Produktdatablad pdf weber.base 110 lättbetong grund

weber.base 110 lättbetong grund
PRODUKTBLAD
Förpackning
25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka
Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med natursand som ballast. Innehåller inga pigment, Pumbart
Användningsområde
Används där underlaget är sådant att vanligt grundningsbruk är olämpligt, t ex kalksandsten och lättbetong.
Lagring
12 mån
Underlag
Underlag av kalksandsten och lättbetong.
Förbehandling
Förvattna innan grundningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.
Blandning
Blanda med vatten till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.
Applicering
Påför base 110 Lättbetong grund med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 V alt P 50/P25 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt används
trattpistol. Går även att slås på för hand, räkna då med större materialåtgång. Grundningen ska vara heltäckande.
Efterbehandling
Grundningen ska eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.
Praktiska tips
Blandat grundningsbruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra för snabb uttorkning ska fasaden täckas in. Regntak ska alltid användas.
Observera
Putsning får inte ske då risk för temp, under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.
Produktspecifikation
Materialåtgång
Ca 3-5kg kg/m²
Appliceringstemperatur
Ej under 5 ºC
Tillsatsmedel
Konsistensgivare, Luftporbildare
Användningsområde
För utomhusbruk
Ja
För inomhusbruk
Ja
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel
Vitcement och släckt kalk
Uppdaterad: 2015-06-23
Sida 1/2
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
weber.base 110 lättbetong grund
Materialåtgång
Ca 3-5kg kg/m²
Ballast
Natursand 0-3 mm
Sammansättning
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som
lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs
ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och
lokala förhållanden.
Uppdaterad: 2015-06-23
Sida 2/2
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se