Bostadsbyggandet i Göteborg Tredje kvartalet 2015 Beskrivning av

Bostadsbyggandet i Göteborg
Tredje kvartalet 2015
Beskrivning av statistiken och tabeller
1(11)
Innehåll
Beskrivning av statistiken och definitioner
3
Tabell 1:1 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter upplåtelseform, storlek och bostadstyp, 2015 kv3
4
Tabell 1:2 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter upplåtelseform och bostadstyp, 2015 kv1 – kv3
4
Tabell 1:3 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015 kv3
5
Tabell 1:4 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015 kv1 – kv3
5
Tabell 1:5 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter stadsdelsnämnd och byggherre, 2015 kv3
6
Tabell 2:1 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter upplåtelseform och bostadstyp, 2015 kv3
7
Tabell 2:2 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter upplåtelseform och bostadstyp, 2015 kv1 – 2015 kv3
7
Tabell 2:3 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015 kv3
8
Tabell 2:4 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015 kv1 – 2015 kv3
8
Tabell 2:5 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter stadsdelsnämnd och byggherre, 2015 kv3
9
Tabell 3 Nybyggnad. Pågående bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015-09-30
10
Tabell 4 Färdigställda bostäder efter bostadstyp, helåren 2009 – 2014, 2015 kv1 – kv3
11
Tabell 5 Påbörjade bostäder efter bostadstyp, helåren 2009 – 2014, 2015 kv1 – kv3
11
2(11)
Beskrivning av statistiken
Till grund för statistiken om bostadsbyggandet ligger stadsbyggnadskontorets bygglovregister
med uppgifter om beviljade bygglov, startbesked och slutbesked för nybyggnad av
flerbostadshus och småhus samt ombyggnad i flerbostadshus. Uppgifterna skickas också till
Statistiska Centralbyrån (SCB).
På www.goteborg.se/statistik och www.goteborg.se/statistikbostadsbyggande finns ytterligare
statistik om bostadsbyggandet i Göteborg.
Förfrågningar:
Erik Carles, 031 - 368 12 19, [email protected]
Definitioner
De grundläggande definitionerna är fastställda av Statistiska Centralbyrån och gäller för
samtliga kommuner i landet.
Färdigställda bostäder: En bostadslägenhet anses vara färdigställd den månad den är
inflyttningsfärdig. Vid större projekt ska samtliga lägenheter i en etapp anses som färdigställda
den månad då 75% av lägenheterna är inflyttningsfärdiga.
Fastighetskontoret hämtar in uppgift om färdigställande utifrån utfärdade slutbesked.
Påbörjade bostäder: En bostadslägenhet anses vara påbörjad då de egentliga byggarbetena
påbörjas, d.v.s då gjutning av källargolv eller bottenplatta för källarlösa hus påbörjas.
För att förenkla statistikinsamlingen vid främst nybyggnation av styckebyggda småhus och
ombyggnationer använder fastighetskontoret, som komplement, uppgifter i bygglovsregistret
som startbesked och utstakning (vid nybyggnation) för uppgift om påbörjande.
Pågående bostäder: Bostäder under byggande, dvs bostäder som, vid viss tidpunkt, är
påbörjade men ännu inte färdigställda.
Antalet bostäder i ett byggprojekt, och i vissa fall upplåtelseform, kan ändras under byggtiden.
Nybyggnad: Avser uppförande av ny byggnad eller flyttning av tidigare uppförd byggnad till
en ny plats.
Ombyggnad: Ombyggnad innefattar tillbyggnad, där lägenheter tillkommer genom ökning av
byggnadens volym, ombyggnad som förändrar antalet lägenheter i byggnaden, och
byggnadsåtgärder som ändrar fördelningen mellan bostadstyper, t.ex att äldrebostäder byggs
om till studentbostäder. Exempel på ombyggnad/tillbyggnad är inredning på vindar,
tillbyggnad av ytterligare våningsplan på befintlig byggnad, ombyggnad av lokal till
lägenheter, sammanslagningar av lägenheter eller ombyggnad av lägenheter till lokal.
Specialbostäder: Specialbostäder avser bostäder för äldre , funktionshindrade (gruppbostäder)
och studentbostäder. Bostäderna är avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat
besittningsskydd. I specialbostäder för äldre eller funktionshindrade är boendet förenat med
service,stöd och/eller personlig omvårdnad.
Större byggprojekt delas om möjligt upp i etapper. Begreppet lägenhet används synonymt med
bostad/bostadslägenhet.
Förutom de gruppbostäder som redovisas i rapporten kan gruppbostäder tillkomma genom
inhyrning i andra nybyggnadsprojekt.
3(11)
Tabell 1:1 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter upplåtelseform,storlek och bostadstyp, 2015 kv3
Upplåtelseform
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGrupphus bostäder bostäder
Bostadsrätt
Summa
488
488
Hyresrätt
Summa
56
56
Äganderätt
Summa
53
53
597
53
Totalt:
544
0
Studentbostäder
0
0
0
0
Lägenhetsstorlek
1 rok och mindre
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok och större
68
221
203
56
49
4
49
597
53
68
221
203
52
544
0
Tabell 1:2 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter upplåtelseform och bostadstyp,
2015 kv1 – 2015 kv3
Upplåtelseform
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGrupphus bostäder bostäder
Bostadsrätt
Summa
814
Hyresrätt
Summa
741
Äganderätt
Summa
169
169
1 724
177
Totalt:
8
Studentbostäder
806
515
1 321
19
0
19
207
207
4(11)
Tabell 1:3 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015 kv3
Stadsdelsnämnd
131 Angered
132 Östra Göteborg
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGruppStudenthus
bostäder bostäder bostäder
4
4
97
97
133 Örgryte-Härlanda
134 Centrum
135 Majorna-Linné
136 Askim-Frölunda-Högsbo
64
5
137 Västra Göteborg
5
5
138 Västra Hisingen
39
15
24
365
1
364
23
23
597
53
139 Lundby
140 Norra Hisingen
Göteborg
59
544
0
0
0
Tabell 1:4 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp,
2015 kv1 – 2015 kv3
Stadsdelsnämnd
131 Angered
132 Östra Göteborg
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGruppStudenthus
bostäder bostäder bostäder
18
12
207
6
207
133 Örgryte-Härlanda
134 Centrum
135 Majorna-Linné
136 Askim-Frölunda-Högsbo
215
1
96
96
7
173
55
137 Västra Göteborg
26
26
138 Västra Hisingen
137
48
89
139 Lundby
813
2
811
39
33
1 724
177
140 Norra Hisingen
Göteborg
118
89
118
6
1 321
0
19
207
5(11)
Tabell 1:5 Nybyggnad. Färdigställda bostäder efter stadsdelsnämnd och byggherre, 2015 kv3
Stadsdelsn.
Byggherre
Angered
Styckebyggda småhus
Projekt
Hustyp Upplåtelseform
SM
Antal
bostäder
Äganderätt
4
Summa
4
Östra Göteborg Egnahemsbolaget
Skanska
Brf Årstiden
Kortedala Torg
FH
Bostadsrätt
27
Löjtnantshjärtat, Kviberg
Öster om Bellevue
FH
Bostadsrätt
70
Summa
97
AskimPoseidon
Frölunda-Högsbo
Privat
Elins Gård 1,2 - del
FH
Hyresrätt
(Totalt väntas 117 bostäder färdigställas under 2015)
Järkholmsvägen
Styckebyggda småhus
FH
Bostadsrätt
3
SM
Äganderätt
5
Summa
64
Västra Göteborg Styckebyggda småhus
SM
Äganderätt
5
Summa
5
Västra Hisingen PEAB
Brf Björlanda Brygga, del FH
Bostadsrätt
Björlanda Kile (Totalt har 38 bostäder färdigställts 2015)
Sjumilaparken
SM
Äganderätt
8
Privat
Sjömärkesvägen
FH
Bostadsrätt
6
SM
Äganderätt
7
Summa
39
HSB
Brf Flatön,
Västra Eriksberg
HSB
Brf Umbra, del, Kvillebäck. FH
Bostadsrätt
(Totalt väntas 68 bostäder färdigställas under 2015)
29
JM
Brf Skeppsbyggaren, del
FH
Bostadsrätt
Västra Eriksberg, Dockan
(Totalt väntas 89 bostäder färdigställas under 2015)
45
NCC
Kvillebäcken Kv 2
Kvillebäcken
FH
Bostadsrätt
110
Veidekke
Brf Klätterträdet
Kvillebäcken
FH
Bostadsrätt
81
Privat
Myrekärrsvägen
FH
Bostadsrätt
14
SM
Äganderätt
1
Styckebyggda småhus
FH
Bostadsrätt
85
Summa
Norra Hisingen
18
Riksbyggen
Styckebyggda småhus
Lundby
56
365
Egnahemsbolaget
Styckebyggda småhus
Källehöjden 1
Stora Aröd
SM
Äganderätt
19
SM
Äganderätt
4
Summa
23
GÖTEBORG
597
6(11)
Tabell 2:1 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter upplåtelseform, och bostadstyp, 2015 kv3
Upplåtelseform
Bostadsrätt
Summa
678
678
Hyresrätt
Summa
311
74
Äganderätt
Summa
88
88
1 077
88
Totalt
1
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGrupphus bostäder bostäder
752
Studentbostäder
6
0
6
231
1
231
Varav 208 bostäder i tidsbegränsat bygglov
Tabell 2:2 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter upplåtelseform och bostadstyp,
2015 kv1 – 2015 kv3
Upplåtelseform
Bostadsrätt
Summa
1 305
69
Hyresrätt
Summa
476
Äganderätt
Summa
197
197
1 978
266
Totalt
1
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGrupphus bostäder bostäder
Studentbostäder
1 236
201
1 437
15
0
15
260
1
260
Varav 237 bostäder i tidsbegränsat bygglov
7(11)
Tabell 2:3 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015 kv3
Stadsdelsnämnd
131 Angered
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGruppStudenthus
bostäder bostäder bostäder
6
6
132 Östra Göteborg
18
18
133 Örgryte-Härlanda
87
87
179
156
21
21
134 Centrum
135 Majorna-Linné
136 Askim-Frölunda-Högsbo
228
12
137 Västra Göteborg
221
13
138 Västra Hisingen
76
23
53
241
34
207
1 077
88
752
139 Lundby
23
210
6
208
140 Norra Hisingen
Göteborg
0
6
231
Tabell 2:4 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp,
2015 kv1 – 2015 kv3
Stadsdelsnämnd
131 Angered
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGruppStudenthus
bostäder bostäder bostäder
18
18
132 Östra Göteborg
269
53
133 Örgryte-Härlanda
258
249
134 Centrum
276
224
21
21
135 Majorna-Linné
216
136 Askim-Frölunda-Högsbo
336
34
296
137 Västra Göteborg
237
23
6
138 Västra Hisingen
131
72
59
139 Lundby
400
34
366
32
32
1 978
266
140 Norra Hisingen
Göteborg
1 437
9
52
6
208
0
15
260
8(11)
Tabell 2:5 Nybyggnad. Påbörjade bostäder efter stadsdelsnämnd och byggherre, 2015 kv3
Stadsdelsn.
Byggherre
Angered
Styckebyggda småhus
Summa
Östra Göteborg Egnahemsbolaget
Projekt
Brf Arenaläktaren,
Regementesvägen
Hustyp Upplåtelseform
Antal
bostäder
SM
Äganderätt
6
FH
Bostadsrätt
6
18
Summa
ÖrgryteHärlanda
18
Skanska
Brf Synvillan
Örgryte Torp, Stora Torp
FH
Bostadsrätt
87
Summa
Centrum
87
Skanska
Brf Jarlaplatsen, Johanneb. FH
Bostadsrätt
Kv Domherren, (Inklusive Hus C, 17 vån.)
SGS Studentbostäder
Volrat Thamsgatan
156
Stud.bost Hyresrätt
23
Summa
MajornaLinné
Summa
179
Familjebostäder
Åhmanssonska Gården
Allmänna Vägen
FH
Hyresrätt
21
21
AskimEgnahemsbolaget
Brf Lergöken,
FH
Frölunda-Högsbo
Södra Grimmered
Lokalförvaltningen, Gbg Stad Trumgatan, Kv Skolmössan Grpb
Bostadsrätt
72
Hyresrätt
6
HSB
Brf Famnen,
Distansgatan
FH
Bostadsrätt
70
HSB
Brf Boulevarden,
FH
Nya Hovås, Brottkärrsmotet
SM
Bostadsrätt
68
Äganderätt
12
Styckebyggda småhus
Summa
228
Västra Göteborg Prime Living
Privat
Styckebyggda småhus
Beryllgatan
Stud.bost Hyresrätt
Kolkärrsvägen
SM
SM
208
Äganderätt
Äganderätt
4
9
Summa
221
Västra Hisingen Amhult 2
Kv Signalflyget, Amhult 2
Styckebyggda småhus
FH
Hyresrätt
53
SM
Äganderätt
23
Summa
Lundby
76
Jålab
SM
Äganderätt
34
NCC
Lilla Björlandavägen
Solstrålegatan
Brf Piazza, Kvillebäcken
FH
Bostadsrätt
113
Putsegården AB
Putsegården, Inägogatan
FH
Bostadsrätt
44
Veidekke
Brf Kärnhuset
Wieselgrensgatan
FH
Bostadsrätt
50
Summa
241
GÖTEBORG
1
1
1 077
Tidsbegränsat bygglov
9(11)
Tabell 3 Nybyggnad. Pågående bostäder efter stadsdelsnämnd och bostadstyp, 2015-09-30
Stadsdelsnämnd
131 Angered
Samtliga Vanliga bostäder
Specialbostäder
Småhus Flerbostads- ÄldreGruppStudenthus
bostäder bostäder bostäder
14
14
132 Östra Göteborg
341
53
133 Örgryte-Härlanda
387
134 Centrum
422
135 Majorna-Linné
288
378
1
65
369
433
38
389
137 Västra Göteborg
251
37
6
138 Västra Hisingen
192
73
113
1 139
35
1 104
102
28
74
3 346
279
2 786
140 Norra Hisingen
Göteborg
52
65
136 Askim-Frölunda-Högsbo
139 Lundby
9
6
208
6
0
21
260
10(11)
Tabell 4 Färdigställda bostäder efter bostadstyp, helåren 2009–2014, 2015 kv1-kv3
2009
1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kv1-kv3
Småhus, totalt
Bostadsrätt
Äganderätt
Flerbostadshus, totalt
Bostadsrätt
Hyresrätt
Specialbostäder, totalt
Gruppbostäder
Studentbostäder
Äldrebostäder
Nybyggnad, totalt
Ombyggnad, totalt
Flerbost.hus bostadsrätt
Flerbost.hus hyresrätt
Gruppbostäder
Studentbostäder
Äldrebostäder
320
43
277
930
601
329
30
30
1 280
160
50
81
13
3
13
238
18
220
1 359
534
825
26
26
1 623
220
139
30
20
16
15
280
20
260
1 135
695
440
68
68
1 483
219
81
42
80
16
216
23
193
1 492
970
522
186
12
174
1 894
216
109
109
9
82
-93
183
13
170
2 039
1 402
637
81
43
381
2 303
265
38
120
17
108
-18
237
4
233
1 470
799
671
86
28
581
1 793
224
27
212
190
-205
177
8
169
1 321
806
515
226
19
207
1 724
181
21
149
11
-
Totalt
1 440
1 843
1 702
2 110
2 568
2 017
1 905
Tidsbegränsat bygglov
Tabell 5 Påbörjade bostäder efter bostadstyp, helåren 2009–2014, 2015 kv1-kv3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kv1-kv3
Småhus
Flerbostadshus, totalt
Bostadsrätt
Hyresrätt
Specialbostäder
Nybyggnad, totalt
Ombyggnad
187
842
302
540
24
1 053
179
301
1 390
932
458
237
1 928
241
226
1 788
1 243
545
31
2 045
296
169
1 790
1 099
691
68
2 027
232
214
1 566
810
756
30
1 810
235
236
1 957
1 473
484
294
2 487
135
266
1 437
1 236
201
275
1 978
287
Totalt
1 232
2 169
2 341
2 259
2 045
2 622
2 265
11(11)