LOOFTLIGHTER

LOOFTLIGHTER
Tänder din grill på sextio
sekunder. Lights your grill
in sixty seconds.
Hur den fungerar
Med Looftlighter
behöver du aldrig mer
använda tändvätska
för att tända din grill.
Istället används hetluft
som tänder grillkolen
på sextio sekunder.
Hur den tänder en grill
1_Håll Looftlighter så
den nuddar kolhögen.
2_För långsamt undan
den några centimeter när
gnistor blir synliga (efter
tio sekunder). Fortsätt
rikta den mot samma
punkt i sextio sekunder.
1
How it works
With the Looftlighter
you will never need lighter
fluids to light your grill
again. Instead, super–
heated air lights the
charcoal in sixty seconds.
How to light
1_Hold the Looftlighter
against the pile of charcoal.
2_Slowy move it away
a few inches when
sparks appear (after
ten seconds). Continue
to point it at the same
spot for sixty seconds.
2
Tänder din grill utan
tändvätska. Lights your
grill without lighter fluid.
Trött på väntetiden att
få kolen grillklar?
Tired of waiting for that
charcoal to get ready?
Med Looftlighter kan
du skynda på grillkolen
och börja grilla efter
fem minuter.
With the help of the
Looftlighter you can
fastforward the grill
and start barbecuing
in five minutes.
Så här gör du:
1_Håll den så den
nuddar kolhögen.
2_För långsamt undan
den några centimeter när
gnistor blir synliga (efter
tio sekunder). Fortsätt
rikta den mot ungefär
samma punkt i fem
minuter. Nu är det bara
att lägga på maten och
börja grilla!
That’s how you do it:
1_Hold it against
the pile of charcoal.
2_Slowy move it away
a few inches when
sparks appear (after
ten seconds). Continue
to point it at the same
spot for about five
minutes. Now you can
put the food on and
start barbecuing!
Öppen spis
Den mångsidiga
Looftlighter kan inte
bara användas utomhus
för att tända och påskynda
din grill utan är också
perfekt till att tända eld
i öppna spisen.
Hur du tänder en
brasa med Looftlighter
1_Placera en hopknycklad
tidningssida mellan några
mindre vedträn och håll
Looftlighter mot pappret.
2_För undan tändaren
en liten bit när pappret
tagit eld (efter cirka tio
sekunder). Fortsätt rikta
den mot samma ställe
i sextio sekunder.
1
Indoor fireplace
The versatile Looftlighter
can not only be used
outdoors to light and
fastforward your grill,
it is also perfect for
lighting an indoor fireplace.
How to start a fire
in a fireplace with
the Looftligher
1_Place a ball of
newspaper between
some small split logs
and hold the Looftlighter
against the paper.
2_Slightly move the
lighter away when the
paper starts burning
(after appr. ten seconds).
Continue to point it
at the same spot for
sixty seconds.
2
Övrig användning
Looftlighter har en
integrerad kapsylöppnare
i metallfoten.
Additional use
The Looftlighter has an
integrated bottle opener in
the metal foot.
Klart att grilla efter fem minuter
med Looftlighter. With the
Looftlighter you are ready to
grill after five minutes.
Looftlighter, snabb, säker
och miljövänlig; ingen låga,
ingen gas, ingen tändvätska*.
Looftlighter, quick, safe
and eco-friendly; no flame,
no gas, no lighter fluid*.
* I sverige används
2000 ton tändvätska
per grillsäsong.
Tändvätska orsakar även
ca. 450 fall av barnförgiftning varje sommar.
Källa:
Kemikalieinspektionen &
Giftinformationscentralen
* The use of lighter fluid
in Sweden is 2000 tons
each barbecue season.
Lighter fluid also causes
appr. 450 poisonous child
cases each summer.
Source:
Kemikalieinspektionen &
Giftinformationscentralen
Elkostnaden är cirka tre öre per
minut. The cost of electricity is
less than 0.5 cent/minute.
Tänder grillen på 60 sekunder
utan tändvätska. Lights your
grill in sixty seconds without
lighter fluid.
Photography by Marcus Oliveras I Design by Propeller I Printed by Originaltr yck
För mer information och
inspiration besök gärna
www.looftlighter.com
For more information and
inspiration please visit
www.looftlighter.com
Looftlighter är en svensk
uppfinning från Looft Industries AB och formgiven av
Propeller Stockholm.
The Looftlighter is a
swedish invention by Looft
Industries AB and designed
by Propeller Stockholm.
Patent pending:
US 11/179,734
China 200510123873.2
Patent pending:
US 11/179,734
China 200510123873.2
L ooft Industries AB
Box 1135
181 22 Lidingö
Sweden
Tel: +46 (0)8 2000 95
[email protected]
L ooft Industries AB
Box 1135
181 22 Lidingö
Sweden
Tel: +46 (0)8 2000 95
[email protected]
Butikens stämpel I Retailers stamp: