteringar
och offentliga bud som varit starkt rapporterade i svensk och internationell media. Han har också varit rådgivare i
samband med förvärvsfinansieringar vid företagsförvärv.
Peter har också stor erfarenhet av försäkrings- och återförsäkringsrättsliga frågor och har bland annat varit rådgivare
åt svenska och nordiska försäkringsbolag i samband med deras återförsäkringsprogram. Han har också strukturerat
många komplexa överlåtelser av försäkringsverksamhet och avancerade samarbeten mellan svenska och utländska
försäkringsgivare.
Expertisområden
Företagsöverlåtelser (M&A)
Försäkringsrätt
Den senaste tidens erfarenheter (transaktioner 2014/2015)





Förvärv av CABB International GmbH (inklusive förvärv finansiering och de rättsliga aspekterna av € 585
000 000 obligationsemission från förvärvaren), rådgivare till Permira
Nyemissionen från svenska Volumental AB till amerikanska private equity-spelare
Svensk emission av konvertibelt obligationslån från FLA Holding AB
Public övertagande av samtliga aktier i ACAP Invest AB (publ)
Komplicerad försäkringsbestånd, överföring från svenska till tyska försäkringsbolaget
Andra relevanta erfarenheter









Morgans Stanleys lista över Bredbandsbolaget
Länsförsäkringars offentliga uppköp av Humlegården Fastigheter
Noteringen av Tele1 (senare Song Networks)
Företräde Bain & Co i samband med förvärvet av Ambea
Deustche Gas offentliga uppköps av AGA
Företräde Scania i Volkswagens övertagande av Scania
Avyttring av Scandlines (avbruten)
Ratos lista över Dahl
Permiras förvärv och avyttring av SBS Broadcasting/CMore
Erfarenhet
20142009-2014
1998-2009
1994-1998
MAQS Advokatbyrå, Partner
Setterwalls, Partner
Hammarskiöld & Co Advokatbyrå, Partner
Lagerlöf & Leman, (nuvarande Linklaters)
Peter Sarkia, Advokat/Partner
Utbildning
1994
Uppsala University (jur. kand.)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Språkkunskaper
Svenska, engelska och finska